Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Belangenvereniging Bomen Op Stand - BBOS

U bent hier: inhoudsopgave - BBOS
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Er is in Nederland een Belangenvereniging voor particuliere investeerders in bosbouwbedrijven: de Belangenvereniging Bomen Op Stand - BBOS

De oprichtingsvergadering was op 29 november 2008 en op 8 mei 2009 zijn de statuten der vereniging officiëel gedeponeerd bij de notaris in Weesp.

Het bestuur bestaat uit R. de Graaf (Den Helder, voorzitter), J. Blonk (Krommenie, penningmeester) en W. Wellinga (Weesp, secretaris).

Bedoeling is dat verschillende ledenwerkgroepen zich bezig gaan houden met diverse plantages en bosbouwinvesteringsprojecten.

Voor vragen en informatie over voorlopig lidmaatschap kunt u contact opnemen met het bestuur: telefoon: 0223-633125

e-mail: belangenverenigingbos@gmail.com

Wilt u voorlopig lid en donateur worden? Dit kan door een bijdrage van € 25,- over te maken op rekeningnummer 36.65.75.791 ten name van 'EcoSafe Trust' te Eelde, onder vermelding van 'bijdrage BOS' en uw e-mailadres (evt.).Belangenvereniging Bomen Op Stand  

Belangenvereniging BOS (Bomen Op Stand) is een vereniging in oprichting (i.o.) voor gedupeerde particuliere beleggers in duurzaam hardhout.

Het idee voor de vereniging (i.o.) BOS is ontstaan na aanhoudende perikelen rond de teakplantage Flor y Fauna S.A. in Costa Rica, waarbij vele kleinere Nederlandse beleggers niet het rendement terugzagen waarop zij hadden gehoopt.

De naam 'Bomen op stand' -oftewel BOS- is gekozen om meerdere redenen. Allereerst is dit waar onze leden naar streven, een plantage waar de teakbomen in goede conditie verkeren. Ten tweede om een uiting te geven aan het ongenoegen wat sommige beleggers in duurzaam hardhout in de loop van de tijd steeds vaker ging bewegen. Steeds meer ontstond het gevoel dat 'actie' nodig was om invloed uit te oefenen en op te komen voor gezamenlijke belangen.

Op dit moment heeft BBOS inmiddels ruim 200 voorlopige leden (stand medio mei 2009).


 

 


U bent hier: inhoudsopgave - BBOS
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !