Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies.

Vervuiling door olie in de zee

U bent hier: inhoudsopgave - vervuiling van de aarde - vervuiling door olie in de zee
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Summerland Oil fields, California, a centuray ago
Ruim honder jaar geleden werd in Summerland, Californië, al "of shore" naar olie geboord (bron: Keith Kohl , Energy and Capital, October 30th, 2012).


1989: ramp met de olietanker Exxon Valdez in de wateren rond Alaska
Oliemaatschappij Exxon heeft uiteindelijk $ 4,3 miljard betaald aan schadevergoedingen (bron: FD, 4-5-2010). Maar het FD van 7-7-2010 meldt dat in 2009, 20 jaar na de ramp en na evenzovele jaren procederen, het Amerikaanse Hooggerechtshof de oorspronkelijk opgelegde schadevergoeding van $ 5 miljard heeft verlaagd naar $ 500 miljoen: een tiende van het oorspronkelijke bedrag !


1999, ramp met de olietanker Erika, in Europa

2002, ramp met de olietanker Prestige, in Europa20 april 2010: ramp met een verbrand boorplatform Deepwater Horizon van BP in de Golf van Mexico, voor de kust van de Amerikaanse staat Louisiana: het zal Amerika's grootste olieramp tot dusver worden.
Het boorplatform werd door een explosie getroffen, waarbij 11 doden vielen. Grote lekkeages volgden uit 3 boorputgaten op een diepte van 1500 m.. Er zal grote schade volgen aan het milieu, de visserij en het toerisme aan stranden en visserijtoerisme langs de kusten van Amerika.

golf van Mexico
klik op kaart voor vergroting

 

Het boorplatform was eigendom van Transocean(RIG) en werd geleased door BP.

 

 
Deepwater Horizon on fire

Falende veiligheidskleppen en afdichtsystemen
Bij het boren maakt men gebruik van zgn. "blowout preventers" of BOP's. Er zijn 3 systemen, pipe rams, blind rams en shear rams, die alle in gebruik waren bij de Deepwater Horizon. Zie de video met uitleg van deze systemen. Ze waren gefabriceerd door Cameron International, die een marktaandeel van 90% heeft op dat gebied. Het is bekend dat deze systemen niet 100 % effectief zijn als er een probleem ontstaat. Zelfs verre van dat. (bron: money.cnn.com, 30-6-2010).

De vervuiling
Sinds 20 april 2010 lekken er dagelijks duizenden vaten (van 159 liter) de zee in. Op 30 juni schrijft money.cnn.com al over 60.000 vaten van 159 liter / dag.
Eind mei drijft er een olievlek, bijna zo groot als Nederland, richting de Amerikaanse kust en heeft deze op een aantal plekken ook al bereikt en is er al 110 km kustlijn van de Amerikaanse staat Louisianan vervuild. Latere persberichten spreken over 900 km vervuilde kustlijn.

Schade aan de visserij
De visindustrie van de staat Louisiana dreigt het grootste slachtoffer van de ramp te worden. Die visindustrie heeft een omzet van $ 2,4 miljard per jaar en voorziet in 40% van de Amerikaanse behoefte aan vis en schaaldieren. Er werken 27.000 mensen in de visserij.

 

in rood: de staat Louisiana----->

  Louisiana kaart

Het dichten van het lek
blijkt veel moeilijker dan eerder gedacht. Nooit eerder werd een lek op een diepte van 1500 meter gedicht. In de boorvergunning-aanvraag uit 2008 stelde BP dat het een 10 maal zo groot lek met gemak snel zou kunnen dichten. Dat bleek een verbijsterende zelfoverschatting (of misleiding van de Amerikaanse autoriteiten ?). Per 1 juni heeft BP al bijna $ 1 miljard uitgegeven aan pogingen het lek te dichten. Tot 1 juni zijn alle dichtingspogingen, met illustere namen zoals Hot tap, Junk Shot en Top Kill, alle mislukt. Op 16 juli 2010 lijkt het lek dan toch gedicht, al vreest men dat de olie, vanwege de hoge drukopbouw in de put, wellicht toch elders in of rondom de put verder zal ontsnappen.

Vanwege de grote diepte van 1500 m wordt gewerkt met robots.

Het beperken van de schade door olievervuiling
Als de Amerikaanse regering direct om zgn. veegarmen had gevraagd van het Nederlandse bedrijf Koseq uit Puttershoek, dan had de olievlek zich niet zo kunnen uitbreiden. Per 1 juni is de vlek zo uitgedeid dat ook die - inmiddels wel ingezette - veegarmen niet meer alles kunnen afvangen. Die veegarmen, 2 per schip, kunnen wel 1000 à 1500 m3 water met olie per uur oppompen. Ze werden eerder in Europa ingezet bij de rampen met de olietankers Erika (1999) en Prestige (2002).

Gevolgen voor het zeeboringenbeleid van de USA
De regering Obama had juist besloten grote delen van de Amerikaanse wateren open te stellen voor olieboringen, om zo minder afhankelijk te worden van olie-importen. Verder proefboringen werden al gauw voor 6 maanden opgeschort, maar bestaande oliewinning-ractiviteiten blijven gewoon doorgaan.

Schade voor BP en haar aandeelhouders.
Eind mei is de koers van het aandeel BP al ca. 35% gedaald, wat neer komt op een waardedaling van het bedrijf met ca. $ 50 miljard ! Eind juni is de koers van BP al ruim 50% gezakt. Er wordt al gespeculeerd over een overname door EXXON. Ook andere maatschappijen zouden onderdelen van BP willen overnemen.

BP is 65% eigenaar van de oliebron, 80 km voor de kust van Louisiana. Begin mei schat men alleen de schoonmaakkosten al tussen de $ 3,5 en 7 miljard. De vissers krijgen een visverbod. BP kan een deel van de schade vermoedelijk verhalen op Cameron International, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het defecte materiaal en de falende veiligheidsklep. BP is verzekerd via Jupiter, dat weer een onderdeel is van BP (sic !) en niets heeft herverzekerd, zodat BP alles uit eigen zak zal moeten betalen.

Onder druk van de Amerikaanse politiek heeft BP inmiddels een fonds voor schadevergoeding ingesteld van $ 20 miljard. Begin juli 2010 heeft BP al $ 144 miljoen aan schadeclaims uitbetaald.
Medio juli 2010 heeft BP ook wel $ 20 miljard beschikbaar aan cashmiddelen en credietfaciliteieten.

De bedragen die met de schadevergoedingen en boetes gemoeid kunnen zijn worden steeds hoger. Medio juli 2010 spreken sommige analisten al van $ 60 miljard à 100 miljard. Maar, net als bij de ramp met de Exxon Valdez (zie boven), kan de juridische strijdt hierover wel 20 jaar duren. En gezien de enorme cashflow van BP ( in 2009 maakten ze $ 17 miljard winst) zou de maatschappij dat dan wel kunnen dragen. Inmiddels probeert BP enkele bedrijfsonderdelen te verkopen, o.a. in Alaska (waarde ca. $ 11 miljard), om voldoende liquiditeit te genereren in deze barre tijden.

BP kan in de USA worden vervolgd op grond van o.m. de Clean Air Act, de Migratory Bird Treaty Act en de Oil Pollution Act.
In de USA is in juli 2010 ook een wet aangenomen, die het mogelijk maakt oliemaatschappijen die zich "onverantwoordelijk hebben gedragen" te verbieden nog verdere boringen te doen. BP haalt ca. 10% van zijn olie uit Amerikaanse bronnen.

Er wordt gesproken over een scenario waarin alle claims beperkt zouden kunnen worden tot de Amerikaanse BP-dochter-holdingmaatschappij, die dan failliet zou kunnen gaan. Dan zou BP als geheel de dans kunnen ontspringen, zelfs als ze nooit meer in de USA zouden mogen boren. BP haalt anno 2010 slechts ca. 10% van zijn olie uit Amerikaanse bronnen.

Bronnen: FD, 4-5-2010, 31-5-2010, 1-6-2010, 7-7-2010.Diversen
Hebo Maritiem in Zwartsluis is actief als olieopruimer in de haven van Rotterdam (FD, 1-6-2010).


U bent hier: inhoudsopgave - vervuiling van de aarde - vervuiling door olie in de zee
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !