Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Bossen Wereldwijd
U bent hier: inhoudsopgave - onze bossen - bossen wereldwijd

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Bosgebieden wereldwijd

wereldkaart-met-bossen

 

bos en natuur per inwoner


Oorspronkelijke oerbossen zijn nog aanwezig in de tropen (hardhout, zie donkergroen) en in gematigde streken (naaldhout, zie lichtgroen).

Bossen in Noord-Amerika, Scandinavië en Rusland leveren veel hout voor de papierindustrie en worden steeds meer duurzaam beheerd.

De tropische bossen worden echter in hoog tempo gekapt. De productie van hardhout zal daardoor in de toekomst steeds meer onder druk komen te staan.

screenshot-236

Er zal schaarste ontstaan als gevolg van de afname van tropische bossen en de bestrijding van illegale kap.

In de toekomst moet de aanvoer van tropisch hardhout komen uit duurzaam beheerde bossen.

Op dit moment is echter nog maar een klein percentage (1%) van de wereldproductie van tropisch hardhout afkomstig van verantwoord beheerde plantages.

sicirec

Onderzoek wijst uit dat de vraag naar hardhout in de toekomst juist nog fors verder gaat stijgen. Er is wereldwijd een groeiende behoefte aan hout.

De snelle economische ontwikkeling van opkomende landen als China en India zal de vraag naar tropisch hardhout extra doen stijgen.


Het Amazonegebied

De Amazone is op de Nijl na de grootste rivier ter wereld met een totale lengte van 6.437 km. Het Amazonegebied betreft meer landen dan alleen Brazilië, maar ook Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana and Suriname. Het Amazonegebied is het grootste zoetwaterbekken ter wereld (FD, 6-12-2007).

blootsvoets door de Amazone-Marc van Roosmalen   Marc van Roosmalen heeft prachtige boeken geschreven over zijn tochten en ontdekkingen van onbekende dieren en planten in het Amazonegebied, zowel in het Nederlands als in het Engels.   barefoot through the Amazon- Marc Roosmalen

Van het Engelse boek Barefoot through the Amazon in het Engels kunt U hier een deel downloaden en lezen / bekijken.


Van het Nederlandse gelijknamige boek Blootsvoets door de Amazone kunt U hier een deel downloaden en lezen. Klik hier en download de boeken folder van MARC! De Nederlandse versie genaamd " Blootsvoets door de Amazone " krijgt u direct door MARC toegestuurd bij donaties van € 50,- of meer op ING betaalrekening 2029593 t.n.v. Hr M.G.M. van Roosmalen

Help Marc van Roosmalen te overleven !
Tilburger van geboorte (1947) - Braziliaan van nationaliteit (hij strijdt om zijn verloren Nederlanderschap te herwinnen) - briljant wetenschapper - belangrijkste kenner van het Amazonebekken dat hij blootsvoets doorkruiste - ontdekker van maar liefst twíntig nieuwe zoogdieren - onvermoeibaar activist voor het behoud van het regenwoud - met de dood bedreigd door belanghebbenden bij illegale houtkap – gedetineerd in een van de beruchtste gevangenissen van Brazilië - op de vlucht voor de Braziliaanse justitie - ondergedoken in Nederland dat weigert hem de status van vluchteling te verlenen.
Vanwege mij onbegrijpelijke redenen is Marc zijn Nederlandse nationaliteit tijdens bovenstaand relaas kwijtgeraakt. Dat kan hem zijn leven kosten in een Braziliaanse gevangenis. Maar een mens van deze statuur - In 2000 riep Time Magazine hem uit tot een van de ‘Helden van de Planeet’ - verdient het meer dan wie ook om juist ereburger van Nederland te worden, met alle internationale bescherming die het Nederlanderschap gelukkig biedt. Help hem - en het fatsoen en de eer van ons land - daarom om zijn verloren Nederlanderschap terug te krijgen. Klik daartoe op deze link en teken de petitie hiertoe. Enig geduld is nodig, maar voor hem van heel groot belang ! (update: 30-11-2009).


Interessante links:

https://wonders-of-the-forest.jouwpagina.nl/U bent hier: inhoudsopgave - onze bossen - bossen wereldwijd

Zie verder op onze volgende webpagina's:

bossen

Nederlandse bossen

bomen

ontbossing

herbebossing

Partij voor de planten

sicirec

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin