Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Bosbouw- en houtkeurmerken
U bent hier: inhoudsopgave - bosbouw- en houtkeurmerken

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

FSC
www.fscnl.org

De afkorting ‘FSC’ staat voor Forest Stewardship Council. Vrij vertaald: Raad voor Goed Bosbeheer. FSC is een in 1993 opgerichte onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die zich wereldwijd inzet voor verantwoord bosbeheer. Boseigenaren, lokale bevolking, houthandel en milieuorganisaties werken samen in FSC.

Volgens FSC betekent goed bosbeheer; houtproductie op een economisch verantwoorde wijze (profit), die rekening houdt met milieu en natuur (planet) en de rechten van de lokale bevolking (people).

FSC hanteert 10 regels die wereldwijd van toepassing zijn en per regio ‘vertaald’ worden naar de lokale omstandigheden. Als een bosbeheerder voldoet aan deze principes wordt het bos gecertificeerd door een onafhankelijke instantie (de certificeerder). Deze beoordeelt het beheersplan en controleert de uitvoering in de bossen.

Bosbeheerders die werken volgens de FSC-principes kunnen een zogenaamd Forest Management-certificaat verkrijgen voorzien van een uniek nummer. Zij mogen FSC-hout verkopen.

Uit onderzoek - in opdracht van FSC - is gebleken dat bijna de helft van de Nederlanders er bij aankoop van hout of houtproducten op let of dat houtproduct een FSC-keurmerk heeft (bron: FD, 29-7-08).

Van bedrijven die FSC-hout verhandelen, bewerken of verwerken moet de FSC-houtstroom traceerbaar zijn binnen het bedrijf. Ook hiervoor heeft FSC regels opgesteld. Ook deze worden door certificeerders gecontroleerd. Als voldaan wordt aan de regels van FSC krijgt het bedrijf een Chain of Custody-certificaat. Daarmee wordt gegarandeerd dat het hout of de producten die als FSC worden verkocht ook daadwerkelijk afkomstig zijn uit FSC-bossen.

10 FSC-principes

De 10 principes voor goed bosbeheer van FSC

  1. Het bosbeheer moet de nationale wetten evenals internationale afspraken en overeenkomsten, en de principes en criteria van FSC respecteren.
  2. Het gebruik en eigendom van het bos zijn vastgelegd en rechtsgeldig.
  3. De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren worden erkend en gerespecteerd.
  4. Bosbeheer is gericht op het handhaven of verbeteren van het lange termijn welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen in sociale en economische zin.
  5. De bosproducten en -diensten moeten efficiënt gebruikt worden, opdat de economische, ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld.
  6. De ecologische functies en biodiversiteit van het bosgebied worden beschermd.
  7. Er is een duidelijk beheerplan op schrift, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn.
  8. De sociale, economische en ecologische gevolgen van de activiteiten in het bos worden regelmatig gecontroleerd.
  9. Bossen met hoge natuurwaarde moeten behouden en op hun waarde geschat worden.
  10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen natuurlijke bossen niet vervangen en moeten in overeenstemming met principes 1 t/m 9 beheerd worden.

bron: https://www.avandenberg.nl/modules.php?name=Pages&page=3

Klik 1 à 2 maal op de kaart voor vergrotingen


 


SFI ® - Sustainable Forestry Initiative (SFI®)
A comprehensive system of principles, objectives and performance measures developed by foresters, conservationists and scientists that combines the perpetual growing and harvesting of trees with the protection of wildlife, plants, soil and water quality. For more information, please go to: SFI


Andere keurmerken

CCB Standards
Certificeringssysteem m.b.t. sociaal-etische aspecten van een project zoal bv. een bosbouwproject. Zie www.climate-standards.org

JACO (www.jaco-cdm.com/english/index.html)
Japanse organisatie, die bosbouw-emissierechten certificeert conform Kyoto Protocol's Clean Development Mechanism. Ze staan hiervoor geregistreed bij de Verenigde Naties in Genève.


U bent hier: inhoudsopgave - bosbouw- en houtkeurmerken
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !