Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Menslijke uitwerpselen

U bent hier: inhoudsopgave - "schone energie" - biobrandstoffen - menselijke uitwerpselen
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Menselijke uitwerpselen, ontlasting, worden ook wel Faecaliën genoemd of Faeces, maar in de volksmond gewoon Poep. Zie Wikipedia voor details.
Bij zoogdieren en bij de mens bestaat de ontlasting naast onverteerbare voedselresten grotendeels uit bacteriën (ongeveer de helft van het gewicht) en afgeschilferde darmwandcellen (tot 10 gram per dag).

Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk (Engeland) is gebleken dat in dat land de gemiddelde inwoner in de 78,5 jaar van zijn / haar leven 2.865 kg. poep produceerd. Gemiddeld één ons per dag. Dit is opmerkelijk weinig en laat zien dat het menselijk lichaam een nogal efficënte "verteermachine' is.(bron; TV-documentaire "Human Footprint", NL-2, 29 december 2008 rond middernacht). Een volwassenen produceert per dag ca. 1 à 1,5 ons ontlasting (bron: https://www.stomaatje.nl/spijsvertering_urinewegen.html). Daar worden in Engeland in een mensenleven 4.239 WC-rollen bij gebruikt.

Gebruik van menselijke uitwerpselen als mest.
Vroeger was mest een kostbaar goed. Weinig vruchtbare akkers werden bemest met in stro opgevangen stalmest. Maar ook de menselijke mest uit de grote steden werd afgevoerd om deze belangrijke functie te vervullen. Reeds in de zestiende eeuw werden faecaliën en huisvuil afkomstig uit Amsterdam verkocht op het platteland, ter bemesting van de landerijen. In 1848 kon je hier in zelfs beleggen !

De Maatschappij ter bevordering van Landbouw en Landontginning in Nederland werd op 13-6-1848 opgericht door Dr. S. Sarphati, een zeer ondernemende armen-huisarts. Dit op basis van een in 1847 door hem verworven concessie tot het ophalen van alle "haardasch, vuilnis, rioolspeciën en afval der vilderij, vallende binnen de stad Amsterdam en haar jurisdictie". Hierbij werd bepaald dat de concessiehouder het vuil en de haardasch kosteloos zou verwijderen en dat de gemeente Amsterdam een aandeel van 10% zou krijgen in geval de verkoop een winst opleverde van meer dan 5 % van het geïnvesteerde vermogen.
Officiëel doel van de onderneming was a) om alle tot landbemesting dienend stoffen in de steden of gemeenten van ons vaderland, alwaar dit met voordeel geschieden kan, te doen inzamelen, door gepaste inrichtingen alle mestverlies tegen te gaan; en b) om zoveel mogelijk de doelmatige aanwending dezer stoffen tot het ontginnen en bebouwen van den vaderlandschen grond te helpen bevorderen.
Het Algemeen Handelsblad schreef hierover: "Nimmer misschien is een plan ontworpen, dat tegelijk zoo weldadig, zoo nuttig en zoo voordelig is. Maar deze koppeling tussen de vuilophaal en de verkoop ervan was niet zo oorspronkelijk als veelal wordt aangenomen. Reeds in de zestiende eeuw werden faecaliën en huisvuil afkomstig uit Amsterdam verkocht op het platteland, ter bemesting van de landerijen. Toch was het een prachtig plan waarmee Sarphati drie vliegen in een klap ving: bevordering van de openbare reinheid (o.a. ook die der grachten), bevordering van de landbouw en ook van de werkgelegenheid en de strijd tegen het pauperisme.

U kunt dit historische document.nu nog kopen voor uzelf of als ingelijst cadeau voor uw zakenrelaties.


  landontginning
VVOF catalogus no. NL H 219; er zijn 300 stukken geplaats (# = 300).
---------- heel mooie conditie VF+ (miniem bruin plekje links boven), prijs 250 Euro.
---------- conditie VF en mooi, maar wel div. bruine roestplekjes, meest in de randen, prijs 145 Euro.
Origineel ondertekend door dr. Sarphati in zijn hoedanigheid van directeur.
klik hier om nu te bestellen

U bent hier: inhoudsopgave - "schone energie" - biobrandstoffen - menselijke mest
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !