Milieuzaken
feiten, getallen en opinies.


Wonen en Energieverbruik

U bent hier: inhoudsopgave - wonen en energieverbruik
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Jaarlijks energieverbruik in Nederland naar sector in petajoule
(1 tot de 15e joule); bron: FD, 6-6-2011
1990
2008
%
Industrie
1111
1363
43
Transport
445
583
19
536
543
17
Utiliteitsbouw
336
488
16
Landbouw
165
123
4
Bouwnijverheid
33
35
1
Totaal energieverbruik dus minimaal (want geen uitputtende lijst)
2.626
3.135
100

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt verbruiken onze huishoudens anno 2008 hooguit 17% van alle energie. We kunnen dus allemaal 's winters een extra trui aantrekken, spaarlampen gebruiken, minder lang douchen, een hoop andere onaangename dingen doen en aangename dingen laten, het zal voor de totale Nederlandse energiehuishouding relatief weinig uithalen. Natuurlijk zal het helpen als we onze huizen goed isoleren (zonder er ziek van te worden, althans) en zelf energie op wekken met zonnepanelen , aardwarmte etc. Alle beetjes helpen, maar een beetje blijft het dan ook, althans in vergelijking met de enorme energieverbruik-toename in industrie en transport. Daar kunnen we als schuldbewuste burgers dus weinig aan doen, behalve via de politiek.

Van de totaal in Nederland geleverde en dus verbruikte energie wordt slechts ca. 11 %, aangewend om in totaal 11.570 megawattjaar nuttige elektriciteit te produceren. (bron: Ir. J.A. Halkema, Den Haag, in het FD van 22-4-2009). Daarvan wordt ook weer slechts een klein deel gebruikt door Huishoudens. Welk deel ? Wie het weet mag het me schrijven.

Hugo Matthijsen schrijft op 27-10-2017 op climategate.nl: "Dan moet je wel in beeld hebben dat globaal 20% van ons totale finale energiegebruik wordt weggezet als elektriciteit en dat slechts 20% daarvan gebruikt wordt door alle huishoudens samen. Dan blijkt dat slechts 4% van ons totale energiegebruik door alle huishoudens gebruikt wordt in de vorm van elektriciteit.
(NB: in het bovenstaande varieert de schatting van electra als deel van alle energie tussen 11 en 20%)


aardwarmte

airconditioning (koeling)

bijzondere huizen

electriciteit

gas

huizen van beroemdheden

isolatie

olie

verwarming

zwembaden

windmolens

zonnepanelen


U bent hier: inhoudsopgave - wonen en energieverbruik
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2016 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !