Asterix: de hemel valt op ons hoofd

Milieuzaken.org
----
feiten, getallen en opinies

 


CO2 in de atmosfeer
bejubeld, aanbeden en bestreden......
uitgeademd en onder de grond gestopt


Systematische Inhoudsopgave
U bent hier: inhoudsopgave - systematische inhoudsopgave

Zie ook de Alfabetische Inhoudsopgave van deze website

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

personenregister

bibliografie

en Facebook of Linkedin


BOSSEN en VEGETATIE
hout en houtproducten

  AARDE   ATMOSFEER
(dampkring) & KLIMAAT
  WATER   ENERGIE   ECONOMIE, BELEID & WETENSCHAP

acetylation of wood Amazonegebied
Arbolivia project

Belangenvereniging Bomen Op Stand - BBOS

bomen


boomplant-certificaat-kado

boomringmetingen

Borneo

bosbouwbedrijven
:
- Costa Rica
- Flor y Fauna
- Forest Trading
- Pan American Woods
- Precious Woods
- Terra Vitalis
- wereldwijd


bosbouw- beleggings-maatschappijen
--- FIAM
--- Global Solidarity Forest Fund
---
Molpus Woodlands Group
---
Goodwood
--- Floresteca

--- Hancock Timber Resource Group
---
NIBO
---
Sicirec
--- Sicirec Bosbouw Mix Fonds
---
Sicirec Forestry Mix Fund
---
Sicirec formule
--- Teakwood International

bosbouw-keurmerken BOSSEN
- in Nederland

bosbranden
brandstof uit biomassa


glossary of forestry terminology

herbebossing
honger
hout
hout als biobrandstof

houtbedrijven:
- in Indonesië
- in Nederland
--- Jacob Sprey
- oude aandelen van
- oude rekeningen van

hout-keurmerken

houtprijsontwikkelingen
- in Nederland
- nieuws
Nationale Parken in Nederland
Nederlandse bossen

(is) Nederland vol ?

ontbossing:
- van Borneo

Oostvaardersplassen
personenregister

S&P Global Timber & Forestry tracker

timber tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aardbevingen
- schaal van Richter

ammoniak
asbest


bevolkingsomvang
-Darwin Awards

biodiversiteit
branden

droogte

fauna
- dolfijnen
- ijsberen
- Marc van Roosmalen
walrussen

flora
- fotosynthese
koralen
- Partij van de Planten

geo-engineering
Greenpeace

Groenland

honger

ijstijden-cyclus

land- & tuinbouw

mest: zie uitwerpselen

metalen:
- tin
-
Uranium
- zeldzame metalen

Milancovitch cycli
milieuvervuiling

Noordpool
- Noordpoolroute

nutatie

Partij voor de planten

personenregister

Richter, schaal van

stikstof-verbindingen

tuinbouw

uitsterven van soorten

(het grote) uitsterven van 251 miljoen jaar geleden

uitwerpselen
- dierlijke

- menselijke
- mest

veeteelt
vervuiling aarde
vulkanen

weergoden

wind & stormen, cyclonen & orkanen

winters:
- strenge winters
- milde winters

woestijnen

zeldzame metalen
zonne-activiteit

Zuidpool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGW- antropogenic global warming

ammoniak
atmosfeer

broeikas:
- broeikaseffect
- broeikasgassen
--- C02
--- methaan
--- waterdamp

CAGW
climate gate
:
- emails

C02
- CO2 afvang en opslag

dampkring

El Niño en El Niña
extreem weer

Global Warming:  How It All Began

glossary of C02 and climate terms

hete zomers
hiatus (pauze in opwarming)
hitte-eiland-effect
hittegolven

ijskernen-onderzoek
ijstijden-cyclus
IPCC

kleine ijstijd

KLIMAAT
- alarmisme
-
beleid & verdragen
- consensus over
- definities
- in de media
- kinderen
- modellen
- opwarming
- opwarmingspauze
- psychologie
- rechtzaken
---Urgenda
- verandering
- -- verandering en volksgezondheid
- verdragen & beleid
- wetenschap(pers)

KNMI

lucht:
- luchtkwaliteit
- luchtsamenstelling
-
luchtvervuiling

Maan
methaan


Nature, not Human Activity, Rules the Climate

onweer
opwarming klimaat

ozonlaag

personenregister

satellietmetingen
stikstof-verbindingen
storm en wind

temperatuur:
- metingen

- reeksen
-analyses
-metingenbeheer
-presentaties
- schalen

urban heat island effect (UHI)

waterdamp
weergoden
wind en storm
winters:
- strenge winters

- milde winters

woordenlijst:
- van CO2 en klimaattermen

zomers (hete)

zure regen

 

badkuiptest
bergwater

drinkwater

El Niño en El Niña

gletsjers

ijsbergen:
- in Lake Michigan

ijskernen-onderzoek
ijstijden-cyclus

kleine ijstijd

meren

neerslag

Noordpool
- Noordpoolroute

Oostvaardersplassen
overstromingen

personenregister:

regen

rivieren
- energieopwekking in

scheepvaart
- zeilschepen

sneeuw

tsunamis
- ontstaan van


visserij

water:
waterdamp
waterkrachtcentrales:
-- in de Philippijnen
- waterverbruik
- watervervuiling
----- door plastic
- watervoorraden
- waterkwaliteitszorg

wolken

zeeën
- zeespiegelstijging
- watertemperatuur
- olievervuiling
- zeilschepen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aardwarmte
AlgaeBiofuel
algen

auto's
- op elektra
- op waterstof

- met hybride systemen

beleggen in energiebesparing

biobrandstoffen:
- bio-diesel
- bio-ethanol
- bio-gas
- biomassa-centrales
- koolzaad
- mais

CO2 afvang en opslag

diesel

duurzame energie

elektriciteitsbedrijven

elektrische
- auto's

ENER

ENERGIE
- armoede
-
energiebeleid
-
energiebesparing
- en geopolitiek
- besparings-onderzoek
-
energielabels voor woonhuizen
-
energieopwekking in rivieren
-
energieproductie en distributie
- energietransitie
- energieverbruik:
----
bij recreatie
---- bij transport
---- bij werk
---- bij wonen

ethanol:
- Tiger Ethanol

EU-biobrandstoffenbeleid

fietsen
fossiele brandstoffen

gas: een overzicht
- gasleidingen
- gasproduktie
- gas (schalie)

- gasverbruik
- gasvoorraden wereldwijd
-
gaskraan naar Europa:
----- Rusland
--------- Gazprom-lied

vloeibaar gas: vervoer en distributie

geopolitiek en energie
groene stroom

hernieuwbare energie
hout als biobrandstof
huishoudens

Intel belegt in zonne-energie

kerncentrales
-afval
-ongevallen
- ontmantelingskosten

kernenergie
- tegenstanders
- voorstanders

kolen:
- centrales
- productie en -distributie
- verbruik

koolzaad

lage CO2-energie

menskracht

olie
- 145 olie- en gasbedrijven
- oliebronnen in Mongolië
- olie en geopolitiek
- oliemaatschappijen: een lijst
- oliepalmen
- olieproducerende landen
-olieproduktie en distributie

- olieverbruik
- olievoorraden
- olievervuiling in zee
- olievoorraden

OPEC: zie olieproduktie

 

atoombewapening

beleggen in energiebesparing

beurs:
- noteerde bedrijven

- wijsheden

bruto nationaal produkt

Campbell Group
Caterpillar Inc.
circulaire economie
citaten

energiebeleid

G20
gegevensanalyse

Google Inc.
Google bedrijfs-cijfers

goud
griepvirussen

Hertzberger, Rosanne
honger
huizen:
-- bijzondere
-- van beroemde personen

IPCC
Islam: te veel in Nederland ?

KLIMAAT
- alarmisme
- beleid & verdragen
- consensus over
- definities
- in de media
- kinderen
- modellen
- opwarming
- opwarmingspauze
- psychologie
- rechtzaken
- verandering
- -- verandering en volksgezondheid
- verdragen & beleid
- wetenschap(pers)

landbouw, tuinbouw en veeteelt

landen
- Bolivia
- China
- Costa Rica
- Groenland

media en klimaat
melkveehouderij

metalen
- kobalt
- staal
- tin
-
Uranium
- zeldzame metalen

(is) Nederland vol ?

peer review
pensioenen
personenregister

satellietmetingen

temperatuur:
- metingen

- reeksen
-analyses
-metingenbeheer
-presentaties
- schalen

tuinbouw

UN-United Nations

valuta

veeteelt
VN-Verenigde Naties
Vopak

we betalen ons suf
"om de wereld te redden"

windpark-omwonenden: vergoeding voor

zelfdoding
Zoninvest


 

 

BOSSEN en VEGETATIE
hout en houtproducten

  AARDE   ATMOSFEER
(dampkring) & KLIMAAT
  WATER   ENERGIE   ECONOMIE, BELEID & WETENSCHAP
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      paardenkracht
palmolie
personenregister

shaliegas
"schone" energie
schoner gasverbruik
schoner olieverbruik

spaarlampen
storm & wind
stroom (groene)

Tiger Ethanol
treinen

warmtepompen waterkrachtcentrales:
- Philippijnen

waterstof

werken en energieverbruik

wind & storm

windmolens:
- klassieke
- moderne (turbines)

wonen en energieverbruik
woningisolatie

zon (de)
Zoninvest
zonne-activiteit
zonnecellen
zonne-energie
zonne-energiecentrales

zonne-energietoren in Rio de Janeiro

zonnepanelen:
- op de boerderij
- bij huis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U bent hier: inhoudsopgave - systematische inhoudsopgave

Zie ook de Alfabetische Inhoudsopgave van deze website

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

personenregister

bibliografie

Of zoek met Google binnen deze website

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedinvoor uw rust en frisse boslucht......................

TE HUUR:


Ideaal vakantiehuis (met CV en wifi) voor natuurliefhebbers en rustzoekers, uniek (af)gelegen aan de rand van een 0,5 ha. heideveld, te midden van 50 ha. natuurgebied van (vooral) Natuurmonumenten te Norg (Drenthe)


.