Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies.

Partij van de Planten

U bent hier: inhoudsopgave - Atmosfeer - CO2 - Partij van de Planten

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

CO2 = OK

Kom ook uit de kast. CO2=OK!

Partij van de Planten bepleit verdrievoudiging CO2

CO2-love

Overgenomen van: Climategate.nl, 25 augustus 2012, door Arthur Rörsch
(schuin gedrukte tekst is overgenomen uit dat artikel)

Mijn dochter, een scherpzinnige juriste, vroeg mij om een stemadvies, want ze begreep het belang van de vragen op de stemwijzer niet zo goed. Ik ook niet, maar ik meen inmiddels een experimentele oplossing te hebben gevonden om bij René L. uit de komen.

Al geruime tijd heb ik geestelijk kontact met enkele planten. Ieder mens heeft uiteraard met deze meest beschaafde wezens op aarde een zeker relatie omdat we elkaar kunnen ‘zien’. Onze ogen zijn gevoelig voor het groene licht dat zij uitstralen. Zij ‘zien’ ons omdat hun bladeren de (onzichtbare) infrarood straling van ons warme lichaam kunnen opvangen. Ze zien bijvoorbeeld onmiddellijk wanneer we boos worden en rood aanlopen.

Maar nu heb ik ook een mechanisme gevonden om de plantaardige gemoedstoestand waar te nemen. Het werkt zo. Straling ontstaat door trilling van bepaalde moleculen. Mensen en Planten bevatten veel van een bepaald molecuul. De eerste soort, de rode kleurstof hemoglobine in ons bloed, de tweede de groene kleurstof Chlorofyl. , Beide moleculen hebben qua structuur een zekere gelijkenis in hun kern. Daardoor kunnen ze elkanders trillingen via emissie en absorptie waarnemen en met elkaar communiceren.

chloroheam Ook chlorofyl moleculen kunnen onderling met elkaar communiceren en daardoor is er sprake van een wereldwijde plantengemeenschap met een aanzienlijk groter onderling contact dan de H. sapiens heeft.  

Er is echter een belangrijk verschil in de verdelingen van deze stoffen in het dierlijke en plantaardige lichaam. Hele bladeren zien groen van ergernis. Slechts bij uitzondering loopt ons gezicht rood aan. Er is echter een plek op ons lichaam waar een adertje dicht aan het oppervlak komt. Daar waar een medisch assistente ons prikt om bloed af te nemen voor een test of bijvoorbeeld het cholesterol gehalte. Als ik nu de binnenkant van mijn elleboog boven de geranium in de vensterbank houd, kunnen we met elkaar communiceren. De gedachte-uitwisseling bleef tot op heden echter beperkt tussen vooral oude van dagen en hun geraniums.


Noot van de redactie van milieuzaken.org:

sinds ons land in 2020 werd geteisterd door het corona-virus, verblijven ook jongere mensen veelvuldig in quarantaine achter de geraniums zitten, wat mooi wordt verbeeld op een schilderij van de Deense schilder Paul Gustav Fischer (1860-1934), van zijn vrouw Musse, olie op linnen, 74 x 57 cm.

Ze kijkt de geraniums nadrukkelijk aan en het lijkt dat ze ook met hen spreekt, maar we kunnen verder slechts gissen naar de preciese aard van hun communicatie.

klik op de foto voor een vergroting ---------------->>

  geraniums in het raam

Maar met Google Tulip's "cutting-edge technology" kunnen we inmiddels echt communiceren met onze planten, zoals wordt uitgelegd in deze video.

Google Tulip

Ook onderling kunnen planten informatie uitwisselen middels signalen door hun wortelstelsels:

planten communiceren middels hun wortels


De uiteindelijke symbiose tussen mens en plant wordt fraai weergegeven in de kleurenets "Bloembolnacht" van Catharina Nieuwenhout.

bloembolnacht


En de Plantenwereld wordt anno 2021 fraai bezongen door het Het Linnaeus Trio

Het Linnaeus Trio bestaat uit , Ellen Zijm-accordeon, Jennifer van der Hart-sopraan en Kees van der Harst- klarinet. Drie ademende instrumenten.

Linnaeus Trio

Carolus Linnaeus gaf planten een naam, het Linnaeus trio geeft planten een stem.

We mixen graag repertoire uit verschillende stijlperiodes, van middeleeuws tot modern. Vanwege de bijzondere instrumentatie speelt het Linnaeus trio veelal eigen arrangementen.

De combinatie van instrumenten maakt dat het Linnaeus Trio mobiel is, en bij uitstek geschikt voor concerten in de buitenlucht.

https://www.linnaeustrio.nl/
https://www.facebook.com/linnaeustrio


In 2021 speelt het Linnaeustrio Hebarium, een muzikale ode aan de plant

Met het programma Herbarium wil het Linnaeus Trio een ode brengen aan het groen om ons heen. Hierbij worden wij geholpen door spreker Marijn van Klingeren, duurzaam tuinontwerper.

Herbarium

Door de bijzondere samenstelling van musici in dit trio kunnen wij muziek uit verschillende stijlen en uit vele eeuwen arrangeren en uitvoeren. Zo spelen wij oude muziek van Hildegard von Bingen en reizen wij via Mozart, Schumann en Sibelius tot aan hedendaagse muziek van componisten als Dolf de Kinkelder en Victoria Poleva en muziek van singer-songwriter Dave Mallett. Ook zijn we een zeer flexibel trio als het gaat om concerten op bijzondere locaties.

Door onze gezamenlijke voorliefde voor de natuur ontstond het idee voor een 'ode aan de plant'.
In een bonte verzameling van muziekstukken gaat ieder lied over een bloem of plant. Duurzaam tuinontwerper Marijn van Klingeren zal hierbij spreken over zowel de omgeving waarin we zijn, als over de muzikale flora die voorbij komt. Uiteraard spelen we onze concerten tussen de bloemen en planten! 

Website Marijn van Klingeren: https://www.schoppenvrouw.eu/


Carl von Linné (gelatiniseerd als Carolus Linnaeus) was een Zweeds arts, plantkundige, zoöloog en geoloog en leefde in de 18e eeuw. In april 1735 vertrok hij naar Nederland om te promoveren tot doctor in de geneeskunde, een titel die hij nodig had om zich als arts te kunnen vestigen. Op 23 juni promoveerde hij aan de Universiteit van Harderwijk (!)  op een al eerder in Zweden geschreven proefschrift. Op voordracht van Boerhave ging hij voor een rijke bankier diens uitgebreide collectie planten systematiseren. Linneus ging in 1738 terug naar Zweden waar hij zijn naamgevingssysteem verder ontwikkelde en wat het Internationale standaardsysteem zou worden.

Linnaeus en naamgeving planten:  Linnaeus is bedenker van het namen/taxonomisch systeem om planten en dieren in de wereld te classificeren: elke soort heeft een dubbele naam zoals Maartsviooltje Viola odorata en Moerasviooltje Viola palustris. De eerste naam is het “geslacht”, de tweede naam zegt vaak iets over een eigenschap van de plant. De naam kan evt. worden uitgebreid met de typering van een varieteit/ondersoort/subspecie.

Voorbeeld Bosorchis:  Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii . Maculata= gevlekt. Ondersoort vernoemd naar iemand genaamd Fuchs. Een cultuurvarieteit / cultivar wordt aangeduid door aanhalingstekens bv. Abies nordmanniana 'Pendula': =  Nordmanspar met hangende takken, treurvorm.


Horologium florae / Bloemenklok

Planten bloeien vaak maar een paar weken per jaar, maar sommige openen hun bloemen in die periode ook maar een paar uur per dag. Waarom maar een paar uur per dag? Gedurende die paar uur produceert de plant relatief veel nectar waardoor de bloemen van die soort aantrekkelijker zijn voor de insecten die gelokt moeten worden voor bestuiving. De insecten concentreren zich dan op deze bloemen wat efficient is voor hen, maar wat ook de kans op een succesvolle bestuiving van de stamper met stuifmeel vergroot.

De Zweedse botanist Carl Linnaeus heeft in zijn Philosophia Botanica een beplantingsplan gemaakt met 46 wilde planten, waarbij het openen of sluiten van bloemen bij helder weer correspondeert met een bepaald uur. Een Horologium florae, een bloemenklok dus. NB sommige planten bloeien wel de hele dag, maar geuren op een moment dat ze extra nectar hebben en zo tijdelijk aantrekkelijk zijn voor rondhoppende bestuivers.

horlogium florae

Meer informatie over Horologium florae: https://plantaardigheden.nl/aardig/aardigheden/bloemenklok.htm


We vervolgen nu het artikel van Arthur Rörsch:

Vorige week de krant lezend, in de wat ongemakkelijke houding met mijn arm boven de geranium, keek zij over mijn schouder mee. Zij ergerde zich aan het aanhouden van een negatieve berichtenstroom over CO2 . Het gas waar de hele plantengemeenschap voor haar voortbestaan van afhankelijk is. Politieke partijen blijken echter niet zo’n grote belangstelling meer aan de dag te leggen voor dit onderwerp. De geranium was in het bijzonder geinteresseerd in een uitspraak van de partij van de dieren. Immers de dieren vormen als slokop van gewassen de belangrijkste natuurlijke vijand van de soortgenoten in het vrije veld.

De geranium drong daarom namens haar soortgenoten aan op de oprichting van een Politieke Partij voor de Planten, de PPvP , die geen winst ziet in CO2 reductie. Mijn vraag aan de geranium was: ‘ waarom zou de Mens jullie spreekbuis kunnen zijn als groente-eter?. En zie hoe onze maaimachine op een grasmat tekeer kan gaan.’ ‘Dat is waar’, sprak de geranium, ‘maar de mensheid is heden te dage de enige behoorlijke producent van CO2 en tezamen kunnen onze leefgemeenschappen een perfecte gesloten voedselketen vormen, waar we alle andere parasieten van kunnen uitsluiten’.

Ons overleg, en in samenspraak met de gehele Europese plantengemeenschap, leidde tot het volgende partijprogramma. Bovenaan staat uiteraard de verhoging van de CO2 concentratie tot het drievoudige van nu. Indien het belang daarvan voor Mens en Plant duidelijk gemaakt zal kunnen worden en alle andere lijstrekkers dit gaan begrijpen, zal de coalitievorming enorm worden vergemakkelijkt. Een partij moet echter meer dan één programmapunt hebben wil zij enige betekenis uitstralen.

We sloegen de stemwijzer er op na. En stemde op alle 30 vragen ‘eens’ . Immers, we willen met alle parijen een coalitie mogelijk maken.

Het resultaat was teleurstellend. De stemwijzer meldde: “ U hebt onvoldoende serieuze antwoorden op de stellingen van de StemWijzer gegeven, waardoor geen betrouwbaar advies verstrekt kan worden”. Zo komt René L dus niet bovendrijven..

De stemwijzer blijkt echter te ‘manipuleren’. Ten eerste door enkele vragen een groter gewicht te geven dan andere en toch soms ‘oneens’ te stemmen. In overleg met de geranium werd voor een zeer beperkt aantal extra opties gekozen..

Stellingname 6: De regering moet de reiskostenvergoeding gaan belasten, ook voor openbaar vervoer.
Advies: oneens.
Overweging: Reisbeperking uit eigenbelang van de overheid, vanwege verhoogde belastingopbrengst, betekent reductie van de CO2 emissies

Stellingname 16: De regering moet flink bezuinigen op de aanleg van nieuwe wegen.
Advies: oneens.
Overweging: Nieuwe wegen bevorderen de CO2 emissie en stimuleren de plantengroei in de bermen.

 Stellingname 18: De verhoging van de maximumsnelheid op sommige snelwegen naar 130 km moet worden teruggedraaid.
Advies: oneens.
Overweging: De CO2 productie neemt met de rijsnelheid toe.

Uitslag van de stemwijzer is dan dat de voorkeur uit gaat naar de VVD, met SGP op de tweede en CDA op de derde plaats. En dat de stemmer het slechts met 11 van de 30 stellingnamen van de partij van René L. oneens is. Dat moet kunnen binnen een liberale volkspartij. Dit stemadvies werd vervolgens voorgelegd aan de (dagelijkse) bijeenkomst van vele plantensoorten bij de veiling van Flora in Rijnsburg, waar ook menige buitenlandse deel aanneemt, en het kreeg volledige instemming.

Maar zekere twijfel bleef heersen of René L. het inmiddels aandurft om dit programma te aanvaarden, en bereid zou zijn de Partij voor de Planten tot een volgende coalitiebespreking uit te nodigen.

Tot zover het verhaal van Arthur Rörsch.........
overgenomen van: Climategate.nl, 25 augustus 2012


Couplet uit het gedicht: "De donkere kant van de maan", van Reynier Pronk

Ik werd geboren in het land van Jacq. P. Thijsse.
Maar sterven ga ik in een industriegebied
en ween om hen die ik daar achter laat.
Uit angst om het straks te verliezen, verwoest men nu het land.

Lees hier het hele gedicht van Reynier Pronk, 2021


vroeger........

staatsbosbeheer-oude bomenposter
klik op de foto voor een vergroting


nu.....

stichting the tree party

De partij van de planten is geen actieve partij, maar de Stichting the Tree Party wel ! Klik hier voor meer info


Empirisch onderzoek dat de onderliggende ideeën van de Partij van de planten schraagt.

Fotosynthese

CO2 is een wezenlijk onderdeel van de biologische kringlopen op aarde.
Mensen ademen CO2 in en uit. Ingeademde lucht bevat ca. 0,04% of 400 ppm CO2 en uitgeademde lucht lucht bevat ca 4% of 40.000 ppm (= parts per million).
Planten en algen hebben CO2 nodig voor de fotosynthese. CO2 is dus noch giftig, noch een verontreiniging.

Water + kooldioxide (CO2)+ licht(energie) = glucose + zuurstof

zonder CO2 geen leven

Een plant neemt water op uit de grond via zijn wortels. Het zonlicht schijnt op de bladeren. Via de huidmondjes aan de onderkant van het blad ademt de plant koolstofdioxide (CO2) in. Uiteindelijk ademt de plant zuurstof weer uit.

Het proces van fotosynthese kan je eigenlijk zien als een kleine groene fabriek. Het water en koolstofdioxide willen wel iets met elkaar doen, maar daar hebben ze energie voor nodig. Daar gebruiken ze de zon voor. In de fabriek wordt er hard gewerkt om het koolstofdioxide en water om te zetten naar zuurstof en glucose.

Glucose is suiker, en dat is voedsel voor de boom en voor ons! De zuurstof komt via de huidmondjes weer terug in de lucht, zodat wij dit weer in kunnen ademen.


De beroemde natuurkundige Freeman Dyson stelt: “As measured from space, the whole Earth is growing greener as a result of carbon dioxide, so it’s increasing agricultural yields, it’s increasing the forests, and it’s increasing growth in the biological world, and that’s more important and more certain than the effects on climate. He acknowledges that human activity has an effect on climate but claims it is much less than is claimed. He stresses the non-climate benefits of carbon are overwhelmingly favorable (bron: hier).

 

CO2 is dus een "groeigas"
CO2 is een essentiële voorwaarde voor alle leven op aarde. Het is een van de belangrijkste bouwstenen van het leven. zonder CO2 geen planten, dieren en mensen (Hans Labohm in het FD van 1-8-2008). Hoe meer CO2 in de lucht, hoe harder alles groeit, een principe dat in de glastuinbouw wordt gebruikt: Zo gebruikt men daar bv. "afgevangen" CO2 van energiecentrales of andere chemische processen in de omgeving om de gewassen beter te laten groeien.

Ook het belangrijke volksvoedsel rijst groeit nadrukkelijke beter met meer CO2 in de lucht.

Hier leest U hetzelfde over sla.

De "Partij van de Planten", bedacht door Arthur Rörsch, bepleit daarom geen CO2-reductie, maar juist een verdriedubbeling !

  groei van dennen bij verschillende CO2 niveau's
bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

Als bomen konden spreken dan zouden ze elke langsrijdende auto bedanken voor de CO2. Maar weer niet voor de rest van hun uitstoot......


aarde wordt groener door CO2  

Volgens Theo Wolters (zie zijn interview door Marcel Crok op 4-6-2016) is de natuur en de voedselproductie de laatste tijd door een betere verhouding tussen zuurstof (O) en CO2 enorm gestimuleerd: "eindelijk kon de natuur weer op adem komen", nadat door de laatste ijstijd de natuur zo'n beetje verbrand was door een te hoge zuurstofconcentratie t.o.v. CO2-concentratie.

Recent onderzoek (we schrijven 2016) heeft uitgewezen dat de begroeing op aarde ca. 14% is toegenomen door toename van CO2 in de atmotfeer

Elsevier van 21-1-2017, p. 66, 67 en 69 wijdtt er een artikel aan

  groenere aarde met meer CO2

zie ook: co2coalition.org


groenere wereld door meer CO2
De wereld wordt groener door toename van CO2: klik op de kaart voor een vergroting
Zie hier voor verdere uitleg van deze grafiek die komt uit onderzoek van Zhu et al. (2016)

Maar de "main stream media"- MSM en de in ons land "zelf verklaarde kwaliteitskranten" vinden dit geen leuk verhaal..........

interview met groener geworden planeet
klik voor een vergroting op de foto


CO2-science.org

Zie voor veel onderzoek op dit gebied: co2science


Door meer CO2 in de lucht reageren bladeren door minder huidmondjes aan te maken, huidmondjes waarmee ze niet alleen CO2 opnemen, maar ook water verdampen.
Het effect van minder huidmondjes is o.a. dat de planten meer bestendig raken tegen droogte, wat in relatief droge gebieden een groot voordeel kan zijn (referentie volgt.....).

Van Hoof bestudeerde dit verschijnsel in Limburg in door de eeuwen heen in goed bewaarde aardlaagjes: hij heeft eindeloos naar stukjes eikenblad uit de bodem zitten turen. "Je kunt tellen hoeveel huidmondjes daar per vierkante millimeter op zitten, en dat is direct gekoppeld aan de concentratie CO2 in de lucht. Hoe meer CO2, hoe minder huidmondjes de bladeren nodig hebben om het uit de lucht op te nemen, vandaar." Het eindeloze tellen van huidmondjes resulteerde in een grafiek. Die laat zien dat het CO2-gehalte flink steeg tussen 1200 en het midden van de veertiende eeuw, maar vervolgens weer een dikke eeuw is gedaald (bron: noorderlicht.vpro).

De logische conclusie uit het verhaal van van Hoof is dat de CO2-concentratie ook al kon fluctueren voor er sprake was van een industriële revolutie.


Lindzen-AGW is een dwaling  

<------ This quote is from: Prof. Richard S. Lindzen,


From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.


Samenvattend........

CO2-invloeden op vegetatie

 

Bovenstaande benzinetank-meter vergelijkingen zijn echter niet meer dan een leuk gevonden discussietruc, die niet opgaat. Immers, in deze tabel staat dat men er bij ventilatie in gebouwen van uitgaat dat het CO2-niveau onde de 1000 ppm moet blijven !


 

Anderzijds lijkt anno 2021 de Amerikaanse "klimaat-tsaar" John Kerry er ook niets van te begrijpen als hij stelt dat we, om de wereld te redden, CO2 uit de lucht moeten halen..... Zijn zijn woorden uit context gehaald of is hij werkelijk zo ondeskundig ? Het klinkt toch alsof hij alle CO2 uit de lucht will halen, maar hij zegt niet "we need to get all carbon dioxide out of the atmoshere". Moeten we hem het voordeel van de twijfel gunnen ? Zou hij niet beseffen dat alle planten en dieren sterven als er minder dan 150 ppm CO2 in de lucht aanwezig is ? Zie ook onze webpagina over CO2-afvang.

 

 

 

 

De bekende wiskundige Steven McIntyre, die als eerst de zgn. hockystick van Michael Mann afserveerde, vindt er op twitter het volgende van: ------------------->>

  John Kerry wil alle CO2 uit de atmosfeer halen.....
Klik op de foto voor een vergroting of bekijk de video.

De beroemde natuurkundige en atmosfeer specialist em. prof William Happer (oprichter van de CO2-coalition) stelt daarentegen dat de aarde in geologisch tijdsperspectief bijzonder CO2-arm is sinds de laatste ijstijd: "meer CO2 (1500-2000 ppm; we zitten nu op ca. 415 ppm) zou een zegen zijn voor de aarde. Hij legt dit uit in een video-interview door Ongehoord Nederland d.d. 24-11-2021.

william Happer geïnterviewed door Ongehoord Nederland


Literatuur:

Conversations that matter, Carbon dioxide is making the world greener (with Freeman Dyson), ClimateChamgedispatch, latest news, april 15th 2022

Happer, William, er is geen klimaatcrisis, Climategate.nl, 26-11-2021 (zie ook een video-interview van Happer door Ongehoord Nederland d.d. 24-11-2021).

Sanjeev Sabhlok schreef een vernietigend CAGW-kritisch artikel: "The warming effects of CO2 are benign" in The Times of India van 28-6-2019. Ook - iets verkort - gepubliceerd door Paul Homewood op zijn blog "Not a lot of people know " van 30-6-2019 onder de kop: " Sanjeev Sabhlok: Why India should ignore Climate Alarmism".


U bent hier: inhoudsopgave - Atmosfeer - CO2 - Partij van de Planten

Zie verder op onze volgende webpagina's:

tuinieren

bossen

Nederlandse bossen

bossen wereldwijd

bomen

ontbossing

herbebossing

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin