Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Gas: een overzicht

U bent hier: inhoudsopgave - fossiele brandstoffen - gas: een overzicht
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Gas is een relatief schone fossiele brandstof
Omdat verbranding van gas schoner is dan verbranding van olie en veel schoner dan stoken op steenkool, zal gas belangrijker worden als brandstof voor energiecentrales.

Aardgas is een fossiele brandstof. Een fossiele brandstof is een energiebron die miljoenen jaren geleden uit fossielen zijn ontstaan. Fossielen zijn versteende planten- en dierenresten die al heel erg lang onder de grond liggen. Doordat deze fossielen aan hoge druk en temperaturen zijn blootgesteld, zijn er kolen en gas ontstaan.

Aardgas bestaat voornamelijk uit Methaan (CH4) en hogere koolwaterstoffen (zoals ethaan) en inerte gassen (zoals stikstof en kooldioxide). In de Nederlandse distributiegassen ligt het CO2 = kooldioxide-percentage tussen 0,9 en 8 (bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 26, ministerie van VROM, juni 2005). Aardgas uit het Slochteren veld in Groningen bestaat voor 81% uit methaan (bron: Gasterra).

Conventioneel aardgas is vrij eenvoudig te winnen, zoals bv. het Groningse aardgasveld. Zie hier voor een overzicht van de voorraden wereldwijd.

Aardgas in Nederland

Moeten de komende 30 jaar echt alle woningen van het aardgas af ?

Dat is wel wat onderstaande advertentie suggereert.

gratis woningscan

Anno 2018 gaan er stemmen op om aardgas-gebruik in Nederland uit te faseren, zowel voor de industrie als alle huishoudens. Dit, zogenaamd, om klimaatdoelen te halen, zoals onze afspraken in het kader van het akkoord van Parijs en - daar op volgend - Europeesch beleid om CO2-uitstoot te beperken en veel meer om te schakelen naar zgn. "duurzame energie".

Huishoudens zouden dan hun huizen beter moeten isoleren, zgn. "energie-neutraal maken" en die dan gaan verwarmen met zgn. elektrische aangedreven warmtepompen en als dat niet helemaal lukt met nog een extra - kleine- CV-ketel. Dat zou allemaal bijzonder kostbaar worden voor die huishoudens en als dat onbetaalbaar blijkt zouden die huishoudens dan maar een hypotheek moeten nemen. Daar hebben de banken in principe wel oren naar, alhoewel ze vast niet iedereen een hypotheek zullen verstrekken. Voor vele huishoudens lijkt deze aanpak volstrekt onrealistisch en voor nog meer huishoudens ronduit ongewenst.

Daarom is Cultuur onder Vuur een petitie gestart: Stop de Groene Gekte: Geen Aardgasverbod !

<--------klik op de foto's voor een vergroting ------>

geen aardgasverbod

 

Syp Wynia, redacteur bij Elsevier, merkt op Twitter sarcastisch op: -------------------------------------------------->

 

 

 

Hij bedoelt natuurlijk Nederland anno 2018.

Ooit moesten we "De Gasrotonde" van Europa worden en nu wil "de politiek" opeens dat we in ons land "allemaal van het gas af " gaan. Maar die Gasrotonde moet geloof ik weer wèl blijven...... en we leveren nog wel heel veel gas aan het buitenland.

 

 

shell investeert groots in LNG


"shalie gas" of "tight gas"
Naast de bovengenoemde conventionele gasvelden (klik hier voor een overzicht), is er in de wereld een gigantische hoeveelheid zgn. "shalie gas", gas dat zit in Shale, Engels voor Kleisteen. oftewel Leisteen. Dat gas kan alleen worden gewonnen met complexe technieken, die begin 21e eeuw beschikbaar zijn gekomen. Om dit gas boven te krijgen moet het gesteente gebroken worden. Dat kan door onder hoge druk een vloeistof met korreltjes in het gesteente te boren. Dit type gas kan vooral goed gewonnen worden in gebieden die zeer dun bevolkt zijn en waar veel water voor handen is. Mede daarom zal in Nederland slechts een heel klein gedeelte van het in principe aanwezige onconventionele gas gewonnen kunnen worden. Ook zit het onconventionele gas in Nedertland relatief diep, wat boren duurder maakt. In principe zit er vele malen meer onconventioneel gas in Nederlandse bodem dan er conventioneel gas zat in Groningse bodem. Energie Beheer Nederland (dat namens de Staat deelneemt in Nederlandse bodemschatten) denkt medio 2010 dat er ooit wellicht enkele honderden miljarden kubieke meters kunnen worden gewonnen, maar sluit niet uit dat het blijft steken op 25 of 30 miljard kuub. Dat is maar de helft van onze conventionele gasproductie in 2009. Het zal zeker nog 10 jaar duren voor dit gas kan worden gewonnen. In Nederland begint het bedrijf Cuadrilla in 2011 met proefboringen in Brabant. Misschien moeten we in Nederland niet treuren als we weinig onconventioneel gas gaan winnen. In Amerika is anno 2010 een film in voorbereiding, "Gasland" genaamd, die laat zien hoe dit boor- en inspuitingsproces verloopt, hoe de gesteentes a.h.w. "ontploffen" (hydraulic fractioning genaamd) en hoe dat van invloed kan zijn op o.a. de kwaliteit van het grondwater. Dat laatste kan leiden tot drinkwaterproblemen, zoals de trailer van deze film op dramatische wijze in beeld brengt.

In Amerika wordt tight gas anno 2010 al massaal gewonnen. Zoveel dat het land qua gas nu zelfvoorzienend is geworden. Dit heeft zelfs geleid tot een wereldwijde druk op de gasprijzen. Men denkt dat ook China op den duur zelfvoorzienend zal worden vanwege de winning van hun onconventionele gas. Gas uit het Midden Oosten kan dan richting Europa verkocht worden, wat Europa iets minder afhankelijk kan maken van Russisch conventioneel gewonnen gas. Dat geldt ook voor Polen waar naar schattingen uit 2011 ca. 5300 miljard m3 shaliegas onder de grond zit.

(Bronnen: FD, 4-5-2010; 29-5-2010; 21-6-2010, 23-5-2011).

Lees hier meer over shaliegas: technieken, voordelen, nadelen en en winning in diverse landen.


Vloeibaar gas (Eng.: liquified gas)
Als het gas uit de grond komt spreken we van vloeibaar natuurlijk gas = LNG (Engels: Liquified Natural Gas)
Als bijproduct van olieraffinage spreekt men in het Engels van LPG: Liquid Petroleum Gas

We kennen ook Butagas en Propaangas.

1 liter LPG zet uit tot wel ca. 240 liter gasdamp. Daarom kun je met een relatief kleine tank een auto ver laten rijden en met een gastank in de tuin een huis vrij lang verwarmen. Met 4 liter heb je dus al ca. 1 m3 gasdamp. Maar het heeft een hogere calorische waarde dan ons aardgas.

Lng is aan een spectaculaire opmars bezig.
Gas was altijd een product, dat voornamelijk via pijpleidingen vervoerd werd. Door het vloeibaar te maken kan het met tankers worden vervoerd en is een wereldwijde markt ontstaan. Het gas kan nu naar plekken worden gebracht waar het niet rendabel is om het via pijpleidingen naartoe te brengen.

Vloeibaar gas wordt overal gebruikt waar geen gasleidingen liggen. Wereldwijd worden steeds meer LNG schepen gebouwd en aanleg-terminals in de havens aangelegd.

Shell, de grootste LNG-producent ter wereld, investeert 12 miljard euro in een Canadese gasfabriek, de grootste investering in Canada ooit, zo werd in oktober 2018 bekend gemaakt.. Ook voor Shell is het bedrag enorm, maar niet uniek. De Brits-Nederlandse olie- en gasgigant investeert al jaren fors in gasproductie, vooral in vloeibaar aardgas, lng genaamd.

Lees onze andere webpagina's over gas
Gasvoorraden wereldwijd
Gasproductie
Gasverbruik
Russische gasleidingen door de Oekraïne en Wit Rusland: een bron van conflicten
Schoner gasverbruik
Shalie gas (Eng.: shale gas of tight gas)
Gasleidingen
Vloeibaar gas: vervoer en distributie

Historische aandelen van olie- en gasbedrijven:
- historische aandelen van bedrijven in olie, gas en pijpleidingen (wereldwijd)
- historische aandelen van bedrijven in olie, gas en pijpleidingen (uit de USA)
- historische aandelen van bedrijven in olie, gas en pijpleidingen (uit Nederland)


U bent hier: inhoudsopgave - fossiele brandstoffen - gas: een overzicht
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !