Milieuzaken.org:
feiten, getallen en opinies  

Europees beleid m.b.t. biobrandstoffen

U bent hier: inhoudsopgave - biobrandstoffen - Europees beleid m.b.t. biobrandstoffen

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Biobrandstof en de Europese Unie
Om uitvoering te geven aan de gemaakte beleidsafspraken uit het Kyoto Protocol alsmede een (deel)oplossing te vinden voor de groeiende behoefte aan transportbrandstoffen, heeft de Europese Raad in 2001 overeenstemming bereikt over een communautaire strategie voor duurzame ontwikkeling, waaronder de ontwikkeling van biobrandstoffen.
In 2003 is een richtlijn vastgesteld ter bevordering van het gebruik van biobrandstoffen of andere hernieuwbare brandstoffen in het vervoer, bekend onder de naam Richtlijn 2003/30/EG (zie bijlage).
Omdat de benzine- en met name de dieselmarkt voor het wegverkeer een internationale markt is, is het van belang het uitvoerend beleid op dit terrein zo veel mogelijk in samenhang te zien. In de meeste EU-landen worden de leveranciers van motorbrandstoffen bij aanvang verplicht op macroniveau per jaar minimaal 2% (31 december 2005) van zowel benzine als diesel te vervangen door biobrandstoffen (dit op energiebasis). In de loop van de tijd zal dit percentage met 0,75% per jaar worden verhoogd tot 5,75% in 2010 en 8% in 2015 (referentiewaarde voor 2030 zelfs 25%). In de EU-lidstaten bestaan verschillen in de snelheid van invoering van biobrandstoffen.
(bron: https://ci-group.nl/biodiesel.htm)

Besluit 2007
De EU omarmde tot voor kort het idee om het gebruik van biobrandstof te stimuleren als gedeeltelijke vervanger voor benzine. Vorig in maart 2007 besloot de unie dat in 2020 minimaal 10 procent van de autobrandstof uit biobrandstoffen moet komen omdat de uitstoot van kooldioxide (CO2) hierbij geringer zou zijn dan bij normale benzine. Bovendien zouden de planten waarvan biobrandstof wordt gemaakt CO2 uit de lucht absorberen terwijl ze groeien.
Al snel bleek uit onderzoek dat de uitstoot van CO2 bij sommige biobrandstoffen nauwelijks lager is. Organisaties als Greenpeace en Oxfam wezen bovendien op de nadelige gevolgen van grootschalige productie van biobrandstoffen voor arme boeren in ontwikkelingslanden die van hun land verdreven worden en het milieu. Onvervangbaar oerbos dreigt plaats te maken voor eindeloze plantages met sojaplanten en oliepalmen..

EU erkent problemen biobrandstof

14 januari 2008, 11:25 | BNR.nl

De Europese Unie heeft niet voorzien dat haar doelstelling om in 2020 10 procent van de autobrandstof te laten bestaan uit biobrandstof een bedreiging vormt voor de regenwouden en leidt tot stijging van de voedselprijzen. Dat heeft EU-commissaris Stavros Dimas maandag gezegd tegen de BBC maandag. ,,Het blijkt dat milieuproblemen veroorzaakt door biobrandstof en de sociale problemen groter zijn dan we dachten. We moeten heel voorzichtig zijn'', aldus Dimas. Hij voegde eraan toe dat het beter is de gestelde doelstelling niet te halen dan dat schade wordt toegebracht aan de armen en het milieu. De EU belooft nieuwe richtlijnen op te stellen voor het gebruik van biobrandstof.


biofules kill orang oetans and primary forests   Desalniettemin wordt anno 31-8-2021 door de GWPF gesteld dat de Europesche verplichte bio-brandstof bijmenging in benzine en diesel een aanslag is geweest op diverse oerwouden en de habitat van Orang Oetans.

Europe’s tryst with biofuels destroyed 10% of world’s Orangutan habitats
(The Federal, 29 August 2021):

biofuels kill orang oetans

 

 In 2010, the EU set a 10% renewable energy target for transport by 2020. As a result, the demand for cheap crop-based biodiesel, such as palm and soy oil, increased, destroying several million hectares of forests in Asia and South America. ‘A policy that was supposed to save the planet is actually trashing it. ‘

Countries like India, which have just hopped onto the biofuel bandwagon, have lessons to learn from the European Union (EU) which introduced the Renewable Energy Directive (RED) in 2010, setting a 10% renewable energy target for transport by 2020 for each member country. While the objective was good – to reduce dependence on highly polluting fossil fuels – what has actually happened is that high demand for cheap crop-based biodiesel, such as palm and soy oil, subsequently destroyed several acres of forests in Asia and South America. About 10% of the world’s remaining orangutan habitats have vanished because forest land was cleared for biofuel crop production.

It is estimated that the EU’s quest for green fuel has roughly wiped out 4 million hectares of forests. Laura Buffet, energy director at Transport & Environment (T&E) Group, said: “10 years of this ‘green’ fuels law and what have we got to show for it? Rampant deforestation, habitats wiped out and worse emissions than if we had used polluting diesel instead. A policy that was supposed to save the planet is actually trashing it.


In 2015 publiceerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - KNAW het visiedocument Biobrandstof en hout als energiebronnen – effect op uitstoot van broeikasgassenBeschikbaar als pdf (zie hier als de link niet meer zou werken). De conclusie: het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer doen de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk dalen. Subsidies en richtlijnen hiervoor bewerkstelligen niet het beoogde doel.
Stop een schaap in uw tank ?


Schapen In Wales, schilderij van Ans van der Zweep-Heijmen

29-11-2007 hoorden en zagen we op het nieuws dat er in Wales, wegens een exportverbod, een kwart miljoen schapen te veel is. Ze moeten worden vernietigd ("geruimd" zouden we in Nederland zeggen), o.a. omdat er geen voedsel genoeg voor ze is om de winter door te komen. En ze kunnen er in Wales zelf niet tegen eten. Een deel van die schapen wordt nu verwerkt tot bio-brandstof, zo ging het bericht verder. Weer eens wat anders dan de "Tijger in de Tank" waar Esso vroeger zo succesvol reclame mee maakte ! Of het hedendaagse Tiger-ethanol. Want wie wil nou niet in de file staan met een schaap in zijn tank ?


Bijstook van hout in kolencentrales

Het bijstoken van hout geeft uiteindelijk ca. 50 - 75% meer CO2 emissie dan zuivere kolenstook, aldus Rypke Zeilmaker op Climategate.nl van 9-4-2013.
Toch geven de Europesche overheden miljarden subsidies aan deze praktijk.........
Houtverbranding geeft ook luchtvervuiling: rook en schadelijke rookdeeltjes.


Om bepaalde 'milieudoelen' te halen subsidieren de Nederlandse regering en vele andere in Europa de bijstook van hout in kolencentrales, vaak in de vorm van zgn. "pallets" (zie foto boven), brokjes hout uit veelal West-Canadesche en zuidelijke USA-bossen, oa. in Georgia.  

bijstook van hout in kolencentrales

Bos: De belangrijkste niet-fossiele brandstof in de EU dankzij klimaatbeleid


Hout-pallets voor bijstook in kolencentrales

Op grond van Europese regelgeving wordt steeds meer hout "bijgestookt" in kolencentrales. Volgens een video van New Scientist leidt dit tot boskap in landen waar men weinig toezicht heeft en is de CO2-uitstoot ervan zelfs groter dan die van kolen. Zie ook op Youtube.

Maar die CO2-uitstoot van hout-bijstook hoeven Europese regeringen niet mee te tellen in hun CO2 boekhouding !

  houtpallets is geen duurzame brandstof

Die CO2-uitstoot is er dus in het echt wel, maar - in het Europa-sprookje - ook weer niet.

Zoals in Andersen's sprookje "De nieuwe kleren van de Keizer" die kleren er in het sprookje juist wel waren, maar in het echt eigenlijk niet....

 

de nieuwe kleren van de keizer en CO2 boekhouding


U bent hier: inhoudsopgave - biobrandstoffen - Europees beleid m.b.t. biobrandstoffen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen , Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin