Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Te veel Islam in Nederland ?

U bent hier: inhoudsopgave - te veel Islam in Nederland ?
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Parlementariër Geerd Wilders zegt het: "Nederland is / wordt overspoelt door de Islam".
Zelfs "het buitenland" heeft het er over: Nederland eerst overspoelt door de Islam en dan door de zee ? Zoals bv. beschreven en geïllustreerd door Al Gore en beschreven door Paul Gerbrands in zijn boek "Na ons de zondvloed"?
Deze "overspoelingen", krachtig uitgebeeld in het kunstwerk van de Tsjechische kunstenaar David Cerny en twee vrienden, dat de EU in januari 2009 werd aangeboden namens de nieuwe voorzitter Tsjechoslowakije, was ruimschoots aanleiding om eens Uniebreedt te filosoferen over het beledigen, kwetsen etc. van andere landen en bevolkingsgroepen. Het lijkt niet toevallig dat juist de Tsjechen na zoveel jaren onderdrukking door Rusland en haar vazallen de vrijheid van kunstuiting hoog in het vaandel dragen. Leuk of niet leuk, of juist zo typerend voor veel landen ?, opdracht niet begrepen ?, bevriende naties geschofferd ? Deze keer gaat er niemand voor in de gevangenis. En hopelijk worden de kunstenaars ook niet bedreigd. Europa probeert een democratie te zijn waar belediging en schoffering niet direct aanleiding zijn voor moord en doodslag of politieke repressie.
  Nedrland overspoeld door de zee en de Islam ?

Nederland worstelend het derde milennium in ? Te veel Islam ? Bedreigingen ? Uitzetting met "Pek en Veren" ?, Vervolging ? Gevangenisstraf ? of de "Doodstraf" ?
Ik meen gelezen te hebben dat we in Nederland nu ongeveer 1 miljoen "Medelanders" hebben met een islamitische achtergrond, dus ca. 6% van onze bevolking. Maar wel uit onderling zeer verschillende landen en culturele achtergronden ! Een demografische, culturele en genetische verrijking van de eerste orde en van historische proporties of een ondraaglijke last voor onze huidige maatschappij, cultuur en politiek ? Of allebei ? Over 100 jaar zullen we het weten ! Ongetwijfeld hebben heel veel immigranten van islamitische afkomst hun "draai" in onze samenleving gevonden en zijn zij een verrijking voor onze samenleving, juist ook vanwege hun inbreng vanuit een andere culturele achtergrond en perspectief.

Maar in de grote steden wordt alleen al het grote percentage allochtonen door velen beschouwd als een factor die het leven van de "autochtone" bewoners aantast: Velen voelen zich gewoon niet meer thuis in hun straat, wijk of woonplaats. Sommigen hebben juist oog voor de culturele verrijking die dat ook met zich meebrengt, maar heel veel Nederlanders hebben juist meer oog voor alle problemen die deze emigranten ook veroorzaken, die ondanks decennia van zelfcensuur van onze overheid en media inmiddels zo gemeen goed zijn geworden dat ik ze hier niet hoef uit te spellen: en dat geldt niet alleen voor de grote steden, maar even zo goed voor - bepaalde delen van - het platteland.

Veel Nederlanders voelen zich ook ongemakkelijk met de opkomende Islam en sommige van onze hedendaagse politici bestrijden diverse ideeën en gebruiken in naam van, de Islam. Ze vinden dat die in onze maatschappij niet thuis horen. Nederland en de Islam gaan inmiddels rollebollend over straat, waarbij niet alleen gewonden vallen, maar ook doden. Ook gevangenisstraf voor politici is aan de orde.

Al weer heel wat jaren geleden werd parlementariër Dhr. Janmaat veroordeeld en gevangen gezet voor uitspraken als "Nederland is vol", mede in de context van zijn politieke activiteiten, denkbeelden en andere uitspraken. Overigens gingen in die uitspraak "Nederland is vol" zowel Koningin Juliana als veel zeer vooraanstaande politici hem voor: lees hierover. Ook Pim Fortuyn werd uit zijn partij gezet vanwege dit soort uitspraken, die anno toen een gevoelige politiek-racistische lading hadden gekregen (hij mocht van zijn partij niet zeggen dat hij het land te vol vond, "te druk" mocht geloof ik weer wel). Nadat hij toen maar zijn eigen partij had opgericht werd hij vermoord vlak voor een grote verkiezingszege. Ik denk een opluchting voor "Bea". Want als je aan het diner al liever geen ongetrouwde vriendinnen van je ministers uitnodigt, dan toch zeker niet wekelijks een kopje thee drinken en staatszaken moeten bespreken met een premier die ook wel bekend staat als een 'relnicht' die er geen geheim van maakt ook wel graag in homo 'dark rooms' te frequenteren. Kwam allemaal dus goed uit, lijkt me.

Het was dus jaren lang politiek niet langer correct om te zeggen dat Nederland vol was. Want onze enorme bevolkingsgroei van na de 2e wereldoorlog is vooral ontstaan door de instroom van ongeveer 3 miljoen immigranten. Die kwamen voor het grootste deel uit niet-westerse landen. Ze waren arm en stemden natuurlijk veelal op de Pvd A of de SP: dat kwam dus goed van pas. Ze namen, soms (of vaker) slecht opgeleid en ontworteld, veel problemen mee zoals criminaliteit, werkloosheid en een relatief groot beroep op de sociale voorzieningen. En wie daar wat van zei, werd door onze linkse politici alsmede de rood georiënteerde media onmiddellijk uitgemaakt voor racist, rechts-extremist, xenofoob of fascist. Ook de zgn. "onderbuikgevoelens" zouden een rol spelen. Een normale discussie op basis van feiten, argumenten en gerechtvaardigde gevoelens, kon moeilijk plaats vinden. De pers deed aan zelfcensuur in overleg met de overheid. In mijn eigen dorp werd over allochtone criminaliteit niet gepubliceerd. Ik denk in heel wat meer gemeentes. Maar ook het feit dat allochtonen oververtegenwoordigd waren bij verkeersongevallen (een in Europa sinds de jaren 70 een algemeen bekend probleem), kon in ons land jaren lang niet bekend zijn omdat het politiek onaanvaardbaar was om afkomst te vermelden op een politie-ongevallenformulier. In vele opzichten wilden wij ziende blind zijn. Overigens geen nieuws. In 1975 moest ik er als onderzoeker voor tekenen bij de commissaris van politie in Groningen, dat ik niet zou publiceren welke schrijnende verschillen er tussen woonwijken waren in het percentage kinderen dat een verkeersongeval kreeg (en nog een aantal mogelijke ongewenste uitkomsten). Zo niet dan kreeg deze universitaire onderzoeker geen toegang tot de gegevens ! Soms leidt "onze" overheid een eigen leven.

Ayan Hirshi Ali stelde (mede als ervaringsdeskundige met een geheel eigen, individuele tragiek) veel gebruiken (liever gezegd misbruiken) aan de kaak, die in naam der Islam in Nederland werden en worden gebezigd, maar die in ons land onacceptabel worden gevonden door de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking. Ook door veel politici, maar die leken en lijken veelal "niet in staat" dit helder voor het voetlicht te brengen. Hetzelfde geldt denk ik voor ons Openbaar Ministerie. Mishandeling, Vrouwenonderdrukking, Misdaad, Kinderverminking, Moord, veelal uit Eerwraak. Te lang is te veel onrecht zwijgend toegelaten door onze overheid en onze politici. Alsof het niet bestond en bestaat; alsof we wederom "bezet" zijn, maar dat zijn we natuurlijk niet, eerder "bezeten".

De Overheid, het Openbaar Ministerieen de Politie lijken niet geneigd het onrecht in eigen land systematisch en consequent aan te pakken waar het zich voordoet. De overheid en de media zwijgen te vaak, waar onze wetten en zeden systematisch worden verkracht. Waarom ? Ik denk dat slechts een team van psychoanalytici kan proberen dit te bevroeden. Overigens tolereren we al heel lang dat joden hun baby-jongetjes ritueel van hun voorhuid ontdoen, in de ogen van veel Nederlanders een volstrekt ongewenste verminking, waar de slachtoffers ook nog eens niets over te zeggen hebben. Dat sommige Islamieten hun baby-meisjes dan ook nog eens gaan besnijden vinden veel Nederlanders veel erger, maar velen beschouwen beide vormen van volstrekt onnodige verninking als ongewenste uit het Midden-Oosten geïmporteerde barbarij.

Dat onrecht aan de kaak stellen, dat deden Ayan Hirshi Ali en Theo van Gogh echter wel: fout, net niet - of volstrekt niet - de goede toon getroffen, Islamieten wereldwijd beledigd, Neêrlands Economische belangen geschaad ! Dus (?) werd Theo van Gogh doodgestoken, niet lang nadat Pim Fortuyn was doodgeschoten, en Ayan Hirschi Ali (of hoe ze ook precies maar mag heten, wat kan dat nou voor een icoon van onze hedendaagse politiek eigenlijk nog schelen, mevrouw Verdonk?) kwam er vooralsnog genadig af door "met pek en veren" haar huis (ja,ja, klachten van de buren wegens beveiligingsoverlast) en het land te worden "uitgejaagd". De moordenaar van Theo van Gogh had een briefje op zijn lichaam achter gelaten met de boodschap dat Ayan ook aan de beurt zou komen. Natuurlijk zou bijna heel Nederland pal staan voor haar beveiliging en daar royaal belasting voor willen betalen: zo niet onze Haagse Hoge Heren / Dames, die, liever de andere kant uit lijken te kijken, zoals 4 eeuwen geleden toen het volk de gebroeders de Wit, zeer hooggeplaatse politici, op gruwelijke wijze vermoordde. Dat kwam de Oranjes toen prima uit, heb ik begrepen.

Begin 2009 is parlementariër Geert Wilders aan de beurt: ook al weer niet de goede toon getroffen met zijn Islam-film en zijn uitspraken.
Hij wordt al heel lang bewaakt wegens bedreiging in verband met zijn opvattingen over de Islam en dat er in Nederland te veel Islam zou zijn. Nu wordt hij dan ook vervolgd voor het zaaien van haat en aanzetten tot geweld, zo besliste het Amsterdamse gerechtshof, nadat de rechtbank eerder na ampele overweging had besloten dit niet te gaan doen. Zijn zeer vele kiezers zullen hier niet blij mee zijn. Sommige van zijn aanhangers gaan zover om advocaat Spong te bedreigen, die vervolging van Wilders mede heeft bewerkstelligd door een aanklacht tegen hem in te dienen, net als vele anderen overigens. Mr. Spong wordt sinds eind januari '09 dus ook al bewaakt. Wilders is hier overigens niet blij mee, liet hij weten: hij houdt het liever op een debat i.p.v. op geweld: dat mag zijn achterban zich aantrekken en de rechtbank ook.

Overigens schijnt het dat toen parlementariër Janmaat destijds de gevangenis in moest vanwege zijn uitspraken, hij een zeer streng regiem onderging, waarin hij bv. weinig te lezen kon krijgen. Niet dat hij iemand vermoord had of zo. De moordenaar van, de op een grote verkiezingsoverwinning afstevenende, naar het premierschap dingende, Pim Fortuyn, daarentegen, schijnt een heel aardig regiem te ondergaan, met internetfaciliteit en een extra keuken om zelf zijn vegetarische maaltijden te bereiden, met nog een regelmatig bezoek thuis bij vrouw en kind er bij. Wie het precies weet mag het me uitleggen. Heeft onze justitie zo haar eigen voorkeursklanten ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bronnen:
Gerbrands, Paul, Na ons de zondvloed, (uitg. Damon 2004, ISBN 90.5573.572.8).

Gore, Al, An Inconveniant Truth, page 202, London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2)

Islam, De essentiële gids bij de snelst groeiende religie ter wereld, Elsevier Speciale Editie, ca. 100 p. met veel kaarten en illustraties, te bestellen voor € 7,50 + porti bij klantenservice@reedbusiness.nl of tel. 0314-358.358.


U bent hier: inhoudsopgave - te veel Islam in Nederland ?
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !