Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

We doen het voor onze (klein)kinderen.........

climate fairy tales

U bent hier: inhoudsopgave - We doen het voor onze (klein)kinderen..........

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Deze website geeft naast vele feiten, getallen en opinies ook veel illustraties en cartoons. Dit indachtig de waarschuwing van de schrijver Oscar Wilde:
"If you want to tell people the truth you have to make them laugh or they will kill you"

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Het is een grijs gedraaide plaat, een versleten discussietruc, voor als alle inhoudelijke argumenten zijn uitgeput: "We doen het voor onze (klein)kinderen......."


They terrify children into mental illness with their apocalyptic death cult lies and exaggerations.....
(Ian Plimer in Green Murder, (2021, p. 544)


Het is niet de vraag in welke staat wij deze planeet doorgeven aan de volgende generatie, maar in welke staat wij de volgende generatie doorgeven aan deze planeet, stelt Ian Plimer in zijn boek Green Murder (2021)


Oorlogvoering en (klein)kinderen zijn nooit ver van elkaar weg geweest.

In 1939 wilde de directeur van de KLM, Albert Plesman, voorkomen dat er oorlog in Europa uit zou breken. Hij was er van overtuigd dat alle ondernemers in Europa er zo over zouden denken: oorlog is immers slecht voor de zaken, zo dacht Plesman. Hiertoe schreef hij een plan voor de "vreedzame" verdeling van Europa, waarin Hitler Duitsland zich ongestoord kon uitbreiden naar het Oosten en waarin Noorwegen, Denemarken en Nederland een neutrale buffer zouden zijn tussen Duitsland en de rest van West-Europa, met name Engeland. Het Suez-kanaal moest worden geïnternationaliseerd en de Middellandse Zee moest neutraal gebied worden i.v.m. de handel. Afrika moest opnieuw worden verdeeld. De Duitsers zouden dan hun respect herwinnen bij de vroegere geallieerden. Plesman werd op voorspraak van Anthony Fokker (die in de eerste wereldoorlog Fokker-gevechtsvliegtuigen bouwde voor de Duitsers) kreeg Plesman een ontmoeting met Herman Goering in diens privé-trein. Eenmaal aangekomen in Goerings privé-wagon ontwaarde hij een baby in een wieg, naar later bleek een kind van Goering, dat begon te huilen. Goering pakte het kind op om het te sussen en gaf het toen door aan Plesman's armen. Goering bekeek het vredesplan en zei dat hij het snel zou laten vernietigen omdat, als Hitler zou ontdekken dat Goering over vrede zou spreken, het slecht met hem af zou lopen. Wat wilt U nou nog meer, wilt U dan geen vrede, vroeg Plesman aan Goering. Natuurlijk wel, zei Goering, maar wat denkt U dat Hitler van zo'n plan zou zeggen ? Meneer Plesman, U begrijpt ons niet. Het gaat ons om een goede toekomst voor onze kinderen ! Is dat niet ook wat wij allemaal willen ?!

Bron: Televisieserie "De Vliegende Hollanders", laatste deel, aflevering 8 van de 1e serie.


Hitler hield van kinderen......
Hitler hield zo te zien van kinderen........

Hitler met kindsoldaten in April 1945
maar vroeg ze wel voor het vaderland te vechten en te sterven !
(Hitler op zijn verjaardag met kind-soldaten, 20 april 1945)


Op 22 april 2016 tekende John Kerry - met zijn kleindochter op schoot - namens de USA het klimaat-akkoord van Parijs

John Kerry tekent - met kleindochter op schoot - het klimaatverdrag van Parijs namens de USA

Na de presidentsverkiezingen in de USA in 2020 spreekt president elect Joe Biden's "speciale gezant voor klimaat", dezelfde John Kerry, over de "war on Climate Change" .

oorlog tegen klimaatverandering
klik op de foto voor een vergroting


Alles voor hùn kleinkinderen.........?

Klimaat-alarmisten menen vaak dat ze - door ontelbare miljarden te investeren - reddend bezig zijn voor hun (klein)kinderen, maar even zo goed zullen die zich later suf ergeren aan hun domme grootouders die de IPCC-sprookjes over de catastrofale invloed van CO2 op de stijging van de temperatuur op aarde hebben gegeloofd. Ze zullen waarschijnlijk niet blij zijn als ze merken dat ze een stuk armer zijn geworden omdat hun grootouders hun welvaart over de balk smeten door hun aanbidding van het CO2-geloof. Ze zullen zich afvragen waarom in de ontwikkelingslanden nog miljoenen mensen onnodig moesten sterven wegens energie-armoede, mede in stand gehouden door westerse banken die alleen leningen wilden geven voor dure "duurzame" energie-projecten, maar niet meer voor goedkope fossiele energieprojecten, zoals steenkool-energiecentrales.

Moeten de bewoners in ontwikkelingslanden dan maar in huis blijven koken op hun hout- of mestvuurtjes en hun longen daar mee verpesten, waardoor zij en hun kinderen vroegtijdig zullen sterven ? (...spreekt van ca. 14 miljoen doden per jaar). Dhr. Schwab, leider van het World Economic Forum, vindt van wel, zo schreef hij in zijn boek.... (referentie volgt).

Maar de Chinezen willen wel kolencentrales bouwen voor ontwikkelingslanden en dat doen ze op grote schaal. Ze financieren en bouwen ze waar de westerse wereld het laat afweten. Toch hebben de Chinezen in 2021 beloofd om dat niet langer te gaan doen (bron volgt....).


Energie-armoede voor onze (klein)kinderen

Op 18-2-2022 meldt het CBS dat een gemiddeld Nederlands huishouden dit jaar € 2800 betaalt voor energie. Dat is € 1321 meer dan vorig jaar; een stijging van 86%. Een korting op de energierekening die het kabinet in 2021 al toezegde om de hoge prijzen te drukken, is in die CBS-berekening al meegenomen (bron: FD 18-2-2022).

Op 10-1-2022 schrijft het FD een uitgebreid artikel "Energieprijs dreigt miljoenen Britse huishoudens in armoede te storten.". Er dreigt een koopkrachtcatastrofe nu lagere inkomens er op jaarbasis 1200 Pound op achteruitgaan. Van de 28 miljoen britse gezinnen zouden er 6 miljoen moeite kunnen krijgen om de energienota te betalen. Dat is nu al 4 miljoen. Velen komen voor de keuze te staan om voldoende te eten of voldoende te verwarmen. Lees hier het hele artikel.

energi-armoede

 

extreme Green Energy poverty


Ondanks de energie-armoede die ons te wachten staat trekken we nog steeds graag onze portemonnaie om mensen in de wereld te ondersteunen die het nog heel wat moelijker hebben. Dat moet natuurlijk wel goed worden gecoördineerd en ook dat kost een paar centen......zoals op 8-8-2019 getweet door Tweep des Vaderlands, @SvensTweet

Salaris directeur War Child €132.894
Salaris directeur Save the Children €124.625
Salaris directeur UNICEF €139.823
Lucratieve industrie.


Volgens Jeroen Hetzler (mei 2021) wordthet hoog tijd voor een nieuwe bestuursvorm vrij van modellen, vrij van groepsdenken, vrij van manipulerende kongsi’s en lobby’s. Een nieuwe bestuursvorm geleid door nuchter verstand, zakelijkheid en feiten.

Wat een zegen zal het zijn, wanneer ook de klimaatwetenschap zich kan bevrijden van het juk der politieke correctheid opgelegd door klimaat- en radiofobische kongsi’s. Pas dan kan deze maatschappij terugkeren naar het wetenschappelijke normaal van de Verlichting waar ook academische vrijheid de ruimte terugkrijgt die het toebehoort vrij van de opgedrongen dwangneurose tot zelfdestructie.

De ironie bij dit alles is dat de generaties na ons anders de rekening gepresenteerd zullen krijgen. De hedendaags planeet reddende deugmens ontpopt zich vooralsnog als de door blinde ideologie gedreven meest meedogenloze egoïst die de geschiedenis ooit gekend heeft. De komende generatie zal hen bepaald niet dankbaar zijn, maar zal hen tot op het bot vervloeken.Het Financuieel Dagblad 18-2-2022 meldt: "Kabinet wil klimaat redden voor de jongste generaties door hen een enorme schuld in de maag te splitsen"

Anno 2022 maakt het nieuwe kabinet Rutte IV bekend dat onze regering € 60 miljard gaat bijlenen "om het land te redden": € 35 miljard voor het klimaat en € 25 miljard tegen de stiksof. Dat wordt over meerdere jaren uitgegeven. Even ter referentie: onze rijksbegroting over het jaar 2022 betreft 334 miljard aan inkomsten en € 353 miljard aan uitgaven. Die € 60 miljard blijven met een mooie boekhoud-truc buiten de begroting via een speciaal leen-fonds (bron: Financuieel Dagblad 18-2-2022). Hein de Kort verbeeldt het als volgt in hetzelfde blad op p. 25.

schuldenberg voor onze (klei)kinderen door Hein de Kort
Zie hier enkele grafieken over de Nederlandse staatsschuld.


Uit angst om het straks te verliezen, verwoest men nu het land.

We begonnen deze web pagina met de stelling dat "We doen het voor onze (klein)kinderen......."

een grijs gedraaide plaat is, een versleten discussietruc, voor als alle inhoudelijke argumenten zijn uitgeput.

Maar.........

in een blad van de Universiteit van Harvard (USA) schreef professor en mierendeskundige Edward Wilson in 1980 dat het uitsterven van diersoorten erger is dan een economische depressie, een oliecrisis, de komst van een totalitair regime of zelfs een beperkte kernoorlog. De gevolgen daarvan kunnen binnen enkele generaties worden hersteld, maar het uitsterven van diersoorten nooit meer.

Dat is een dwaasheid die onze afstammelingen ons waarschijnlijk niet zullen vergeven.

(bron: een anecdote in het boek The Diversity of Life van Edward Wilson; naar Rozendaal, 2020).

uitgestorven Keizerspechten
Uitgestorven Keizerspechten; klik op de foto voor een vergroting.


Ook Reynier Pronk beweent alvast zijn nageslacht in zijn gedicht "De donkere kant van de Maan", dat gaat over de trieste toestand in de klimaattransitie-wetenschap en -beleid.

Ik werd geboren in het land van Jacq. P. Thijsse.
Maar sterven ga ik in een industriegebied
en ween om hen die ik daar achter laat.
Uit angst om het straks te verliezen, verwoest men nu het land.


man is an insane species


En Ines van Bokhoven haalt ook de kinderen erbij als ze pleit tegen de hedendaagse verbod-cultuur met neofascistische trekjes:

"Het Recht van Opstand, zoals ik eerder betoogde, is er beslist eentje om serieus te overwegen. Burgerlijke ongehoorzaamheid alleen al is een machtig wapen. Want wat er nu op ons afkomt moeten we tegenhouden. Dat zijn we onszelf verplicht, onze kinderen, onze wereld. Onze toekomst staat op het spel. Dit is het moment om wakker te worden, als u dat niet al was".


Inmiddels hebben de reclame-media het (klein-)kind ook al gevonden als verleider om een product te kopen.

meewind-reclame met kind


Literatuur:

- Bokhoven, Ines van, We dreigen in een neofascistische nachtmerrie te belanden, Linkse verbodscultuur doordrenkt de samenleving, OpinieZ, 2-1-2022

- Hetzler, Jeroen, Verdoemde generatie ?, Climategate.nl, 14-5-2021

- Pronk, Reynier, : "De donkere kant van de maan", Climategate.nl , 4-4-2021.

- Rozendaal, Simon (2020), Hij was heerlijk, die allerlaatste Keizerspecht, EW- Elsevier Weekblad, 31-10-2020, p. 145.


Lees ook onze pagina "kinderen en klimaat"

Tony Heller veegt in een video-presentatie de vloer aan met Greta Thunberg's gepercipieerde "stolen childhood" en wijst op de kind-slaaf Kobalt-mijnende kinderen in ontwikkelingslanden, ten behoeve van o.a. zonnepanelen en batterijen voor elektrische auto's.

 

Lees hier meer over kobalt

  kind delft kobalt voor elektrische auto's

2 graden opwarming van de aarde is positief

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

U bent hier: inhoudsopgave - We doen het voor onze (klein)kinderen..........

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin