Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

We doen het voor onze (klein)kinderen.........

U bent hier: inhoudsopgave - We doen het voor onze kleinkinderen..........

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Het is een grijs gedraaide plaat, een versleten discussietruc, voor als alle inhoudelijke argumenten zijn uitgeput: "We doen het voor onze (klein)kinderen......."


Oorlogvoering en (klein)kinderen zijn nooit ver van elkaar weg geweest.

In 1939 wilde de directeur van de KLM, Albert Plesman, voorkomen dat er oorlog in Europa uit zou breken. Hij was er van overtuigd dat alle ondernemers in Europa er zo over zouden denken: oorlog is immers slecht voor de zaken, zo dacht Plesman. Hiertoe schreef hij een plan voor de "vreedzame" verdeling van Europa, waarin Hitler Duitsland zich ongestoord kon uitbreiden naar het Oosten en waarin Noorwegen, Denemarken en Nederland een neutrale buffer zouden zijn tussen Duitsland en de rest van West-Europa, met name Engeland. Het Suez-kanaal moest worden geïnternationaliseerd en de Middellandse Zee moest neutraal gebied worden i.v.m. de handel. Afrika moest opnieuw worden verdeeld. De Duitsers zouden dan hun respect herwinnen bij de vroegere geallieerden. Plesman werd op voorspraak van Anthony Fokker (die in de eerste wereldoorlog Fokker-gevechtsvliegtuigen bouwde voor de Duitsers) kreeg Plesman een ontmoeting met Herman Goering in diens privé-trein. Eenmaal aangekomen in Goerings privé-wagon ontwaarde hij een baby in een wieg, naar later bleek een kind van Goering, dat begon te huilen. Goering pakte het kind op om het te sussen en gaf het toen door aan Plesman's armen. Goering bekeek het vredesplan en zei dat hij het snel zou laten vernietigen omdat, als Hitler zou ontdekken dat Goering over vrede zou spreken, het slecht met hem af zou lopen. Wat wilt U nou nog meer, wilt U dan geen vrede, vroeg Plesman aan Goering. Natuurlijk wel, zei Goering, maar wat denkt U dat Hitler van zo'n plan zou zeggen ? Meneer Plesman, U begrijpt ons niet. Het gaat ons om een goede toekomst voor onze kinderen ! Is dat niet ook wat wij allemaal willen ?!

Bron: Televisieserie "De Vliegende Hollanders", laatste deel, aflevering 8 van de 1e serie.


Hitler hield van kinderen......
Hitler hield zo te zien van kinderen........

Hitler met kindsoldaten in April 1945
maar vroeg ze wel voor het vaderland te vechten en te sterven !
(Hitler op zijn verjaardag met kind-soldaten, 20 april 1945)


Op 22 april 2016 tekende John Kerry - met zijn kleindochter op schoot - namens de USA het klimaat-akkoord van Parijs

John Kerry tekent - met kleindochter op schoot - het klimaatverdrag van Parijs namens de USA

Na de presidentsverkiezingen in de USA in 2020 spreekt president elect Joe Biden's "speciale gezant voor klimaat", dezelfde John Kerry, over de "war on Climate Change" .

oorlog tegen klimaatverandering
klik op de foto voor een vergroting


Alles voor onze kleinkinderen.........?

extreme Green Energy poverty

Klimaat-alarmisten menen vaak dat ze - door ontelbare miljarden te investeren - reddend bezig zijn voor hun kleinkinderen, maar even zo goed zullen die zich later suf lachen om hun domme grootouders die de IPCC-sprookjes over de catastrofale invloed van CO2 op de stijging van de temperatuur op aarde hebben gegeloofd. Ze zullen waarschijnlijk niet blij zijn als ze merken dat ze een stuk armer zijn geworden omdat hun grootouders hun welvaart over de balk smeten door hun aanbidding van het CO2-geloof. Ze zullen zich afvragen waarom in de ontwikkelingslanden nog miljoenen mensen onnodig moesten sterven wegens energie-armoede, mede in stand gehouden door westerse banken die alleen leningen wilden geven voor dure "duurzame" energie-projecten, maar niet meer voor goedkope fossiele energieprojecten, zoals steenkool-energiecentrales.

Moeten de bewoners in ontwikkelingslanden dan maar in huis blijven koken op hun hout- of mestvuurtjes en hun longen daar mee verpesten, waardoor zij en hun kinderen vroegtijdig zullen sterven ?


Nee, want de Chinezen willen wel kolencentrales bouwen voor ontwikkelingslanden en dat doen ze op grote schaal. Ze financieren en bouwen ze waar de westerse wereld het laat afweten.


Volgens Jeroen Hetzler (mei 2021) wordthet hoog tijd voor een nieuwe bestuursvorm vrij van modellen, vrij van groepsdenken, vrij van manipulerende kongsi’s en lobby’s. Een nieuwe bestuursvorm geleid door nuchter verstand, zakelijkheid en feiten.

Wat een zegen zal het zijn, wanneer ook de klimaatwetenschap zich kan bevrijden van het juk der politieke correctheid opgelegd door klimaat- en radiofobische kongsi’s. Pas dan kan deze maatschappij terugkeren naar het wetenschappelijke normaal van de Verlichting waar ook academische vrijheid de ruimte terugkrijgt die het toebehoort vrij van de opgedrongen dwangneurose tot zelfdestructie.

De ironie bij dit alles is dat de generaties na ons anders de rekening gepresenteerd zullen krijgen. De hedendaags planeet reddende deugmens ontpopt zich vooralsnog als de door blinde ideologie gedreven meest meedogenloze egoïst die de geschiedenis ooit gekend heeft. De komende generatie zal hen bepaald niet dankbaar zijn, maar zal hen tot op het bot vervloeken.


2 graden opwarming van de aarde is positief


We begonnen deze web pagina met de stelling dat "We doen het voor onze (klein)kinderen......."

een grijs gedraaide plaat is, een versleten discussietruc, voor als alle inhoudelijke argumenten zijn uitgeput.

Maar.........

in een blad van de Universiteit van Harvard (USA) schreef professor en mierendeskundige Edward Wilson in 1980 dat het uitsterven van diersoorten erger is dan een economische depressie, een oliecrisis, de komst van een totalitair regime of zelfs een beperkte kernoorlog. De gevolgen daarvan kunnen binnen enkele generaties worden hersteld, maar het uitsterven van diersoorten nooit meer.

Dat is een dwaasheid die onze afstammelingen ons waarschijnlijk niet zullen vergeven.

(bron: een anecdote in het boek The Diversity of Life van Edward Wilson; naar Rozendaal, 2020).

uitgestorven Keizerspechten
Uitgestorven Keizerspechten; klik op de foto voor een vergroting.


Ook Reynier Pronk beweent alvast zijn nageslacht in zijn gedicht "De donkere kant van de Maan", dat gaat over de trieste toestand in de klimaattransitie-wetenschap en -beleid.

Ik werd geboren in het land van Jacq. P. Thijsse.
Maar sterven ga ik in een industriegebied
en ween om hen die ik daar achter laat.
Uit angst om het straks te verliezen, verwoest men nu het land.


Literatuur:

- Hetzler, Jeroen, Verdoemde generatie ?, Climategate.nl, 14-5-2021

- Pronk, Reynier, : "De donkere kant van de maan", Climategate.nl , 4-4-2021.

- Rozendaal, Simon (2020), Hij was heerlijk, die allerlaatste Keizerspecht, EW- Elsevier Weekblad, 31-10-2020, p. 145.


U bent hier: inhoudsopgave - We doen het voor onze kleinkinderen..........

Lees ook onze pagina "kinderen en klimaat"


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin