===
Asterix: de hemel valt op ons hoofd

Milieuzaken.org----
feiten, getallen en opinies

--

Alfabetische Inhoudsopgave

 
CO2 in de atmosfeer
bejubeld, aanbeden en bestreden......
uitgeademd en onder de grond gestopt

Alfabetische Inhoudsopgave
U bent hier: inhoudsopgave - alfabetische inhoudsopgave

Zie ook de Systematische Inhoudsopgave van deze website

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

personenregister / instellingen / websites

bibliografie

en Facebook of Linkedin

Deze website geeft naast vele feiten, getallen en opinies ook veel illustraties en cartoons. Dit indachtig de waarschuwing van de schrijver Oscar Wilde:
"If you want to tell people the truth you have to make them laugh or they will kill you"


A - C
D - G
H - J
M -P
R - U
V - Z

A
aardbevingen
AARDE

aardwarmte
ABP
acetylation of wood
aerosolen
afkoelingv/h klimaat

AGW- antropogenic global warming

albedo
AlgaeBiofuel
algen

als Frans Timmermans uit het raam kijkt....

Althaf meuble
Amazonegebied

ammoniak
anti-kapitalisme
antropoceen
Apple Inc.
Apple bedrijfs-cijfers
Arbolivia project
Arctica (noordpool)
asbest
ATMOSFEER
atoombewapening
auto's
- op elektra
- op waterstof

- met hybride systemen
-
avondrood der Verlichting

B

badkuiptest
batterij-opslag

Belangenvereniging Bomen Op Stand - BBOS

beleggen in energiebesparing

beurs:
- noteerde bedrijven

- wijsheden

bevolkingsomvang

bibliografie
billion en trillion

bio-brandstoffen
bio-diversiteit
bio-diesel
bio-ethanol
bio-gas
biomassa-centrales
black outs
bliksem
bomen
boomringmetingen
Borneo
bosbouwbedrijven
:
- Costa Rica
- wereldwijd


bosbouw-beleggingsmaatschappijen

boomplant-certificaat-kado

bosbouw-keurmerken
BOSSEN
- in Nederland
branden
brandstof uit biomassa
broeikaseffect
broeikasgassen
bruto nationaal product
Bush, George

C
CAGW
Campbell Group

Caterpillar Inc.
censuur
China
CIG-Biodiesel
circulaire economie
citaten
climate gate

climate gate emails
Club van Rome
C02

CO2 afvang en opslag
CO2-variabiliteit
complot-theorieën
COP-26
COP-27
COP-28

consensus over klimaatkwesties

Costa Rica
cycli

 

D
dampkring

Darwin Awards
defensie & oorlog
democratie in verval
desinformatie

dierlijke uitwerpselen
diesel
DNB Magazine
dolfijnen
donder
drinkwater
droogte
duurzame energie

E
elektriciteitsbedrijven
elektrische auto's
elektrische spaarlampen

elektromagnetische golven en straling

El Niño en El Niña
ENER

ENERGIE
- armoede
- beleid
- besparing
- besparingsonderzoek
- en geopolitiek
- labels woonhuizen
- opwekking in rivieren
- productie en -distributie
- transitie
- verbruik
--- bij transport
--- bij het werk
--- bij het wonen

epidemieën
ESG
EU-biobrandstoffenbeleid
extreem weer

F

fauna
FIAM
fietsen

fijnstof
- ultrafijnstof

flora
Flor y Fauna
Forest Trading
fossiele brandstoffen
f otosynthese

als Frans Timmermans uit het raam kijkt....

G
G20

gas: een overzicht
(van het) gas af
gasleidingen
gasproduktie
gasverbruik
gasvoorraden wereldwijd
Gazprom-lied
geo-engineering
geologische tijdperken
geopolitiek en energie
gletsjers

Global Solidarity Forest
Fund

global cooling
global warming
Global Warming:  How it all began

glossary:
- of forestry terminology
- of C02 and climate terms

golfslag-energie
Goodwood-FlorestecaGoogle Inc.
Google bedrijfs-cijfers
goud
Greenpeace
griepvirussen
groene stroom
Groenland
groepsdenken

H
Hancock Timber Resource Group

hekserij en klimaat
herbebossing
herfst
hernieuwbare energie

Hertzberger, Rosanne
hete zomers
hiatus
hitte-eiland-effect
hittegolven
hockeystick-grafieken
honger

HOUT
hout als biobrandstof
houtbedrijven
- in Indonesië
- in Nederland
hout-keurmerken

houtprijsontwikkelingen:
- in Nederland
- nieuws

huishoudens
huizen:
bijzondere
van beroemde personen

I
inhoudsopgave: systematisch
ijsberen

ijsbergen:
- in Lake Michigan

ijskernen-onderzoek
ijstijden-cyclus
instellingen
Intel belegt in zonne-energie
IPCC
Islam: te veel in Nederland ?

J
Jacob Sprey

K
kerncentrales
-afval
-ongevallen

kernenergie
- tegenstanders
- voorstanders

kernfusie

kinderen en klimaat
kleine ijstijd

KLIMAAT
-
alarmisme
- attributie-studies
-
beleid & verdragen
- beleid, Remarque's wenkend perspectief
- beleid-humor

- consensus
- crisis (is er niet)
- cycli
- definities
- doden
- gevoeligheid voor CO2
-
en groepsdenken
- hekserij
- huichelarij
- in de media
- kinderen
- modellen
- opwarming
- opwarmingspauze
- petities
- psychologie
- rechtzaken
- thrillers
- verandering
- - -verandering en volksgezondheid
- verdragen & beleid
- vluchtelingen
- voorspellingen
- wetenschap(pers)

KNMI
kobalt

kolen:
- centrales
- productie en -distributie
- verbruik

koolzaad
koralen


L
lage CO2-energie
landbouw
Lange, Kees de
landen

luchtkwaliteit
luchtsamenstelling
luchtvervuiling

 

M
maan

maanden van het jaar:
- juni

mais
Marc van Roosmalen
McIntyre, Steven

media en klimaat
melkveehouderij
menselijke uitwerpselen
menskracht
meren

mest
metalen
- zeldzame metalen
methaan
Michael Mann
Milancovitch cycli
Milieudefensie
milieuvervuiling
milieuwoordenboek
"milieuwoordenboek" van Rypke Zeilmaker

misinformatie
Molpus Woodlands Group

Mythologie

N
Nationale Parken in Nederland

Natura 2000

Nature, not Human Activity, Rules the Climate

Nederlandse bossen
(is) Nederland vol ?
neerslag
nepnieuws
"net-zero"
NIBO
Nieuw Links
Noordpool
Noordpoolroute
nutatie

O
olie
145 olie- en gasbedrijven
oliebronnen in Mongolië
olie en geopolitiek
oliemaatschappijen: een lijst
oliepalmen
olieproductie en -distributie
olieproducerende bedrijven
olieproducerende landen

olieverbruik

olievervuiling
- in zee

olievoorraden
onweer

ONZE AARDE
ONZE BOSSEN

ontbossing
- van Borneo

- opwarming v/d aarde
- opwarming 1,5 of 2 graden Celsius

Oostvaarders Plassen

OPEC: zie olieproduktie
: zie olieproduktie
overbevolking ?overstromingen
ozonlaag

P
paardenkracht
palmolie
Pan American Woods
Partij voor de planten
pauze in de opwarming

peer review
pensioenen
personenregister

Philippijnen:
- waterkrachtcentrales

plasticvervuiling
Precious Woods

PVV

R
recreatie en energieverbruik

regen
- zure regen

Religie
Richter, schaal van
- risico en klimaat

rivieren

- energieopwekking in

Roosmalen, Marc van
Rozendaal, Simon
Rusland aan de gaskraan naar Europa

S
Samsung Electronics
satellietmetingen
schaal van Richter
scheepvaart

- zeilschepen
"schone" energie
schoner gasverbruik
schoner olieverbruik
shaliegas
Sicirec

Sicirec Bosbouw Mix Fonds

Sicirec Forestry Mix Fund


Sicirec formule

spaarlampen

SSR-Surface Solar Radiation

Spitsbergen
staal
stadswarmte-effect
statistiek
storm en wind
stikstof-verbindingen
straalstromen
strenge winters

(S&P Global) Timber & Forestry tracker

stroom (groene)
stroomstoringen

T
Teakwood International
temperatuurmetingen
temperatuurschalen
Terra Vitalis
Tiger Ethanol
timber tracker
tin

als Frans Timmermans uit het raam kijkt....

transport en energierverbruik

treinen
trillion & billion
tsunamis
- ontstaan van

tuinbouw

tuinieren

U
uitsterven van soorten

(het grote) uitsterven van 251 miljoen jaar geleden

ultrafijnstof
UN-United Nations
Uranium

urban heat island effect (UHI)

Urgenda

 

 

 

V
van het gas af
veeteelt
VN-Verenigde Naties

vergoeding voor windpark-omwonenden

vervuiling
- van de aarde
- door chemische industrie
- door mest
- door methaan
- door olie in de zee
- door plastic
-
door windmolens
- lucht
vervuiling

- "verzuring" van de zee

vloeibaar gas: vervoer en distributie

voorzorgprincipe
Vopak
vulkanen

W
Waard, Fransje de
walrussen
warmtenetten
warmtepompen
WATER

waterdamp

waterkrachtcentrales:
- Philippijnen

waterstof
waterverbruik
watervervuiling:
--- door plastic

we betalen ons suf "om de wereld te redden"

websites

We doen het voor onze kleinkinderen..........

WEF
weergoden

werken en energieverbruik

wind & storm
windmolens:
- klassieke
- moderne

winters:
- strenge winters
- milde winters

woestijnvorming

wonen en energieverbruik

wolken
woningisolatie


woordenlijst:
- van CO2 en klimaattermen

Z
zeeën
zeespiegelstijging
Zeilmaker, Rypke
zeilschepen
zeldzame metalen
zelfdoding
zomers (hete)

zon (de)
Zoninvest
zonne-activiteit
zonnecellen
zonne-energiecentrales
zonne-energietoren Rio

zonnepanelen
- bij huis
-
brandbaarheid
-
op daken
zonnepaneel-velden
zonneweides

zonnestraling op het aardoppervlak (SSR)

Zuidpool
zure regen

 

 

 

 

 

U bent hier: inhoudsopgave - alfabetische inhoudsopgave

Zie ook de Systematische Inhoudsopgave van deze website

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

personenregister / instellingen / websites

bibliografie


U bent hier: inhoudsopgave - alfabetische inhoudsopgave
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin