Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Dierlijke mest

U bent hier: inhoudsopgave - "schone energie" - biobrandstoffen - dierlijke mest
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Er wordt in Nederland ontzettend veel mest geproduceerd
In Nederland leven ieder jaar ruim 20 miljoen varkens (bron: www.varkensinnood.nl).
In Nederland leven 1,5 miljoen runderen (bron: NOVA-TV, 26-9-2008)

Het FD van 4-9-2008 meldt wel dat de totale hoeveelheid in Nederland geproduceerde mest van onze veestapels 70 miljoen ton bedraagt, dus 70.000 miljoen kilo. Per inwoner is dat 70.000 : 16,5 = ruim 4.000 kilo per jaar en per dag ruim 10 kilo ! Daar komen de huisdieren en menselijke inwoners van ons land nog eens bij.Vroeger was mest een kostbaar goed.
Weinig vruchtbare akkers werden bemest met in stro opgevangen stalmest. Maar ook de menselijke mest uit de grote steden werd afgevoerd om deze belangrijke functie te vervullen. Reeds in de zestiende eeuw werden faecaliën en huisvuil afkomstig uit Amsterdam verkocht op het platteland, ter bemesting van de landerijen. In 1848 kon je hier in zelfs beleggen ! Lees hier meer over.

We haalden voor de landbouw ook mest uit het buitenland, zoals bv. de Guano uit Zuid Amerika, de gedroogde mest van vogels, die daar in eeuwenoude dikke lagen voorkwam en werd afgegraven en geëxporteerd als mest.

Maar paardenmest werd in de grote steden een ware plaag
Paardenmest werd in de grote steden eind 19e eeuw een reusachtig milieuprobleem dat onoplosbaarleek: lees een boeiend gedetailleerd verslag over de onthutsende wantoestanden in de grote Amerikaanse steden: de komst van de automobiel voorkwam dat de steden verdronken in de voorspelde lagen mest van wel 9 meter hoogin de straten, of nog erger.....
Deskundigen uit die tijd schatten dat elk paard dagelijks tussen de 6 en de 13 kilo mest produceerde. Voor New York en Brooklyn, met in 1880 (lang voor het hoogtepunt van de paardeneconomie) een gecombineerde paardenpopulatie van tussen de 150.000 en 175.000 dieren betekende dit dat er dagelijkse ongeveer 1,5 miljoen kilo paardenmest in de straten en stallen van de stad werden gedeponeerd. Elk paard produceerde ook ongeveer een een liter urine per dag.
Onze westerse grote steden mogen dan verkeersproblemen en luchtvervuiling kennen, ze vallen in het niet bij de milieuproblemen uit het paardentijdperk.Mestoverschot een opgelost probleem ?
Ooit stonden de kranten er vol van, maar anno 2008 horen en lezen we steeds minder over een Nederlands "mestoverschot". De mestproductie, het zgn "uitrijden" van of in de grond injecteren van gier is aan regels onderhevig en boeren houden tegenwoordig een "mestboekhouding" bij.

Biogas
Steeds vaker lezen we dat individuele boeren hun mest aanwenden als brandstof voor energieproducten: biogas uit mest wordt populair en kan zelfs zonder de huidige regeringssubsidies rendabel worden geproduceerd.

Daarom pleit Marjolijn van Oordt er in het FD van 17-6-2009 voor om een landelijk net van biogasstations te bouwen, dus stations voor LNG (liquified natural gas, wat ons aardgas ook is), zodat we massaal kunnen overstappen op personenauto's, bussen en bestelwagens op LNG, zowel afkomstig uit onze bodemschatten als uit biogascentrales, die onze nationale schat aan mest verwerken tot biogas.
Momenteel hebben een we een net met tankstations voor LPG (liquified petroleum gas), dat vrijkomt bij de raffinage van aardolie. Op gas rijdt men aanzienlijk schoner dan op benzine of diesel.

    koeienmest-biogas
illustratie: Hein de Kort in het FD van 17-6-2009; klik op foto voor vergroting


Kippenmest als bron voor electriciteit
Op 3-9-2008 is in Moerdijk een biomassacentrale geopend, die jaarlijks 440.000 ton (= 440 miljoen kilo) kippenmest gaat omzetten in groene stroom. Hiermee kunnen 90.000 huizen van stroom worden voorzien: een behoorlijke stad dus !
Dat kan nog uitgebreid: In Nederland wordt 1,2 miljoen ton kippenmest geproduceerd, dus wel 3 x zo veel als de fabriek in Moerdijk kan verwerken. Helaas is de mest van koeien en varkens natter dan die van kippen. Daarom is die mest moeilijker te verbranden en om te zetten in stroom (maar het kan wel worden aangewend voor de productie van biogas: zie boven). De as die bij de verbranding van de kippenmest overblijft wordt hergebruikt als grondstof voor kunstmest.


U bent hier: inhoudsopgave - "schone energie" - biobrandstoffen - dierlijke mest
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !