Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

zet niet meer water op het gas dan in de theepot kan

Gasfabriek der gemeente Zeist
Gasrekening uit 1944 met acherop een afbeelding van een theepot in een grotere waterketel, met de besparingstip om nooit meer water te verwarmen dan in de theepot kan.
Afm. ca. 12,5 x 22,5 cm; div. gebruikssporen waaronder een 1 cm scheurtje midden onder, Prijs: € 15 (hier te bestellen)

Schoner Gasgebruik
U bent hier: inhoudsopgave - schone energie - schoner gasverbruik

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

 


Aardgas is een fossiele brandstof. Een fossiele brandstof is een energiebron die miljoenen jaren geleden uit fossielen zijn ontstaan. Fossielen zijn versteende planten- en dierenresten die al heel erg lang onder de grond liggen. Doordat deze fossielen aan hoge druk en temperaturen zijn blootgesteld, zijn er kolen en gas ontstaan.

Aardgas bestaat voornamelijk uit Methaan (CH4) en hogere koolwaterstoffen (zoals ethaan) en inerte gassen (zoals stikstof en kooldioxide). In de Nederlandse distributiegassen ligt het CO2 = kooldioxide-percentage tussen 0,9 en 8 (bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 26, ministerie van VROM, juni 2005). Aardgas uit het Slochteren veld in Groningen bestaat voor 81% uit methaan (bron: Gasterra).CO2-filters

Op de VN klimaatconferentie in Wenen in augustus 2007 is besloten tot het advies zwaar te investeren in CO2-filters voor olie- en gascentrales, om het broeikaseffect tegen te gaan. (bron: FD 29-8-2007).

Ook gaat men de CO2-uitstoot "afvangen" en opslaan in oude lege gasvelden, of juist gebruiken als "voedsel" voor de kas-tuinbouw. Dat "afvangen" staat nog in de kinderschoenen: er zijn enkele proefprojecten en zowel nationale als Europesche subsidies. Ook moet er meer wetgeving worden ontwikkeld over wie wanneer verantwoordelijkheid draagt voor de opgeslagen CO2.Lekkage in gasleidingen voorkomen
Anno 2008 komt ongeveer 25% van het in Europa gebruikte aardgas uit Rusland (FD, 8-12-08).

Arno Glastra wijst er in een commentaar op dat weglekkend Russisch gas een gigantische broeikasgasbelasting oplevert. Het transport van gas uit Siberië gaat via krakkemikkige leidingen met vele lekkages. Volgens Glastra lekt er 3-5% weg in de atmosfeer. Omdat Methaan qua broeikaseffect een CO2-equivalent heeft van 23 kun je berekenen dat dat weglekken van methaan .81 x (3 à 5%) x 23 = 56 à 93 % CO2 equivalent aan broeikas-effect geeft (even aannemende dat Russisch gas ook voor 81% uit Methaan zou bestaan, wat natuurlijk niet exact zo zal zijn). Als we van die 3 à 5 % even 4% maken, dan wordt het ca. 75 %. Voor elke kuub Russisch aardgas die we in Europa verstoken gaat dus aaan weglekkend methaan al een CO2-equivalent van 0,75 kuub de atmosfeer in voor dat we een kuub geleverd aardgas opstoken ! We importeren in Europa in 2008 wel 165 miljard kuub uit Rusland. In totaal importeren we 380 miljard kuub (FD, 4-12-08, p. 7). Wellicht lekt er dus nog wel meer weg dan alleen gas uit Rusland. Als alle berekeningen kloppen dan zou alleen al met de Russische lekkage dus jaarlijks een CO2-equivalent de lucht in gaan van .75 x 165 mrd. = 124 miljard kuub ! Wie het hiermee niet eens is mag het me uitleggen !Het witte pluimpje uit uw CV-ketel
Arno Glastra wijst er in een commentaar op, dat (i.t.t. bij verbranding van steenkool) bij verbranding van aardgas niet alleen CO2 vrijkomt, maar ook waterdamp: het schattige witte pluimpje uit uw schoorsteen.
Nou wordt waterdamp gerekend tot het meest invloed hebbende "broeikasgas", alhoewel men kan twisten of het hier een echt "gas" betreft. Maar dat maakt niet uit. Waterdamp veroorzaakt 36-70% van het broeikaseffect, wolken niet meegeteld (Wikipedia, 8-8-2007). Het is natuurlijk wel de vraag hoeveel al die witte pluimpjes met elkaar bijdragen aan de totale hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer. Wie het weet mag het me uitleggen.


Lees onze andere webpagina's over gas
- Gas: een overzicht

- Gasvoorraden
wereldwijd
- Gasproductie
- Gasverbruik
- Schoner gasverbruik
- Gasleidingen
- Vloeibaar gas: vervoer en distributie
- historische aandelen van bedrijven in olie, gas en pijpleidingen (wereldwijd)
- historische aandelen van bedrijven in olie, gas en pijpleidingen (uit de USA)
- historische aandelen van bedrijven in olie, gas en pijpleidingen (uit Nederland)


U bent hier: inhoudsopgave - schone energie - schoner gasverbruik
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen , Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !