Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

dit is uw pensioenplan

Pensioenen

U bent hier: inhoudsopgave - economie - pensioenen
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

DNB maakt 500 miljard pensioenreserves onzichtbaar: Pieter Lakeman en Arno Wellens:

videogesprek in Cafe Weltschmerz, 15-9-2019

Lakeman over pensioenen in cafe Weltschmerz

(klik op de foto voor een vergroting)

Pieter Lakeman is boos! De Nederlandse Bank verplicht pensioenfondsen reeds jarenlang hun pensioenreserves te laag weer te geven door een onjuiste rekenrente te gebruiken. 500 miljard euro wordt nu verkeerd weergegeven. Een idiote politiek van bankbestuurder Klaas Knot, stelt Pieter Lakeman. De rendementen van de pensioenfondsen zijn ondanks de onvriendelijke ingrepen in het financiële stelsel door Draghi nog steeds zo hoog dat er 500 miljard euro aan reserves aanwezig is. Door de onjuiste rekenrente voor te schijven dwingt DNB de pensioenfondsen deze 500 miljard onzichtbaar te maken en buiten de balans te houden en daardoor op uitkeringen te korten. De zelfstandigheid van kleine, onafhankelijke pensioenfondsen wordt hierdoor bedreigd. De rekenrente is de contantmakingsfactor waarmee de pensioenfondsen de waarde haar toekomstige betalingsverplichtingen berekent. Door de rekenrente jarenlang onjuist vast te stellen lijken de pensioenfondsen arm te zijn terwijl ze enorm rijk zijn.. Lakeman is het daar niet mee eens.

pensioenreserves-2018

(klik voor een vergroting op deze grafiek van De Nederlandse Bank)

De Nederlandse pensoenvermogens stegen ca. 100% in de 10 jaar van 2008 - 2018.


Investeren in hernieuwbare energie ?

Jeff Siegel e.a. zien het anno 2008 helemaal zitten.

klik hier.
investing in renewable enrgy
uitg. John Wileu & Sons, 2008

Overigens zijn ze in hun boek overtuigd van de zgn. "Peak Oil" theorie en zou die peak ontstaan tussen 2008 en 2025.
Anno 2016 staan de kranten echter vol van de angst voor "stranded assets", fossiele brandstof waar de eigenaren mee in hun maag zouden blijven zitten (althans in de grond) als waardeloos geworden door de verwachte "energiestransitie" waar iedereen het nu over heeft.
Voorspellen blijft moeilijk, dat blijkt maar weer eens.


Zo positief als Siegel in 2008 is over beleggen in hernieuwbare energie is, zo sceptisch is André Bijkerk hier over op 7 febr. 2016 in een bijdrage op climategate.nl

Hij is erg bezorgd dat er sprake is dat pensioenfondsen in hernieuwbare energie zouden gaan investeren, met name in windenergie.

"Global warming’ is één van de hypes waaraan de mensheid constant behoefte schijnt te hebben. Het is de laatste in het allesbehalve volledige rijtje van de millennium bug, de zure regen, peak oil, de populatiebom, eugenetica, de nucleaire winter, dolle dinsdag, de heksenjachten, de kruistochten, etc. Van de fysica en bewijsvoering deugt ook nu niets en het gaat dan ook nu weer vanzelf over, net zoals alle andere hypes"

"Wanneer in de niet al te verre toekomst de klimaatsverandering door CO2 definitief van de agenda is afgevoerd, hebben de renewables geen enkel bestaansrecht meer om de aarde te redden. De windfarms moeten dan geheel op eigen kracht economisch kunnen renderen, concurrerend tegen andere energieleveranciers. De diverse schattingen voor rendement lopen nogal uiteen, maar de kostenexplosie van de energiewendes bijvoorbeeld in Duitsland, Engeland en Spanje geven geen aanleiding tot optimisme. Een belangrijke factor is ook de beperkte fysieke levensduur van windturbines van 15-20 jaar ten gevolge van hoge belastingenkrachten, hetgeen tot overmatige vervangingskosten zal gaan leiden. Het laat zich dus aanzien dat investeringen in deze branche – objectief gezien – overmatige risico’s met zich meebrengen. Het is alleen de waan van de dag – het redden van de aarde – die blind maakt voor deze latente financiële catastrofes. Ik wil niet dat deze avonturen worden beleefd met mijn opgebouwd pensioenrecht en ik geloof dat vele lotgenoten mijn mening delen".


Pensioenfondsen kunnen echt wel failliet gaan, ook in Nederland.

Dat overkwam de Nederlandsche Maatschappij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten, NV, gevestigd te Amsterdam, opgericht 27-6-1891.
(afmeting: ca. 18 x 26 cm., sierand van het bekende muzieknotenschrift van de drukker Joh. Enschede en Zonen, Haarlem).

NL Mij van Zekerheidsstelling voor Ambtenaren en Beambten, aandeel uit 1897

klik voor een vergroting

Deze maatschappij kan worden beschouwd als een voorloper van de huidige pensioenfondsen. De vele afstempelingen op voor-en achterzijde van dit aandeel getuigen er van dat het de firma in de jaren 1920 slecht verging en dat vele beambten in die jaren hun pensioen in een faillissement zagen opgaan. Ik meen ergens gelezen te hebben dat hun vele (door de Russische staat gegarandeerde) beleggingen in Rusland na de revolutie van 1917 waardeloos werden.
U kunt hier meer van dit soort stukken zien en kopen:
Wie kan me de gedetailleerde geschiedenis van dit fonds veretellen ?


Investeren in bedrijven, die slechts kunnen renderen door overheidssubsidies ?

Ik (HHvdM, red.) zie mijn pensioenfonds ABP ook niet graag investeren in bedrijven, die slechts kunnen renderen door overheidssubsidies. Want die worden in diverse landen (zoals Spanje en straks denk ik Duitsland) soms zo maar weer opgeheven als blijkt dat het voor de overheid te duur gaat worden.Vervolgens gaan die bedrijven bij bosjes failliet.


Veel faisllissementen van bedrijven in duurzame energie.

Ik ken eigenlijk maar weinig bedrijven op het gebied van hernieuwbare energie die het economisch langdurig goed hebben gedaan. Wel heel veel bedrijven, waar het slecht mee is afgelopen.

- Econcern is een berucht voorbeeld in Nederland.

- veel bedrijven in zonnepanelen zijn uit de markt gedrukt door goedkope Chinese import.


Beleggen in windmolens
Reeds in 1991 kon men in Nederland beleggen in een windmolenpark van het Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe - EGD
Ik weet niet hoe het de BV vergaan is: wie het wel weet mag het me vertellen ! In elk geval werden Rente en Aflossing gegarandeerd door de EGD.

Molens voor Milieu BV
Gev. te Groningen; Niet overdraagbaar bewijs van inschrijving voor x converteerbare obligatie(s) (elk) groot vijfhonderd gulden, ten name van dhr. W. Muntinga. Genoemde obligatie(s) is / zijn d.d. 1 mei 1991 overeenkomstig het bepaalde in artikel II van de Trusteeovereenkomst in het register van op naam gestelde converteerbare obligaties Molens voor Milieu B.V. ingeschreven. Het betreft de 5% in niet royeerbare certificaten van gewone aandelen converteerbare obligatielening 1991 / 2006 groot nominaal f 5 miljoen. Rente en aflossing zijn gegarandeerd door N.V. Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe. Druk: Joh. Enschede en zonen, Haarlem, A4-formaat, groene sierrand en blauwe afbeelding van een windmolen. Niet hier te koop. Ik vraag deze stukken wel te koop.

 

klik 1 of 2 x op afbeelding voor vergroting -------->

molens voor Milieu

U bent hier: inhoudsopgave - economie - pensioenen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! en Facebook of Linkedin