Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies.

 
magic of marketing

Vervuilingvan onze aarde

U bent hier: inhoudsopgave - vervuiling van onze aarde

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

 

vleermuis-opruimer
 

Luchtvervuiling: fijn stof, ultra fijn stof, zure regen, broeikasgassen

Vervuiling door de chemische industrie

Vervuiling door melkveehouderij: lees wat Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) hier van vindt.

Vervuiling door mest en methaan (o.a. runderen)

Vervuiling door olie in de zee

Vervuiling door olie te land

Vervuiling door kernenergie: ongevals-straling en opslagproblemen

Vervuiling door plastic

Vervuiling door Stikstof

Vervuiling door windmolens: horizon-vervuiling en overlast

 


Alison Teal "FEMALE INDIANA JONES" - QUEST TO STOP PLASTIC

Alison Teal: plastic vervuiling aan de kaak gesteld
klik opde foto voor een vergroting

Alison Teal, Time Magazine's Female Indiana Jones, travels the the remote and exotic corners of the earth to investigate the greatest myths, mysteries and legends. Throughout her travels she could not ignore the global plastic crises. This video show 6 years of shocking footage in her quest to end plastic pollution.


green dilemma

windmills are bird choppers


U bent hier: inhoudsopgave - vervuiling van opnze aarde
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !