Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Natura 2000-logo

Natura 2000-gebieden

U bent hier: inhoudsopgave - aarde - Natura 2000-gebieden
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Natura 2000

De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 gebieden. Deze gebieden liggen zowel op het land als op zee. De meeste gebieden zijn inmiddels definitief aangewezen. De aanwijzingsbesluiten, kaarten en beheerplannen én de achtergronddocumenten waar deze documenten op gebaseerd zijn, zijn vanaf deze website te downloaden.

Zie hier de overzichtskaart van Natura 2000-gebieden in Nederland, waarop u door op een bepaalde manier div. malen te klikken kunt inzoomen.

Natura 2000-gebieden in Nederland op de kaart

 

Literatuur:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid: Natura 2000U bent hier: inhoudsopgave - aarde - Natura 2000-gebieden
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! en Facebook of Linkedin