Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

We betalen ons suf "om de wereld te redden"

we betalen ons suf "om de wereld te redden"

U bent hier: inhoudsopgave -economie - we betalen ons suf "om de wereld te redden"

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.
Aldus Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.


Belastingen op lucht en licht.................

Ene David schreef als reactie op een overzichtsartikel (door A. Noniem op Climategate.nl, 23 mei 2017) op mei 23 mei 2017: (foto komt van elders):

Er is geen sprake van energietransitie = voorraadtransitie want die nieuwe “voorraden” energie zijn er niet. Wel is er kapitaaltransitie van arm naar rijk waarmee we de weg naar een nieuw feodaal stelsel zijn ingeslagen. De nieuwe definitie van slavernij: “na aftrek van vaste lasten geen cent overhouden”.
Het energiebeleid is een aaneenschakeling van tegenstrijdigheden. 1. men wil de aarde (exploitatie) ontzien maar kiest een energiesysteem dat extreem (100 x meer) grondstoffen benodigt (staal, beton, koper…)
2. men zegt de natuur te beschermen maar kiest een energiesysteem dat juist heel veel land nodig heeft en natuur in industriegebied verandert daarmee de habitat van dieren vernietigend. Men wil de CO2 concentratie in de atmosfeer verlagen terwijl meer de aarde juist vergroent.
3. men focust op de elektrische energie van huishoudens maar dat is slechts 2,5% van het geheel.
4. milieuorganisaties roepen dat technologie alleen het niet redt maar een “mentaliteitsverandering” noodzakelijk is.
Conclusie: dit is activisme, het gaat om controle en macht. Niet het milieu of het klimaat staan op het spel maar onze vrijheid.
De energietransitie is een machtsgreep van de elite.

 

we can the air, ha,ha,ha

en dat natuurlijk wetenschappelijk goed onderbouwd.................

climate change formula

klik voor vergroting


In 1812 werd in ons land de zgn. venster-belasting ingevoerd om de Nederlandse schuld aan Frankrijk af te lossen.
Critici noemden de vensterbelasting een belasting op licht en lucht.
In Engeland was die belasting al in 1696 ingevoerd. Dat leidde bij de huisvesting voor de onderklasse tot huizen en woonkazernes zonder daglicht en een gebrek aan ventilatie, wat leidde tot gezondheidsklachten. Die belasting gold na verloop van tijd ook in Wales, Schotland en Ierland, maar werd in 1851 geschrapt, wat aanleiding gaf tot onderstaand cartoon.

ramenbelasting werd in 1851 in de UK afgeschaft

Een protestprent tegen de Britse vensterbelasting, ook wel "belasting op licht en lucht" genoemd;
klik op het cartoon vooreen vergroting (bron: Financieel Dagblad 7-8-2019, p. 20).

In Nederland verdween de vensterbelasting pas in 1896.

Anno 2019 klagen Nederlandse bewoners van nieuwe "energie-neutrale" woningen over hoofdpijn en ademhalingsklachten wegens gebrekkige ventilatie: welkom in het nieuwste "energietransitie-tijdperk" !

(bron volgt)


Duitsland

energiewende-nein danke


Inmiddels is, door de extra energie-opslagen voor de "Energiewende", energie voor steeds meer Duitsers onbetaalbaar geworden. Men spreekt van "Energie-Armut" : jaarlijks worden bij honderd duizenden huishoudens de energieleveranties gestaakt wegens wanbetaling (referentie volgt).

Sinds het begin van de Energiewende betaalt de gemiddelde Duitser per jaar 628 € meer voor zijn stroomfactuur. Dat is iets meer dan 50 miljard € per jaar voor Duitsland. (bron: Pjotrs Dwarsliggers Nieuwsbrief nr. 113, 17 oktober 2019)

Hoe over de Duitse "energiewende" kan worden gedacht beschrijft Hans Labohm iin zijn artikel van 19-10-2018 op climategate.nl: Energiwende: Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt.


Europese Unie - EU

Literatuur:
Lange, Kees de, De EU is op jacht naar uw geld (1), OpinieZ, 22 -1-2020
Lange, Kees de, De EU is op jacht naar uw geld (2), OpinieZ, 26-1-2020


Frankrijk
President Macron beschimpte president Trump's Amerikaanse beleid om uit het akkoord van Parijs te stappen en zegde gelijk toe dat Frankrijk daarom extra donaties zou doen voor de jaarlijkse pot met $ 100 miljard voor de ontwikkelingslanden, die per 2020 (?) in zou moeten gaan.


je geld of geen benzine !

Ondertussen zijn de Franse "gele hesjes(gillets-jaunes) in 2018 fel gaan protesteren tegen extra belasting op brandstof en diesel (de meeste Fransen rijden diesel), wat overigens slechts de druppel was die de emmer van ontevredenheid deed overlopen. De gewone Fransman blijkt meer bezig met zijn banksaldo aan het einde van de maand, dan met het zgn. verwachte "einde" van de wereld, de veronderstelde "catastrofale" opwarming van de wereld door CO2 uitstoot.

Frans protest vab de Gele Hesjes bij de Eiffeltoren

Geen klimaat-belasting, geen brandstof-belasting; klik op het cartoon voor een vergroting

   

gele hesjes met Marianne   Marianne met gele hesjes

Klik op de cartoons voor een vergroting

Deze cartoons tonen de Vrijheid, symbool van het strijdende volk, samen met de gele hesjes op de barricaden.

Naar het beroemde romantische schilderij uit 1830: La Liberté guidant le peuple (Vrijheid leidt het volk) van de Franse Schilder Eugene Delacroix, dat de Juli-Revolutie van 28 juli 1830 herdenkt (het hangt in museum het Louvre in Parijs).

In haar maandbericht april 2019 schrijft beleggingsfonds Hoofbosch er het volgende over:
"Net als in 1789, het jaar van de Franse Revolutie, is het standsverschil weer duidelijk zichtbaar in Parijs. Toen waren het rode mutsen, nu zijn het gele hesjes. De Franse koning Lodewijk XVI trachtte de angel uit het verzet te halen door zich op een zeker moment te vertonen met een rode muts. Het mocht allemaal niet meer baten. Inmiddels doet ook Macron verwoede pogingen om 'gewoon' over te komen, draagt plotseling 'betaalbare' maatpakken en noemde zichzelf, tot woede en spot van veel Fransen, in februari een 'geel hesje'. Verder beloofde hij afgelopen maand dat de belasting zal worden verlaagd en dat de eliteschool ENA dichtgaat. Ook zullen de pensioenen worden verhoogd. Hoe herkenbaar allemaal. Ook dezelfde Lodewijk XVI probeerde in de periode tot 1789 het volk te sussen door de aankondiging van o.m. lagere belastingen en minder privileges voor de elite. Dat alles kon een bestorming van de Bastille niet voorkomen".


Griekenland: Te dure energie leidt tot luchtvervuiling (crisis-smog) en ongecontroleerde boskap

In de jaren tachtig stond Athene bekend om de smog van de uitlaatgassen die over de stad hing. Die is ondertussen verdwenen. De smog in de jaren tachtig was afkomstig van de uitlaatgassen van de auto’s. Door het verbieden van dieselwagens in Athene, door het installeren van roetfilters en katalysatoren en door het invoeren van het even/oneven systeem (waarbij auto’s met een nummerplaat die eindigt op een even nummer op de even dagen de stad in mogen, en auto’s met een nummerplaat die eindigt op een oneven nummer, op oneven dagen), is de smog flink teruggedrongen.

smog crisi-boven Athene-januari 2013  

Anno december 2012 hangt er op koude winteravonden boven de Griekse hoofdstad een heel ander soort smog: crisissmog.

 

 

<----Crisissmog boven Athene 27-12-2012 - Foto: X-andra:
klik voor vergroting

Om de staatsfinanciën weer op orde te krijgen werd de accijns op stookolie fors verhoogd. Maar de meeste Griekse verwarmingsinstallaties werken op stookolie. Veel Grieken kunnen zich die dure stookolie (ca. € 1,35 /liter) niet meer permitteren, waardoor de vraag met 80% zou zijn gedaald en de Grieken massaal zijn overgegaan op het stoken van het goedkopere hout. Veelal in haarden, die meer bedoeld waren voor de gezelligheid of goede sier, dan om het huis echt te verwarmen. Ook in grote flatgebouwen is de centrale verwarming voor velen te duur geworden, waardoor de centrale kachels daar worden uitgezet en men de open haard maar gaat gebruiken. Houtkachels en kachels voor pallets zijn nu erg in trek. In middels wordt alles wat los en vast zit verbrand. De aanvankelijke charme van de geur van brandende haarden (die ik me uit mijn jeugd nog wel herinner van de wintersport in Oostenrijk, HvdM) is inmiddels volledig verdwenen. De gevolgen voor het milieu zijn desastreus, niet alleen in grote steden als Athene, maar ook in kleinere steden en dorpen. De lucht wordt troebel en heeft een verbrandingsgeur. Je merkt het ook wanneer je over de straten van Athene loopt: niet alleen zie je de mist, maar je ruikt het ook. De brandgeur is zo nadrukkelijk, dat hij je de adem bijna afsnijdt en je ogen doet branden

In Athene hangt - vooral 's avonds - een verstikkende mist, die al gauw op de luchtwegen slaat. Vele stoffen in de crisissmog zijn kankerverwekkend, dus het is best mogelijk dat de winteravonden binnenkort voor heel wat ziektes en longaandoeningen zullen zorgen. Mensen met astma en longaandoeningen wordt aangeraden in de avonduren binnen te blijven. Wetenschappers maken wel eens de vergelijking tussen het Athene in 2012 en het Londen van Charles Dickens. De smog zit vol kleine partikeltjes en is erg schadelijk voor het menselijk ademhalingsstelsel.

De houtkacheltjes die mensen gekocht hebben, hebben vaak geen veiligheidscertificaat. Het zijn goedkope middelen om je warm te houden. De kacheltjes kunnen gewoon brandhout of zogenaamde pellets verbranden. Vaak hebben mensen een gat in hun buitenmuur geslagen om de rook zo via de luchtpijp uit huis te krijgen.
In de Griekse hoofdstad kopen mensen brandhout waar ze het maar kunnen vinden. Dat is vaak in zwarte circuits, omdat het goedkoper is. Maar de herkomst van dat brandhout is soms twijfelachtig en de kwalititeit is zeker niet goed. Maar vele mensen kunnen zich zelfs niet het normale brandhout veroorloven. Maar vaak branden mensen niet eens gewoon brandhout op. Aftandse meubelen die bij het vuilnis op straat worden gezet, worden nu meteen door mensen weer in huis genomen om ze in de open haard of in de kachel te laten branden. Meubelen zijn vaak met chemische stoffen bewerkt, dus het behoeft geen betoog dat bij het verbranden heel erg veel schadelijke stoffen vrijkomen.

Een ander gevolg van de dure stookolie is de illegale bomenkap, die inmiddels volledig uit de hand aan het lopen is.
Er is al heel wat brandhout gesignaleerd dat gekapt is in Albanië, Macedonië of Bulgarije en dat Griekenland is binnengesmokkeld en dan een certificaat van hoogwaardig Grieks brandhout heeft gekregen. Minderwaardig brandhout maakt meer schadelijke stoffen los en zorgt voor meer rookontwikkeling.
Grieken buiten Athene - want het fenomeen beperkt zich natuurlijk niet tot de Griekse hoofdstad - hebben iets makkelijker toegang tot brandhout. Zij gaan gewoon naar de bossen en kappen illegaal bomen. Door de besparingen die aan Griekenland worden opgelegd, heeft de overheid geen geld om boswachters in dienst te nemen die dergelijke gevallen moeten rapporteren en er tegen moeten optreden. Waardoor de oppervlakte van de Griekse bossen deze winter flink zal teruglopen.Op grote schaal worden bomen gekapt door mensen die het zich niet kunnen veroorloven brandhout te kopen. Ook olijfbomen en nieuw aangeplante bomen in afgebrande bosgebieden moeten het ontgelden.

Bronnen: FD, 10-1-2013; www.dewereldmorgen.be, d.d. 28-12-2012


Nederland

Wiegel over klimaatbeleid-2018
Bron: Telegraaf-Opinie, 28-9-2018 n.a.v. de troonrede.

Klimaat-en stistof-uitgaven per Nederlander anno2022Het Financuieel Dagblad 18-2-2022 meldt: "Kabinet wil klimaat redden voor de jongste generaties door hen een enorme schuld in de maag te splitsen"

Anno 2022 maakt het nieuwe kabinet Rutte IV bekend dat onze regering € 60 miljard gaat bijlenen "om het land te redden": € 35 miljard voor het klimaat en € 25 miljard tegen de stiksof. Dat wordt over meerdere jaren uitgegeven. Even ter referentie: onze rijksbegroting over het jaar 2022 betreft 334 miljard aan inkomsten en € 353 miljard aan uitgaven. Die € 60 miljard blijven met een mooie boekhoud-truc buiten de begroting via een speciaal leen-fonds (bron: Financuieel Dagblad 18-2-2022). Hein de Kort verbeeldt het als volgt in hetzelfde blad op p. 25.

schuldenberg voor onze (klei)kinderen door Hein de Kort
Zie hier enkele grafieken over de Nederlandse staatsschuld.


Het Energie-akkoord: een kosten-baten-analyse:
Omdat de overheid het liet afweten (sic !) zijn de kosten van het Energieakkoord (niet te verwarren met het latere Klimaat-akkoord) op particulier initiatief, in opdracht van de Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid, door ingenieursbureaus BreedofBuilds en Process Design Center (PDC).
Het rapport is 13-2-2019 aangeboden aan oud VVD-politicus Frits Bolkenstijn. Hier kunt U zijn critische rede lezen bij ontvangst van het lijvige rapport.
Er kwam ook een uitgedreid persbericht. Zie hier.

totale kosten van het energieakkoord  

Even in perspectief zien:

Kosten energie-akkoord in 2019 (zie grafiek): ruim € 6 miljard

De totale staatsuitgaven voor 2019 zijn begroot op € 295 miljard:

Defensie: € 10 mrd.

Veiligheid en justitie: 11,1 mrd

Onderwijs, cultuur en wetenschap: € 38,5 mrd.

6 mrd. over de balk gesmeten aan zinloze subsidie voor hybride auto's (uitgesmeerd over meerdere jaren). Zie links in de grafiek bij "schone voertuigen"

Klik op de grafiek voor een vergroting

De totale kosten van het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013 bedragen ongeveer 107 miljard euro. maar er is volgens het rapport waarschijnlijk amper sprake van CO2-reductie als gevolg van de maatregelen. Omgerekend komt 107 miljard euro neer op ongeveer 25.000 euro per vierpersoonsgezin. Die uitgaven vinden plaats in de periode 2003-2038. Het gros van de kosten van het Energieakkoord moet nog gemaakt worden na 2020, namelijk 57 miljard euro.

De kosten van het Energieakkoord bedragen volgend jaar (2020) al 1600 euro per vierpersoonsgezin. De extra kosten voor een beneden modaal gezin zijn tegen 2025 ongeveer even groot als het vakantiegel.
Vanaf 2025 zijn gezinnen met een beneden modaal inkomen hun vakantiegeld waarschijnlijk volledig kwijt aan de kosten van de energietransitie. Voor een modaal gezin is het vakantiegeld ongeveer het vrij besteedbare inkomen. De laagste inkomens hebben op dit moment al een zeer laag vrij besteedbaar inkomen, en hebben het vakantiegeld bijna geheel nodig voor noodzakelijke uitgaven. Veel gezinnen zullen door de flinke stijging van hun energierekening dus waarschijnlijk in de financiële problemen komen. In Duitsland is dit al het geval en wordt het verschijnsel Energiearmut(energiearmoede) genoemd (zie hier onder bij Duitsland).
Een dalende koopkracht van de gezinnen betekent ook een lagere omzet van het mkb. Hierdoor loert een crisis in de grootste banenmotor van ons land.

Het rapport geeft aan dat het verhalen van de kosten van het energiebeleid op het bedrijfsleven geen soelaas biedt: uiteindelijk komen alle kosten toch bij de burgers terecht.

De enorme omvang van de kosten is in het rapport treffend geïllustreerd door deze te zetten tegenover die van alle grote naoorlogse projecten van dit land: 28 miljard euro. Daar kregen we de Deltawerken, de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn (HSL), de Noord/Zuidlijn en de Joint Strike Fighter voor. Alle zijn bedoeld als steunpilaren onder onze welvaart en veiligheid. Het Energie-akkoord gaat 4 x zo veel kosten terwijl het het doel (minder CO2-uitstoot) nauwelijks wordt gediend. Dus heel, heel veel geld over de balk gooien ! Voor niks ! En ditEnergie-akkoord is nog maar het begin. Het zgn. Klimaatakkoord en de Klimaatwet moeten nog komen en kosten nog veel meer.................. lees verder.


Op 2-4-2017 hekelt Arjen Lubach politici die over het klimaat vooral op korte termijn zouden denken, behalve Ed Nijpels, die voorspelt dat er binnenkort een bijzonder duur klimaat-konijn uit de hoge hoed zal worden getoverd.

 Een jaar later blijkt het konijn al uit de hoge hoed gesprongen. Honderden miljarden voor "energietransitie" vliegen ons om de oren in een poging het klimaat "te redden".

 

Lubach en het klimaat-konijn van Ed Nijpels
Klik hier voor de video van arjen Lubach op 2-4-2017 over klimaatpolitiek


2018: jaar van het Klimaatakkoord en de Klimaatwet:

Tim Engelbart schreef er het volgende over op 28 augustus 2018 in De Dagelijkse Standaard (ook verschenen op climategate.nl van 2-9-2018):
Thierry Baudet zet kabinet klem over nutteloze windmolens en domme lozing van gas en kernenergie: ‘Niet haalbaar!’
De scherpste Kamervragen van deze zomer komen van Thierry Baudet, die een interview met de Duitse minister van Economie en Energie aangrijpt om ook het Nederlandse energiebeleid eens grondig tegen het licht te houden. Gaat de Nederlandse regering wel tot het uiterste om de meest efficiënte energiebron voor de burgers te garanderen? FVD-voorman Baudet heeft er duidelijk zo z’n twijfels over …
Nederland is het land dat hele windmolenparken op zee bouwt, en ook de provincie Friesland staat er inmiddels vol mee. Ook is Nederland het land dat van het gas gaat en belooft dat ondanks alle veranderingen aan het energienetwerk de burger geen cent extra hoeft te gaan betalen voor stroom. Het land dat op termijn alle kernenergie wil staken en weigert te investeren in veelbelovende nieuwe energiebronnen als thorium.
Wellicht is het goed om dat beleid, dat rechtstreeks uit het partijprogramma van GroenLinks afkomstig lijkt, eens onder de loep te nemen. Er wellicht zelfs mee te stoppen, voordat het allemaal écht onbetaalbaar wordt.
Daarom stelde Forum voor Democratie-voorman Baudet de volgende serie Kamervragen: lees ze alle hier.

De Energietransitie: wat kost het en wat levert het op?
Volgens Thierry Baudet van de politieke partij FvD kost het idioot veel en levert het helemaal niets op. Integendeel: we houden zo onvoldoende geld over voor adequate dijkversterking langs de kust.

Bekijk zijn video op Youtube van oktober 2018 waarin hij uitlegt dat de politiek heel ander moet reageren op de klimaatveranderingen.

FvD: transitie gaat  60.000 € per gezin kosten

De kosten van de huidige plannen van Rutte III (anno 2018) rijzen volstrekt de pan uit........

en leveren geen meetbaar effect op m.b.t. het stoppen van de opwarming van de aarde.

volgens het FvD gaat de energietransitie geen meetbaar effect opleveren tegen de opwarming van de aarde

Het bedrijfsleven moet bijna net zo veel ophoesten als de burgers. Daarom zullen minder bedrijven zich hier vestigen en zullen vele ervan naar het buitenland verhuizen.

transitiekosten voor het bedrijfsleven

Met onder andere nog eens 140 miljard aan subsidies voor windmolens, zonnepanelen en biomassa (overigens vervuilender dan kolen !)

komt het kostenplaatje voor Rutte III's energietransitieplannen op wel

transitiekosten minstens 650 miljard

Maar het kan volgens Baudet even zo goed wel 1.000 miljard gaan worden.

Even ter orientatie: het Nederlandse bruto nationaal product (wat alle burgers en bedrijven totaal verdienen) is in 2018 ca. € 700 miljard en de rijksbegroting ca. € 300 miljard.


geld aan de overheid geven om de temperatuurstijging te stoppen ?
klik op de foto voor een vergroting


Kamerleden verweten Forum voor Democratie dat hun kosten-berekeningen maar een slag in de lucht zouden zijn en vroegen bij herhaling dat ze dat beter moesten onderbouwen.

Maar toen het FvD in een kamermotie (juli 2019) vroeg om dat dan door zowel het PBL als onderzoeksinstelling Clintel te laten doorrrekenen, stemde bijna de hele 2e kamer tegen !
Ze willen het gewoon niet weten, zo blijkt. Zie hier de video waarin U kunt zien dat veel kamerleden schijnheilig vragen om berekeningen, maar het voorstel daartoe uiteindelijk niet steunen, wat heet: afwijzen !

kamer stemt juli 2019 tegen doorrekening van het klimaatakkoord
Zie in dezelfde video ook hoe Jesse Klaver (fractievoorzitter van Groen Links) eerst in de kamer zegt dat zo'n voorstel wel op kamerbrede steun zou kunnen rekenen, maar vervolgens - met bijna die hele kamer - tegen stemt.


De energie- en klimaat akkoorden zijn als een roofoverval. Want hoe noem je anders een welvaartsextractie van honderden miljarden zonder meetbaar resultaat?
(David Dirkse, 2019)

John Locke - citaat


Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.
Aldus Wim Kan in één van zijn Oudejaarsconferences.


Bijstook van biomassa in kolencentrales: zinloos (geen CO2-reductie), contraproductief (massale houtkap van bossen) en zeer kostbaar

David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft een alternatief programma hoe we in Nederland en Europa  CO2-neutraal kunnen worden. Daarvoor presenteert hij een programma van 7 punten. Lees er hier en / of hier meer over en bekijk een intervieuw van Jort Kelder met Smeulders d.d. 1-2-2020: Waarom we juist niet van het gas af moeten, AVRO-TROS, Nu: Dit is de Dag.

Volgens Smeukders zijn er drie criteria waar klimaatmaatregelen aan moeten voldoen. 

1. Ze moeten CO2-uitstoot naar beneden brengen.
2. Ze moeten betaalbaar zijn.
3. Ze moeten technisch mogelijk zijn. 

Hij presenteert een programma van 7 punten. Lees er hier en / of hier meer over en bekijk een intervieuw van Jort Kelder met Smeulders d.d. 1-2-2020: Waarom we juist niet van het gas af moeten, AVRO-TROS, Nu: Dit is de Dag.

Smeulders bepleit een einde aan het bijstoken van biomassa. De 11,4 miljard euro Nederlandse subsidie (voor hout-bijstook in kolencentrales, red.) oftewel € 671 per inwoner, moet dan naar woningbezitters die hun huis moeten isoleren. Met een nationaal isolatieprogramma wil Smeulders alle woningen naar een 'energielabel B' brengen. "Daarmee halen we de 37 procent energiebesparing op de gebouwde omgeving." 

11,4 miljard NL subsidie voor hout-bijstook in kolencentrales = € 671 per inwoner van NL
€ 11,4 miljard subsidie naar kolencentrales voor hout-bijstook is € 671 per inwoner !
klik op de foto voor een vergroting

Wiebes verstookt 11,4 miljard aan subsidie voor biomassacentrales
klik op de foto voor een vergroting


Manifest:
Nieuw Klimaat Alarm

5  voor twaalf

Kees Le Pair luidt de alarmklok.
Teken de petitie hier.
Per 24-2-2019 hebben 2.206 personen de petitie getekend.

Manifest "Nieuw Klimaat Alarm , d.d. 5 juli 2018, van dr. le Pair, ex lid Alg. Energie Raad.

Hier volgen enkele alinea's uit het uitgebreide manifest, dat per februari 2019 door ruim 2.000 personen is ondertekend.

Vijf voor twaalf' hoorde ik eerder van onze publieke omroep. Het stond ook tot vervelens in de kwaliteitskranten en het ging over mensen die de aarde opwarmen. Mijn alarm is anders. Het is geen flauwekul. Nu komt ons leven en welzijn echt in gevaar. Niet door de zeespiegelstijging en het CO2, ook niet doordat de fossiele brandstof opraakt. Het gevaar komt van de maatregelen die ons armoede, kou, honger en verdere ellende brengen. Het zal uitmonden in een volksopstand, waarbij het Amsterdamse Palingoproer in 1886 in het niet zinkt. 

Samenvatting
 van de Bijlage van deze petitie d.d. 5 juli 2018.
De nieuwe klimaatwet en de gasuitstap voornemens leiden naar een catastrofe, die ook nog bijkans onafwendbaar is. Het is een treinkaartje zonder recht op terugbetaling, bestemming kou en ellende; gevolgd door een volksopstand als het te laat is. Nederland is graag gidsland. Wanneer de rest van de wereld doet als wij, moet aan de narigheid nog massasterfte worden toegevoegd. Dat is het  Nieuwe Klimaat Alarm, NKA. Lees hier verder.

klimaatveranderingsagenda: een niet te stoppen trein ?


Volksopstand ?
Kees Le Pair refereert aan een mogelijke volksopstand als de energie-plannen van de overheid de pan uit rijzen.
Over de geschiedenis van revolutie en oproer in Nederland schreef beleggingsfonds Hoofbosch in haar maandbericht van april 2019 hier over het volgende:

"Gele hesjes' in Nederland"

" "We hebben allemaal een geel hesje aan", zei Mark Rutte in december 2018 in een poging iedere vorm van verzet in Nederland te neutraliseren. (red.: dit in navolging van de Franse president Macron) Maar Rutte kan gerust zijn. Ons land kent in zijn geschiedenis geen revolutie, maar wel vele tientallen oproeren. Dat wil zeggen lokale orde verstorende protesten tegen de overheid. Hierbij is het doorgaans lage geweldsniveau opmerkelijk. De moord op de gebroeders De Witt door Haagse burgers tijdens het politieke oproer in 1672, het Belastingoproer in 1748 (tientallen doden), het Palingoproer in 1886 (23 doden) en het Jordaanoproer in 1934 (7 doden), zijn tragische uitzonderingen. Veel terugkerende thema's bij oproeren zijn voedselprijzen, belastingheffing, godsdienst en politiek. In 1491 wordt ons gebied, voor zover bekend, voor het eerst met een groot oproer geconfronteerd: een door honger geplaagd volk plundert Hoorn en Alkmaar. Er vallen geen doden. Wel worden later zware gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd. Van meer recente datum is het krakersoproer. Tijdens de inhuldiging van Beatrix in april 1980 bereikt de 'krakersoorlog' een hoogtepunt. Vanaf 1981 is het rustig. Tot slot is het opmerkelijk dat, op een enkele uitzondering na, alle oproeren in de lente of zomer hebben plaatsgevonden".

Ons volk kwam ook wel in opstand d.m.v. stakingen, zoals b.v. de februari-staking van 1941 n.a.v. de eerste joden-razzia's in Amsterdam (waarna tientallen executies), de april-mei stakingen van 1943 (tegen de zgn. Arbeitseinsatz in Duitsland) en later de spoorwegstaking van 1944, waartoe door de regering in Londen werd opgeroepen. via Radio Oranje. Mede daardoor stokte ook de brandstof- en voedseltoevoer naar de randstad, wat, mede door de daarop volgende strenge winter, leidde tot honger en kou voor de bevolking: de beruchte Honger Winter.


Rutte III legt rekening voor klimaatbeleid bij laagste inkomens

de thermostaat een graadje lager vanwege de hoge energieprijzen

Het Nederlandse klimaatbeleid wordt nóg oneerlijker. Het kabinet-Rutte III ontziet vervuilende bedrijven nog meer dan het vorige kabinet, terwijl van huishoudens steeds meer gevraagd wordt. Vooral huishoudens met de laagste inkomens worden hard in hun portemonnee getroffen. Dat blijkt uit een rapport van CE Delft in opdracht van Milieudefensie dat maandag 5-2-2018 werd gepresenteerd.

Mensen met de laagste inkomens, dat wil zeggen een bruto inkomen tot maximaal 23.000 euro, zouden in 2021 van hun besteedbaar inkomen 2,1 procent kwijt zijn aan heffingen voor klimaatdoeleinden. Dat percentage wordt door de maatregelen van het derde kabinet-Rutte verdubbelt tot 4,2 procent. Door verhoging van de energiebelastingen betalen achthonderdduizend armere huishoudens straks bijna 20 procent van hun inkomen aan gas en elektra. Daar komt nog bij dat groene alternatieven voor energie maar voor weinig mensen bereikbaar zijn. De kloof tussen wie wel en niet mee kan doen, wordt groter, staat in het rapport te lezen.

Milieudefensie concludeert:
Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.

Vorig jaar al bleek uit een onderzoek van Milieudefensie dat burgers veel meer bijdragen aan de transitie naar duurzame energie dan grote bedrijven, en dat arme huishoudens daarbij relatief het hardst geraakt worden. Die laatste groep zou in de problemen komen bij ongewijzigd beleid. Het rapport leidde tot kamervragen, een politiek debat, en ook energiebedrijven en andere maatschappelijke organisaties trokken aan de bel. In plaats van in te grijpen, zet het kabinet-Rutte III de lijn voort, en worden bedrijven zelfs nog meer ontzien. Bedrijven die onder het vorige kabinet al zeer weinig bijdroegen aan de overgang naar duurzame alternatieven, hebben van Rutte III ook niets te vrezen. De zware industrie, die meer uitstoot dan alle huishoudens bij elkaar, wordt zelfs bijna helemaal niet belast.

Indicatoren voor een rechtvaardig klimaatbeleid | CE Delft/Milieudefensie

Directeur van Milieudefensie Donald Pols zegt:

Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig. Het klimaatbeleid is oneerlijker geworden. Rutte III kiest er nog nadrukkelijker voor om de echte vervuiler niet te laten betalen en de burger extra te belasten. Dat is onhoudbaar. We staan voor een enorme transitie: iedereen moet meedoen, ook bedrijven. En zeker de grote vervuilers. Voor Milieudefensie is dat een breekpunt in het nieuwe energieakkoord.

Pols waarschuwt er ook voor dat het klimaatbeleid van Rutte III bijdraagt in de opkomst van populistische partijen. Partijen die weinig op hebben met duurzaamheid of klimaatverandering in twijfel trekken. Volgens Pols is het ook daarom van het grootste belang dat de bedrijven gaan meebetalen, zodat niet het gros van de kosten bij de huishoudens komt te liggen: ‘Als de lasten alleen op de burgers worden verhaald, komen die in verzet en gaan op rare partijen stemmen.’


Energie-armoede in Nederland
In januari 2018 hoorde ik op de TV dat in Nederland jaarlijks 90.000 huishoudens worden afgesloten van energie wegens wanbetaling. Dit,volgens de woordvoerder, pas nadat van alles was geprobeerd om er eerst samen met de bewoners "uit te komen". Er werd de suggestie gedaan om bij vooruitbetaling energie te gaan leveren aan mensen die dat willen.


extreme green energy poverty
klik voor vergroting


Gasverbruik, kosten per m3, vast recht, energiebelasting en BTW voor verschillende gebruikersgroepen anno 2018

energiebelasting-staffels

energiebelasting van burgers tov bedrijven  

 

Energiebelasting en Opslag duurzame energie-belastingen

(Bron: Ties Joosten in Follow the Money van 25-8-2018)

Uit een in mei 2018 verschenen rapport van PriceWaterhouseCoopers, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, wordt duidelijk dat met name de grootste industriële gasverbruikers weinig energiebelasting betalen. Hun totale gasprijs bedraagt ruim 18 eurocent per kubieke meter (zie tabel hier boven). De energiebelastingen bedragen ongeveer 1,48 cent, nog geen 8 procent van het totaal. Burgers betalen daarentegen bijna 80 cent per m3.

De hoofdprijs wordt dus betaald door de consument (zie tabel hier boven). Naast de energiebelasting betaalt een huishouden ook nog eens btw, ruim 11 cent per kubieke meter. Het vastrecht voor consumenten is ook nog eens veel hoger dan dat voor bedrijven (zie tabel hier boven)

Alle belastingen tezamen – inclusief btw – betaalt de Nederlandse consument ruim 215 euro per ton CO2-uitstoot gerelateerd aan het verbranden van gas. De Grote Industrie slechts bijna € 8 !!!!!!!

(Bron: Ties Joosten in Follow the Money van 25-8-2018 (zie hier indien link verbroken)).


16-2-2019, CBS: energienota wel degelijk honderden euro’s duurder

In tegenstelling tot wat het kabinet claimt, betalen Nederlanders dit jaar wel degelijk fors meer voor gas en licht. Een gemiddeld huishouden is bijna 2100 euro kwijt, heeft het CBS becijferd. Dat is 334 euro meer dan vorig jaar.
De stijging van de energiekosten zorgt al enkele maanden voor veel reuring. Door hogere belastingen en stijgende tarieven is een gemiddeld gezin 360 euro meer kwijt dan afgelopen jaar, becijferde online vergelijker Gaslicht.com begin december voor deze site. Pricewise.nl kwam uit op een stijging van 327 euro. 
Dat is onzin, reageerde het kabinet medio december in de Tweede Kamer op vragen van de PVV. De berekeningen deugen niet, vertelde staatssecretaris Mona Keijzer (EZ). Prijsvergelijkers zouden het gas- en stroomverbruik van Nederlanders véél te hoog inschatten. Zelf zei de bewindsvrouw zich te baseren op ramingen van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).
Reacties op sociale media vertelden ondertussen een heel ander verhaal. Veel Nederlanders hadden inmiddels bericht gekregen van Nuon, Eneco of Essent. ,,Mijn maandelijkse voorschot gaat vanaf januari met drie tientjes omhoog’’, meldden talloze mensen boos. 
Nieuwe cijfers van het CBS logenstraffen de bewering van de staatssecretaris definitief. Huishoudens betalen dit jaar gemiddeld 334 euro meer voor gas en licht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Was een gemiddeld gezin vorig jaar 1740 euro kwijt, dit jaar is dat 2.074 euro.

kosten energieverbruik 2019

klik op de grafiek voor een vergroting
 

Het CBS gaat in zijn berekening uit van een gelijkblijvend verbruik van 3.034 kilowattuur stroom en 1.466 kuub gas. Een strengere of zachtere winter is niet meegenomen, net als de aanschaf van energiezuinige apparaten of het nemen van isolerende maatregelen. Staatssecretaris Keijzer rekende met een veel lager verbruik van 2.500 kilowattuur elektriciteit en 1.100 kubieke meter gas.

Volgens Ben Woldring, directeur van Gaslicht.com, laten Nederlanders zich niet foppen. Volgens de Groninger rekent het kabinet juist met onrealistisch lage verbruikcijfers. ,,Het gemiddelde dat het kabinet hanteert past niet bij een normaal driepersoonshuishouden’’, zei hij afgelopen december. Daardoor lijkt de stijging bij het kabinet veel lager dan die in werkelijkheid is.Dat Nederlanders geschrokken zijn, blijkt ook uit de nieuwe overstapcijfers. Sinds Prinsjesdag switchen huishoudens massaal naar een goedkopere energieleverancier, zo bleek afgelopen week. Zo valt tot wel 300 euro per jaar te besparen. Een flink deel van de prijsverhoging kan zo worden gecompenseerd.


stroomfactuu-heffingen nemen toe

klik voor vergroting


Ministerie erkent blunder met energierekening: Tweede Kamer boos

Peter Winterma in het AD van 18-02-19, 21:29 Laatste update: 19-02-19:
Het kabinet heeft achterhaalde gegevens gebruikt om de stijging van de energierekening te voorspellen. Daardoor claimde het kabinet dat het met die stijging wel zou meevallen, maar dat blijkt nu niet te kloppen. De energienota gaat dit jaar gemiddeld met maar liefst 334 euro omhoog. Tweede Kamerleden zijn boos. De Tweede Kamer wil weten hoe het kan dat het kabinet herhaaldelijk heeft verkondigd dat het met stijging van de energierekening niet zo’n vaart zou lopen. ,,Laten we mensen niet bang maken’’, zei staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat afgelopen december in de Tweede Kamer.

Fokke en Sukke betalen zich suf aan energie ondanks gedaalde olieprijs

Keijzer reageerde op twee prijsvergelijkers die voorspelden dat de energierekening in 2019 met ruim 300 euro zou stijgen. Volgens de staatssecretaris klopten de berekeningen van Gaslicht.com en Pricewise.nl niet. Afgelopen weekend bleek dat de prijsvergelijkers het wél bij het juist eind hadden: een gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt aan energie, zo berekende het CBS.


Belastingdruk neemt toe:

steel niet

Syp Wynia schrijft 10-8-2019
Die koopkracht is een van de zwakste elementen van de kabinetten-Rutte. Als lijsttrekker van de VVD belooft Mark Rutte steevast lage lasten. Als premier belooft hij steevast meer koopkracht. In de praktijk is het omgekeerde eerder gangbaar. Zowel in de slechte tijden (2010-2014) als in de betere tijden lopen onder Rutte de collectieve lasten als percentage van de economie op, om nu, in 2019, een topniveau van 39,6 procent van het nationaal product te bereiken. In geen kwart eeuw waren de lasten zo hoog als nu.


Verdere literatuur over energiekosten in Nederland:
- Dirkse, David, De rattenvanger van Hamelen, Cilmategate, 18-3-2019.
-
Jacobs, Jan, Meer hernieuwbare energie zal armoede doen toenemen, Climategate.nl, 11-5-2019.
- Labohm, Hans, Paradox: de economie loopt goed, maar mensen hebben hoe langer hoe meer moeite de eindjes aan elkaar te knopen, Climategate, 12-12-2018.
- Labohm, Hans, Rutte: keer om voor de schade ons allen boven het hoofd groeit, Climategate.nl, 12-1-2019.
- Lukkes, Pieter, Wie is de pineut ?, Climategate.nl 19-12-2018
- Pieters, Kees (Democratisch Energieinitiatief), Minister Wiebes onthult buitensporige zelfverrijking windmoleninvesteerders, Climategate.nl, 20-2-2020.
- Wolters, Theo, Stuitend bedrog bij presentatie kosten Klimaatbeleid, Climategate.nl van 21-3-2019
- Wolters, Theo (admin), Het klimaatbeleid wordt zes maal zo duur als Wiebes en PBL aan de Kamer verteld hebben, Climategate.nl, 14-2-2020.


Verenigd Koninkrijk - Groot-Brittannië

road to hell is paved with  green intentions
click on the cartoon for an enlargement

The cost of Britain’s unilateral renewable energy policies is running out of control, the inevitable result of replacing cheap and reliable energy with expensive, intermittent sources. In 2016, the combined costs of the Levy Control Framework (LCF) and carbon taxes reached over £9 billion. According to official figures, the Climate Change Act will cost the UK economy over £300 billion by 2030, costing each household £875 per annum (bron: Hans Labohm, Climategate, 1-5-2017)

how to pay ?
De minister van financiën geeft Prime minister Boris Johnson een schrobbering in aanloop tot de COP-26 klimaatconferentie in Glasgow.


cold homes kill

Op 10-1-2022 schrijft het FD een uitgebreid artikel "Energieprijs dreigt miljoenen Britse huishoudens in armoede te storten.". Er dreigt een koopkrachtcatastrofe nu lagere inkomens er op jaarbasis 1200 Pound op achteruitgaan. Van de 28 miljoen britse gezinnen zouden er 6 miljoen moeite kunnen krijgen om de energienota te betalen. Dat is nu al 4 miljoen. Velen komen voor de keuze te staan om voldoende te eten of voldoende te verwarmen. Lees hier het hele artikel.

energi-armoede

"Three million households already in energy debt ahead of winter. These fuel-poor households collectively owe nearly £417 million to their suppliers, with the year’s coldest weather soon to arrive". (bron: Energy Life News, 16-10-2019)

kinderen voor een elektrische kachel


kosten van windenergie lopen uit de hand


UK tax payers   Carbon tax good for the government
big green  

In Groot Brittannië verdienen landeigenaren nogal aan de pacht die ze ontvangen door het plaatsen van windmolens op hun landgoederen toe te staan, het Koninklijk Huis ook.

<---klik voor vergroting


Pleidooien voor goedkope energie

Thatcher: running out of other peoples money  

omdat het geld niet aan de bomen groeit

Omdat het geld niet aan de bomen groeit.......
Als handreiking aan de nieuwe regering heeft de Britse ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF) in april 2017 een manifest gepubliceerd, getiteld, ‘Energy Manifesto Calls For Reforms That Ensure Cheap And Reliable Energy Future’, dat een U-wending van het Britse energiebeleid bepleit:

 

"The first priority of British energy policy should be to enable business and households alike to have access to cheap and reliable sources of energy". bron: Hans Labohm, Climategate, 1-5-2017

  make energy cheap again

 

 

Literatuur:

- Financieel Dagblad, 10-1-2022, Energieprijs dreigt miljoenen Britse huishoudens in armoede te storten
- Rupert Darwall , THE CLIMATE CHANGE ACT AT TEN , History’s most expensive virtue signal, Global Warming Policy report 31, 2018
- Rupert Darwall, Ten Years On, The UK Climate Change Act Is Harming The Poor, Global Warming Policy Foundation , 22-nov. 2018


Verenigde Staten van Amerika - (USA)

In zijn toespraak voor het World Economic Forum in Davos, januari 2020, schampert president Trump over de in Europa voor burgers en bedrijven toegenomen energieprijzen, waar in de USA de energiekosten voor het gemiddelde huishuden wel $ 2.500 zou zijn gedaald.

"The most interesting and significant passages of Trump’s talk concerned energy and the environment. It’s hard to believe that any other Republican would have made such a strong, uncompromising case as he did. To his wealthy, privileged audience in Davos who believe climate change and decarbonization are the existential issues of the age, Trump gave no quarter. America was on the threshold of virtually unlimited reserves of energy, he reminded them — and he wasn’t going to give up America’s energy advantage. He berated European governments for their high energy prices, contrasting them with the average $2,500 reduction in electric bills of American households. He understands what European politicians and business leaders have forgotten in their rush to embrace climate alarmism: People will maintain faith in a market system only so long as their living standards improve" (bron: Rupert Darwall, zie hier).


Toch is de energie-rekening voor veel Amerikaanse huishoudens ook geen rozengeur en maneschijn: Mark Mathis veegt in onderstaande video de vloer aan met wat wel genoemd wordt de Renewable Portfolio Standard.

Renewable Portfolio Standard
klik hier voor een vergroting; klik op de foto om de video te bekijken.

Renewable Portfolio Standard Scam (Part 1)

Gepubliceerd op 18 sep. 2019 by Mark Mathis voor de Clear Energy Alliance

Does your state have a Renewable Portfolio Standard? Not sure? That’s not surprising. It’s one of those government programs that sucks money out of your wallet while you’re not looking. But 29 states have one, and if your state does, you should get familiar with your RPS, because it’s costing you a lot of money every year.

What’s a lot of money? How about $30 billion dollars annually. That’s right. $30 Billion for just 29 states… all in the name of forcing you to spend more for electricity generated by unreliable wind turbines and solar panels. Seems crazy, right? All that money for something most people don’t even know exists. How did this massive government seizure of your money even happen?

A new report put out by the Energy Policy Institute at the University of Chicago provides some uncomfortable answers. The report discovered that the true cost of Renewable Portfolio Standards has been significantly underestimated. Previous studies didn’t account for the cost of back-up power—typically from natural gas—that has to be on standby when renewables aren’t generating electricity, which is about three-quarters of the time. Another factor not considered in older studies is the giant expense of transmission lines that bring the electricity from rural areas to the cities where it’s needed. And finally, previous studies ignored the fact that additional wind and solar leads to premature retirement of baseload power plants, which has can lead to higher costs for some ratepayers.

Does it surprise you that these obvious costs were somehow overlooked so the public could be told that the benign-sounding Renewable Portfolio Standard program wouldn’t cost all that much? A lot of states… especially big blue ones… are intent on spending their citizen's money on RPS mandates. By 2030 Massachusetts will require 41 percent of its electricity to come from renewables. California is mandating 50 percent and not to be outdone, New York is in for 60 percent. And these percentages will almost certainly grow in the future as states try to out green each other.

Apparently, the message about the high costs of RPS programs hasn’t gotten out to the people who actually pay the bills. The Energy Policy Institute’s study examined the price of electricity before and after RPS programs were put into place. What it found was an increase of 11 percent in 7 years and 17 percent 12 years after implementation which is what translates into that $30 billion dollars of extra spending by consumers each year.

For people with lower and middle incomes, this is no small matter because they can’t avoid the bigger bills. Higher electricity costs take a larger percentage of the paycheck they take home each week. In spite of the financial pinch on poorer people some folks still believe the much higher prices are still worth it because more wind turbines and solar panels are going to lessen the threat of climate change. But… like a lot of what people have been told about energy and climate… that idea is a giant myth. But it gets worse. The University of Chicago study demonstrates that attempting to lower carbon dioxide levels through Renewable Portfolio Standards is by far the most expensive way to do it. I’ll talk about that in Part 2 of our series on the RPS Scam. For the Clear Energy Alliance, I’m Mark Mathis. Power On.


Zwitserland

Gaat het nog een beetje ? Die CO2-belasting ?
klik op het cartoon voor een vergroting

Op 13-6-2012 hebben de Zwitsers met een krappe meerderheid hun klimaatwet verworpen. In de grote steden was men voor, op het platteland overwegend sterk tegen. Daar hebben ze hun auto veel meer nodig. Op 1 na waren alle politieke partijen voor de klimaatwet, zelfs de automobilistenbond. Juist Zwitserse politici mogen eens nadenken over een gezegde van Wim Kan:

Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.

In Nederland bepaalt alleen een elitaire groep politici wat het volk wil, in Zwitserland is de democratie zover ontwikkeld dat het volk zelf mag zeggen wat het wil, ook als het parlement het anders wil..

D-66, U weet nog wel, een afkorting van Democraten-1966, heeft onder gezag van Binnenlandse zaken D-66 minister Olongren het raadgevend referendum onder Rutte -III afgeschaft.

In Frankrijk waren het de Gele Hesjes, ook ontstaan op het platte land, waar mensen hun auto heel erg nodig hebben, die protesteerden tegen extra milieu-belasting op benzine en diesel.

Bron: Schmid, Heinz, Why the Swiss people rejected the new climate law, GWF, Opinion, 14-6-2021.


Subsidies op elektrisch rijden

Tesla-subsidies

Robbing Hood steals from the Poor and gives to the Rich


Hoge energieprijzen kunnen leiden tot energie-armoede en oproer


Inleiding van het manifest "Nieuw Klimaat Alarm" , d.d. 5 juli 2018, van Dr. C. le Pair, ex lid Alg. Energie Raad:

Vijf voor twaalf' hoorde ik eerder van onze publieke omroep. Het stond ook tot vervelens in de kwaliteitskranten en het ging over mensen die de aarde opwarmen. Mijn alarm is anders. Het is geen flauwekul. Nu komt ons leven en welzijn echt in gevaar. Niet door de zeespiegelstijging en het CO2, ook niet doordat de fossiele brandstof opraakt. Het gevaar komt van de maatregelen die ons armoede, kou, honger en verdere ellende brengen. Het zal uitmonden in een volksopstand, waarbij het Amsterdamse Palingoproer in 1886 in het niet zinkt. 

Kees le Pair refereert hier boven aan een mogelijke volksopstand als de energie-plannen van de overheid de pan uit rijzen.
Over de geschiedenis van revolutie en oproer in Nederland schreef beleggingsfonds Hoofbosch in haar maandbericht van april 2019 hier over het volgende:

"Gele hesjes' in Nederland"

" "We hebben allemaal een geel hesje aan", zei Mark Rutte in december 2018 in een poging iedere vorm van verzet in Nederland te neutraliseren. (red.: dit in navolging van de Franse president Macron) Maar Rutte kan gerust zijn. Ons land kent in zijn geschiedenis geen revolutie, maar wel vele tientallen oproeren. Dat wil zeggen lokale orde verstorende protesten tegen de overheid. Hierbij is het doorgaans lage geweldsniveau opmerkelijk. De moord op de gebroeders De Witt door Haagse burgers tijdens het politieke oproer in 1672, het Belastingoproer in 1748 (tientallen doden), het Palingoproer in 1886 (23 doden) en het Jordaanoproer in 1934 (7 doden), zijn tragische uitzonderingen. Veel terugkerende thema's bij oproeren zijn voedselprijzen, belastingheffing, godsdienst en politiek. In 1491 wordt ons gebied, voor zover bekend, voor het eerst met een groot oproer geconfronteerd: een door honger geplaagd volk plundert Hoorn en Alkmaar. Er vallen geen doden. Wel worden later zware gevangenisstraffen en hoge geldboetes opgelegd. Van meer recente datum is het krakersoproer. Tijdens de inhuldiging van Beatrix in april 1980 bereikt de 'krakersoorlog' een hoogtepunt. Vanaf 1981 is het rustig. Tot slot is het opmerkelijk dat, op een enkele uitzondering na, alle oproeren in de lente of zomer hebben plaatsgevonden".

Ons volk kwam ook wel in opstand d.m.v. stakingen, zoals b.v. de februari-staking van 1941 n.a.v. de eerste joden-razzia's in Amsterdam (waarna tientallen executies), de april-mei stakingen van 1943 (tegen de zgn. Arbeitseinsatz in Duitsland) en later de spoorwegstaking van 1944, waartoe door de regering in Londen werd opgeroepen. via Radio Oranje. Mede daardoor stokte ook de brandstof- en voedseltoevoer naar de randstad, wat, mede door de daarop volgende strenge winter, leidde tot honger en kou voor de bevolking: de beruchte Honger Winter.

Mark Mathis van de Clear Energy Alliance schreef er het volgende over:
What do the nations of Chile, France, and Iran have in common? Not much. But in spite of their differences, they do have at least one similarity. Poor people in these countries are rioting over the increased costs of transportation. People are dying along with billions of dollars in property damage. The rioting in Chile, France, Iran, and other nations exposes a blind spot in this idea that governments can increase energy costs and it won’t affect social stability. This is an idea that has been proven false countless times. In November 2019 Iran reduced subsidies for gasoline, which raised the price by 50 percent and limited how much fuel people could purchase. Riots ensued, gas stations and other buildings were torched, and dozens of people were reported to have been killed. In October of 2019, Chile raised subway prices double the rate of inflation. Protestors set fire to 21 metro stations, burned seven trains, and attacked more than 2,000 busses. At least 20 people were killed in weeks of protesting. A year earlier... hundreds of thousands of people took to the streets across France to protest high fuel prices and a rising cost of living. The massive demonstrations became known as “The Yellow Vest Movement”. It spread to other countries and while the protests decreased in size, they continued through the end of 2019. Of course, the cost of transportation isn’t the only factor driving all this anger and violence. However, it is clear that the poor are highly sensitive to the cost of fuel and that sensitivity is a powerful trigger that can spark widespread revolt. This is something politicians everywhere should take into account as they seek to raise the cost of energy in their supposed quest to battle climate change. For the Clear Energy Alliance, I’m Mark Mathis. Power On.


het verdrag van Parijs drijft ons uit het economisch Paradijs


Literatuur:

- CLINTEL, 23-3-2020, open brief aan wereldleiders: “Vecht tegen virus, niet tegen CO2”
- menton, Francis, The Astronomical Costs Of Using Only Wind, Solar, And Batteries, Climatechangedispatch, latest News, 17-1-2022
- Schukken, Folkert, Een laagdrempelig overzicht van de klimaat"problematiek", Climategate, 16-5-2020.
- Wentzel, Cyril, Hoorzitting Provinciale Staten Groningen inzake duurzaamheid, d.d. 9-9-2020, Climategate.nl, 23-9-2020.


Ondanks de energie-armoede die ons te wachten staat (inmiddels in 2022 bewaarheid), trekken we nog steeds graag onze portemonnaie om mensen in de wereld te ondersteunen die het nog heel wat moelijker hebben. Dat moet natuurlijk wel goed worden gecoördineerd en ook dat kost een paar centen......zoals op 8-8-2019 getweet door Tweep des Vaderlands, @SvensTweet

Salaris directeur VluchtelingenWerk €139.176
Salaris directeur St. Vluchteling €130.857
Salaris directeur Oxfam Novib €141.060
Salaris directeur War Child €132.894
Salaris directeur Save the Children €124.625
Salaris directeur UNICEF €139.823
Lucratieve industrie.

Die forse salarissen kunnen pas betaald worden als de "bemiddelaars" voor die organisaties bij U of de overheid geld hebben opgehaald.
Als het bij U thuis wordt opgehaald of afgesproken voor een jaar of langer, blijft - naar mijn informatie - wel ca. 50% aan de strijkstok van de colporteurs en bemiddelingsbureau's hangen. Dan komen de salarissen van directeuren en medewerkers pas aan de beurt en hoeveel procent dan bij de hulpbehoevende komt ? Ook daar staan vaak strijkstokken voor het geld verder wordt aangewend.

Niet getreurd, want U kunt natuurlijk ook direct- zonder tussenkomst - doneren aan de "naasten' in uw directe omgeving, of dat nou in uw eigen land is of aan vertrouwelingen elders in de wereld. Dicht bij huis, familie of vrienden, in dit land of in den vreemde, U treft hulpbehoevenden genoeg ! Gewoon goed om U heen kijken !


U bent hier: inhoudsopgave -economie - we betalen ons suf "om de wereld te redden"
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin