Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Opwarming met 1,5 of 2 graden Celsius

U bent hier: inhoudsopgave - klimaat - opwarming van het klimaat - opwarming met 1,5 of 2 graden Celsius
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Hoe erg is het als de aarde 1,5 of 2 graden opwarmt. En wat als het nog meer wordt ?

Waar komen die getallen vandaan en waarop zijn ze gebaseerd ?

En in welk tijdsperspectief worden die 1,5 en 2 graden geplaatst ? Sinds het begin van de industriele revolutie ? (vaak wordt daarvoor 1850 genomen, sommigen laten dat vanaf 1750 beginnen). Anderen nemen als ijkpunt 1990.

Als je sommigen mag geloven, dan zal een stijging met meer dan 2 graden grote rampspoed veroorzaken.
VN-chef Guterres: "The earth is boiling"
Sigrid Kaag: 'Do or die"
Frans Timmermans: "Onze kleinkinderen zullen vechten om voedsel en water."

Opwarming van het klimaat wordt dan verwoord als b.v. "klimaatcrisis" of 'klimaat-noodtoestand" (climate emergency). Orwelliaanse "Newspeak" uit de 21e eeuw. De media smullen er van.

De bevolking wordt er murw van: sommige vrouwen willen geen kinderen meer op de wereld zetten en "climate anxiety" is nu in Amerika een officiëel erkende psychische aandoening. Veel kinderen hebben er last van.

Velen denken dat we verdere opwarming kunnen voorkomen als we het gebruik van fossiele brandstoffen gaan verminderen. Die mensen denken dat de opwarming van de laatste 150 jaar geheel of grotendeels komt door menselijk handelen, vooral door de uitstoot van zogenaamde "broeikasgassen", zoals b.v. CO2 en Methaan.

Anderen halen er hun schouders over op en wijzen er op dat het waarschijnlijk gewoon een natuurlijke opwarmingsfase is als herstel van een lange Kleine Ijstijd en dat de voordelen van een iets warmer klimaat de nadelen verre zullen overtreffen.

Sommige sceptici plaatsen die klimaat-angst in het kader van een nieuwe vorm van religie of als voorbeeld van wat McKay al in 1851 noemde: volks-misleiding en gek geworden massa's: "Popular delusions and the madness of crowds".

Nobelprijswinnaar natuurkunde, Ivan Giaever stelt dat klimaatvariaties van 1 of 2 graden een teken zijn dat het klimaat tegenwoordig opmerkelijk stabiel is: de veranderingen zijn slechts een geringe fractie in termen van de temperatuurschaal in graden Kelvin. De laatste 10.000 jaar was een variatie van plus of min 1 graad Celsius wel ongeveer alles.

Zonder het broeikaseffect (en dus alleen verwarming van het aardoppervlak door zonlicht en aardwarmte) zou de temperatuur op Aarde volgens bepaalde theoretische modellen gemiddeld -18°C zijn (Elsevier, 21-6-08, p. 76 schrijft -16° Celcius), thans is zij + 15°C. Maar dat is een gemiddelde, zoals nevenstaande grafiek laat zien. Gemiddeld werkt de aard-atmofeer dus als een "comfortabele 33 graden verwarmende deken", zonder welke op aarde nauwelijks of geen leven mogelijk zou zijn: de aardkorst zou allemaal permafrost zijn.

Toch klopt de beeldspraak van een warme deken niet: Aan de evenaar blijft het altijd warm en aan de polen altijd koud. Verdamping en luchtstromen zorgen er voor dat het aan de evenaar niet al te heet wordt en aan de polen niet al te koud. Een gemiddeld klimaat van bijna altijd ca. 15 graden Celsius vind je op aarde (haast) nergens.

  Temperatuurschommelingen Noordelijk half rond sinds het einde der laatste ijstijd, ca. 11.000 jaar geleden.

Dat is in de geologische geschiedenis (zie grafiek hier boven) wel anders geweest ! Zie b.v.hier en daar voor respectievelijk de laatse 600 miljoen en 65 miljoen jaar (toen de dinosaurussen uitstierven).

 

600 miljoen jaren temperatuur op aarde
De blauwe lijn in bovenstaande grafiek van www.geocraft.com laat zien dat de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer bij het aardoppervlak al 600 miljoen jaren schommelt tussen de 12 en 22 graden Celcius.

De tijdschaal (in miljoenen jaren) op de grafiek suggereert dat het nu gemiddeld 12 graden Celcius is (helemaal rechts in de grafiek), maar in feite is de atmosfeer vlak bij de aarde momenteel gemiddeld 15 graden Celcius. Uit de grafiek verder op in dit verhaal (ijstijdencyclus) kun je opmaken dat de temperatuur in de recente ijstijden ca.6 graden Celcius moet zijn geweest (ca. 9 graden lager dan het huidige gemiddelde van ca. 15 graden).

Zie hier en vooral ook hier voor bespreking van deze grafiek en vele andere gerelateerde grafieken en onderzoeksgegevens.

  600 miljoen jaren klimaatverandering


Ook de afgelopen 450.000 jaar wisselden zeer koude ijstijden en korte warmteperiodes elkaar regelmatig af (zie de grafiek hier onder).

ijstijdencyclus


Bij dit alles wijs ik graag op 3 vragen die Thomas Huxley stelde: Hoe weten we iets ? Waarom geloven we het? Waar is het bewijs ?

Arthur Rörsch, emeritus hoogleraar moleculaire biologie, voormalig lid van de raad van bestuur (1979-1994) van TNO en auteur van Science Friction (Uitg. Elmar, 256 p. met illustr., ISBN 978-90-389-2553-0), begint zijn boek met een stelling van Thomas Huxley: "autoriteiten, discipelen en scholen zijn de vloek van de wetenschap".
Rörsch hoopt - met Huxly - dat de crisis in de wetenschap kan worden opgelost door het altijd maar weer stellen van drie cruciale vragen:
Hoe weten we iets ? Waarom geloven we het ? Waar is het bewijs ?


In de onder genoemde artikelen van Watts (2024) en Orf (2024) wordt getoond dat in west Europa de temperatuur sinds 1820 inmiddels al 2 graden C is gestegen. Vanaf 1750 iets minder. Het was in 1820 kouder dan in 1750. In 1816 was het hier zelfs extreem koud: de uitbarsting van de de Vulcaan Tambora (in 1815) veroorzaakte zelfs een "year without a summer", wat tot misoogsten, honger en dood leidde.

Toen het klimaatverdrag van Parijs in 2015 werd gesloten was het in Europa dus al 2 graden warmer dan in 1820. Maar in Parijs spraken klimaat-politici met elkaar af dat de opwarming beslist onder de 2 graden moest blijven en nog liever onder de 1,5 graden C. Een "mission impossible: dus ! Maar wel een hele dure

Dat die klimaat-politici dit niet door hadden kan worden verklaard door het begrip "klimaat-amnesie", geen of een gebrekkig geheugen voor het klimaat in vroegere tijden.

In een commissie van het Amerikaanse congres wees de gerenommeerde klimaatwetenschapper Judith Curry 25-6-2019 op dat verschijnsel “klimaatamnesie”: velen hebben “geen actieve herinnering” meer aan het klimaat en de klimaatveranderingen van eertijds. Dat kan natuurlijk slechte beleidskeuzes veroorzaken.

Nederlanders die iets aan die amnesie willen doen (kom op politici !) kunnen het standaardwerk van KNMI-medewerker Buisman (2011) gaan lezen voor het klimaat in onze contreien in de laatse duizend jaar:Figure 1. (click to enlarge) Berkeley Earth average European temperature showing a 2.0°C rise since about 1820. Source: http://berkeleyearth.lbl.gov/regions/europe Annotated by Anthony Watts

Orf schrijft hierbij het volgende:
"The European temperature data show temperatures began rising about the year 1820. Note that this was 130 years before the large modern rise in carbon dioxide emissions began, that are claimed to to be driving dangerous warming.

Going hand in hand with the arbitrary 1.5°C temperature limit, climate alarmists warn we must take drastic steps within the next 10 years to keep warming to below or near 1.5°C above pre-industrial conditions. They claim that warming beyond that 1.5°C threshold will unleash a crisis of substantially worse extreme weather events and other climate harms. Yet the evidence suggests that we have already exceeded the much hyped 1.5? threshold, and data shows no disasters are arising".

En Greta moet dus nodig weer naar school.

Greta Thunberg ziet teveel klimaatdodedn

Orf vervolgt: "Extreme weather is not becoming more common or severe, and fewer people every year are dying due to temperature and weather-related causes. Those predicting disaster from 1.5? have been wrong for decades. Climate Realism reported on the lack of “tipping point” occurrences in the article, Media Can’t Agree on the Number of Climate Tipping Points, Much less When, for example.The bottom line is that climate science is very likely wrong on both the temperature record as well as the catastrophic predictions that are made from extrapolations into the future by climate models and other predictive methods. Kudos to Popular Mechanics for highlighting research which undermines this climate catastrophe narrative".


Angst voor opwarming van de aarde doet in het licht van de menselijke geschiedenis nogal eigenaardig aan. Na de laatste ijstijd gedeiden culturen vaak beter in warme dan in koude tijden.

Afkoeling van de aarde lijkt heel wat erger dan opwarming er van

Dat beschrijft Viv Forbes in een kort essay op Watts Up With That, van 27 okt. 2017, getiteld: " Warmth is no Worry but Cold Kills"

een van haar voorbeelden:
When the Tambora volcano exploded in 1816 it spewed massive volumes of ash and “greenhouse” gases including carbon dioxide into the atmosphere. There was no global warming from the greenhouse gases, but the heat-blocking ash-filled atmosphere and a quiet sun caused the year without a summer. Failed crops and famine stalked Europe, Asia and America.

 

afbeelding rechts:

Tussen 1800 en 1830 hadden we ook zo’n periode van minimale zonneactiviteit: het zgn.Dalton-minimum  met onder meer de strenge winter van 1812/13, die Napoleon fataal werd in zijn veldtocht naar Rusland.

Russische winter: "Napoleon's Retreat from Moscow", schilderij van Adolph Northen. -------------------------->>

 

 


Uit de geschiedenis van de aarde weten we dat de menselijke beschavingen gedijen in warmere klimaten, maar veel minder in koudere.

De bescheiden opwarming-trend die we in de afgelopen eeuwen hebben gezien -waarschijnlijk slechts een natuurlijke overgang na de kleine ijstijd - zal heilzaam zijn.

Bron: @CO2-coalition , 24-3-2018.

 

Zie ook:

- Berkhout, Guus en Thoenes, Dick, Weg met de doemscenario's, bekijk opwarming positief, Elsevier weekblad/opinie van 26-9-2018 (kijk hier indien link verbroken)

- Tony Heller, Ten Key Graphs Behind The Climate Change Scam: As CO2 and low cost reliable energy have increased over time, the world has become a much better palce for humans to live. Youtube, 5-7-2019

  landbouw in Egypte

Literatuur:

Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.

McKay, Charles, Extraordinary popular delusions and the madness of crowds, 1851, AbeBooks, Watch an Animated Book Review !

Orf, Darren, Oops, scientists may have miscalculated our global warming timeline; Clues have emerged that reveal a much hotter history than we thought., Watts Up With That, 9-2-2024

Watts, Antony, Sorry, CNN: The Futile Battle Against 1.5°C Of Warming Was Lost Before It Started, Climate Change Dispatch, 23-1-2024


U bent hier: inhoudsopgave - klimaat - opwarming van het klimaat - opwarming met 1,5 of 2 graden Celsius
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin