Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Stikstof en stikstof-verbindingen

stiksto-cyclus


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - stikstof en -verbindingen

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

stikstof 78,084 %
zuurstof 20,946 %
argon 0,934 %
koolstofdioxide (CO2) 0,032 %
neon 0,0018 %
helium 0,0005 %
methaan 0,0002 %
krypton 0,0001 %
waterstof 0,00005%

 

De lucht in onze atmosfeer is een mengsel van verschillende stoffen. Van de lucht die je inademt, is ongeveer 78% stikstof en 21% zuurstof.

Stikstof en zuurstof zijn dus de stoffen die verreweg het meest voorkomen in de dampkring.

Ook zit er nog iets minder dan 1% argon in de lucht. Van de andere stoffen, zoals neon, helium, methaan, enzovoorts, is er maar een heel klein beetje. Dat kun je ook goed zien in het lijstje hiernaast waarin we nog even de belangrijkste bestandsdelen van onze dampkring geven.

(Anno 2019 is de hoeveelheid CO2 gestegen tot > 0,04 %)


De stikstof cyclus

stikstof-cyclus


Ammoniak
(NH3)

Ammoniak (NH3) is een kleurloos gas met een zeer kenmerkende en doordringende geur. Het gas is giftig en dient bij kamertemperatuur onder atmosferische druk te worden opgeslagen. Bij lage concentraties is ammoniak zeer goed te ruiken. De stof reageert explosief als het met zuurstof wordt gemengd. Met water vormt het een basische oplossing, wat de tegenpool is van zuren. Bij het werken met ammoniak zijn veiligheidsmaatregelingen belangrijk, vanwege de bijtende werking van het gas.

Ammoniak gas is een anorganische verbinding van waterstof en stikstof. Het wordt veelvuldig ingezet als koelmiddel in koelinstallaties, maar heeft ook meerdere functies. Lees er hier verder over.

Maar, er is de laatste jaren helemaal geen toename van amoniak in de lucht als je naar de ruwe meetgegevens kijkt.

Die toename is er alleen in de (niet toegestane) statistische berekeningen van het RIVM.

Bekijk op de video hoe dit zit:

  ammoniak in Nederland, statistisch gegenereerd door het RIVM

Ammonia
(NH4OH)

Ammonia (ook wel: ammoniumhydroxide of salmiakgeest genaamd) is een oplossing van het gas ammoniak in water. In symbolen: NH3 (aq).

De oplossing is een matig sterke base, die in het huishouden als schoonmaakmiddel gebruikt wordt, bijvoorbeeld om oude verf voor te behandelen zodat eroverheen kan worden geschilderd. De schoonmakende werking komt tot stand doordat oude verflagen vaak bedekt zijn met een laagje vettige aanslag dat voor een groot deel uit vetzuren bestaat. De vetzuren lossen op in de basische oplossing. Vettige stoffen die geen vetzuur zijn, lossen vervolgens in de ontstane zeep op.

Tijdens het oplossen van ammoniak in water treedt de volgende reactie op:
ammonia-formule
zie ook wikipedia


Windmolens zijn verantwoordelijk voor een verhoogde Ammonia depositie (neerslag)
Ap Cloosterman legt op 17-10-2019 uitgebreid uit hoe dat werkt en dat we mede daarom moeten ophouden met het plaatsen van windmolens.

Grootschalig gebruik van windenergie kan het klimaat danig in de war schoppen:
Vanwege de hoogte van de windmolens, meer dan 120 meter, inclusief wieken, wekt het draaien van de windmolens turbulentie op in de verschillende luchtlagen (lucht wordt naar beneden gesleurd). Omdat nu de warme lucht, welke meer waterdamp heeft opgenomen, vanuit de hogere luchtlagen door het draaien van de molens vermengd wordt met de koudere lucht vlak boven het aard- of wateroppervlak, ontstaat er achter de windmolens door condensatie een hoeveelheid zeer vochtige lucht, wolken of dikke mist, die tot meer dan 100 km achter het windpark nog invloed heeft en vaak zware neerslag veroorzaakt.
Zie de foto hieronder welke vanuit een vliegtuig is gemaakt op 12 februari 2008 en waar het turbulentie patroon achter de windmolens duidelijk te zien is en waar de wolken zich tot ver achter de horizon bewegen en waarbij het zwaar regende.

turbulentie achter windmolenpark Horns Rev 1 voor de kust van Denemarken

Het windpark, Horns Rev I, voor de kust bij Denemarken veroorzaakte op 12 februari 2008 zoveel turbulentie dat de bewolking op meer dan 100 km zichtbaar was.
(bron hier)

De warme opgestegen lucht bevat ook Ammoniak en ook deze Ammoniak wordt door windturbines teruggeduwd in de richting van de Aarde.
Condensatie van de warme vochtige lucht doet waterdruppels ontstaan waardoor het Ammoniakgas hierin oplost en als Ammonia op Aarde neerregent.
Windturbines worden veelal in het open veld en natuurgebieden geplaatst, waardoor (windturbine) Ammonia haar destructieve werking (en vooral dus in natuurgebieden) kan laten gelden. Zonder windturbines en bij een droge atmosfeer zal het Ammoniakgas tot hoog in de ruimte opstijgen.

ammonia depositie door windmolens- Ap CloostermanStikstofbeleid en -regelgeving

De stikstof-problematiek die de Nederlandse bouw in 2019 "op slot" zette na een oordeel van de Raad van State, betreft niet de hoeveelheid stikstof in de lucht, maar de neerslag op het land van stikstofverbindingen, die een effect hebben op de vruchtbaarheid en zuurgraad van de bodem en daarmee invloed hebben op de flora en fauna, die door velen (o.a. de door de Europese Unie en de NL politiek) als ongewenst worden beschouwd, mede vanwege een afname van de huidige biodiversiteit, althans verandering daarvan.

De commissie Remkes moest advies uitbrengen over het feit dat middels een oordeel van de Raad van State, september 2019, ca. 18.000 bouwprojecten "op slot" moesten wegens de stikstof-problematiek. Volgen zijn rapport "Niet alles kan" moest er veel minder veeteelt komen en minder hard gereden worden.....

Nederland vastgelopen in eigen regelgeving
klik op het cartoon voor een vergroting

Mirjam Vissers laat in het Financieel Dagblad van 12-10-2019 zien hoe Nederland is vastgelopen in regelgeving m.b.t. stikstof verbindingen en CO2-uitstoo


Mirjam Vissers vraagt zich in haar cartoon van 14-9-2019 voor het FD af wat er nou precies minder moet worden.......

minister van natuurtuintjes
(klik op het cartoon voor een vergroting)


Literatuur:

- Cloosterman, Ap, PAS is nu ongepast geworden (Deel I), Climategate, 28-9-2019
- Cloosterman, Ap, Windmolens zijn verantwoordelijk voor een verhoogde Ammonia depositie, persoonlijke communicatie 17-10-2019

-
De Groene Rekenkamer, De invloed van windmolens op ons klimaat, De Groene Rekenkamer, 29-3-2019.

- Labohm, Hans, Mesdagfonds eist inzage in stikstofmodel en daagt RIVM voor rechtbank, Climategate.nl, 25-9-2019

- Ulzen, Gert-Jaap van, Stikstof heeft een E-nummer en is geen broeikasgas, Climategate.nl, 1-10-2019.

- Ulzen, Gert-Jaap van, Hoe de echte oplossing voor de stikstofproblematiek er uitziet; Kabinetsmaatregelen gaan niet helpen, Opiniez, 19-11-2019.

Websites:

Zie ook onze web-pagina over dierlijke mest.


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - stikstof en -verbindingen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! en Facebook of Linkedin