Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Opwarming met 1,5 of 2 graden Celsius

U bent hier: inhoudsopgave - klimaat - opwarming van het klimaat - opwarming met 1,5 of 2 graden Celsius
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Hoe erg is het als de aarde 1,5 of 2 graden opwarmt. En wat als het nog meer wordt ?

Waar komen die getallen vandaan en waarop zijn ze gebaseerd ?

En in welk tijdsperspectief worden die 1,5 en 2 graden geplaatst ? Sinds het begin van de industriele revolutie ? (vaak wordt daarvoor 1850 genomen, sommigen laten dat vanaf 1750 beginnen). Anderen nemen als ijkpunt 1990.

Als je sommigen mag geloven, dan zal een stijging met meer dan 2 graden grote rampspoed veroorzaken.
VN-chef Guterres: "The earth is boiling"
Sigrid Kaag: 'Do or die"
Frans Timmermans: "Onze kleinkinderen zullen vechten om voedsel en water."

Opwarming van het klimaat wordt dan verwoord als b.v. "klimaatcrisis" of 'klimaat-noodtoestand" (climate emergency).

De bevolking wordt er murw van: sommige vrouwen willen geen kinderen meer op de wereld zetten en "climate anxiety" is nu in Amerika een officiëel erkende psychische aandoening. Veel kinderen hebben er last van.

Velen denken dat we verdere opwarming kunnen voorkomen als we het gebruik van fossiele brandstoffen gaan verminderen.Die mensen denken dat de opwarming van de laatste 150 jaar geheel of grotendeels komt door menselijk handelen, vooral door de uitstoot van zogenaamde "broeikasgassen", zoals b.v. CO2 en Methaan.

Anderen halen er hun schouders over op en wijzen er op dat het waarschijnlijk gewoon een natuurlijke opwarmingsfase is als herstel van een lange Kleine Ijstijd en dat de voordelen van een iets warmer klimaat de nadelen verre zullen overtreffen.

Sommige sceptici plaatsen die klimaat-angst in het kader van een nieuwe vorm van religie of als voorbeeld van wat McKay al in 1851 noemde: volks-misleiding en gek geworden massa's: "Popular delusions and the madness of crowds".

Nobelprijswinnaar natuurkunde, Ivan Giaever stelt dat klimaatvariaties van 1 of 2 graden een teken zijn dat het klimaat tegenwoordig opmerkelijk stabiel is: de veranderingen zijn slechts een geringe fractie in termen van de temperatuurschaal in graden Kelvin. De laatste 10.000 jaar was een variatie van plus of min 1 graad Celsius wel ongeveer alles. Dat is in de geologische geschiedenis wel anders geweest ! Zie b.v.hier en daar voor respectievelijk de laatse 600 miljoen en 65 miljoen jaar (toen de dinosaurussen uitstierven). en ook de afgelopen 450.000 jaar wisselden zeer koude ijstijden en korte warmteperiodes elkaar regelmatig af.

Bij dit alles wijs ik graag op 3 vragen die Thomas Huxley stelde: Hoe weten we iets ? Waarom geloven we het? Waar is het bewijs ?

Arthur Rörsch, emeritus hoogleraar moleculaire biologie, voormalig lid van de raad van bestuur (1979-1994) van TNO en auteur van Science Friction (Uitg. Elmar, 256 p. met illustr., ISBN 978-90-389-2553-0), begint zijn boek met een stelling van Thomas Huxley: "autoriteiten, discipelen en scholen zijn de vloek van de wetenschap".
Rörsch hoopt - met Huxly - dat de crisis in de wetenschap kan worden opgelost door het altijd maar weer stellen van drie cruciale vragen:
Hoe weten we iets ? Waarom geloven we het ? Waar is het bewijs ?

 

 

 


Literatuur:

McKay, Charles, Extraordinary popular delusions and the madness of crowds, 1851, AbeBooks, Watch an Animated Book Review !


U bent hier: inhoudsopgave - klimaat - opwarming van het klimaat - opwarming met 1,5 of 2 graden Celsius
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin