Milieuzaken.org

feiten, getallen en opinies


Milieuwoordenboek
U bent hier: inhoudsopgave - milieuwoordenboek

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

A -I

J - Z

AAAS, American Associationfor the Advancement of Science

ABC van beleggingstermen van Mr. Money

acre = 0,404858 hectare = ca. 4.000 m2

AD, Avoided  Deforestation: nieuw programma van IUCN, met name interessant voor bescherming van primair bos in bedreigde gebieden

aerosolen, kleine stof- of vloeistofdeeltjes di in de lucht zweven

AFM = Authoriteit Financiële Markten: afm.nl

AFOLU, Agriculture, Forestry and Other Land Use projects

AGB, Above Ground Biomass

, AGW - Antropogenic Global Warming -door de mensen veroorzaakte opwarming van de wereld

albedo: .....

ALM, Agricultural Land Management

Amazonegebied: De Amazone is op de Nijl na de grootste rivier ter wereld met een totale lengte van 6.437 km. Het Amazonegebied betreft meer landen dan alleen Brazilië, maar ook Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana and Suriname. Het Amazonegebied is het grootste zoetwaterbekken ter wereld.

AMO, Atlantic Muktidecadal Oscillation

ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling

AP, Associated Press

APX-Endex, Nederlandse stroombeurs waar stroom wordt verhandeld.

AR(A/R), Afforestation - Reforestation

ARR, Afforestation, Reforestation and Revegetation

barrel (American) = 158,984 liter = 42 USA Gallons

BBC, British Broadcasting Corporation

BEF, Biomass Expansion Factor

besloten fonds voor gemene rekening (in de zin van de fiscale wetgeving): een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten in het fonds, en derhalve geen rechtspersoon of personenvennootschap.

BINGO, BIg environmental NGO

biobrandstof: klik hier voor uitleg

biodiesel: klik hier voor uitleg

biljoen: 1 miljoen x 1 miljoen, dus een miljoen in het kwadraat, dus een miljoen tot de 2e macht, wat het voorvoegsel bi verklaart, een 1 met 12 nulen, 10 tot de 12e macht.

billion: (Brits en Amerikaans Engels) is ongelijk aan ons biljoen. Billion = 1000 miljoen, een 1 met 9 nullen. Wij noemen dat een Miljard. Bekijk hiervan voorbeelden en een visualisatie: de stapel 100 $ biljetten, die samen een Amerikaans billion $ vormen.

boniteit / boniteitsklasse: zie bij Groeiklasse.

boomringen
Jaarlijkse groeiringen aan de hand waarvan je bij een afgezaagde boom kunt tellen hoe oud deze is. Worden ook gebruikt als temperatuurindicator voor klimaatveranderingen.

bosbouwtermen in het Engels
klik hier
https://www.htrg.com/educate/glossary.html#a

bric, bric's of bric-landen
Acroniem (in 2003 bedacht door de zakenbank Goldman Sachs) voor de landen Brazilië, Rusland, India en China, vier snel groeiende economieën, die naar verwachting in 2050 de rijkste landen van de wereld zullen hebben ingehaald. In juni 2009 hielden ze voor het eerst samen een topconferentie (bron: FD, 17-6-2009).

- Catastrophic Antropogenic Global Warming - door de mensen veroorzaakte catastrofale opwarming van de aarde.

CAR, Corrective Action Request

CASE, Conservation Activated Sustainable Enterprise

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

CCB Standards
Certificeringssysteem m.b.t. sociaal-etische aspecten van een project zoal bv. een bosbouwproject. Zie www.climate-standards.org

CCS = Engl: CO2 Capture and Storage; NL CO2 afvang en opslag.

CDM (Clean Development Mechanism) Kyoto-project.
Dit betekent dat de CO2-vastlegging van de bomen van zo'n project door overheden kan worden gebruikt voor hun CO2-verplichtingen onder Kyoto.

Celcius temperatuurschaal

CERES, Clouds and the Earth's Radiant Energy System

Chicago Climate Exchange

Beurs voor de verhandeling van CO2-emissierechten:
www.chicagoclimateexchange.com

"closed end" beleggingsmaatschappij: toe- en uittreding zijn beperkt; je kunt de aandelen dus alleen van de maatschappij kopen of aan de maatschappij verkopen als hen dat goed uit komt.

CO2
koolstofdioxide; 1 molecuul CO2 bestaat uit 1 atoom koolstof (C) en 2 atomen zuurstof (O); Essentiële bouwsteen voor alle leven op aarde ! Wordt beschouwd als broeikasgas; kan onder druk vloeibaar gemaakt en opgeborgen in oude aardgasvelden. Lees meer.

CO2- en klimaattermen: woordenboek in het Engels

CO2-voetafdrukken
Producten die wij consumeren (bv. een maaltijd nuttigen) en handelingen die wij uitvoeren (bv. een vliegreis maken) hebben allemaal op allerlei manieren geleid tot een proces waarbij CO2 vrijkomt. Dat noemt men de voetafdruk van zo'n product of dienst. Lees meer.

CRU, Climate Resaearch Unit : afdeling klimaatverandering van de universiteit van East Anglia (UK), waar Phil Jones de leiding had: zie o.a. "climategate" . Ze stellen de mondiale temperatuur op land samen

DDT, dichlorodifenyltrichloorethaan

discounted cashflow methode. De toekomstige opbrengst (van bv. een plantage) wordt verdisconteerd (teruggerekend) naar vandaag op basis van een disconteringsfactor van een gekozen percentage, gedurende een aantal jaren tot de eindkap.

DOE, Department of Energy

Dunkelflaute
Een periode aangeduid waarin weinig tot geen energie kan worden opgewekt door middel van wind en zonlicht, wegens gelijktijdig optredende duisternis en windstilte. Dunkelflaute is een van oorsprong Duitse term, waarin de woorden ‘Dunkelheit’ (duisternis) en ‘Flaute’ (weinig wind) worden samengevoegd.

EBN - Energie Beheer Nederland (neemt namens de Nederlandse Staat deel in de winning van Nederlandse bodemschatten)

ecosystemmarketplace.com
zeer informatieve Engelstalige zustersite van bosbouwbeleggingen.nl

EEX, Duitse stroombeurs, waar electriciteit wordt verhandeld

Ell Niña: periodieke veranderingen van zee- en luchtstromen in het tropisch gedeelte van de Stille Oceaan (Pacific Ocean), die de temperatuur in de hele wereld tijdelijk kan odoen afkoelen, vaak direct volgend op een El Niñio.

El Niño (Spaans voor Kerstkind): periodieke veranderingen van zee- en luchtstromen in het tropisch gedeelte van de Stille Oceaan (Pacific Ocean), die de temperatuur in de hele wereld tijdelijk kan opwarmen. Zie hier voor uitleg-video van @climateNewsCA; Zie ook hier voor een uitleg van het KNMI.

energiedragers: steenkool, gas, olie, dieselolie, benzine, kerosine enz. Lees verder

Engelse bosbouwtermen: klik hier

Engelse financiële termen (8000 stuks):
klik hier voor Bloomberg.com
Engelse financiële termen: klik hier voor Reuters

Engelse scheepvaarttermen:
https://www.marad.dot.gov/publications/glossary/A.html

ENSO,

EPA = Environmental Protection Agency (USA)

ETH, Eidgenössische Technische Hochschule

ETS, Emission Trading System

EUMC, Erasmus Universitair Medisch Centrum

Eurelectric, Europesche koepel van electriciteitsproducenten.

FACE, Free Air Carbon Enrichment

Fahrenheit temperatuurschaal

FD = Het Financieele Dagblad (www.fd.nl), op deze site veel geciteerd.

FD-woordenboek voor beleggers

FOIA, Freedom of Information Act

forcings: onafhankelijke (voorspellende) variabelen, zoasl b.v. de CO2-concentratie als voorspeller van de aard-atmosfeer-temperatuur.

FSC (www.fsc.org)
‘FSC’ staat voor Forest Stewardship Council. Vrij vertaald: Raad voor Goed Bosbeheer. FSC is een in 1993 opgerichte onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die zich wereldwijd inzet voor verantwoord bosbeheer. Boseigenaren, lokale bevolking, houthandel en milieuorganisaties werken samen in FSC. Lees meer.

G8
conferentie van 8 grote Industrielanden, die met enige regelmaat een topontmoeting houden, zoals bv. in 2007 in Duitsland. Het betreffen: USA, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en Rusland. In 2007 zijn op de laatste conferentiedag ook 5 opkomende landen aangeschoven: China, India, Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika.

G20
idem , maar dan de Europesche Unie en 19 grote landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedie-Arabië, Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

gallon (USA) = 3,785 liter

gallon (imperial) = 4,55 liter

GHCN, Global Historical Climatology Network

1 gigawatt is 1000 megawatt = (10 tot de 9e) watt.
1 kilowatt = 1000 watt = 10 tot de 3e watt.
1 megawatt = 1 miljoen watt = 10 tot de 6e watt = 1000 kilowatt
1 gigawatt is 1000 megawatt = (10 tot de 9e) watt. = 1 miljoen kilowatt

GISS, Goddard Institute for Space Studies (USA), onderdeel van de NASA, een van de 2 groepen in de USA die mondiale temperatuur samenstellen, waar bekende klimaat-alarmist James Hansen directeur was (is ?)

GMST, afkorting van global mean surface temperature

groeiklasse (Engels: site index), ook wel Boniteit genoemd.
Geeft (meestal op basis van boomhoogte) de kwaliteit van de bomengroei van een perceel weer. De hoogte, wordt in de tijd gezet met een log-grafiek: het percentage hoogtegroei neemt jaarlijks af.

Groene Rekenkamer, De: een website die zeer critisch denkt over het huidige milieudenken en -beleid in de wereld: bekijk en beluister hun visie hier.
Per mei 2010 zoeken ze sponsors voor een kritische film over windmolenparken, die helemaal geen CO2-uitstootbesparing opleveren, zoals bijna iedereen denkt. Ook een kleine bijdrage is welkom en levert U de documentaire op CD op ! Lees verder op hun website.

GSFF - Global Solidarity Forest Fund

GWPF-Global Warming Policy Foundation

HadCRUT, grond-temperatuur meetreeksen van de Britse universiteit van East Anglia, Hadley Centre

Hadley Centre (UK), vergelijkbaar met ons KNMI. Ze berekenen de temperatuurtrend voor de Oceanen.

hectare = 100 bij 100 meter is 10.000 m2 = 1/100e km2

homogeniseren van temperatuurmetingen: zie - KNMI, Gehomogeniseerde tijdreeksen dagwaarden 

IAC, Inter Academy Council

IAEA = Internationaal Atoomenergieagentschap

ICOADS, International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set

IEA - International Energy Agency

IFAW - International Fund for Animal Welfare (Internationaal Fonds voor dierenwelzijn)

IFRS: International Financial Reporting Standards, een stelsel van boekhoudregels, dat internationaal veel wordt gehanteerd.

ijsberen: zie hier

IPAM, Braziliaans Onderzoeksinstituut voor de Amazone Omgeving

IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change; Opgericht in 1988; maakte rapporten in 1990, 1995, 2001 en 2007; Het hoofd van het IPCC is de Indiase wetenschapper R.K. Pachauri (https://news.bbc.co.uk/2/hi/8387737.stm); Elsevier; Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 3) stelt dat het IPCC de motor is van de "Internationale klimaatcommotie". Zie onder voor de Nongovernmental IPCC, de NIPCC, die het IPCC sterk bekritiseert.

ITRDB, International Tree Ring Data base

IUCN, International Union for the Conservation of Nature

JACO (www.jaco-cdm.com/english/index.html)
Japanse organisatie, die bosbouw-emissierechten certificeert conform Kyoto Protocol's Clean Development Mechanism. Ze staan hiervoor geregistreed bij de Verenigde Naties in Genève.

Joule = energiemaat. 1 joule / sec = 1 watt .

petajoule (1 tot de 15e Joule)

Kelvin temperatuurschaal

Kernenergie-ABC (https://www.nrg.eu/public/abc/abc_boek.html)

Kilowattuur ( kwh): Gezinnen zien op hun elektriciteitsrekening de hoeveelheid aan hen geleverde energie uitgedrukt in de afgenomen hoeveelheid kilowatt-uur (kwh): dat betekent dat je bv. een straallamp die 1000 watt aan elektrische energie verbruikt een uur hebt laten aan staan: dan heb je 1 kwh verbruikt. In het groot reken je niet in kwh, maar in megawattjaar. Dan laat je een jaar lang 1000 van die straallampen aan staan.

k betekent kilo en betekent dus 1000 x
h betekent hour (uur) en dat zijn 3600 seconden. 
1 watt = 1 Joule / seconde. Watt is een maat van vermogen. Vermogen is de Energie per tijdseenheid.
1 kWh is dus 1000 J/s x 3600 s. Delen door seconden en vermenigvuldigen met seconden, dat valt dus tegen elkaar weg:
1 kWh = 1000 J x 3600  = 3 600 000 J.
1 petajoule = (1 tot de 15e Joule) = 1.000.000.000.000.000 Joule

1 kilowatt = 1000 watt = 10 tot de 3e watt.
1 megawatt = 1 miljoen watt = 10 tot de 6e watt = 1000 kilowatt
1 gigawatt is 1000 megawatt = (10 tot de 9e) watt. = 1 miljoen kilowatt
1 terrawatt is 1000 gigawatt = (10 tot de 12e watt)
1 petawatt is 1000 terrawatt = 10 tot de 15e watt)
Zie een tabel in wikipedia:

Klimaat: De gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een langere periode (meestal minstens 30 jaar). Zie ca. 20 verdere beschrijvingen.

Klimaat- en CO2-termen: woordenboek in het Engels

Klimaatwoordenboek van hier.nu

Klimatosoof, De: website die zeer critisch staat t.o.v. de huidige klimaatcommotie. Gerelateerd aan de Groenen Rekenkamer.

km2, 1 vierkante kilometer = 100 ha = 1 miljoen m2.

KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, te De Bilt

Kyoto
verdrag van Kyoto (uit 2001, warvan de 1e fase af loopt in 2012). Lees meer.

LNG (Engels: Liquified Natural Gas) = vloeibaar natuurlijk gas

LPG: Liquid Petroleum Gas = vloeibaar gas dat vrijkomt bij olieraffinage.

Lysenkoïsme, Met Lysenkoïsme wordt tegenwoordig bedoeld de manipulatie of distorsie van het wetenschappelijk proces om een van tevoren bepaalde conclusie te bereiken, conform de heersende ideologie, in lijn met sociale of politieke doelstellingen. Zie b.v. ook hier.

Maten en gewichten in de olie-industrie

1 megawatt (MW) = 1000 kilowatt = 1 miljoen watt = 10 tot de 6e watt. Zie ook onder watt en kilowatt:

1 kilowatt = 1000 watt = 10 tot de 3e watt.
1 megawatt = 1 miljoen watt = 10 tot de 6e watt = 1000 kilowatt
1 gigawatt is 1000 megawatt = (10 tot de 9e) watt. = 1 miljoen kilowatt
1 terrawatt is 1000 gigawatt = (10 tot de 12e watt)
1 petawatt is 1000 terrawatt = 10 tot de 15e watt)
Zie een tabel in wikipedia:

Micrometer of micron (afkorting µm)
lengtemaat: 10 tot de -6e meter, oftewel 0,000001 meter, dus een miljoenste meter. Fijnstof bv. bestaat uit deeltjes, kleiner dan 10 micron, dus kleiner dan 1 honderdduizendste meterm

Milancovitch cycli

Milieuorganisaties in Nederland (particuliere)

"milieuwoordenboek" van Rypke Zeilmaker

Miljoen: 1 met 6 nullen = 1.000.000

Miljard: 1 met 9 nullen = 1.000.000.000 = 1.000 miljoen

MMTS, Maximum-Minimum Temperature System

MNP - Milieu- en Natuurplanbureau

NAS, National Academy of Sciences

NASA - Noord Amerikaanse ruimtevaart organisatie

NAVO, Noord Atlantische Verdrags Organisatie

Natuurorganisaties in Nederland (particuliere)

NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in Boulder, Colorado (USA)

NIBO - Nederlandse Internationale Bosbouw Onderneming N.V.

NIPCC - Nongovernmental International Panel on Climate Change; zuiver wetenschappelijke tegenhanger van de verpolitiekte IPCC (zie boven): opgericht in 2005; in 2007 een workshop in Wenen onder leiding van Dr. S. Fred Singer, emeritus hoogleraar omgevingswetenschappen aan de Universiteit van Virginia (USA); Hij is de redacteur van hun eerste rapport in maart 2008.

NSIDC - National Snow & Ice Data Center (geeft o.a. actuele en historische grafieken van de poolkappen)

NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (USA), een van de 2 instituten in de USA die een mondiale temperatuur samenstellen.

NOAA-NCDC = NOAA - National Climatic Data Center

Nord Pool, Scandinavische stroombeurs, handelsplaats voor electriciteit..

Olie-industrie: Measurement Units and Conversion Factors

Olie-industrie: Conversion Reference page

Oliemaatschappijen: lijsten met namen en beursnotering-codes

Ons = 100 gram

OPEC = Oil Producing and Exporting Countries, een belangengroep van 12 olieproducerende en -exporterende landen. Tezamen zijn ze anno 2011 goed voor ca. 40% van alle in de wereld geprocuceerde olie (bron). Zie details onder olieproduktie.

OVSE, de Organistatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waarin de NAVO samenwerkt met niet-lidstaten uit Europa en Azië.

PAW - Pan American Woods

PCCC
Platform Communication on Climate Change, een samenwerkingsverband tussen Nederlands belangrijkste klimaatinstituten, zoals het KNMI, de Universiteit van Wageningen en het Milieu Planbureau

personenregister

petajoule (1 tot de 15e Joule)

PIR, precision infrared radiometer, meetinstrument voor SSR, measures wavelengths from 0.285 to 2.8 microns

ppm (parts per million), bv. CO2 concentratie in de lucht.

PSP, Eppley precision spectral pyranometer, meetinstrument voor SSR, measures wavelengths from 0.285 to 2.8 microns, including most of the solar spectrum.

RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland, gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu. De kerntaken van het RIVM dienen als ondersteuning van het beleid van de overheid (zie wikipedia).

RSPO, De ronde tafel voor Duurzame Palmolie, is een initiatief van bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ze hebben een standaard ontwikkeld voor verantwoorde palmolieproductie, waarbij mens en natuur worden gespaard en de broeikasgas-uitstoot wordt beperkt. Lees verder.

Scheepvaarttermen in het Engels:
https://www.marad.dot.gov/publications/glossary/A.html

SFI ® - Sustainable Forestry Initiative (SFI®)
A comprehensive system of principles, objectives and performance measures developed by foresters, conservationists and scientists that combines the perpetual growing and harvesting of trees with the protection of wildlife, plants, soil and water quality. For more information, please go to SFI

Sicirec
Afkorting van Sistemas de Circulación Ecológica (Ecologische kringloopsystemen), een in Nederland gevestigde, internationaal opererende, bosbouwbeleggings-maatschappij. Zie www.sicirec.org

site index: zie Groeiklasse.

SPPI - Science and Public Policy Institute
Dit instituut is sterk geliëerd aan dhr. Monckton of Brenchley
Robert Ferguson, President: email: bferguson@sppinstitute.org
website: www.scienceandpublicpolicy.org
209 Pennsylvania Avenue, SE, suite 299, Washington DC 20003

SSR-Surface Solar Radiation = Zonnestraling op het aardoppervlak

T&E, Transport & Environment, een Europesche milieuorganisatie, directeur anno 2009 is dhr. Dings.

temperatuurschalen: Celcius, Fahrenheit, Kelvin e.a.

terrawattuur: 10 to de 12e watt uur

ton
1 ton = 1000 kilo

triljoen is 10 tot de macht 18, is een miljoen tot de 3e macht, dus 1.000.000.000.000.000.000, een 1 met 18 nullen: een miljoen x een mijoen x een miljoen.
Het Europese triljoen is 1.000.000 (1 miljoen) keer een Amerikaans trillion.

trillion: (Amerikaans en Canadees Engels): namelijk 10 tot de macht 12, een 1 met 12 nullen, dus gelijk aan ons biljoen: 1 miljoen x 1 miljoen. Bekijk hiervan een visualisatie: de stapel 100 $ biljetten, die samen een Amerikaans triljoen $ vormen. In Amerika lijkt dus alles altijd 1 miljoen keer groter, erger, indrukwekkender etc. dan in Europa !

UNFCCC
= The United Nations Framework Convention on Climate Change
uit 1994. Lees meer.

USCRN = U.S.Climate Reference Network
= door NOAA bijgehouden 114 Amerikaanse weerstations buiten stedelijk gebied. Zie b.v. Morrison (oct. 2022)

USHCN - United States Historical Climatology Newtwork; Dat is het netwerk dat door CRU, GISS en NOAA gebruikt wordt voor mondiale temperatuurmetingen.

valuta rekenhulp voor Euro naar / van $, Pound, etc.

VOS, vluchtige organische stoffen.

watt = een maat van vermogen. Vermogen is de Energie per tijdseenheid.
W betekent watt en dat is gelijk J/s (Joule per seconde)
(Joule is de natuurkundige eenheid voor energie)
zie ook: kilowatt-uur:
k betekent kilo en betekent dus 1000 x
h betekent hour (uur) en dat zijn 3600 seconden. 
1 kWh is dus 1000 J/s x 3600 s. Delen door seconden en vermenigvuldigen met seconden, dat valt dus tegen elkaar weg:
1 kWh = 1000 J x 3600  = 3 600 000 J.
1 petajoule = (1 tot de 15e Joule)

WMO = Wereld Meteorologische Organisatie

WNF = Wereld Natuur Fonds

woordenboek met beleggerstermen van Mr. Money.

woordenboek met biologietermen

woordenboek met bosbouwtermen (in het Engels)

woordenboek met ecologietermen

woordenboek met financiële termen (in het Engels, van Reuters) woordenboek met financiële termen (in het Engels, van Bloomberg)

woordenboek met hypotheektermen

woordenboek met kernenergietermen

woordenboek met klimaat- en CO2-termen: (in het Engels)

woordenboek met natuur- en milieutermen

woordenboek met scheepvaarttermen (in het Engels)

zeldzame metalen: Engels ook wel Rare Earths Elements (EER's) genoemd of Technology Metals, worden verwerkt in allerlei electronica, civiel en militair. Ze worden veel gebruikt in o.a. hybride en electrische auto's. Er dreigen tekorten.


U bent hier: inhoudsopgave - milieuwoordenboek
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin