Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Klimaatverandering en Volksgezondheid

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer en klimaat - klimaatverandering en volksgezondheid

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Overpeinzingen:

De natuurlijke rijkdom die de mens in "zijn beginne" aantrof is vaak al niet meer, veel bergen zijn ontbost, "voor goed" van aarde ontdaan, althans in onze tijdrekening. Veel dieren en planten bestaan slechts nog als tekening, als gedroogd of opgestopt exemplaar in onze musea, door menselijk ingrijpen voor goed uitgeroeid. Natuurlijk hebben we ook veel fossielen en skeletten van soorten die niet door de mens zijn uitgeroeid, maar door evolutionaire selectie en de natuurlijke klimaatwisselingen, waaraan onze aarde nou eenmaal onderhevig is. Velen menen dat we wat dat aangaat de natuur momenteel te veel helpen en daarmee versnelt een rampzalige klimaatverandering teweegbrengen.

Het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet heeft medio 2009 klimaatverandering uitgeroepen tot het grootste medische probleem ter wereld (bron: Prof. Schellekens in het FD van 23-5-2009): "De gevolgen zullen zich niet beperken tot dramatische verspreiding van tropische ziekten als malaria, maar de gezondheid van miljarden mensen wordt bedreigd door tekorten aan voedsel en vers water en de gevolgen van extreme natuurrampen zoals overstromingen en hittegolven. Ook het onbewoonbaar worden van vooral kustgebieden en de grote stromen vluchtelingen die daarop volgen, zullen de gezondheid ondermijnen. Slachtoffers zullen vooral vallen onder kinderen en ouderen in de ontwikkelingslanden.".

Vinden we dat erg voor de natuur ? Nou, het lijkt me dat het vaak juist erg voor de mens wordt gevonden. Al die bewoners in de delta's en aan onze kusten. Die zouden hun huizen onder water zien komen te staan, en erger. Maar net zo erg als de onomkeerbare erosie die we op onze bergtoppen hebben aangericht en de massale vernietiging van onze oerwouden ?

Overigens lijkt het er op dat het bovengenoemde artikel in The Lancet, evenals Greta Thunberg in haar toespraak voor de VN in september 2019, er er vooralsnog goed naast zaten:   Greta Thunberg ziet teveel klimaatdodedn

Afkoeling van de aarde lijkt heel wat erger dan opwarming er van

Dat beschrijft Viv Forbes in een kort essay op Watts Up With That, van 27 okt. 2017, getiteld: " Warmth is no Worry but Cold Kills"

afbeelding rechts:

Russische winter: "Napoleon's Retreat from Moscow", schilderij van Adolph Northen.

een van haar voorbeelden:
When the Tambora volcano exploded in 1816 it spewed massive volumes of ash and “greenhouse” gases including carbon dioxide into the atmosphere. There was no global warming from the greenhouse gases, but the heat-blocking ash-filled atmosphere and a quiet sun caused “the year without a summer”. Failed crops and famine stalked Europe, Asia and America.

 

  Napoleon's terugtocht uit Rusland door Adolph Northen


Uit de geschiedenis van de aarde weten we dat de menselijke beschavingen gedijen in warmere klimaten, maar veel minder in koudere.

De bescheiden opwarming-trend die we in de afgelopen eeuwen hebben gezien -waarschijnlijk slechts een natuurlijke overgang na de kleine ijstijd - zal heilzaam zijn.

Bron: @CO2-coalition , 24-3-2018.

 

Zie ook:

Berkhout, Guus en Thoenes, Dick, Weg met de doemscenario's, bekijk opwarming positief, Elsevier weekblad/opinie van 26-9-2018 (kijk hier indien link verbroken)

  landbouw in Egypte

Strenge winters kunnen gepaard gaan met grote percentages menselijke sterfte..........
Het zijn - wellicht niet toevallig - de koudste periodes in onderstaande grafiek. die gepaard gingen met ernstige menselijke sterfte door honger.

honger en stergte door strenge winters en mislukte oogsten

Cetral England temperature 1659-2014 (bron: https://twitter.com/scotclimate)

Tijdens de Ierse ("aardappel"-hongersnoden van 1745-1651 weigerde de toenmalige regering in Londen de Ieren voedselhulp te sturen. Ze exporteerden wel voedsel naar andere landen. Lees hier meer. Toen tussen 1845 en 1851 de aardappelziekte de oogst van dit volksvoedsel deed mislukken, kwamen een miljoen van de zeven miljoen Ieren van de honger om. Nog twee miljoen emigreerden om aan dat lot te ontkomen, vooral naar de Verenigde Staten, maar velen stierven onderweg.. Hét rampjaar was 1847.  

De "aardappel"-hongersnood van 1897 bracht de regering in Londen ook al niet tot voedseltransporten, terwijl in Londen wel goedkoop Amerikaans graan werd ingevoerd. Lees hier meer. In de film -serie over Queen Victoria wordt gemeld dat 1,5 miljoen Ieren in die periode naar Amerika emigreerden.Het ging in ierland vooral om de aardappelziekte, maar ook graanoogsten leden heel erg onder hefige regenval. Mensen vezwakten en leden onder epidemieën. De koude winters in bovenstaande grafiek maakten de zaken wellicht erger dan als winters mild of normaal waren geweest.

Lees hier meer over strenge winters


2 graden opwarming van de aarde is positief


Literatuur:

- Dr Mikko Paunio: The Health Benefits of Ignoring the IPCC, Better For Health To Ignore The Climate Movement, GWPF briefing 38, 2019.
(European health expert says a false climate narrative threatens millions of people in developing world)U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer en klimaat - klimaatverandering en volksgezondheid
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin