Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Het klimaatsprookje van het IPCC en de Verenigde Naties:
De grootse politiek-wetenschappelijke dwaling ooit

kleren van de keizer
We zijn beland in een zeer kostbare versie van het sprookje ‘de nieuwe kleren van de keizer’.

U bent hier: inhoudsopgave - wetenschap en beleid - Het klimaatsprookje van het IPCC en de Verenigde Naties

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Deze website geeft naast vele feiten, getallen en opinies ook veel illustraties en cartoons. Dit indachtig de waarschuwing van de schrijver Oscar Wilde:
"If you want to tell people the truth you have to make them laugh or they will kill you"

INHOUDSOPGAVE:

Weer en klimaat: niet te verwarren begrippen

klimaatdefinities


Het "wereldklimaat" en regionale klimaten

Dat locale weers-situaties en weers-schommelingen op jaarbasis niets hoeven zeggen over het wereld-klimaat wordt fraai geïllustreerd door een artikel d.d. 2-9-2018 van prof. Nils-Axel Mörner: "Weather always changes but memory is short". Op 2 wereld-temperatuurkaarten (juli 2017 en juli 2018) laat hij zien dat het in 2017 relatief koud was in Scandinavië en noord-Europa, terwijl het relatief warm was in Argentinië en in Mongolië. In 2018 was het juist relatief warm in Skandinavië en noord-west Europa, maar relatief koud in Argentinië en Mongolië

wereld-temperatuurkaarten 2017-2018klik op de kaart voor een vergroting

 

for July 2018 (Fig. 1a). In Europe and West Asia, it was 1.5-2.0 °C warmer than normal (the average of the last 10 years). On a global scale, however, temperature was quite normal. All talk about “extreme heat” does not apply on a global scale, only on a regional sector of Europe and West Asia. Hence, the map shows regional variations in weather over the globe.

Now, let us compare the global temperature patterns for July 2018 and 2017 (Fig. 1b). What we see is similar map of regional variations in weather over the globe. But there are two remarkable facts:

  • Skandinavia and Balticum were exceptionally cold in 2017 (but warm in 2018)
  • Argentine was extremely warm in 2017 (but extremely cold 2018)

Consequently, the fact is that July 2018 and 2017 rather are each others’ opposite in regional weather. Obviously, one cannot talk about “trends” in one or the other direction. The truth is quite different from the scenario of a general warming, which the climate lobbyists claim.

During the summer, this misuse of facts has been astonishing in Sweden. It is simple to understand why this has been the case: there it is the approaching general election, which make activists take on spreading of “fake news”.

The maps (Fig. 1) documents reality – it is the maps that apply: not the claims by climate lobbyists.


Variabelen die het klimaat beïnvloeden


 


temperatuurtemperatuurmetingen: meten is weten ?

Dr. Ivar Giaever, (Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973) stelt de vraag: " how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos. Toch publiceert Roy Spencer globale temperatuurgegevens van de" lagere atmosfeer", zoals sinds 1979 gemeten met satellieten.

spencer-opwarming van de atmosfeer zoals gemeten door satellieten.

Steve Koonin heeft hier toch wel wat over op te merken, met name over de grofmazigheid van de verzamelde gegevens in ruimte, hoogte en tijd.

En lange termijn-vergelijkingen zijn hierbij onmogelijk omdat deze metingen pas begonnen in 1979.


Beheer en manipulatie van temperatuurgegevens

Het beheer van temperatuurmetingen en de manipulate (homogenisering genoemd) ervan doen mij meer denken aan het gedrag van hogepriesters in de oudheid dan uit het verlichtingsdenken voortgekomen exacte natuurwetenschap.

manipulatie van temperatuur-data

ethics and morals in temperature measurement data

(Bron: prof. Soon, lezing, 17-8-2019)

 

 

klimaat-wetenschap


Temperatuurpresentaties

Door slimme schalen en tijdsperiodes te gebruiken kun je grafieken gebruiken en misbruiken om opwarming van het klimaat te overdrijven of bagatelliseren. Zoals het gezegde gaat: There are lies, damned lies and statistics.

temperatuurreeksen van Wouter Keller

Volgens nobelprijswinnaar en fysicus Giaever is het aardse klimaat opmerkelijk stabiel.


Afkoeling

In de ca. 30 jaar tussen ca. 1942 en ruim 1970 koelde de gemiddelde aardtemperatuur met ca. 0,4 graad C.

De pers was er vol van..........

Time-afraid -of-global Cooling -1973   Time-afraid of Global Cooling- 1977   Time afraid of Global Cooling - 1979

Maar de CO2-concentratie in de atmosfeer steeg in die periode gestaag

CO2-concentratie in de tijd


Opwarming

opwarming van de aarde

Warming fears are the “worst scientific scandal in the history…When people come to know what the truth is, they will feel deceived by science and scientists.
(UN IPCC Japanese Scientist Dr. Kiminori Itoh, an award-winning PhD environmental physical chemist).


Extreem weer:

Het Bambi-syndroom

De BBC doet ijverig mee om kinderen te alarmeren en hysterisch te maken t.a.v. het klimaat.
Ze proberen kinderen wijs te maken dat hedendaagse overstromingen en bosbranden uniek zijn en een teken dat de wereld bezig is ten onder te gaan door klimaatverandering.
Dit in plaats van kinderen er - historisch correct - op te wijzen dat overstomingen en bosbranden van alle tijden zijn.

Het Bambi Syndroom bij klimaat-kinderen
Het Bambi-Syndroom: klik op de foto voor een vergroting

In zijn Bambi-video (22-11-2019) toont Tony Heller dat de BBC kinderen het "Bambi-Syndroom" aanpraat: vroeger was de natuur lief en idyllisch, nu dreigt de wereld ten onder te gaan aan klimaatverandering.
Het lijkt me een kinder-variant op het bijbelse verhaal van de zondeval: het uitstoten van CO2 door gebruik van fossiele brandstoffen (en uiteraard bij het uitademen) is als het eten van de appel van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad. Alleen al hun bestaan is zondig (ook kinderen ademen 4% CO2 uit !) en net als iedereen (behalve Christus dan) "Ontvangen en Geboren in Zonde". Haleluja !

Maar Tony Heller laat in zijn video-presentatie a.h.v. grafieken zien dat overstromingen en bosbranden ook vroeger aan de orde van de dag waren.

Het geloof in de AGW-theorie van de Verenigde Naties en het IPCC hebben beslist religieuse vormen aangenomen.


Neerslag

"Boutade"

O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,
Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen,
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp!

O saaie brij-moeras, o erf van overschoenen,
Van kikkers, baggerlui, schoenlappers, moddergoôn,
Van eenden groot en klein, in allerlei fatsoenen,
Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon!

Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen
Tot modder; ’k heb geen lied, geen honger, vreugd noch vreê.
Trek overschoenen aan, gewijde grond der Vaderen,
Gij niet op mijn verzoek - ontwoekerd aan de zee.

Nov. 1851

-----------------> klik op de prent voor een vergroting    
  --prent behorend bij het gedicht Boutade vab de Genestet, 1851

Cabarettier Theo Meissen (nieuwjaarsconference 2010) snapt dan ook niet dat op ons paspoort 2 leeuwen staan: 2 kikkers die staan te verkleumen zouden toepasselijker zijn.

Het mag dan ook niet verbazen dat Nederlanders 's zomers massaal naar landen rond de Middellandse Zee trekken, waar het warmer is en minder regent dan in ons kikkerland.
Zelfs in de verhalen van Asterix en Obelix wordt van deze zomerse trek al gewag gedaan (wie kan me het preciese album vertellen ?)
Zowel in Europa als de USA trekken pensionados massal naar zuidelijker streken met meer zon, warmte en minder regen.
Maar hier zijn onze politici doodsbang voor een beetje meer weersveraangenaming...........ze geloven de Grimmige Sprookjes van VN en IPCC, zoals voorgelezen door "feest voor de portemonnaie" klimaatprofeet Ed Nijpels

NIjpels leest voor uit het groene sprookjesboek

(cartoon van Mirjam Vissers)


Overstromingen

overstroming van Zeeland in 1953

Certificaat van vervulde harte-plicht
Kiezer(es) van Amsterdam liet de STEM van zijn (haar) hart gelden, ook uit dank voor het behoud van de Hoofdstad en droeg nog een steentje bij ter leniging van de ontstellende nood, veroorzaakt door de Stormramp 1953.
Met wapen van Amsterdam geflankeerd door 2 Nederlandse leeuwen met tekst: "Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig"

Dit certificaat is getekend door de bekende illustrator en tekenaar Eppo Doeve (1907-1981).- wind
---orkanen
--- windhozen
(tornados)

- koude
- hitte


Sneeuw

kaart-spelende-sneeupoppen
(klik voor vergroting)


Ijs: gletchers, Noordpool (Arctica), Groenland, Zuidpool (Antarctica)

smeltend-ijs-cartoon


zeespiegelstijging

spiegelzee van Salomon Kroonenberg

Samenvatting

Wie zich zorgen maakt over een stijgende zeespiegel, zo schrijft Salomon Kroonenberg in ‘Spiegelzee’, vergeet dat de mensheid zoiets al eerder heeft meegemaakt. Zo’n 120.000 jaar geleden stond de zeespiegel zes meter hoger dan nu, en lag Amersfoort aan zee. In het koudste deel van de laatste ijstijd, 20.000 jaar geleden, stond hij juist 120 meter lager, en lag de Noordzee droog. De stijging die door het afsmelten van de ijskappen daar weer op volgde ging soms wel twintig keer zo snel als nu. Onze voorouders hebben onvoorstelbare zeespiegelveranderingen meegemaakt, die grote gevolgen voor hun leefmilieu hadden. Kroonenberg vertelt op toegankelijke wijze welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en hoe we dat te weten zijn gekomen. De laatste zesduizend jaar is onze zeespiegel redelijk stabiel, en wereldwijde peilschaalmetingen van de laatste eeuw laten nog geen versnelling zien. Wie inziet hoe inventief onze voorouders zich met weinig middelen aan zeespiegelveranderingen aanpasten, hoeft niet bang te zijn dat wij dat in de toekomst niet ook zelf zouden kunnen.
- Kroonenberg, Salomon, Spiegelzee, de zeespiegelgezchiedenis van de mens, uitg. Atlas Contact, 2017.CO2-gevoeligheid van het klimaat: zoektocht naar de Heilige Graal

de (C)AGW) - theorie

De Verenigde Naties

Het IPCCC


Consensus of "unsettled" ?

Unsettled van steve Koonin, 2021


Koonin, Steven E. (2021), Unsettled - What science tells us, what it doesn't and why it matters.ISBN 9781950665792
- Paul Gigot interviewt Steven Koonin. Zie hier de video uit 2021; "WSJ Opinion: what Climate Science Knows- and Doesn't Know");
- Zie hier een boekbespreking door Herman Quast.


klimaatbeleid
- het verdrag van Parijs
- Green Deals / Reset / Agenda 2030


We betalen ons suf "om de wereld te redden"

we can the air, ha,ha,ha


Voor onze (klein)kinderen ?

extreme Green Energy poverty


Klimaatpsychologie en klimaatalarmisme

Munch-de schreeuw
Edward Munch: De Schreeuw (klik voor vergroting)


Media en klimaat

evening news-this is what we want you to think


Klimaatwetenschap(pers)

robuuste klimaatwetenschap ?

science Friction, boek door Arthur Roersch
Rörsch, Arthur, Science Friction, 2016, (Uitg. Elmar, 256 p. met illustr., ISBN 978-90-389-2553-0)
Hij begint zijn boek met een stelling van Thomas Huxley: "autoriteiten, discipelen en scholen zijn de vloek van de wetenschap".
Rörsch hoopt in navolging van Huxly dat de crisis in de wetenschap kan worden opgelost door het altijd maar weer stellen van drie cruciale vragen.
Hoe weten we iets ? Waarom geloven we het ? Waar is het bewijs ?


Wie binden de kat de bel aan ?
- CLINTEL (Berkhout / Crok)
- FvD
- PVV
- William Happer
- Koonin (Unsettled ?)
- Patrick Moore
- NIPCC - Nongovernmental International Panel on Climate Change
- climategate.nl
- klimaatgek.nl

Zoals William Happer (2021) het verwoordt:

kruistochten als beeldspraak voor de huidige klimaathysterie  

De beste manier om na te denken over de waanzin over het klimaat is om dit verschijnsel te beschouwen als een moderne versie van de middeleeuwse kruistochten. U herinnert zich wellicht dat het motto van de kruisvaarders was: “Deus vult!“, “God wil het!” Het is moeilijk om een betere ‘kijk-mij-eens-deugen-slogan‘ dan die te kiezen.

De meeste klimaatfanaten zijn niet zo ver gegaan, maar sommigen beweren zelfs dat ze Gods werk doen. Na decennia van propaganda denken veel Amerikanen, misschien ook sommigen van u hier vandaag, dat er echt een klimaatcrisis is. Degenen die zo denken, bedoelen het in veel gevallen heel goed. Maar ze zijn misleid.

Als wetenschapper die feitelijk veel weet over het klimaat (en ik heb veel van onze klimaatonderzoekscentra opgezet toen ik begin jaren negentig op het ministerie van Energie werkte) kan ik u verzekeren dat er geen klimaatcrisis is. Er zal ook geen klimaatcrisis komen. Kruistochten zijn altijd slecht afgelopen. Ze hebben de veronderstelde rechtvaardige zaak in diskrediet gebracht. Ze hebben ontbering en dood gebracht voor massa’s mensen. Beleid om deze valse klimaatcrisis aan te pakken zal grote schade aanrichten aan Amerikaanse burgers en aan hun omgeving.

De klimaatwaanzin is de laatste tijd echt aan het oplaaien. Op 4 februar 2021i introduceerden senator Bernie Sanders, congreslid Alexandra Ocasio-Cortez en congreslid Earl Blumenauer wetgeving die de afkondiging van een nationale klimaatnoodsituatie verplicht stelt. National Climate Emergency Act geeft de president van de Verenigde Staten de opdracht om een nationale klimaatcrisis uit te roepen en alle middelen die het land ter beschikking staan te mobiliseren om de gevolgen van deze klimaatcrisis te stoppen, om te keren, te verzachten en zich voor te bereiden op de gevolgen van deze klimaatcrisis.’ (Dit is van de website van de heer Blumenauer.) Maar dit is volslagen nonsens. Er is geen klimaatcrisis, en er zal ook geen klimaatcrisis komen.


Wie maar niet kan geloven dat zo iets denkbaar is, leze het boek van de historica Barbara Tuchman: De mars der dwaasheid: bestuurlijk onvermogen van Troje tot Vietnam. Dat boek gaat over de ondergang van vele historische culturen en beschavingen, ondanks dat de machthebbbers uitgebreid en nadrukkelijk waren gewaarschuwd door hun deskundige adviseurs dat hun beleid desastreus zou uitpakken.

Barbara Tuchman: Mars der Dwaasheid

Zoals Viv Forbes het kernachtig uitdrukt: "COP-Out-26 illustrates to the realists of China, Russia, India, and Brazil that the West has lost its marbles and is in terminal decline.


Een actueel voorbeeld is de (na de inval van Rusland in Oekraine in 2022) pijnlijk gebleken afhankelijkheid van Europa van Russisch aardgas. USA-president Ronald Reagan (in onze pers vaak afgeschilderd als een demente idioot) waarschuwde Europa reeds voor de aanleg van de eerste grote gasleiding van Rusland naar Europa. De USA boycotten die leiding destijds al heftig. USA president Donald Trump (hier ook al als een ondeskundige idioot bestempeld) was de laatste in een rij van Amerikaanse presidenten die (met name Duitsland) waarschuwden dat Europa bezig was de oorlogskas van Rusland te spekken en een gevaarlijke gas-afhankelijkheid van Rusland te creëren. De USA boycotten dan ook fanatiek de gereedkoming van de Nordsteram-2 gaspijplijn van Rusland naar Duitsland door de Baltische Zee.


Cassandra kon de toekomst voorspellen  

Net als Ronald Reagan en Donald Trump kon de Trojaanse prinses Cassandra de toekomst wel voorspellen, maar haar noodlot (net als dat van Ronald en Donald) was dat niemand haar ooit zou geloven.

Tegenwoordig verwijst de term cassandravoorspelling naar een onheilsvoorspelling die achteraf correct blijkt te zijn; meer in het bijzonder naar het fenomeen dat voorspellingen van onafwendbaar onheil over het algemeen niet geloofd worden, hetgeen de voorspeller in de machteloze situatie plaatst dat hij weet dat er een ramp te gebeuren staat, maar anderen er niet van kan overtuigen het nodige te doen om de schade te beperken. Met onheilsprofeten en boodschappers van slecht nieuws loopt het dikwijls slecht af.......

Kees Lepair gebruikt deze Grieks sage om zijn licht te werpen op de huidige klimaatcontroverse tussen AGW-gelovigen en ongelovigen in wetenschap, politiek en publiek: Climategate.nl, 29-5-2019.

Hij voorspelt groot onheil vanwege het vigerende alarmistisch klimaatdenken en het daaruit voortvloeiende rampzalige klimaat-beleid.

Wetende dat het onheilspriofeten zoals Cassandra en hij dikwijls slecht vergaat, zoekt hij alvast een veilig onderduikadres.......

Psalm 91 komt hem al tegemoet, want "Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen".

Wie een schuilplaats zoekt voor nadere overpeinzing en de nodige frisse lucht kan hier terecht.


Het goede nieuws bij toenemende CO2-concentraties en bij een warmer klimaat.

Toename van CO2 maakt de wereld aanzienlijk groener

 

CO2 is dus een "groeigas"
CO2 is een essentiële voorwaarde voor alle leven op aarde. Het is een van de belangrijkste bouwstenen van het leven. zonder CO2 geen planten, dieren en mensen (Hans Labohm in het FD van 1-8-2008). Hoe meer CO2 in de lucht, hoe harder alles groeit, een principe dat in de glastuinbouw wordt gebruikt: Zo gebruikt men daar bv. "afgevangen" CO2 van energiecentrales of andere chemische processen in de omgeving om de gewassen beter te laten groeien.

Ook het belangrijke volksvoedsel rijst groeit nadrukkelijke beter met meer CO2 in de lucht.

Hier leest U hetzelfde over sla.

De "Partij van de Planten", bedacht door Arthur Rörsch, bepleit daarom geen CO2-reductie, maar juist een verdriedubbeling !

  groei van dennen bij verschillende CO2 niveau's
bron: Philip R. Wood, vice-president van de Lavoisier Group;
gevonden op climategate.nl, d.d. 28-7-2011.

groenere wereld door meer CO2
De wereld wordt groener door toename van CO2: klik op de kaart voor een vergroting
Zie hier voor verdere uitleg van deze grafiek die komt uit onderzoek van Zhu et al. (2016)

De Partij van de Planten is daarom blij met meer CO2

CO2-love


Mensen en hun culturen gedijen beter in warme dan in koude omstandigheden.

Dat beschrijft Viv Forbes in een kort essay op Watts Up With That, van 27 okt. 2017, getiteld: " Warmth is no Worry but Cold Kills"

afbeelding rechts:

Russische winter: "Napoleon's Retreat from Moscow", schilderij van Adolph Northen.

een van haar voorbeelden:
When the Tambora volcano exploded in 1816 it spewed massive volumes of ash and “greenhouse” gases including carbon dioxide into the atmosphere. There was no global warming from the greenhouse gases, but the heat-blocking ash-filled atmosphere and a quiet sun caused “the year without a summer”. Failed crops and famine stalked Europe, Asia and America.

 

  Napoleon's terugtocht uit Rusland door Adolph Northen


Uit de geschiedenis van de aarde weten we dat de menselijke beschavingen gedijen in warmere klimaten, maar veel minder in koudere.

De bescheiden opwarming-trend die we in de afgelopen eeuwen hebben gezien -waarschijnlijk slechts een natuurlijke overgang na de kleine ijstijd - zal heilzaam zijn.

Bron: @CO2-coalition , 24-3-2018.

 

Zie ook:

- Berkhout, Guus en Thoenes, Dick, Weg met de doemscenario's, bekijk opwarming positief, Elsevier weekblad/opinie van 26-9-2018 (kijk hier indien link verbroken)

- Tony Heller, Ten Key Graphs Behind The Climate Change Scam: As CO2 and low cost reliable energy have increased over time, the world has become a much better palce for humans to live. Youtube, 5-7-2019

  landbouw in Egypte

Zoals reeds boven vermeld: het mag dan ook niet verbazen dat Nederlanders 's zomers massaal naar landen rond de Middellandse Zee trekken, waar het warmer is en minder regent dan in ons kikkerland.
Zelfs in de verhalen van Asterix en Obelix wordt van deze zomerse trek al gewag gedaan (wie kan me het preciese album vertellen ?)
Zowel in Europa als de USA trekken pensionados massal naar zuidelijker streken met meer zon, warmte en minder regen.
Maar hier zijn onze politici doodsbang voor een beetje meer weersveraangenaming...........ze geloven de Grimmige Sprookjes van VN en IPCC, zoals voorgelezen door "feest voor de portemonnaie" klimaatprofeet Ed Nijpels

Uit een onderzoek, gepubliceerd in het medisch tijdschrift The Lancet, blijkt dat onder koude omstandigheden ca. 20 x zo veel mensen sterven als onder warme omstandigheden.
Maar dat is niet wat het klimaatsprookje van de VN en het IPCC ons voorhouden ! In hun verhaal is het net andersom..........


Klimaatverandering
struisvogelpolitiek klimaatverandering


Kunnen we het klimaat veranderen (mitigatie) of kunnen we ons geld en onze inspanningen beter richten op aanpassingen (adaptatie) ?

Dat mensen het klimaat zouden kunnen veranderen is waarschijnlijk de zoveelste illusie in het ca. 200.000-jarige bestaan van onze soort:

einde ijstijd veroorzaakt door menselijke activiteiten

 

Vukkaanuitbarstingen waren ooit een teken dat mensen de Goden hadden vertoornd
klik op het cartoon voor een vergroting en lees hier meer over consensus in de klimaatwetenschap

Het lijkt er niet op dat al die COP-conferenties van de Verenigde Naties en het IPCC ook maar iets hebben geholpen om de stijging van de CO2-concentratie in de lucht te doen stoppen. Zie de grafiek hier onder.

CO2-stijging ondanks 30 jaar klimaatconferenties en -verdragen
(Klikop de grafiek voor een vergroting)

Het verminderen van de wereldwijde CO2-emissies lijkt dus een hopeloze Sisyphus-arbeid (afb.: Antony Watts)

Sisyphus-arbeid

Daarom lijkt het heel wat verstandiger om ons geld en onze inventiviteit en energie te steken in aanpassing aan klimaatveranderingen (adaptatie), zoals b.v. zo fraai afgebeeld in een advertentie van de Groningse firma Waterborg, die aanbied om Nederland "droog" te houden.

Waterborg: "Wij leggen Neêrland droog"

klik op de foto voor een vergroting

Laten we al die miljarden die ons om de oren vliegen voor klimaatbeleid maar liever besteden aan onze achter lopende kust- en rivieren-verdedigingswerken, betere rioleringen en andere "kunstwerken", opdat verdere overstromingen ons bespaard blijven.


Literatuur:

Ball, Tim (2014), The deliberate corruption of climate science, Seattle, Stairway Press, ISBN: 978-0-9888777-4-0

Booker, Christopher, Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018.

Happer, William, Natuurkundige Happer: "Er is geen klimaatcrisis" !, Climategate, 8-9-2021.

Koonin, Steven E. (2021), Unsettled ? - What science tells us, what it doesn't and why it matters.ISBN 9781950665792
(Paul Gigot interviewt Steven Koonin. Zie hier de video uit 2021; "WSJ Opinion: what Climate Science Knows- and Doesn't Know")

Kroonenberg, Salomon, Spiegelzee, de zeespiegelgeschiedenis van de mens, uitg. Atlas Contact, 2017.

Rörsch, Arthur, Science Friction, 2016, (Uitg. Elmar, 256 p. met illustr., ISBN 978-90-389-2553-0)

Tuchman, Barbara (2015), De mars der dwaasheid: bestuurlijk onvermogen van Troje tot Vietnam; 9789051570298


U bent hier: inhoudsopgave - wetenschap en beleid - Het klimaatsprookje van het IPCC en de Verenigde Naties
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin