Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

 

bloemen uit stopcontact

Groene stroom

U bent hier: inhoudsopgave - ENERGIE - groene stroom


Afkorting of begrip onbekend ?

Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

groene stroom lamp

 

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

groene energie

Groene stroom, grijze stroom, zwarte stroom ? Wat er uit onze stopcontacten komt is kleurloos en niet van elkaar te onderscheiden. Maar de manier waarop de elektriciteitscentrales worden gestookt wel. Die draaien in ons land vooral op kolen en gas. Die kolencentrales stoken soms biomassa bij. Meestal zijn dat zgn.'pallets', houtsnippers, dikwijls uit bossen in het westen van Canada of het zuiden der Verenigde Staten. Dan mogen ze zeggen dat dat deel van de opgewekte stroom "groen" is, oftewel milieuvriendelijk oftewel duurzaam. Dat mogen ze ook zeggen als die stroom is opgewekt door windenergie. Maar ze mogen het ook zeggen als ze "groencertificaten" (de zgn. GvO's - Garanties van Oorsprong) kopen, dus gewoon geld betalen aan andere stroomopwekkers in het buitenland, bv. aan elektriciteitscentrales in Scandinavië, die veel stroom opwekken middels waterkrachtcentrales. Ze mogen die "groencertificaten" zelfs kopen in China, alwaar het ene na het andere milieu-schandaal zich op dit gebied opstapelt. Alles mogelijk gemaakt door de regels van het zgn. 'Kyoto" protocol m.b.t. CO2 certificaten-handel.

blauw en geel-is groene stroom

Gesjoemel met "groene stroom" door de elektriciteitsbedrijven
In mei 2013 meldt de NEM (Nederlandse Electriciteits Maatschappij) in grote advertenties "jokkebrokken" in diverse Nederlandse kranten dat ze heeft gesjoemeld met de levering van "groene stroom" en dat andere elektriciteitsleveranciers zich hieraan ook schuldig maken, aldus een bericht in Elsevier van 13-5-2013. De website van de NEM toont (d.d. 14-5-2013) het volgende:

NEM-jikkebrokken

 


Groene stroom maakt meer kapot dan je lief is..........

aAjan Lubach over "groene stroom" in Nederland

Op 4 -2-2018 legt Arjan Lubach (Zondag met Lubach) de natie uit hoe het in Nederland werkelijk staat met het gebruik van groene stroom.

Volgens het rapport Energiemonitor 2017 gebruikt inmiddels 69% van de consumenten groene stroom. Dat klinkt goed, maar het is niet waar. Aan de hand van vijf groene stroomschokken laat Arjen zien dat ons energieverbruik in Nederland helemaal niet zo groen is.

Meer dan de helft van de in Nederland opgewekte "groene stroom" (bovenin het gearceerde groene deel van het groene deel) wordt opgewekt met biomassa, meestal door houtsnippers bij te stoken in kolencentrales. Daarvoor worden bossen gekapt in o.a.Canada en Amerika, die vervolgensworden getransporteerd op vrachtwagens en verscheept naar Nederland. Niet milieuvriendelijk dus, temeer daar de uitstoot van milieuschadelijke stoffen bij houtsnipper-stook nog erger is dan bij kolenstook, wat op zich ook al erger is dan de uitstoot bij oliestook en gasstook

"lekker bezig", dus.......


Van alle in Nederland gebruikte energie dus (incl. alle olie, gas, benzine en kernenergie, voor huishoudens, treinen en fabrieken etc.), hier boven het grote grijs + groene vierkant, komt slechts 2,2 % uit - in Nederland opgewekte - zon- en windenergie: de oppervlakte van het lichtgroene balkje onderin het grote vierkant van alle gebruikte energie.

En om dat te hebben bereikt betalen we ons nu al suf.......


Essents's groene kernenergie-stroom


U bent hier: inhoudsopgave - ENERGIE - groene stroom
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !