Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

David Graig: There is no climate Crisis

Er is geen klimaatcrisis

(en die komt er ook niet)

U bent hier: inhoudsopgave - economie, klimaat en wetenschap - Er is geen klimaatcrisis (en die komt er ook niet)

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin


De auteur van deze web-pagina is het niet noodzakelijkerwijs eens met de inhoud van de door Google geplaatste advertenties, die soms nadrukkelijk een ander standpunt impliceren.

cllimate emergency protest  

Het klimaatalarmisme slaat om ons heen als een pandemie. De Verenigde Naties en hun IPCC, vele wetenschappers, ons KNMI, de Nederlandse Publieke Omroep-NPO en de Main Stream Media- MSM hameren er dagelijks op, evenals vele politici, zoals b.v. onze eigen 'do or die" Sigrid Kaag met haar zgn. "Nieuwe Leiderschap".

Inmiddels zoekt ook "EU-klimaatpaus" Frans Timmermans de schijnwerpers van de Nederlandse politiek, met de ambitie om hier rpemier te worden.

Als hij uit het raam kijkt ziet ie al klimaatverandering.


Nazi minister van propaganda, Joseph Goebbels wist te melden:
"Als je een voldoende grote leugen vertelt en die blijft herhalen, dan zullen mensen die uiteindelijk gaan geloven."
(bron: @EUbrainwashing, 17-6-2018).

Hij was wellicht een goede lezer van de - ook al - Duitse filosoof Shopenhauer, die zei:

Shopenhauer over propaganda

De CAGW-theorie (Catastrofale door mensen veroorzaakte opwarming van de wereld) bestempelt Prof. Richard Lindzen tijdens een lezing van 8-10-2018 in Londen voor The Global Warming Policy Foundation als "An implausible conjecture backed by false evidence and repeated incessantly has become politically correct ‘knowledge,’ and is used to promote the overturn of industrial civilization" (bron: Breitbart.com)

Helaas geldt ook het volgende citaat: "It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled."

Toch is het doel van deze webpagina om de lezer feiten en getallen te verschaffen die onderbouwen dat er van een klimaatcrisis geen sprake is.

there is no climate change crisis


Over de COP25 klimaatconferentie in Madrid, december 2019 schrijft emer. prof. WilliamHapper, hij het volgende:

Happer over COP25-klimaatconferentie te Madrid in dec. 2019
klik op de foto voor een vergrotting

Em. prof William Happer (oprichter van de CO2-coalition) stelt dat de aarde in geologisch tijdsperspectief bijzonder CO2-arm is sinds de laatste ijstijd: "meer CO2 (1500-2000 ppm; we zitten nu op ca. 415 ppm) zou een zegen zijn voor de aarde. Hij legt dit uit in een video-interview door Ongehoord Nederland d.d. 24-11-2021.

william Happer geïnterviewed door Ongehoord Nederland

Happer, William, Er is geen klimaatcrisis, Climategate.nl, 26-11-2021 (zie ook een video-interview van Happer door Ongehoord Nederland d.d. 24-11-2021).


De Europese Commissie heeft verklaard dat ‘de term ‘klimaatnoodtoestand’ de politieke wil uitdrukt om de verplichtingen uit hoofde van het Parijse klimaatakkoord na te komen’. In bijna 4.000 pagina’s gebruikt het recente IPCC AR6-rapport niet één keer de term ‘klimaatcrisis’ of ‘klimaatnoodtoestand’, aangezien deze termen niet tot de wetenschappelijke terminologie behoren (ze komen alleen voor in een beschrijvend gedeelte over communicatie). Het zijn eerder politieke slogans, zoals de Commissie suggereerde. Inderdaad, de volledig ongedefinieerde klimaatnoodtoestand is een uitvinding van activisten. (Bron: Bergkamp, Lucas, Rechters en activisten criminaliseren klimaat "ontkenning", Climategate.nl, 22-9-2021


Zichichi, Antonio

Professor Antonino Zichichi is de houder van de hoogste onderscheiding van Italië, het Ridder Grootkruis in de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek, toegekend voor een leven lang vooraanstaand wetenschappelijk werk, waaronder verschillende ontdekkingen op het gebied van subnucleaire fysica. In 2019 leidde hij een groep van 48 Italiaanse wetenschapsprofessoren door te stellen dat de menselijke verantwoordelijkheid voor klimaatverandering “onterecht overdreven is en catastrofale voorspellingen niet realistisch zijn”. In hun wetenschappelijke visie verklaart “natuurlijke variatie een substantieel deel van de sinds 1850 waargenomen opwarming van de aarde”.

Onlangs hebben vier Italiaanse wetenschappers, onder wie drie natuurkundeprofessoren, een grondige analyse gemaakt van historische klimaattrends en geconcludeerd dat het uitroepen van een ‘klimaatcrisis’ niet wordt ondersteund door de gegevens. Over veel meteorologische categorieën heen was er “geen duidelijke positieve trend van extreme gebeurtenissen”.

  antonio Zigichi

In een zeer uitgebreide lezing legt William Happer (2021) uit waarom er - wetenschappelijk gezien - geen klimaatcrisis is en waarom die er ook niet komt.

kruistochten als beeldspraak voor de huidige klimaathysterie

De beste manier om na te denken over de waanzin over het klimaat is om dit verschijnsel te beschouwen als een moderne versie van de middeleeuwse kruistochten. U herinnert zich wellicht dat het motto van de kruisvaarders was: “Deus vult!“, “God wil het!” Het is moeilijk om een betere ‘kijk-mij-eens-deugen-slogan‘ dan die te kiezen.

De meeste klimaatfanaten zijn niet zo ver gegaan, maar sommigen beweren zelfs dat ze Gods werk doen. Na decennia van propaganda denken veel Amerikanen, misschien ook sommigen van u hier vandaag, dat er echt een klimaatcrisis is. Degenen die zo denken, bedoelen het in veel gevallen heel goed. Maar ze zijn misleid.

Als wetenschapper die feitelijk veel weet over het klimaat (en ik heb veel van onze klimaatonderzoekscentra opgezet toen ik begin jaren negentig op het ministerie van Energie werkte) kan ik u verzekeren dat er geen klimaatcrisis is. Er zal ook geen klimaatcrisis komen. Kruistochten zijn altijd slecht afgelopen. Ze hebben de veronderstelde rechtvaardige zaak in diskrediet gebracht. Ze hebben ontbering en dood gebracht voor massa’s mensen. Beleid om deze valse klimaatcrisis aan te pakken zal grote schade aanrichten aan Amerikaanse burgers en aan hun omgeving.

De klimaatwaanzin is de laatste tijd echt aan het oplaaien. Op 4 februar 2021 introduceerden senator Bernie Sanders, congreslid Alexandra Ocasio-Cortez en congreslid Earl Blumenauer wetgeving die de afkondiging van een nationale klimaatnoodsituatie verplicht stelt. National Climate Emergency Act geeft de president van de Verenigde Staten de opdracht om een nationale klimaatcrisis uit te roepen en alle middelen die het land ter beschikking staan te mobiliseren om de gevolgen van deze klimaatcrisis te stoppen, om te keren, te verzachten en zich voor te bereiden op de gevolgen van deze klimaatcrisis.’ (Dit is van de website van de heer Blumenauer.) Maar dit is volslagen nonsens. Er is geen klimaatcrisis, en er zal ook geen klimaatcrisis komen.

...........................

De boodschap is dus dat beleidsmaatregelen die de CO2-uitstoot vertragen gebaseerd zijn op gebrekkige computermodellen die de opwarming overdrijven met factoren van twee of drie, waarschijnlijk meer. Dat is boodschap nummer één. Dus, waarom geven we onze vrijheden op, waarom geven we onze auto’s op, waarom geven we een biefstuk op vanwege een model dat niet werkt?

Boodschap nummer twee is dat als je er echt naar kijkt, meer CO2 eigenlijk de wereld ten goede komt. Dus waarom demoniseren we deze nuttige molecule die planten beter laat groeien, die ons iets minder strenge winters geeft, een iets langer groeiseizoen? Waarom is dat een vervuilende stof? Het is helemaal geen vervuilende stof, en we zouden de moed moeten hebben om niets aan de CO2-uitstoot te doen. Er hoeft niets te worden gedaan.


Meeus (2021) noemt de volgende feiten die met elkaar aangeven dat er van een klimaatcrisis geen sprake is:

1) CO2 is geen vervuilende stof. Het is een kleurloos, reukloos gas. Het is voedsel, via fotosynthese, voor planten, groenten en bomen. Meer CO2 geeft meer groen. NASA-satellieten hebben bevestigd dat onze planeet aan het vergroenen is dankzij een stijging van CO2 in de lucht van ongeveer 280 ppm naar 415 ppm gedurende de laatste 100 jaar. ‘Ppm’ staat voor parts per million of ‘deeltjes per miljoen’. In mensentaal: van 0,03% naar 0,04%. 

2) Menselijke uitstoot van CO2 is ongeveer 4% van de natuurlijke uitstoot (oceanen, land).

3) Er is geen versnelde zeespiegelstijging. Volgens het Deltares-rapport van Rijkswaterstaat is er langs de Nederlandse kust een lineaire stijging sinds het begin van de metingen (1850) van ongeveer 1-3 mm per jaar. Maar geen versnelling, geen meters zeestijging en we gaan niet verdrinken.

4) IJsberen op de Noordpool zijn niet uitgestorven. Integendeel, hun populatie is toegenomen.

5) Het oppervlakte zee-ijs op Antarctica is momenteel groter dan het 40-jarig gemiddelde.

6) Kleine eilanden en atollen, zoals Maldiven en Tuvalu, zijn niet overspoeld. Integendeel, de meeste zijn in grootte toegenomen.

7) Het aantal bosbranden is wereldwijd gedaald.

8) Er is geen toename in catastrofale orkanen, niet in aantal noch intensiteit.

9) Er is een forse daling van natuur-klimaatrampen.

Al deze feiten, die het veronderstelde klimaatalarm duidelijk weerleggen, komen niet aan bod in de IPCC-rapporten en worden ook niet gemeld door onze reguliere media, aldus Meeus.

Klik hier om het video-interview van Marlies Dekkers met Meeuus op 21-8-202, te bekijken: "Er is geen bewijs dat toename CO2 oorzaak is van opwarming".


ad 1) van de 9 stellingen van Meeus:

Carbon Dioxide Is Making The World Greener (With Freeman Dyson)

Computer models do a good job of helping us understand the climate but they do a very poor job of predicting it.

That’s according to the much-lamented physicist Freeman Dyson of the Institute of Advanced Study in Princeton, New Jersey.

Dyson says, “As measured from space, the whole Earth is growing greener as a result of carbon dioxide, so it’s increasing agricultural yields, it’s increasing the forests, and it’s increasing growth in the biological world, and that’s more important and more certain than the effects on climate.” (See here as well).

He acknowledges that human activity has an effect on climate but claims it is much less than is claimed.

He stresses the non-climate benefits of carbon dioxide are overwhelmingly favorable.

Interview met Freeman Dyson over CO2, klimaat en vergroening van de wereld

Bekijk de video van een interview met Dyson


John Clauser,  mede-winnaar Nobelprijs natuurkunde in 2022

John Clauser, medewinnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde 2022 heeft een virulente aanval op het verhaal van de ‘klimaatcrisis’ gelanceerd en noemde het een ‘gevaarlijke corruptie van de wetenschap die de wereldeconomie en het welzijn van miljarden mensen bedreigt’. Dr. John Clauser merkt op dat misleidende klimaatwetenschap “uitgezaaid is tot massale shock-journalistieke pseudowetenschap”. Lees hier verder op Climategate.nl, 24-7-2023

Volgens Clauser, is de klimaatpseudowetenschap een zondebok geworden voor een breed scala aan andere niet-gerelateerde kwalen. Het is gepromoot en uitgebreid door gelijkaardige misleide zakelijke marketingagenten, politici, journalisten, overheidsinstanties en milieuactivisten. “Naar mijn mening is er geen echte klimaatcrisis. Er is echter een zeer reëel probleem met het bieden van een behoorlijke levensstandaard aan ’s werelds grootste bevolking en een daarmee samenhangende energiecrisis. Dat laatste wordt onnodig verergerd door wat naar mijn mening onjuiste klimaatwetenschap is”, voegde hij eraan toe.

De klimaat-alarmistische wereld - IMF werd op het laatse moment abrupt afgezegd. Lees hier het hele verhaal. Men luistert liever naar een teenager, die haar school verzuimt, maar geen bal verstand heeft van wetenschap.


(En Greta moet nodig weer naar school)

klimaatdoden


Guus Berkhout  


Prof. dr. ir. A .J. (Guus) Berkhout

emeritus hoogleraar geowetenschappen,
lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en oprichter-directeur van het ‘Centre for Global Socio-Economic Change en mede-oprichter van CLINTEL - Climate Intelligence.

 

Clintel: there is no climate emergency

Een groep van 14 bekende wetenschappers o.l.v. Berkhout schreeuwt het hard van de daken: "There is no Climate Emergency". Dat doen ze als ambassadeurs van de European Climate Declaration, in een brief van 23-9-2019 aan de VN-baas Guterres ter gelegenheid van de VN-klimaatconferentie in New York op die datum. De brief is ondertekend door ca. 500 - meest Europese - wetenschappers en professionals. Zie hier.


- 28-6-2020, Berkhout, G., Audiatur et Altera Pars – CLINTEL Manifest, open brief aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), alsmede een Engelstalige versie aan de Europese (EASAC) en wereldwijde (IAP) overkoepelende organisaties van de Academies van Wetenschappen. In deze brief wordt de zorg uitgesproken dat in de klimaatwetenschap de academische vrijheid vrijwel verdwenen is. De brief is gebaseerd op CLINTEL’s wetenschappelijke manifest, Audiatur et Altera Pars, dat bestaat uit tien stellingen. Hierin worden de regels geformuleerd van onafhankelijke wetenschapsbeoefening. Daaraan moet al het wetenschappelijk onderzoek voldoen. Deze stellingen volgen hieronder, met een korte toelichting over de naleving daarvan in het klimaatonderzoek. Climategate.nl, 28-6-2020.


Een systematische review van klimaattrends en observaties door een gerenommeerde klimaatwetenschapper vond geen bewijs om de bewering van een klimaatcrisis te ondersteunen.

State of the climate 2021 by Umlum

In zijn jaarverslag over de toestand van het klimaat in 2021 onderzocht Ole Humlum, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Oslo, gedetailleerde patronen van temperatuurveranderingen in de atmosfeer en oceanen en trends in klimaateffecten. Veel van deze patronen vertonen geen significante trends en suggereren dat slecht begrepen natuurlijke cycli een rol spelen.

En hoewel het rapport een lichte opwarming constateert, zijn er geen tekenen van dramatische veranderingen: het sneeuwdek is stabiel, de zee-ijsbedekking herstelt zich en de stormactiviteit is niet veranderd.

Professor Humlum zei:

“Een jaar geleden waarschuwde ik dat het erg riskant is om computermodellen en onvolwassen wetenschap te gebruiken om buitengewone beweringen te doen. De empirische waarnemingen die ik heb bekeken, tonen zeer weinig opwarming en geen bewijs van een klimaatcrisis.”

De directeur van het GWPF, dr. Benny Peiser zei:

“Het is buitengewoon dat iemand gelooft dat er een klimaatcrisis is. Jaar na jaar laat onze jaarlijkse beoordeling van klimaattrends zien hoe weinig er is veranderd in de afgelopen 30 jaar. Het gebruikelijke klimaatalarmisme wordt vooral gedreven door de computermodellen van de wetenschappers en niet door observatiegegevens.”

Literatuur: Ole Humlum, State of the Climate 2021 (pdf), GWPF report 51, 2022links: 2000-2022; miden: 2000-2023; rechts: 1990- 2022

Klik op de grafiek voor een vergroting.

Bron:Wielicki, Matthew, Cooling Concerns: The Shifting Climate Of Public Opinion On Global Warming, climatechangedispatch, 7-5-2024


Op 1 november 2021 begon in het Schotse Glasgow de 26e VN-klimaatconferentie COP-26 met ca. 20.000 deelnemers uit bijna 200 landen.

While the global elite are trying to restructure our society in the name of the climate, we need to understand just how little our weather has actually changed.

100 jaar temperaturen in centraal Engeland


Hybris of Hubris: hoogmoed, overmatige trots of zelfvertrouwen

einde ijstijd veroorzaakt door menselijke activiteiten

Hybris is een van die grote woorden van de oude Grieken: overmatige trots of zelfvertrouwen. Op ons Gymnasium in Winschoten werden we hiervoor regelmatig gewaarschuwd door onze docent Grieks, Syfko Tuinier.

Voor het eerst sinds de Kleine Ijstijd (en de in die tijd veel voorkomende heksenvervolging) is de mens weer gaan geloven dat onze collectieve daden het weer bepalen. Dat er een groot verschil is tussen weer en klimaat wordt daarbij gemakshalve vergeten. Zelfs onze weermensen van het NOS weerbericht hebben het over " klimaatgerelateerde weersgebeurtenissen", een contradictio in terminis.

Steve Kooning, videolezing over klimaatwetenschap
Bekijk hier de video van Steve Koonin (auteur van ""Settled ?") over wat de klimaatwetenschap wel en niet zegt over een mogelijke klimaatcrisis.

Hij concludeert dat het idee dat de mensen het klimaat zo sterk zouden beïnvloeden een vorm is van hybris, hoogmoed.

Literatuur:
- Rozner, Gideon, Onze klimaathybris, Climategate.nl, 5-11-2021

Lees hier meer over "klimaat-psychologie"


Grafiek gevonden op Twitter, op 5-1-2021 door Gert-J van Ulzen. met zijn commentaar: "We zetten de verschrikkelijke klimaat opwarming maar even in perspectief"

(Lees hier meer over temperatuur-presentaties).

een eeuw temperatuurverandering in de USA  

Contiguous US temperatuurafwijkingen tuusen 1925 en 2020: de rechter vericale schaal is in graden Celcius.

Bron: NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (Klik op de grafiek voor een vergroting).

 


Tony Heller, Twitter, 3-2-2020:

Dear climate alarmists,

There is no climate crisis.

You have no control over the climate.

You have no control over atmospheric CO2 levels.

Our imaginary solutions to imaginary problems are potentially dangerous and destructive.

I suggest you find something useful to think about

Who to believe ?


Zelfs 4 gerenommeerde hoogleraren (Alimonti et al., 2023) mogen niet publiceren dat weersextremen niet verontrustend toenemen en dat het vele "klimaatgeld" wel beter aan andere gotere wereldproblemen kan worden besteed. Springer Verlag trok het gepubliceerde artikel in na druk van alarmistische kranten en wetenschappers.
- Morrison, Chris, Climate Emergency Not Supported by Data, Leading Italian Scientists Say, ClimateChangeDispatch, 15-9-2022.
- Pielke, Roger, Media Gloats After Browbeating Journal Into Retracting Non-Alarmist Paper, ClimateChange dispatch, 28-8-202


Films en documentaires

Durkin, Martin, De documentaire Climate: The Movie (The Cold Truth) is online beschikbaar. De website van de makers is: https://www.climatethemovie.net/
De film is de opvolger van zijn ‘The great global warming swindle’ uit 2007, destijds de tegenhanger van ‘An Incovenient Truth’ van Al Gore.
Lees er meer over op Climategate.nl, 22-3-2024. door Marcel Crok.


Literatuur:

- Audiatur et Altera Pars – CLINTEL Manifest, Climategate.nl, 28-6-2020.

- Berkhout, Guus, Open brief aan Wereldleiders: Bestrijd klimaatverandering niet. Bestrijd reële problemen!’, Climategate.nl, 2-12-2021.
- Berkhout, Guus, Het eerlijke verhaal over klimaatverandering; Deel I: Gebukt onder angst en dwang, Opiniez, 28-3-2024

- Clintel, World Climate Declaration: There is no climate Emergency, Global Climate Intelligence Group, 14-10-2021

- Craig, David (2021), There is no Climate Crisis, uitg. Original Book Co., ISBN: 9781872188171, zie de inhoudsopgave; te koop via Amazone
- Craig, David (2023), Waarom Nobelprijswinnaar, John Clauser, de VN-klimaatpropaganda bekritiseerde*, Climategate.nl, 16-8-2023.

- Crok, Marcel, Filmpremière “Climate: The Movie” groot succes. Film nu gratis online, Climategate.nl, 22-3-2024.

- Grimes, Katy, Coalition Of 1,600 Scientists Sends Letter To Calif. Air Resources Board: ‘No Climate Crisis’, Climatechangedispatch, 16-5-2024

- Happer, William, Natuurkundige Happer: "Er is geen klimaatcrisis" !, Climategate, 8-9-2021.
- Happer, William, er is geen klimaatcrisis, Climategate.nl, 26-11-2021 (zie ook een video-interview van Happer door Ongehoord Nederland d.d. 24-11-2021).

- Hellner, Jack, Some questions on climate change for the COP-26 psuedoscientists, Climate change dispatch, Nov. 9th 2021

- Humlum, Ole, State of the Climate 2021, GWPF report 51, 2022 (pdf),

- Jacobs, Jan, Er is geen klimaatcrisis en die energietransitie komt er niet!, OpinieZ, 6-4-2022 (klik hier indien de link is verbroken).
- Jacobs, Jan, Er is geen klimaatcrisis en die energietransitie komt er niet!, Climategate.nl, 11-4-2022

- Jekielek, Jan en Nguyen, Mimi, Nobel winner refutes climate alarmist narrative, points out major factor models ignore, Climate Change Dispatch, 11-9-2023

- Killough, Kevin, Former UW Prof Among 1,600 Scientists To Declare There Is No Climate Emergency, ClimateChangeDispatch, 21-8-2023

- Koonin, Steven E. (2021), Unsettled ? - What science tells us, what it doesn't and why it matters.ISBN 9781950665792 (Paul Gigot interviewt Steven Koonin. Zie hier de video uit 2021; "WSJ Opinion: what Climate Science Knows- and Doesn't Know")

- Meeus, F., Er is geen klimaatcrisis. Wanneer houdt de hysterie op ?, Climategate.nl, 20-9-2021.
- Meeus, F., Niet het klimaat, maar klimaatalarmisme is het probleem, OpinieZ, 31-12-2021

- Moore, Michael (2021), Fake Invisible Catastrophes and Threats of Doom"; Zie hier een video-interview (Debunking global climate crisis) n.a.v. zijn boek uit 2021.

- Moore, Patrick, Mede-oprichter Greenpeace, Patrick Moore: ‘CO2-agenda is een ‘hoax”, Climategate.nl, 5-7-2023

- Morrison, Chris, Climate Emergency Not Supported by Data, Leading Italian Scientists Say, ClimateChangeDispatch, 15-9-2022.
- Morrison, Chris (The Daily Skeptic.), Nobelprijswinnaar natuurkunde 2022 bestempelt ‘klimaatcrisis’ als ‘gevaarlijke corruptie van de wetenschap’, Climategate.nl, 24-7-2023

- Rozner, Gideon, Onze klimaathybris, Climategate.nl, 5-11-2021

- Smith, Addison, Meer dan 1.600 wetenschappers, waaronder twee Nobelprijswinnaars, verklaren dat de klimaatcrisis een mythe is, Climategate.nl, 10-9-2023

- Staff, Ag, Greenpeace Canada Cofounder: ‘We Are Not In A Climate Crisis , ClimateChangeDispatch, 2-10-2023

- Wojick, David, Klimaatcrisis afgelast wegens verzadigingseffect van CO2, Climategate.nl, 1-10-2021.


CO2 did not do it !

Bron: Joanne Nova, Author of The Skeptics Handbook.


Martin Keeley; climate crisis is a scam


U bent hier: inhoudsopgave - economie, klimaat en wetenschap - Er is geen klimaatcrisis (en die komt er ook niet)


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin