Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

 

bloemen uit stopcontact

Groene stroom

U bent hier: inhoudsopgave - ENERGIE - groene stroom

en Facebook of Linkedin

Afkorting of begrip onbekend ?

Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

groene stroom lamp

 

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

groene energie

Groene stroom, grijze stroom, zwarte stroom ? Wat er uit onze stopcontacten komt is kleurloos en niet van elkaar te onderscheiden. Maar de manier waarop de elektriciteitscentrales worden gestookt wel. Die draaien in ons land vooral op kolen en gas. Die kolencentrales stoken soms biomassa bij. Meestal zijn dat zgn.'pallets', houtsnippers, dikwijls uit bossen in het westen van Canada of het zuiden der Verenigde Staten. Dan mogen ze zeggen dat dat deel van de opgewekte stroom "groen" is, oftewel milieuvriendelijk oftewel duurzaam. Dat mogen ze ook zeggen als die stroom is opgewekt door windenergie. Maar ze mogen het ook zeggen als ze "groencertificaten" (de zgn. GvO's - Garanties van Oorsprong) kopen, dus gewoon geld betalen aan andere stroomopwekkers in het buitenland, bv. aan elektriciteitscentrales in Scandinavië, die veel stroom opwekken middels waterkrachtcentrales. Ze mogen die "groencertificaten" zelfs kopen in China, alwaar het ene na het andere milieu-schandaal zich op dit gebied opstapelt. Alles mogelijk gemaakt door de regels van het zgn. 'Kyoto" protocol m.b.t. CO2 certificaten-handel.

blauw en geel-is groene stroom

Gesjoemel met "groene stroom" door de elektriciteitsbedrijven
In mei 2013 meldt de NEM (Nederlandse Electriciteits Maatschappij) in grote advertenties "jokkebrokken" in diverse Nederlandse kranten dat ze heeft gesjoemeld met de levering van "groene stroom" en dat andere elektriciteitsleveranciers zich hieraan ook schuldig maken, aldus een bericht in Elsevier van 13-5-2013. De website van de NEM toont (d.d. 14-5-2013) het volgende:

NEM-jikkebrokken

 


Groene stroom maakt meer kapot dan je lief is..........

aAjan Lubach over "groene stroom" in Nederland

Op 4 -2-2018 legt Arjan Lubach (Zondag met Lubach) de natie uit hoe het in Nederland werkelijk staat met het gebruik van groene stroom.

Volgens het rapport Energiemonitor 2017 gebruikt inmiddels 69% van de consumenten groene stroom. Dat klinkt goed, maar het is niet waar. Aan de hand van vijf groene stroomschokken laat Arjen zien dat ons energieverbruik in Nederland helemaal niet zo groen is.

Meer dan de helft van de in Nederland opgewekte "groene stroom" (bovenin het gearceerde groene deel van het groene deel) wordt opgewekt met biomassa, meestal door houtsnippers bij te stoken in kolencentrales. Daarvoor worden bossen gekapt in o.a.Canada en Amerika, die vervolgensworden getransporteerd op vrachtwagens en verscheept naar Nederland. Niet milieuvriendelijk dus, temeer daar de uitstoot van milieuschadelijke stoffen bij houtsnipper-stook nog erger is dan bij kolenstook, wat op zich ook al erger is dan de uitstoot bij oliestook en gasstook

"lekker bezig", dus.......


Van alle in Nederland gebruikte energie dus (incl. alle olie, gas, benzine en kernenergie, voor huishoudens, treinen en fabrieken etc.), hier boven het grote grijs + groene vierkant, komt slechts 2,2 % uit - in Nederland opgewekte - zon- en windenergie: de oppervlakte van het lichtgroene balkje onderin het grote vierkant van alle gebruikte energie.

En om dat te hebben bereikt betalen we ons nu al suf.......


Oktober 2019: tweet van Simon Rozendaal: consumenten-stroomprijzen incl. alle toeslagen en belastingen.

stroomprijzen in Europa


 

dure groene stroom

Waarom is die ‘groene’ wind- en zonnestroom zo duur?

Alma van Hees legt het uit op 10-10-2019 uit op OpinieZ (klik hier indien link verbroken)

Omdat je er eigenlijk vier keer voor betaalt in plaats van één keer, zoals voor ‘zwarte’ stroom, gewonnen uit fossielen.

Rekening 1
Als eerste betaal je voor de plaatsing van windmolens en zonneparken en voor de kabels daar naartoe, die vervolgens op het bestaande netwerk worden aangesloten. Zou de wind altijd waaien en de zon altijd schijnen, dan zouden wind- en zonneparken in Duitsland toereikend zijn. Maar dat is niet zo, de elektriciteitsproductie uit deze bronnen is maar 27% van wat er nodig is. Wind-, water- en zonne-energie; de niet duurzame en vervuilende 8% uit biomassa-centrales is niet meegeteld.

Rekening 2
Omdat de wind niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt, moet er een back-up blijven bestaan: gas- en kolencentrales. Voor deze ‘zwarte’ energie moet je ook betalen, dus dat is twee.

Rekening 3
Op hoogtijdagen van zon en wind wordt er te veel stroom geproduceerd, en omdat die niet kan worden opgeslagen moet deze stroom worden geloosd. Dat kost ook geld want wie zit op zo’n overload te wachten? Als het in Duitsland hard waait is dat bij de buren meestal ook het geval. In 2017 werd in Duitsland de helft van de windproductie tegen betaling aan de buurlanden overgeheveld en dat betekent voor de derde keer een rekening.

Rekening 4
Tenslotte moeten wind- en zonneboeren kunnen leven van hun handel, ook als ze wegens overproductie worden afgekoppeld van het netwerk. Bij zo’n afkoppeling krijgen de wind- en zonneboeren 90% van de geschatte productie betaald, ook al leveren ze niets.

Wiebelstroom
Daarmee zijn we er nog niet. Want de bestaande netwerken zijn helemaal niet ingesteld op die wiebelstroom van zon- en windenergie. Onze netwerken zijn bedaarde netwerken die gewoon stroom leveren al naar gelang de vraag. Maar nu komt er opeens een groot aanbod op dat netwerk als de wind waait en de zon schijnt en de kabels kreunen. Eigenlijk moet de hele boel vervangen worden en daarmee het halve land op de schop.

Energiewende
Het gerenommeerde internationale onderzoeksbureau McKinsey waarschuwde onlangs Duitsland voor de gevolgen van haar energiepolitiek. De Energiewende naar duurzame stroom betekent een bedreiging voor de economie en de energievoorziening, zo stellen zij. “Zelfs een bescheiden stijging van een paar euro’s per megawattuur kan de concurrentiepositie van de energie-intensieve industrie in Duitsland al aantasten.” Niet zo gek als je bedenkt dat BASF in Ludwigshafen al meer stroom gebruikt dan heel Denemarken.

De onzekere energievoorziening, veroorzaakt door de sterke afhankelijkheid van de onbetrouwbare stroom uit zon en wind, is een enorm probleem. In de afgelopen maand juni dreigde in Duitsland op drie dagen een black-out. Die kon alleen maar worden afgewend door acute import uit buurlanden, die het netwerk weer stabiliseerde, aldus McKinsey.


Essents's groene kernenergie-stroom


groene industriële revolutie


Literatuur

Hendriks, Twan, Groene stroom - een modern sprookje, Climategate.nl, 21-4-2019


green energy dreams

U bent hier: inhoudsopgave - ENERGIE - groene stroom
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin