Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies.

Vergoeding voor windpark omwonenden

U bent hier: inhoudsopgave - vergoeding voor windpark-omwonenden
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Gronings Statenlid wil vergoeding voor omwonenden windparken

27 mei 2009

De Groen Links fractie in de Staten van Groningen wil financiële compensatie voor omwonenden van windparken. Fractievoorzitter Wiebe van de Ploeg denkt in Binnenlands Bestuur aan "een provinciale batenbelasting, een mogelijkheid om belasting te heffen op objecten of grote investeringen waar mensen problemen mee hebben om zo de overlast te compenseren. Investeerders in windmolenparken hebben er profijt van, dus zouden ze een deel van hun inkomsten moeten afstaan aan omwonenden."
"Eerder hebben bewoners van de grensstreek succesvol geprotesteerd tegen windmolenparken aan de Duitse grens. Zij zijn door de Duitse rechters gecompenseerd. Misschien moet je denken aan planschade, dus compensatie voor waardevermindering van huizen."

Volgens Van der Ploeg moet de overheid de compensatie van omwonenden regelen. "We kunnen dan op provinciaal of gemeentelijk niveau locaties vaststellen."
Van der Ploeg heeft zijn idee vorige week ingediend in een commissievergadering. "Gedeputeerde Calon was niet direct voor, maar had mijns inziens geen sterk argument." Eerst wil Van der Ploeg een ’werkbaar verhaal’ van het idee maken en het dan indienen als amendement of aankaarten bij het Interprovinciaal Overleg. "Het is wel iets dat je landelijk via overleg met de minister moet uitkristalliseren".

Bron: Binnenlands Bestuur, 26-5-2009


U bent hier: inhoudsopgave - vergoeding voor windpark-omwonenden
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !