Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies.

 
magic of marketing

Vervuiling van de aarde

U bent hier: inhoudsopgave - vervuiling van onze aarde

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

 

vleermuis-opruimer
 

vervuiling van de aarde
klik op de foto voor een vergroting


In ons land spreken we ook wel van milieuvervuiling.

Jacqueline Cramer was minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en maakte van 22 februari 2007 tot 20 februari 2010 deel uit van het kabinet-Balkenende IV.

Haar ambtenaren hadden op werkbezoek in Parijs niet door dat het woord Le Milieu in Frankrijk staat voor De Onderwereld. Toen ze Cramer dan ook aan hun minister voorstelden als de Nederlandse Ministre du Milieu, lagen de Fransen bijna op de grond van het lachen...............

In Frankrijk spreekt men van L'Environment en in de USA heeft men de Environmental Protection Agency - EPA.


Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is het voormalige ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Eind 2010 is het ministerie van VROM opgeheven en zijn de verschillende onderdelen opgegaan in  andere ministeries. Deze ministeries staan anno 2018 bekend als:

In het diagram hieronder wordt schematisch in kaart gebracht hoe het ministerie van VROM is overgegaan in de andere ministeries. Daarbij wordt ook aangeven welke onderdelen van VROM zijn overgeheveld naar de drie andere ministeries.

VROM organisatieschema na opheffing

Onderdelen VROM

Lees hier een opsomming van de voormalige onderdelen en taken van VROM en de ministeries die daar na 2010 verantwoordelijk voor zijn:

Maar......

tot oktober 2017 hadden we een ministerie van Infrastructuur en milieu.

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001802, houdende naamswijziging van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: De naam van het ministerie van Infrastructuur en Milieu te wijzigen in: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Luchtvervuiling: fijn stof, ultra fijn stof, zure regen, broeikasgassen

Vervuiling door de chemische industrie

Vervuiling door melkveehouderij: lees wat Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) hier van vindt.

Vervuiling door mest en methaan (o.a. runderen)

Vervuiling door olie in de zee

Vervuiling door olie te land

Vervuiling door kernenergie: ongevals-straling en opslagproblemen

Vervuiling door plastic

Vervuiling door Stikstof

Vervuiling door windmolens: horizon-vervuiling, geluisoverlast, slagschaduwen, vogelsterfte, mistvorming en extra neerslag, opwarming van de atmosfeer.


Alison Teal "FEMALE INDIANA JONES" - QUEST TO STOP PLASTIC

Alison Teal: plastic vervuiling aan de kaak gesteld
klik opde foto voor een vergroting

Alison Teal, Time Magazine's Female Indiana Jones, travels the the remote and exotic corners of the earth to investigate the greatest myths, mysteries and legends. Throughout her travels she could not ignore the global plastic crises. This video show 6 years of shocking footage in her quest to end plastic pollution.

Lees hier meer over vervuiling door plastic


green dilemma

Lees hier meer over kerncentrale-afval en hier over kerncentrale-ongelukken.


windmills are bird choppers

Lees hier meer over de vele nadelige effecten van moderne windmolens (ook wel Wind-turbines genoemd)


U bent hier: inhoudsopgave - vervuiling van opnze aarde
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !