Milieuzaken
feiten, getallen en opinies.

Duurzame energie

U bent hier: inhoudsopgave - duurzame energie
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Definitie van duurzaam
Duurzame ontwikkeling is per definitie een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987). Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. (Bron: Hetzler, oktober 7, 2016 5:41 pm in een commentaar op climategate.nl over een boek (door Etscheit) over landschapsvervuiling door windmolens in Duitsland: Geopferte Landschaften, wie die Energiewende unsere umwelt zerstört: "Ooit moet het botsen en komt de aap uit de mouw: hernieuwbaar is in strijd met duurzaam", aldus Hetzler.

Simon Rozendaal (Elsevier) betoogt per november 2010 in een video dat vanwege een gebrek aan voldoende zeldzame metalen veel ontwikkelingen die men nu als duurzaam beschouwd (windmolens, elektrische auto's, zonnecellen) absoluut niet duurzaam zijn. Hij baseert zich o.a. op het tijdschrift NWT van november 2010.

Paul Scheffer legt op Climategate.nl van 10-7-2019 uit: "duurzaamheid zonder ernstige maatschappelijke schade bestaat niet."

Biomassa wordt door veel regeringen momenteel ook beschouwd als duurzaam, omdat je weer bomen kunt planten als je er een hebt verbrand. Dat vreemde sprookje wordt zo langzamerhand spottend doorgeprikt, o.a. in een uitzending van Arjan Lubach op 4-2-2018, maar deze praktijken blijven voortduren. Lees er hier meer over en verbaas U !

 

Heinde Kort in het FD: rokende bomen

Effecten van houtverbranding op ons milieu worent indringend geportretteerd door Hein de Kort in het FD van 17-10-2017.

China stelt zich ten doel om in 2020 zeker 15% van de energiebehoefte op te wekken uit duurzame energie, zoals wind en water (FD, 2-1-2010).

Nederland: Ondanks een toename van het aantal windturbines (windmolens), werd er in ons land in 2010 13% minder windenergie geproduceerd. Het waaide volgens het CBS gewoon weinig, slechts 77% van wat het gemiddeld waait.
Overigens bleef het percentage duurzaam geproduceerde energie in ons land in 2010 wel 9%, net als het jaar ervoor, geheel overeenkomstig de doelstellingen van de Europesche Unie.
Bron: www.dutchnews.nl, 28-2-2011, die zich baseren op het CBS. Maar een groot deel van die "duurzame" energie werdt geproduceerd door de bijstook van houpellets.......


Hernieuwbare energie is energie die in principe niet opraakt, zoals bv. windenergie, zonne-energie, getijden-energie, rivierstroom-energie, aardwarmte-energie en vele andere vormen van energieopwekking.

Of die energievormen ook "duurzaam" zijn is bij elke vorm en uitvoering nog maar de vraag. In elk geval is dat geen vanzelfsprekendheid. Zie boven en Lees meer......

hernieuwbare energie


% hernieuwbare energie in diverse landen en regio's

Europesche Unie:
2010: 12,1%; 2011: 13%; doelstelling 2020: 20%

Nederland:
201O: 4,2%; 2011: 4,3%; doelstelling 2020: 14%

België: 2011: 4,1%

Finland:
2011: 31,8%

Letland:
2011: 33,1%

Luxemburg:
2011: 2,9%

Zweden:
2011: 46,8%

Scandinavische landen scoren hoog vanwege hun vele waterkrachtcentrales.

Bron: FD, 3-5-2013


Zon- en windenergie maken nog maar een heel kleine fractie uit van het geheel

Zon- en windenergie maken nog maar een heel kleine fractie uit van het geheel, veel minder dan veel mensen zouden denken, althans mensen die afgaan op wat ze in ons land uit de media vernemen.

wereld-energieverbruik en de rol van wind- en zonne-energie


Zonne- en windenergie leveren slechts af en toe energie

zeilschip wordt geroeid bij windstilte  

Omdat windmolens geen energie kunnen leveren als het te veel of te weinig waait en ze dikwijls stil staan wegens te veel of te weinig wind, schade of onderhoud, moet elk geïnstalleerd windmolenpark een zgn. back-up systeem hebben van conventionele energie: gas- of kolencentrale. In de praktijk de makkelijker in- en uitschakelbare gascentrales.

Bij zeilschepen heb je af en toe een motor nodig of moet je aan de riemen gaan trekken.......

Ook zou men bv. bv. een waterbassin leeg kunnen laten lopen, dat eerst door de windmolen-energie was gevuld of andere systemen met hetzelfde doel. Dat maakt windenergie extra duur.
Energievraag aansturen met "smard grid" technieken (zie enkele alineas hier boven) zou kunnen helpen bovengenoemde problemen enigszins te "masseren". Dat kan volgens sommigen wel 1000 MegaWatt capaciteit schelen (bron: Kloot Meijburg en Schalij, FD, ... januari 2012).


Investeren in duurzame energie ?

Jeff Siegel e.a. zien het anno 2008 helemaal zitten.

klik hier.
investing in renewable enrgy
uitg. John Wileu & Sons, 2008

Overigens zijn ze in hun boek overtuigd van de zgn. "Peak Oil" theorie en zou die peak ontstaan tussen 2008 en 2025.
Anno 2016 staan de kranten echter vol van de angst voor "stranded assets", fossiele brandstof waar de eigenaren mee in hun maag zouden blijven zitten (althans in de grond) als waardeloos geworden door de verwachte "energiestransitie" waar iedereen het nu over heeft.
Voorspellen blijft moeilijk, dat blijkt maar weer eens.


Zo positief als Siegel in 2008 is over beleggen in hernieuwbare energie is, zo sceptisch is André Bijkerk hier over op 7 febr. 2016 in een bijdrage op climategate.nl

Dit is ons pensioenplan-cartoon

Hij is erg bezorgd dat er sprake is dat pensioenfondsen in hernieuwbare energie zouden gaan investeren, met name in windenergie.

"Global warming’ is één van de hypes waaraan de mensheid constant behoefte schijnt te hebben. Het is de laatste in het allesbehalve volledige rijtje van de millennium bug, de zure regen, peak oil, de populatiebom, eugenetica, de nucleaire winter, dolle dinsdag, de heksenjachten, de kruistochten, etc. Van de fysica en bewijsvoering deugt ook nu niets en het gaat dan ook nu weer vanzelf over, net zoals alle andere hypes"

"Wanneer in de niet al te verre toekomst de klimaatsverandering door CO2 definitief van de agenda is afgevoerd, hebben de renewables geen enkel bestaansrecht meer om de aarde te redden. De windfarms moeten dan geheel op eigen kracht economisch kunnen renderen, concurrerend tegen andere energieleveranciers. De diverse schattingen voor rendement lopen nogal uiteen, maar de kostenexplosie van de energiewendes bijvoorbeeld in Duitsland, Engeland en Spanje geven geen aanleiding tot optimisme. Een belangrijke factor is ook de beperkte fysieke levensduur van windturbines van 15-20 jaar ten gevolge van hoge belastingenkrachten, hetgeen tot overmatige vervangingskosten zal gaan leiden. Het laat zich dus aanzien dat investeringen in deze branche – objectief gezien – overmatige risico’s met zich meebrengen. Het is alleen de waan van de dag – het redden van de aarde – die blind maakt voor deze latente financiële catastrofes. Ik wil niet dat deze avonturen worden beleefd met mijn opgebouwd pensioenrecht en ik geloof dat vele lotgenoten mijn mening delen".


elsevierWeekblad-Beleggen voor een betere wereld  

Op 21-9-2019 wijdt Elsevier Weekblad haar verhaal van de Week aan "Beleggen voor een Betere Wereld", met als kop: "Duurzaam ondernemen, groen beleggen.

Je hoort niet anders. Maar die run op verantwoorde beleggingen heeft behalve - fiscale - voordelen ook nadelen. En hoe groen is groen ? Lees verder.

 

 

<-----------------klik vooreen vergroting


Literatuur:
- Dirkse, David, De rattenvanger van Hamelen, Cilmategate, 18-3-2019. (citaat: De hele geschiedenis door is voorspeld dat de heersende consumptie niet duurzaam kon zijn. De Romeinen .......... klaagden hier al over).
Thoenes, Dick, Sprookjes rond een duurzame energievoorziening, Climategate.nl, 2-7-2019.


Links:
www.dutchnews.nl, 28-2-2011, die zich baseren op het CBS
www.duurzaamnieuws.nl


U bent hier: inhoudsopgave - duurzame energie
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! - Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin