Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Oliepverbruik

U bent hier: inhoudsopgave - olieverbruik
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Gebruikte maten:

Een vat petroleum (een woord dat tegenwoordig ook wordt gebruikt voor ruwe olie of aardolie), heeft een specifieke massa van 0,8 kg/l, komt overeen met 127 kg.

Eén barrel (NL: vat) of oil equivalent (BOE) komt overeen met 0,1359 ton olie-equivalent (toe) en met ca. 0,16 m3

1 ton = 1000 kg

1 m3 = ca. 6,29 vaten van 159 liter elk.


Totale wereld productie/consumptie

In 2004 was dat tussen de ca. 82 en 85 miljoen vaten van 159 liter per dag (= Mbbl/d of kortweg mbpd); in 2005 ca. 84-85. In 2006 was het hoogste maandgemiddelde ook 85 mbpd. Het hoogste punt ooit was juli 2008 met 86,9 mbpd terwijl de olieprijs piekte op $ 147 per vat olie van 159 liter. Door de credietcrisis nam dat weer af tot ca. 84 mbpd (bron: Chris Nelder in Green Chip Review d.d. 28-8-2009) en (heel even) slechts $ 32,40 / vat. Maar, zo schrijft Nelder, 74 mbpd daarvan is de gewone ruwe olie. De rest, dus ca. 10 mbpd betreft andere vloeibare brandstoffen zoals LNG (vloeibaar aardgas), vloeibaar petroleumgas uit raffinaderijen, zware olie uit de Canadese teerzanden en vloeistoffen uit de omzetting van kolen en biobrandstoffen.

85 miljoen vaten per dag = 31 miljard vaten per jaar: 31.000.000.000 = 31 duizend miljoen vaten; dat is bijna 5 vaten olie (800 liter) per jaar per bewoner op aarde, ca. 2 liter per persoon per dag. Maar in de geïndustrialiseerde wereld natuurlijk veel meer en in d eonderontwikkelde landen veel minder.


Olieverbruik in de 14 landen die de meeste olie consumeren.
(jaar ca. 2007 ?)

# Consuming Nation (bbl/day) (m³/day)  
1 United States 20,030,000 3,184,516  
2

China

6,391,000 1,016,088
in 2007: 8 miljoen bbl/day
3 Japan 5,578,000 886,831  
4 Russia 2,800,000 445,164  
5 Germany 2,677,000 425,609  
6 India 2,320,000 368,851
in 2007: bijna 3 miljoen bbl/day
7 Canada 2,300,000 365,671  
8 South Korea 2,061,000 327,673  
9 France 2,060,000 327,514  
10 Italy 1,874,000 297,942  
11 Saudi Arabia 1,775,000 282,202  
12 Mexico 1,752,000 278,546  
13 United Kingdom 1,722,000 273,776  
14 Brazil 1,610,000 255,970  

Anno 2011 importeert Nederland ruim 1 miljoen vaten per dag (zie onder bij Nederland).

Source: CIA World Factbook
Tabel ontleent aan: https://dictionnaire.sensagent.com/petroleum/en-en/#definitions, d.d. 27 november 2008

Uit bovenstaande tabel kun je aflezen dat de USA evenveel olie gebruikt als China, Japan, Rusland, Duitsland en India tezamen ! Ongeveer een kwart van de wereld-olieconsumptie van ca. 84 miljoen vaten per dag = million barrels per day (= Mbbl/d): 1 vat is 159 liter.China
Sinds ca. 1992 consumeert China meer olie dan het consumeert. De import neemt dus sterk toe.

China oil production and consumption

In 2009 verbruikte China 2.252 miljoen ton (ca. 2,25 miljard ton) olie-equivalent, voor het eerst meer dan de USA, zo rapporteer de IEA (bron: Energy and capital, 15-8-2010).


India
India, qua bevolkingsomvang het 2e land ter wereld, consumeert steeds meer olie terwijl de productie sinds 1995 stagneert. De importbehoefte stijgt dus sterk

India: oil production and - consumptionNederland

 

 

Anno 2011 importeert Nederland 53 miljoen ton olie per jaar.
1 ton (1000 kilo) is ca. 7,3 vaten, dus importeert ons land ca. 387 miljoen vaten olie per jaar, dus ruim 1 miljoen vaten per dag.

Tijdens de eerste oliecrisis van 1973 importeerden we de meeste olie nog uit het Midden oosten, waar Saoedie Arabië onze grootste leverancier was. Omdat Nederland Israël gunstig gezind was werden we door de Arabische landen min of meer geboycot. De afhankelijkheid van olie uit het Midden Oosten deed dus pijn. Anno 2000 was Saoedie Arabi"nog steeds onze grootste olieleverancier, maar, het levert ons land in 2011 nog maar 8% van onze geïmporteerde olie, Koeweit 6%, Iran 4% en Libië nog maar 1 %. De pijnlijke afhankelijkheid van het Midden Oosten is dus opgelost. De meeste olie importeren we nu uit Rusland (34%), Noorwegen (12%), het Verenigd Koninkrijk (12%) en Nigeria (7%).

 

olie-import in Nederland

klik op foto voor vergroting
bron: DNB Magazine mei 2011, p 9Verenigde Staten anno ca. 2005
Uit de tabel boven aan de bladzijde (ca. 2005 ?) kun je aflezen dat de USA evenveel olie gebruikt als China, Japan, Rusland, Duitsland en India tezamen ! Ongeveer een kwart van de wereld-olieconsumptie van ca. 84 miljoen vaten per dag = million barrels per day (= Mbbl/d): 1 vat is 159 liter.

Uit de Golf van Mexico komt ongeveer een kwart van het oliegebruik van de Verenigde Staten.
Tropische stormen doen de olieproductie in dit gebied regelmatig stagneren. Personeel wordt dan teruggetrokken en soms raken de grote en dure platforms ontregeld en/of beschadigd.
Bron: FD, 10-11-2009.

Verenigde Staten anno ca. 2016
Anno 2016 zijn de VS de grootse olieproducent ter wereld door verbeterde fracking-technieken voor gas en olie en is de olieprijsper medio 2016 gedaald tot $ 50 na een dieptepunt daarvoor van $ 30 ( en een hoogte punt van $ 120). Maar dat heeft minder met voorraden te maken, dan met de weinig flexibele productie-niveau's wereldwijd, waardoor tijdelijke dips en pieken en de vraag grote prijsschommelingen veroorzaken.Olie wordt vooral gebruikt voor transportdoeleinden en relatief weinig voor opwekking van electriciteit.bron: https://www.teslamotors.com/learn_more/foreign_oil.php d.d. 7-5-2009

Uit bovenstaande grafiek blijkt duidelijk dat besparingen op electriciteitsverbruik - hoe nuttig ook op zichzelf beschouwd - slechts een bijzonder beperkt effect kunnen hebben op de energiebesparing en op de reductie van CO2-uitstoot. Dit geldt niet alleen voor de U.S.A. , maar ook voor Nederland. Het transport energiezuiniger maken kan een groot verschil maken.


U bent hier: inhoudsopgave - olieverbruik
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin