Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

ENER - Energy Conversion Devices
(bron: www.wallstreetnet.be 15-12-2008)

U bent hier: inhoudsopgave - zonne-energie - zonnecellen - ENER
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

ENER: thin film zonne-energiebedrijf met grote koerspotentie
(bron: www.wallstreetnet.be 15-12-2008)
thinfilm  

Er zijn nog een paar zonne-energie bedrijven die qua koers vergeleken met andere solars nog enigszins standhouden. Eén ervan is Energy Conversion Devices, ticker ENER. Terwijl de koersen van andere solars met 80-90% gecrashed zijn blijft ENER nog redelijk overeind, al is dat laatste natuurlijk wel relatief gezien omdat ook hier de rot meer dan behoorlijk is ingezet. De hoogste koers was in de tachtig dollar per aandeel en daar staan we natuurlijk wel een heel eind vanaf.

Belangrijker is de vraag waardoor deze relatieve sterkte wordt veroorzaakt en dan komen we al gauw op de ijzersterke financiële en technologische positie van dit bedrijf. ENER produceert zogenaamde ‘dunne film’ zonnecellen (eigenlijk meer een zonne ‘laminaat’), maar in tegenstelling tot concurrent First Solar (FSLR), de leidende producent in deze sector (we gaan binnenkort ook wat over dit bedrijf schrijven) gebruikt ENER geen exotische materialen zoals tellurium, maar gewoon silicium, al is het wel in een variant welke geen kristallen vormt, zogenaamd amorf silicium. Dit heeft een aantal voordelen.

Ten eerste kan amorf silicium relatief makkelijk als een dunne film op een substraat (ENER gebruikt roestvrij staal, maar ook glas en plastic zijn mogelijk) worden gehecht, zelfs bij relatief lage temperaturen (75 graden Celsius). Dit vereenvoudigt het productieproces aanzienlijk en werkt daarmee kostenbesparend vergeleken met de kristallijne productie van zonnecellen.

Ten tweede hebben deze dunne films een groot voordeel in de verwerking omdat het resultaat, in tegenstelling tot traditionele zonnecellen (gebaseerd op de kristallijne vorm van silicium) een handelbaar, licht, flexibel laminaat oplevert dat veel makkelijker en goedkoper kan worden verwerkt.

Zo makkelijk dat er zelfs een speciale term voor is uitgevonden: ‘building-integrated photovoltaic’ (BIPV), wat zoveel wil zeggen als dat de zonnecellen direct bij de bouw in gebouwen kunnen worden geïntegreerd, sterker nog, het laminaat kan zelfs in de bouwmaterialen worden geïntegreerd, vandaar enkele samenwerkingsverbanden tussen ENER en leidende producenten van bouwmaterialen.

Ook uit esthetisch oogpunt levert dat voordelen op, geen (al te dure) en zichtbare (en kwetsbare) zonnecelpanelen, maar iets wat lijkt op een gewone dakbedekking, maar wel een die energie levert!

Ook subsidie-technisch levert dat voordelen op omdat met name in Europa zogenaamde feed-in tarieven (subsidies op levering van alternatieve stroom aan het netwerk) voor installaties op daken vaak hoger liggen dan vanaf grondinstallaties, gezien de ruimtebesparende werking (en vaak minder infrastructuur die dan noodzakelijk is).

Met andere woorden, dergelijke ‘dunne film’ producten maken grootschalige nieuwbouw mogelijk waarbij de energieproducerende materialen direct in de bouw kunnen worden geïntegreerd.

Recent heeft het bedrijf bijvoorbeeld een overeenkomst gesloten met Europa’s grootste producent van dakbedekkingsmaterialen Marcegaglia, welke het zonnelaminaat direct integreert in de fabriek waardoor de installatiekosten nog verder kunnen dalen.

Ook in de VS zijn er dergelijke synergetische overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Certain Teed, een leidende dakbedekker, welke het laminaat direct integreert in daktegels.

Een derde voordeel is dat de siliciumbehoefte vergeleken met traditionele zonnecellen slechts een fractie (1%) zijn, waardoor deze technologie geen last had van de tot voor kort extreem hoge siliciumprijzen. Dit voordeel neemt overigens wel snel af omdat de prijzen van silicium onder invloed van stijgend aanbod en een minder sterk groeiende vraag snel aan het dalen zijn.

Zijn er ook nadelen aan de ‘dunne film’ technologie? Jawel, de conversie-efficiëntie (het % zonlicht dat wordt omgezet in electriciteit) ligt lager dan bij traditionele zonnecellen. Hoe laag? Zo’n 8,5%, al heeft het bedrijf in het laboratorium al efficiënties van 15% bereikt, waarden welke voor gewone zonnecellen het gemiddelde vormen.

Waar de ‘dunne film gigant’ First Solar het voornamelijk moet hebben van nutsbedrijven die ruimte genoeg hebben concentreert ENER zich voornamelijk op de dakbedekking en heeft hier een leidende positie in verworven.

De laminaten mogen dan minder efficiënt zijn als traditionele zonnecellen, ze zijn wel veel lichter, flexibeler, en dus makkelijker en goedkoper te verwerken in daken dan gewone zonnecellen (welke wel een grotere efficiëntie-conversie genieten).Vooral commerciële projecten (dat wil zeggen, geen woonhuizen maar bedrijfsruimtes), een markt die met 50% per jaar groeit en waar in vrijwel overal de subsidies groter zijn dan voor zonne-energie van aparte installaties op de grond is een uiterst interessant segment voor ENER.

Het is leuk om in tijden van kredietschaarste te weten dat ENER voorlopig geen beroep op de kapitaalmarkten hoeft te doen, dit hebben zij tijdens de laatste cijferpresentatie en analistenbijeenkomst (10 november) bekend gemaakt.Het bedrijf heeft een zeer gelukkige hand gehad in het ophalen van financiering. Toen de aandelenprijs richting $80 koerste haalden ze meer dan $400 miljoen op. Momenteel staat er $478 miljoen cash op de balans tegenover $316 miljoen aan schulden. Volgens management is dit voldoende om tot 2012 aan alle expansieplannen te voldoen. We hoeven hier dus geen zorgen te maken over nieuwe financieringen op lage niveaus en verwatering van de aandelen.

We hebben wel de indruk dat de plannen om uitbreiding tot een productiecapaciteit van 1 gigawatt enigszins afhankelijk is van hoe de marges ontwikkelen. Ondanks het optimisme wat tijdens die laatste analistenbijeenkomst werd uitgesproken kunnen we daar, gezien ontwikkelingen bij andere zonne energiebedrijven, niet helemaal gerust op zijn. Zou het kunnen dat het marktsegment waarin ENER opereert, commerciële dakbedekking, minder conjunctuurgevoelig is? Wij zijn daar niet helemaal gerust op, ondanks dat de gunstige belastingfaciliteiten nog eens met acht jaar zijn verlengd in de Verenigde Staten (nadat hier het hele jaar onzekerheid over bestond, nooit goed voor investeringen).

Aan de andere kant, het bedrijf heeft iets minder dan een half miljard dollar in kas en opvraagbare tegoeden en onder de huidige condities genereert de productie een behoorlijk positieve kasstroom. Het is natuurlijk de vraag of die huidige condities ook in de nabije toekomst gelden.

Zo zal ook ENER zich niet kunnen onttrekken aan de val van de euro (hoewel deze nu weer fors aan het stijgen is), aangezien Europa ook voor deze zonne-energieproducent de grootste afzetmarkt is en we hebben gezien hoe dit bij andere spelers in de sector (Trina Solar, Suntech, JASO) nogal wat roet in het eten heeft gegooid.

De groei was het eerste kwartaal van het boekjaar 2009, dat op 30 september 2008 werd afgesloten (het boekjaar loopt dus van juli tot Juni) nog erg fors. De omzet groeide nog met 104% (tot 95,8 miljoen dollar) en het operationeel inkomen was 7,8 miljoen dollar vergeleken met een verlies van 10 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2008.

Operationeel verbeterde er het een en ander (we zullen u de technische details besparen, maar deze hebben onder andere te maken met besparingen in doorvoer- en materiaalkosten), zodat de brutomarges op 33,4% uitkwamen en, belangrijk, ze verwachten vergelijkbare marges voor het lopende (tweede) kwartaal.

Hoewel ENER’s dunne-film-zonnecelproductie (een mond vol) 94% van de omzet vormt (via de Solar Ovonics divisie) heeft ENER nog een paar andere divisies:

Ovonic Materials geheten, welke nikkel-hydroxide produceert, een grondstof voor NiMH batterijen welke in elektrische en hybride voertuigen worden gebruikt. Cobasys is een joint-venture met Chevron welke dergelijke batterijen produceert. Het bedrijf probeert deze divisie te slijten, maar dat zal in dit klimaat zeer moeilijk worden.Obama-energy

We verwachten het nodige van de nieuwe Amerikaanse president, Barack Obama. Hij heeft een plan om middels investeringen in alternatieve energie een aantal vliegen in een klap te raken:
- een bijdrage aan een grotere energie onafhankelijkheid
- een bijdrage aan een beter millieu en reductie van ‘greenhouse’ gas, dat wil zeggen, gebruik van energiebronnen die niet bijdragen aan een opwarming van het klimaat, zoals olie, kolen en gas.
- de creatie van nieuwe, meest hoogwaardige banen en ontwikkeling van nieuwe technologieën die Amerika weer een leidende positie kan verwerven.

Met name dat laatste punt is in het huidige economische klimaat natuurlijk erg belangrijk en een rapport van Deutsche Bank toont aan dat investeringen in alternatieve energie veel rendabeler zijn vergeleken met investeringen in traditionele energie.
Waarom? Omdat de benodigde infrastructuur voor traditionele energie er al grotendeels is, maar voor alternatieve energie grotendeels nog niet.Het rapport becijfert dat een investering van 100 miljard dollar in alternatieve energie zo’n 2 miljoen nieuwe banen oplevert, terwijl hetzelfde bedrag in traditionele energie estoken slechts 540 duizend nieuwe banen zou opleveren.
In termen van banencreatie is alternatieve energie dus vier keer zo efficiënt! Een reden temeer om het in de huidige barre economische omstandigheden grootschalig aan te gaan pakken en dit lijkt precies wat Obama van plan is.Wat u natuurlijk ook wil weten, vinden we ENER koopwaardig? Een aantal overwegingen:

- de koers is met die van mede ‘dunne film’ producent First Solar nog een beetje overeind gebleven, waardoor deze producenten eigenlijk relatief duur zijn geworden ten opzichte van andere zonne-energieopwekkers. Met een geschatte winst per aandeel voor dit jaar van een ruime anderhalve dollar (in fiscaal 2009, eind juni 2010, schatten analisten een wpa van 2,90 dollar, hoewel sommige analisten deze schatting nu wel iets naar beneden toe bij stellen) hebben we het over een koers/winst verhouding van zeker 15, er zijn nogal wat goedkopere aandelen, maar:

- ongetwijfeld ligt dit aan de sterke financiële en technologische positie, er is meer cash (478 miljoen dollar) dan schuld (316 miljoen dollar), en dat is tamelijk uniek, bovendien genereert de productie een positieve kasstroom en overleving is gegarandeerd.

- de niche, geïntegreerde dakbedekking, waar ENER de grootste speler is, zou heel goed een enorme impuls kunnen krijgen van plannen van de nieuwe Amerikaanse regering. Bovendien krijgen deze kleinschaligere installaties de grootste belastingvoordelen en hebben ze het minste krediet nodig, in veel opzichten zit ENER dus in de meest gunstige niche.

- ze hebben een orderboek met maar liefst 2 miljard dollar aan orders, het zal best dat er klanten zijn die zullen uitstellen (of zelfs afstellen), en de prijzen in Europa staan onder druk, maar dit is wel een heel behoorlijke marge om de economische winter door te komen. Met name omdat het zogenaamde ‘take or pay’ gedeelte van deze orders maar liefst 1,6 miljard dollar is. Dit wil zeggen, klanten moeten de orders nemen, of anders gewoon betalen...

- ENER ziet voor het huidige kwartaal nauwelijks of geen daling in de verkoopprijzen voor haar producten, ook hier differentieert zij zich van de concurrentie (vergelijk dit eens met Suntech!)

 

Al met al vinden we de aandelen zeer koopwaardig op dips. De laagste koers van dit jaar bedraagt $18,32. Wellicht daalt ENER als de algemene beurs een zware tik te verduren krijgt terug tot dit niveau. Dat zijn dan een mooi Kerstgeschenk kunnen zijn. Let wel op. Veel solars hebben al een winstwaarschuwing uitgevaardigd. Van ENER hebben we nog niet iets gehoord. De keors gedraagt zich de laatste tijd zwakjes gezien het herstel op de beurs. Komt er wellicht een waarschuwing? Als dit het geval is en de koers zwaar in elkaar mocht klappen, dan biedt dat een uitstekend aankoopmoment. Hou dit aandeel dus goed in de gaten. Het is economisch gezien midden in de nacht, maar de zon gaat eens weer schijnen en we weten zeker dat deze aandelen dan een veelvoud van de huidige koers gaan doen.

(bron: www.wallstreetnet.be 15-12-2008)


U bent hier: inhoudsopgave - zonne-energie - zonnecellen - ENER
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !