Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Huizen van beroemdheden

U bent hier: inhoudsopgave - wonen en energiegebruik - huizen van beroemdheden
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Bush, George (1946)
Hij was de 43e president der Verenigde Staten (van 2001- 2009). Telg uit een familie van politici. Prescott Bush, de grootvader van Bush, was senator en zijn vader was president van 1989 tot 1993. Zijn broer Jeb was gouverneur van Florida van 1999 tot 2007. George W.

Nogal verguisd in milieukringen vanwege zijn verzet tegen o.a. het Kyoto-akkoord voor CO2-reductie.

 

George W. Bush

huis van George Bush   Maar zijn woning lijkt een voorbeeld van milieubewust bouwen en wonen. Dit in tegenstelling tot de woning van de mileubeweging-kampioen ex- vicepresident Al Gore (zie hierna): het huis van de Bushes, nabij Crawford, Texas, wordt op internet sinds ca. 2007 als volgt beschreven:
Designed by an architecture professor at a leading national university. This house incorporates every "green" feature current home construction can provide. The house is 4,000 square feet (4 bedrooms) and is nestled on a high prairie in the American southwest. A central closet in the house holds geothermal heat-pumps drawing ground water through pipes sunk 300 feet into the ground.  The water (usually 67 degrees F) heats the house in the winter and cools it in the summer.  The system uses no fossil fuels such as oil or natural gas and it consumes one-quarter electricity required for a conventional heating/cooling system. Rainwater from the roof is collected and funneled into a 25,000 gallon underground cistern. Wastewater from showers, sinks and toilets goes into underground purifying tanks and then into the cistern. The collected water then irrigates the land surrounding the house.  Surrounding flowers and shrubs native to the area enable the property to blend into the surrounding rural landscape.   
Lees meer over Bush op de Nederlandse Wikipedia


Gore, Al

Al Gore met wereldbol Boek schrijver / film maker van An Inconvenient Truth (2006), London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2, een schitterend uitgevoerd boek, 330 paginas in full colour, met vele feiten, getallen en opinies.
Lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden sinds 1976. Gekozen voor de Amerikaanse Senaat in 1984 en 1990; Sinds 1993 tot 2001 democratisch vice-president van de Verenigde Staten (onder de democratische president Clinton). Sinds zijn mislukte poging in 2000 om zelf president van Amerika te worden, houdt Gore zich met de strijd tegen de klimaatverandering bezig. Het is misschien wel een beetje een gemakkelijk grapje, maar je zou al gauw denken dat de toch- net-geen-president-geworden man er voor heeft gekozen dan maar "de kleren van de keizer" te gaan dragen.
   

Voor zijn bijdrage aan de wereldwijde discussie over klimaatverandering kreeg hij in 2007 de Nobelprijs voor de vrede, samen met het IPCC. Met de Vredesprijs voor Gore en het IPCC wil het comité 'helpen de aandacht te vestigen op de dreiging die de klimaatverandering vormt voor de wereld'. De winnaars krijgen de prestigieuze prijs (zie echter voetnoot onderaan) omdat ze 'de basis hebben gelegd voor de maatregelen die de opwarming van de aarde moeten tegengaan'. Maar een rechter van het British High Court (Hooggerechtshof) vond - eveneens in oktober 2007 - zijn film op minstens 9 punten meer propaganda dan wetenschappelijk onderbouwd feitelijk en oordeelde dat de Britse regering de - met een Oscar bekroonde - film alleen aan schoolkinderen mocht vertonen als de docenten vermelden dat er ook andere, wetenschappelijk onderbouwde, opvattingen bestaan over het zogenaamde klimaatprobleem en specifiek m.b.t. die genoemde 9 "errors". De rechter hoefde zich niet als wetenschapper in die 9 punten te verdiepen. Ze waren alle 9 al door de Britse regering bestempeld als inconsistent met de heersende wetenschappelijke opvattingen. Aldus Christopher Monckton (zie hier onder) die 35 "fouten" in de film vond en publiceerde, die te systematisch verwijzen naar "door mensen veroorzaakte opwarming van de wereld" om nog toevallige fouten te kunnen worden genoemd.

house of Al Gore   Het huis van Al Gore ?: A perfect example of  "do as I say and not as I do !!"
Op internet wordt al sinds 2007 vergeleken hoe Al Gore's huis qua milieuonvriendelijkheid schril afsteekt tegen dat van de zo verguisde ex-president George Bush (zie voor diens huis hier boven bij "Bush, George"):
Het huis van Al Gore, nabij Nashville, Tennessee, wordt als volgt beschreven:
A 20 room mansion (not including 8 bathrooms) heated by natural gas. Add on a pool (and a pool house) and a separate guest house, all heated by gas. In one month this residence consumes more energy than the average American household does in a year. The average bill for electricity and natural gas runs over $2400 per month.  In natural gas alone, this property consumes more than 20 times the national average for an American home. This house is not situated in a Northern or Midwestern "snow  belt"  area. It's in the South.

Zie het cartoonfilmpje "Save Al Gore" waarin de draak wordt gestoken met zijn CO2 verslindende leefstijl en reizen , alsook met het idee dat het de mensen zijn die de aarde doen opwarmen.

Lees meer over Al Gore op de Nederlandse Wikipedia

Voetnoot aangaande het winnen van de Nobelprijs:
Gore heeft voor zijn werk de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Wat velen niet weten is dat de overige ("de echte") Nobelprijzen worden toegekend door de Zweedse Academie van Wetenschappen, na uitvoerige studies en  zorgvuldige selectieprocedures, maar dat de prijs voor de vrede wordt toegekend door een commissie van 4-5 personen uit het Noorse parlement. Dit heeft Alfred Nobel zo in zijn testament bepaald. Het is dus in feite een politieke prijs (Prof. Dick Thoenes in De Klimatosoof)

Net als Barak Obama (zie hier onder) heeft Al Gore ook al een huis aan de kust gekocht........................Obama, Barak

Obama's eerste besluit.......

Obama's eerste besluit

President van de Verenigde Staten van 2009-2017(zie Wikipedia)

Obama's profetie
Marc Morano heeft een hilarisch of eigenlijk ook heel droevig achtergrondverhaal geschreven waarin hij uitgebreid ingaat op het feit dat Obama in zijn toespraak na het winnen van de Democratic nomination op 8 juni 2008 bezwoer dat: my presidency will be the moment when the rise of the oceans began to slow and our planet began to heal.
In August 2011, NASA announced that global sea level was dropping and was “a quarter of an inch lower than last summer.”

Obama als Mozes

Hij moet wel heel zeker zijn geweest van zijn zaak, gezien het feit dat hij in 2019 voor $ 15 miljoen een huis aan het strand kocht op Martha's Vineyard!
Komiek Michael Loftus steekt er de draak mee. Zie de video.

Obama's strandhuis van $ 15 miljoen..
Obama's strandhuis van $ 15 miljoen anno 2019: klik voor een vergroting op de foto's.

Of course, the thing about Martha’s Vineyard is that it is a low lying island. And the thing about Obama’s mansion is that it is on the beach front.

WhatsMyElevation lists the elevation of their home as being 3 feet above sea level. Others place it at 10 feet.

Either way, either the Obamas made a very stupid investment, or they don't believe in the nonsense that they tried to bankrupt their country for.

Of course, Obama did promise us in 2008 that we will be able to look back and tell our children this was the moment when the rise of the oceans began to slow.

Maybe he really was the Messiah after all!

Bron: Fox News, 5-12-2019


Maar Obama's aankoop past heel goed in een systematiek van wat Mark Mathis -van de Clear Energy Alliance - aanduidt als Climate Change Fraud.

In nevenstaande video laat hij zien dat zo'n 20 grote Amerikaanse kustplaatsen oliegigant Exxon Mobile aanklaagden wegens zowel het veroorzaken als het voor het publiek verzwijgen van toekomstige grote en frequente overstromingen door zeespiegelstijging bij hun steden, maar desondanks rustig stadsobligaties uitgeven zonder voldoende in te gaan op deze vermeende risico's, die voorzichtige obligatie-beleggers toch zouden moeten afschrikken .......
  climate change fraud: goose and gander

U bent hier: inhoudsopgave - wonen en energiegebruik - huizen van beroemdheden
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin