Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies.

Personenregister

dramatis personae in het klimaatdebat

(Dramatis Personae)


U bent hier: inhoudsopgave - personenregister

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Amelrooij, Ronald van (1958)

Ronald van Amelrooij, auteur van het pdf-boek De CO2 mist
klik op de foto voor een vergroting
 

studeerde: Elektrotechniek (HTS) en Informatica (Universiteit van Amsterdam)

Meegewerkt aan het ontwerp en implementatie van diverse IT systemen, w.o. Air Traffic Control Systeem van Schiphol, Voertuigvolg systemen, datacom systemen etc. Vanaf 1996 werkzaam als manager in diverse IT bedrijven

Vanaf 2006 mijn eigen IT onderneming gestart. Wij leveren diensten op het terrein van Java, SOA en BI voor grote klanten zoals diverse ministeries, belastingdienst,banken, verzekeraars, grote industriele concerns etc.

rvanamelrooy@gmail.com

van Amelrooij is de auteur van het eerste publieksvriendelijk geschreven klimaatbeleid-kritische boek (85p.): "De CO2 Mist" (maart 2019).
Hier te bekijken als pdf-file, versie 0.93

In april 2019 publiceerde Simon Rozendaal bij uitg. Atlas Conook ook een nieuw boek, "Warme aarde, koel hoofd; Kanttekeningen bij de energietransitie", dat ook publieksvriendelijk is geschreven en ons klimaatbeleid kritisch behandelt.

 

De CO2 Mist - Wat U mogelijk nooit is verteld over de rol van CO2 en de opwarming vamn de aarde

Klik op de foto voor een leesbare vergroting.

Lees hier de pdf-file versie0.93


Andel, Dr. Ir. Noor van

Dr. Ir. Noor van Andel studeerde - als een van de weinigen op aarde (!!!) - intensief op de fundamentele werking van het broeikaseffect en in samenhang daarmee het te verwachten effect van een verhoogde concentratie broeikasgassen in de atmosfeer.

Hier vindt U zijn lezing: "Analyse van een fysicus: waar gaan de klimaatmodellen de mist in? "

Lees ook de teksten van zijn lezing "Antropogenic Global Warming" voor het KNMI (2010) en vooral de eindconclusies.

Zie ook: Hajo Smit op climategate.nl, 14-9-2010: "Noor van Andel imponeert KNMI met broeikasfysica"

Zie climategate van 20-4-2011 n.a.v. zijn overlijden op 72-jarige leeftijd.

  Dr. Ir. Noor van Andel
ex-hoofd research bij Akzo Nobel

Prof. dr. Tim Ball  

Ball, emritus Prof. dr. R. Timothy (Tim) (1938-2022)


Zie hier voor zijn website met als openingszin:
"I am proud to be the Canadian representative for the climate exit (CLEXIT) movement." Zie ook op Wikipedia

Zie ook een video-interview met hem, getiteld "97% global warming consensus exposed" op YouTube.

Tim Ball overleed in sept. 2022 op 84-jarige leeftijd. John Osullivan schreef een In Memoriam op ClmateChangeDispatch van 26-9-2022.

Zie hier op Yiutube voor een lezing die hij gaf in 2016: "Human Caused Global Warming - The Biggest Scam In History"

Tim Ball: The deliberate corruption of climate science

 

 

Auteur van:

The Deliberate Corruption of Climate Science, ISBN-10, 9780988877740 (298 p.) - Seattle, Stairway Press, 2014.

"Human Caused Global Warming: The biggest deception in history. The Why, What, When and How it was achieved." (2016)

  Tim Ball- Human Caused Global Warming

Michael Man's hockeystick-grafiek versus de tot dan geldende temperatuurgrafiek  

Het kostte hem ca. Can $ 600.000 om zich in 3 rechtzaken te verdedigen tegen o.a. Michael (hockeystick) Mann, maar hij won het proces wel, alhoewel het hem financiëel ruineerde..

Zie de film op Youtube hier: "Dr Tim Ball on His Court Win with Michael Mann Hockey Stick Mann"

Na zijn overlijden in 2022 memoreerde Francis Menton op 27-9-2022 zijn ca. 10-jarige juridische strijd met Michael Mann, die hem aanklaagde omdat Ball had gezegd dat "Michael Mann should be in the State Pen, not Penn State". Zie hier.

Zie voor een Nederlandse tekst op Climategate.nl, 2-10-2022


Baudet, Mr. Dr. Thierry H.P. (1983)

Mr. Dr. Thierry H. P. Baudet is een Nederlands politicus, historicus, auteur en jurist. In 2015 richtte hij Forum voor Democratie op als denktank; in 2016 werd FVD omgevormd tot politieke partij met Baudet als politiek leider. Zie Wikipedia.

Opleiding: Universiteit Leiden (2007–2012), Universiteit van Amsterdam (2001–2006), Stedelijk Gymnasium Haarlem.

Hij lijkt, als enige in de 2e kamer, wat klimaatbeleid betreft, "de nieuwe kleren van de keizer" niet te zien. In zijn speech m.b.t. de Algemene Beschouwingen op 20-9-2018, n.a.v. "Prinsjesdag", vergelijkt hij de Nederlandse politieke situatie met de situatie in het boek "Animal Farm" van George Orwell (uit 1945) en met diens boek "1984" uit 1949. In zijn speech maakt hij - overigens net als Donald Trump, de Amerikaanse president - "gehakt" van het voorgenomen "klimaatbeleid", maar dan in Nederland. Zie hier zijn hele uitgesproken rede (of hier indien de link is verbroken).

 

Baudet spreekt bij de algemene beschouwingen op 20-9-2018

Rede tijdens de Algemene Beschouwingen, 2e kamer 20-9-2018: "Wie is de baas in Nederland ?"


lucas Bergkamp  

Bergkamp, Lucas
voluit: Prof em. dr drs mr Lucas Bergkamp, LL.M. (Yale) ;
@lucasbergkamp

Medical doctor, lawyer, and strategist. Advertising and opinions, for information only.

Dr. Lucas Bergkamp is arts en advocaat te Brussel. Hij houdt zich bezig met Europees recht en de relatie met internationaal en nationaal recht, met name op het vlak van risico-regulering. Hij schrijft o.a. artikelen voor Wynia's Week en Climategate.nl.

Arttikelen:
- Rechters en activisten criminaliseren klimaat "ontkenning", Climategate.nl, 22-9-2021


Guus Berkhout  

Berkhout,
Prof. dr. ir. A .J. (Guus) Berkhout (zie wikipedia)

Guus Berkhout is emeritus hoogleraar geowetenschappen,
lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), en oprichter-directeur van het ‘Centre for Global Socio-Economic Change:.

Hij stelt hier dat je duidelijk onderscheid moet maken tussen milieu en klimaat.


In een Essay in het FD van 3-6-2017 stelt Berkhout:
"Kijkend naar de enorme complexiteit van het aardse klimaat, zou de klimaatwetenschappers wat meer bescheidenheid passen.
Met hun grote stelligheid over oorzaak en gevolg brengen ze veel schade toe aan de reputatie van de wetenschap.
We hebben ons in Parijs aangepraat dat het aardse klimaat maakbaar is, maar dat gevoel is wel het directe gevolg van aannames die we zélf hebben bedacht". Lees hier het hele essay.

In mei 2019 richt Berkhout samen met wetenschapsjournalist Marcel Crok de stichting CLINTEL - Climate Intelligence op.
Sandmann, onroerend goed-ondernemer, investeert anno 2019 een half miljoen euro in deze nieuwe stichting. Daarmee gaan Berkhout en enkele mede-oprichters lopend onderzoek financieren en tegelijkertijd proberen ze extra financiering aan te trekken voor een onafhankelijk wetenschappelijk instituut.
- Zie zijn interview in the Global Warming Policy Forum van 29-1-2019 en een artikel in Climategate.nl, d.d. 26-2-2019: Climate Intelligence: stel ratio boven emotie!
- Berkhout, Guus en Thoenes, Dick, Weg met de doemscenario's, bekijk opwarming positief, Elsevier weekblad/opinie van 26-9-2018 (kijk hier indien link verbroken).
- In april 2019 schreef Berkhout een open brief aan de minister president met een pleidoo om het klimaatbeleide drastisch te herzien.

Een groep van 14 bekende wetenschappers o.l.v. Berkhout schreeuwt het hard van de daken: "There is no Climate Emergency". Dat doen ze als ambassadeurs van de European Climate Declaration, in een brief van 23-9-2019 aan de VN-baas Guterres ter gelegenheid van de VN-klimaatconferentie in New York op die datum. De brief is ondertekend door ca. 500 - meest Europese - wetenschappers en professionals. Zie hier.

In 2002 kreeg Berkhout opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat om de geluidsnornmen voor Schiphol te bestuderen.. Het ministerie wilde echter dat de overlast "berekend" zou worden, terwijl Berkhout het lawaai gewoon wilde meten. Dit leidde tot felle confrontaties, waarop Berkhout de opdracht terug gaf. Berkhout: "Het is moeilijk te geloven, maar we weten nog steeds niet hoeveel lawaai er rond Schiphol wordt gemaakt. De hoeveelheid vliegtuiglawaai wordt tot nu toe alleen maar bepaald door computermodellen...... Zo worden bewoners al decennia lang voor de gek gehouden........"
(bron: Keizer en Joosten (2020, zie onder Platform voor Authetntieke Journalistiek)


Bijkerk, André
andré Bijkerk, geo-wetenschapper
   Andre K. Bijkerk werd geboren in Heerde in 1953. Hij studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda, specialiteit: meet en regeltechniek, alvorens in Canada tot jachtvlieger te worden opgeleid. Hij doorliep een carrière bij de Koninklijke Luchtmacht op diverse vliegbases, de luchtmachtstaf en NAVO-staven in Duitsland. Zijn interesse in klimatologie werd gewekt door de destijds in 1998 breeduit gemeten vondst van een mammoetmummie in Noord Siberië. Bijkerk schrijft dikwijls op climategate.nl met expertise in Geoscience: Oceanography, Remote Sensing and Climatology.

Bodelier, Ralph,

Journalist en filosoof. Hij leidt World's Best News. In de FD rubriek Anderzijds schetst hij aan de hand van harde feiten de andere kant van in eerste instantie verontrustend nieuws)


Boer, Yvo de (Wenen, 12 juni 1954)
Was van 2006-2011 het hoofd van het VN-klimaatbureau UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Hij is de zoon van een Nederlandse diplomaat, werd in Oostenrijk geboren en liep school in Engeland en Den Haag. Hij werd in 1981 ambtenaar bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). In 1994 werd hij daar hoofd van de afdeling klimaatverandering. Van dan af kreeg hij nationale en internationale opdrachten die betrekking hadden op het milieu en klimaat, tot hij in 2006 de leiding kreeg van het UNFCCC. In deze functie was hij in 2007 voorzitter van de klimaatconferentie in Bali. Daar kwamen de vertegenwoordigers van 190 landen over een tot het organiseren van de klimaatconferentie in Kopenhagen. Deze heeft plaats in 2009 en moet de opvolger worden van het Kyoto-protocol, dat het reduceren van de CO2-uitstoot moet regelen. (bron: Wikipedia, 7-12-2009)

 
Yvo de Boer
Former head of the United Nations climate change body, Yvo De Boer

Booker, Christopher (1937- 2019)

Christopher Booker  

Jounalist en publicist, o.a. voor de Daily Mail en een wekelijkse column in de Sunday Telegraph.

Delingpole noemt hem "The world's greatest climate sceptic"

In 2009 schreef hij zijn boek The Real Global Warming Disaster: is the obsession with "climate change" turning out to be the most costly scientific blunder in history ?

In 2018 schreef hij een rapport: Global Warming: a case study in Group Think: How science can shed new light on the most important "non-debate" of our time, Global Warming Policy report no. 28, 2018.

Zie hier voor een korte recentie van dit verhelderende, maar ook schokkende rapport.

- Zie ook wikipedia
- Delingpole, RIP Christopher Booker, the World’s Greatest Climate Change Sceptic, Breitbart.com, July 3rd 2019.
- thegwpf.com, 21-02-2018, Christopher Booker: Group Think on climate change ignores inconvenient facts.
- Labohm, Hans, In memoriam Christopher Booker, Climategate.nl, 5-7-2019


Böttcher, Frits (1915 - 2008)
hoogleraar fysische chemie te Leiden.
(zie ook Wikipedia)

Boettcher

  In april 1940 promoveerde Böttcher aan de Rijksuniversiteit Leiden in de wis- en natuurkunde.
In mei 1947 werd de toen 31-jarige Böttcher hoogleraar fysische scheikunde in Leiden. in 1953 werd dit een parttime functie waardoor hij tijd kreeg om parttime adviseur van Shell te worden (bij het Shell laboratorium in Amsterdam) wat hij zo'n 30 jaar zou blijven.
Hij was betrokken bij de totstandkoming van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) en werd daarvan bij de oprichting in 1966 de voorzitter.
Bij de oprichting van het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in 1972 werd hij lid van deze raad.
Hij was mede-oprichter van de Club van Rome.
In 1976 richtte hij zijn eigen onderzoeksinstituut op: The Global Institute for the Study of Natural Resources.
Begin jaren 90 werd Frits Böttcher bekend op radio, tv en forums als scepticus ten opzichte van het versterkte broeikaseffect. Hij zei hierover:

"De klimaatmodellen zijn veel te grof om maar iets met enige waarschijnlijkheid te kunnen voorspellen. Maar de CO2-problematiek is een kwestie van vraag en aanbod. En er is vraag naar een CO2-probleem, van de kant van politici, milieuorganisaties en de kernenergielobby"

In februari 2020 bleek uit onderzoek van het Platform Authentieke Journalistiek, in samenwerking met Follow the Money en de Volkskrant, in Böttchers archief dat hij in de negentiger jaren van de twintigste eeuw in 9 jaar meer dan Fl. 1 miljoen steun ontving (voor o.a. 2 assistenten) van onder meer Shell, Texaco, Hoogovens, DSM, de Gasunie, de NAM, de KLM, Schiphol, ING, Bovag en de ANWB.
De volkskrant vind dit in haar artikel van 22-2-2020 kenelijk nogal vreselijk, maar je hoort hen niet over de enorme subsidies die Urgenda opsteekt van de Stichting Doen (o.a. Postcodeloterij) en van de enorme subsidies waarmee Greta Thunberg's wereldreizen worden gesubsidieerd, om maar enkele voorbeelden te noemen van subsidies voor klimaatalarmistische personen en instellingen. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om wetenschappelijke argumenten en niet om wie wie subsidieert. Maar ja, er is ook nog een spreekwoord; wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it. 
Bron: Upton Sinclair, I, Candidate for Governor: And How I Got Licked
  Hands up at IPCC

Gerard Böttcher, zijn zoon, schreef op 24 februari 2020 het verweer dat zijn vader niet meer kan geven: "Hij is ten onrechte beschreven als ‘aartsvader van de klimaatscepsis in Nederland. Mijn vader Frits Böttcher was geen klimaatscepticus; Ik weet uit eigen waarneming hoe hij dag en nacht streed voor de boodschap van de Club van Rome." (zie hier indien de link is verbroken).


Bush, George (1946)
Hij was de 43e president der Verenigde Staten (van 2001- 2009). Telg uit een familie van politici. Prescott Bush, de grootvader van Bush, was senator en zijn vader was president van 1989 tot 1993. Zijn broer Jeb was gouverneur van Florida van 1999 tot 2007. George W.

Nogal verguisd in milieukringen vanwege zijn verzet tegen o.a. het Kyoto-akkoord voor CO2-reductie.

 

George W. Bush

huis van George Bush   Maar zijn woning lijkt een voorbeeld van milieubewust bouwen en wonen. Dit in tegenstelling tot de woning van de mileubeweging-kampioen ex- vicepresident Al Gore (zie hierna): het huis van de Bushes, nabij Crawford, Texas, wordt op internet sinds ca. 2007 als volgt beschreven:
Designed by an architecture professor at a leading national university. This house incorporates every "green" feature current home construction can provide. The house is 4,000 square feet (4 bedrooms) and is nestled on a high prairie in the American southwest. A central closet in the house holds geothermal heat-pumps drawing ground water through pipes sunk 300 feet into the ground.  The water (usually 67 degrees F) heats the house in the winter and cools it in the summer.  The system uses no fossil fuels such as oil or natural gas and it consumes one-quarter electricity required for a conventional heating/cooling system. Rainwater from the roof is collected and funneled into a 25,000 gallon underground cistern. Wastewater from showers, sinks and toilets goes into underground purifying tanks and then into the cistern. The collected water then irrigates the land surrounding the house.  Surrounding flowers and shrubs native to the area enable the property to blend into the surrounding rural landscape.   

Lees meer over Bush op de Nederlandse Wikipedia


Christy, John, R.

Distinguished Professor of Atmospheric Science and Director of the Earth System Science Center at the University of Alabama in Huntsville. Since November 2000 he has been Alabama’s State Climatologist. See his bio at the U of AL website (from which this bio was taken).

Dr. Christy has served as a Contributor (1992, 1994, 1996 and 2007) and Lead Author (2001) for the U.N. reports by the IPCC in which the satellite temperatures were included as a high-quality data set for studying global climate change. He has served on five National Research Council panels or committees, has performed research funded by NASA, NOAA, DOE, DOT and the State of Alabama, and has testified 18 times for congressional committees.

  John Christy

His papers have been published in many journals, including ScienceNatureJournal of Climate, and The Journal of Geophysical Research. See the list here (with links). (Bron van al het bovenstaande: zie hier).
In 2019 gaf hij een lezing voor de Franse "climato-réalistes". February 1, 2019: John Christy will join the Environmental Protection Agency - EPA’s Science Advisory Board. 


Clauser, John

John Clauser,  mede-winnaar Nobelprijs natuurkunde in 2022  

John Clauser, medewinnaar van de Nobelprijs voor natuurkunde 2022 heeft een virulente aanval op het verhaal van de ‘klimaatcrisis’ gelanceerd en noemde het een ‘gevaarlijke corruptie van de wetenschap die de wereldeconomie en het welzijn van miljarden mensen bedreigt’. Dr. John Clauser merkt op dat misleidende klimaatwetenschap “uitgezaaid is tot massale shock-journalistieke pseudowetenschap”. Lees hier verder op Climategate.nl, 24-7-2023

Volgens Clauser, is de klimaatpseudowetenschap een zondebok geworden voor een breed scala aan andere niet-gerelateerde kwalen. Het is gepromoot en uitgebreid door gelijkaardige misleide zakelijke marketingagenten, politici, journalisten, overheidsinstanties en milieuactivisten. “Naar mijn mening is er geen echte klimaatcrisis. Er is echter een zeer reëel probleem met het bieden van een behoorlijke levensstandaard aan ’s werelds grootste bevolking en een daarmee samenhangende energiecrisis. Dat laatste wordt onnodig verergerd door wat naar mijn mening onjuiste klimaatwetenschap is”, voegde hij eraan toe.

John Clauser zit in de "board of directors" van de CO2-coalition.


CLINTEL

Met de nieuwe stichting Climate Intelligence- CLINTEL gaan emer. prof. Guus Berkhout en enkele mede-oprichters, waaronder Marcel Crok, lopend onderzoek financieren en tegelijkertijd proberen ze extra financiering aan te trekken voor een onafhankelijk wetenschappelijk instituut.
- Zie Berkhout's interview in the Global Warming Policy Forum van 29-1-2019 en een artikel in Climategate.nl, d.d. 26-2-2019: Climate Intelligence: stel ratio boven emotie!
- Berkhout, Guus en Thoenes, Dick, Weg met de doemscenario's, bekijk opwarming positief, Elsevier weekblad/opinie van 26-9-2018 (kijk hier indien link verbroken).
- In april 2019 schreef Berkhout een open brief aan de minister president met een pleidooi om het klimaatbeleide drastisch te herzien.

Een groep van 14 bekende wetenschappers o.l.v. Berkhout schreeuwt het hard van de daken: "There is no Climate Emergency". Dat doen ze als ambassadeurs van de European Climate Declaration, in een brief van 23-9-2019 aan de VN-baas Guterres ter gelegenheid van de VN-klimaatconferentie in New York op die datum. De brief is ondertekend door ca. 500 - meest Europese - wetenschappers en professionals. Zie hier.

Michelle Sterling van het Canadese Friends of Science legt uit waar CLINTEL voor staat: zie haar video-presentatie, 2-12-2019.

- Berkhout, Guus, als we ons aanpassen gaan we het redden! , Climategate.nl, 5-2-2020.
In het artikel geeft Berkhout een pleidooi om ons aan te passen (Engl. adaptation) aan klimaatveranderingen (wat we al eeuwen doen) in plaats van te proberen met (waarschijnlijk vergeefse) preventieve maatregelen klimaatveranderingenen te beperken (Engl. mitigation).


Cloosterman, Ing. Ap J.H.G. 

Ing. Ap J.H.G. Cloosterman

Werkte in de chemische- en voedingsmiddelenindustrie. Later had hij een eigen adviesbureau: ‘Cloosterman Management Ondersteuning’. Hij was ook ook assessor bij de Raad voor Accreditatie. Hiervoor heeft hij assessments (ISO 9000, HACCP, VCA) uitgevoerd in Nederland, België, Engeland, Ierland, Singapore, China, India, Libanon en Egypte.

Op latere leeftijd heeft hij aan verschillende universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in Nederland colleges gevolgd op de volgende terreinen: relativiteitstheorie, astrodeeltjes fysica, basis sterrenkunde, witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten, planeten en exoplaneten, de evolutie van het Heelal, het veranderende klimaat, gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast heeft hij in Engeland en Frankrijk colleges gevolgd in: Gravity, the Big Bang, Black Holes en Gravitational Waves, Climate Change, Monitoring Climate from Space.

Cloosterman schrijft actief voor de webblog climategate.nl
Zie hier voor een overzicht van zijn bijdragen.

 

In juli 2017 kwam de 1e druk uit van zijn basis-handboek over klimaatverandering en duurzame energie. Een "must read" voor iedereen die geïnformeerd wil zijn, maar die het wellicht nog ontbreekt aan basiskennis op dit gebied. Een prachtig leerboek en naslagwerk !

Ap Cloosterman: Klimaatverandering en duurzame energie
klik voor vergroting

Het boek (3e druk uit januari 2018) is als Pdf file te bestellen voor de prijs van 8 Euro; over te maken op bankrekening NL66 INGB 000 121 73 46 t.n.v. J.H.G. Cloosterman met vermelding van uw e-mail adres.

 

 

 

In 2019 publiceerde Cloosterman weer een boek: De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat,

Uitg. Conferent, 1e druk 2019, ISBN: 978 949 159 1198. € 27.50


Ook dit boek is, net als dat uit 2017, een "must read" voor iedereen die geïnformeerd wil zijn, maar die het wellicht nog ontbreekt aan basiskennis op dit gebied. Een prachtig leerboek en naslagwerk !

  Cloosterman-De invloed van de mens en de kosmos op ons klimaat

John Coleman

John Coleman   (zie wikipedia)
Allereerste weerman van ABC's Good Morning America en oprichter van The Weather Channel.

Hij vindt het huidige klimaat-alarmisme in de wereld niet gerechtvaardigd door feiten of huidige klimaatmodellen.

Hij zette de boeiende geschiedenis van Al Gore's flitsende loopbaan als politicus en klimaat-alarmist op video !

Volg haar op twitter: @sjc_pbs

en

Zie haar website polarbearscience.com/

Crockford, Suzan

Suzan Crockford
Zie ook Wikipedia.org

 

 

Zoöloge en meest prominente schrijfster van vele boeken en onderzoeksrapporten over het wel en wee van ijsberen.

 

Ijsbeer-, c.q. klimaatalarmisten houden beslist niet van haar of haar ijsbeerpublicaties.


Dat verleide een groep van 13 mensen tot een meer dan schandalige, zeer persoonlijke, aanval op haar persoon en competenties in een internet tijdschrift, BioScience. Dit artikel had mijns inziens nooit mogen worden gepubliceerd:
Jeffrey A Harvey, Daphne van den Berg, Jacintha Ellers, Remko Kampen, Thomas W Crowther, Peter Roessingh, Bart Verheggen, Rascha J M Nuijten, Eric Post, Stephan Lewandowsky, Ian Stirling, Meena Balgopal, Steven C Amstrup and Michael E Mann"Internet Blogs, Polar Bears, and Climate-Change Denial by Proxy"BioScience68 (4): 281–287, 2017. 

Het is uit de sociale psychologie bekend dat mensen in groepen eerder normoverschrijdend gedrag vertonen dan ze individueel zouden vertonen. Dit artikel, met div. Nederlanders als (co-)auteur, vind ik een schrijnend voorbeeld hier van.

Wellicht nog erger is dat Crawford in 2019 door de Universiteit van Victoria (Canada) in de ban is gedaan en haar - toen al 15 jaar durende - status van Adjunct Professor aldaar is kwijtgeraakt vanwege commotie over haar anti-alarmistische boodschap over ijsberen, waarmee het helemaal niet slecht gaat ondanks klimaatveranderingen. Lees hier het hele verhaal in de Financial Post van 16-10-2019, of hier indien de link is verbroken.

Lees ook:
- Labohm, Hans, Lasterlijke aanval op wetenschappelijke integriteit van Canadese zoöloge Susan Crockford, Climategate.nl, 6-12-2017.

 

 

Crok, Marcel

Marcel Crok  

Marcel Crok (1971) studeerde scheikunde in Amsterdam en Leiden. In 1997 werd hij freelance wetenschapsjournalist na een stage bij het Chemisch Weekblad (tegenwoordig C2W). In 2001 werd hij redacteur bij Technologietijdschrift De Ingenieur en vanaf 2003 bij maandblad Natuurwetenschap & Techniek (NWT).

In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (zie ook de Engelse versie). Dit verhaal maakte veel reacties los en sindsdien volgt hij het klimaatdebat op de voet. Later dat jaar leverde het hockeystickverhaal hem de eerste Glazen Griffioen op, een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschapsjournalisten.

 


Met het prijzengeld van de Glazen Griffioen en een bijdrage van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten werkte hij in de jaren 2008-2010 aan het boek De staat van het klimaat. In het boek onderzoekt hij of en zo ja hoe bewezen is dat CO2 schuldig is voor de recente opwarming op aarde en hoe gedegen het IPCC-rapport is. Van het boek zijn ongeveer 5000 exemplaren verkocht.

In 2012 vroeg het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hem om het vijfde IPCC-rapport te reviewen. Daarnaast is Crok nauw betrokken bij het internationale discussieplatform www.climatedialogue.org. Dit platform is eveneens gefinancierd door het Ministerie van I&M.

Marcel Crok woont en werkt in Amsterdam en is te bereiken op marcel [punt] crok [at] gmail [punt] com of info [at] staatvanhetklimaat [punt] nl.

Contactgegevens:
Weesperzijde 80A
1091 EJ Amsterdam

tel: (06) 16 236 275

marcel [punt] crok [at] gmail [punt] com
www.staatvanhetklimaat.nl
www.climatedialogue.org
twitter: @marcelcrok
twitter: @climdialogue

Literatuur:

In februari 2005 publiceerde Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over de hockeystickgrafiek (zie ook de Engelse versie).

In 2010 verscheen zijn eerste boek: De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; Warm aanbevolen !

Kijk hier onder en luister wat Siemon ("dwarse") Roozendaal van dit boek vindt: een "must" voor klimaat-geïnteresseerden.
Een klein voorproefje n.a.v. de klimaat-conferentie in Parijs, eind 2015, leest U hier.

Marcel Crok en Rob de Vos schreven in 2018 tevens een ander rapport: "Waarom de KNMI-scenario's niet uit zullen komen"

Crok's artikel van 27 mei 2021: Gevangen in de klimaatfuik


Curry, Judith

Judith Curry met citaat over klimaatvariabiliteitcurryja@eas.gatech.edu

  De vooraanstaande klimaatwetenschapper Judith Curry zegde in 2016 haar baan als hoogleraar op vanwege te grote druk van klimaat-alarmisten op haar werk. Lees hier waarom en zie hier een video-interview met haar over dit besluit door Tucker Carlson, van 6-1-2017: "Georgia Tech Climatologist quits over 'craziness' in field of climate science". Zij ziet in de huidige stand van wetenschaps-kennis geen aanleiding om te stellen dat mensen de dominante oorzaak zijn van de opwarming, van de laatste eeuwen of de laatse decennia. Ze legt uit dat er welliswaar sprake is van opwarming en ook dat mensen hierop enig invloed hebben en dat hierover op zich grote consensus bestaat, maar dat de onenigheid in het debat ligt in de details hierbij. Namelijk hoe groot is de invloed van de mens is ten opzichte van natuurlijke invloeden door een veelheid aan variabelen. Op dat laatste gebied wordt veel te weinig onderzoek gaan en veel te weinig geld uitgetrokken.

Op 12 juni 2019 publiceerde Curry een 18 p. lange verklaring voor de Amerikaanse congrescommissie Hearing "on Recovery, Resilience and Readiness –Contending with Natural Disasters in the Wake of Climate Change", over de stand der wetenschap m.b.t. extreem weer, mede in het licht van de AGW-theorie. Inmiddels haar 9e verklaring voor een congrescommissie. In haar boven genoemd rapport staat het volgende curriculum vitae:
"Judith Curry is President of Climate Forecast Applications Network (CFAN) and Professor Emeritaand former Chairof Earth and Atmospheric Sciences at the Georgia Institute of Technology. Dr. Curry received a Ph.D. in atmospheric science from theUniversity of Chicago in 1982. Prior to joining the faculty at Georgia Tech, she held faculty positions at the University of Colorado, Penn State and Purdue University. She has authored over 190 scientific papers and is author of the textbooks Thermodynamics of Atmospheres and Oceans and Thermodynamics, Kinetics and Microphysics of Clouds. Dr. Curry has served on the NASA Advisory Council Earth Science Subcommittee, the DOE Biological and Environmental Research Advisory Committee, the National Academies Climate Research Committee and the Space Studies Board,and the NOAA Climate Working Group. Dr. Curry is a Fellow of the American Meteorological Society, the American Association for the Advancement of Science, and the American Geophysical Union."

Curry, Judith, Climate Uncertainty and Risk: Rethinking Our Response, Anthem Press, 2023, Paperback: 340 pages. Zie hier een boekbespreking.


Darwall, Rupert

Rupert DarwallLees hier meer over Darwall. London-based Rupert Darwall has two decades’ experience in finance and public policy, specializing in the intersection of the two.  A graduate of Cambridge University where he studied economics and history, Mr Darwall was an investment banker at Swiss Bank Corporation (now part of UBS) before becoming a special adviser to the chancellor of the exchequer at the UK Treasury in 1993.
He has advised companies on their bids for multi-billion dollar government  public-private partnerships;  on their regulatory and anti-trust strategies; worked with leading Private Equity houses on public-to-private transactions and in 2008, he advised on a major proxy battle regarding the US assets of one Britain’s largest corporations.
In the public policy sphere, Mr Darwall co-founded one of London’s leading think tanks and was a consultant to the Conservative party during the 2005 general election.  His published writings on reforming Britain’s civil service and tax credits have been widely cited and he has written three major articles for the Hoover Institution’s Policy Review.  He has also written for the Financial Times and the Wall Street Journal on British politics. 

Rupert Darwall-book
klik hier voor een vergroting

Zijn boek, The Age of Global Warming: A Short History werd uitgegeven in 2013. Lees hier een boekbespreking en hier een TV-interview met de auteur.

En in n 2017 publiceerde hij Green Tyranny: Exposing the Totalitarian Roots of the Climate Industrial Complex, Encounter Book, 2017. 334 p.
Dit boek was bedoeld als complement van het eerdere.
Lees hier een boekbespreking en hier een lezing van de auteur over zijn nieuwe boek.

En, als u eerst uw emotie-veiligheidsgordels heeft omgedaan, bekijk dan een interview met de auteur over de totalitaire voorlopers van het huidige groene denken...........

Als de AGW-theorie ontkenners klagen dat ze op een lijn worden gesteld met holocaust-ontkenners, dan kan de "groene beweging" zich er nu aan ergeren dat het "groene denken" zoals geen vlees eten, wel windmolens, weinig auto rijden en een nieuwe natuurlijke levensstijl, al in de jaren 1930 gemeen goed waren in de nazi-partij, met vegetariër Hitler voorop. Zoals de Engelsen het zo mooi zeggen: "tit for tat"

  Darwall: Green Tyranny
klik hiervoor een vergroting

Verder literatuur:
- Darwall, Rupert
, After Glasgow, The 1.5°C Target Is Dead – Get Over It, climatechangedispatch, Nov. 15th 2021.


Dekker, Midas

 


Delingpole, James
James Delinpole  


Publiceert artikelen en podcasts: The Delingpod: The James Delinpole Podcast

Veel van zijn interviews met wetenschappers zijn te vinden op Youtube.

Delingpole, James, : Climategate 10 jaar later – de smeerlappen komen ermee weg!, Climategate.nl , 24-11-2019

 


Dyson, Freeman (1923 - 2020)
(zie wikipedia)

Freeman Dyson  

“… the central mystery of climate science. It is not a scientific mystery but a human mystery. How does it happen that a whole generation of scientific experts is blind to obvious facts? “

(Bron: Foreword to GWPF report #18 Goklany, I.M. 2015, Carbon dioxide, The good news)

Freeman Dyson FRS, a world-renowned theoretical physicist, was Professor of Mathematical Physics and Astrophysics at the Institute of Advanced Study in Princeton (USA) where he held a chair for many years. Dyson is the author of numerous widely read science books. He was a member of the GWPFSs Academic Advisory Council.

Volgens Dyson werden de problemen veroorzaakt door klimaatverandering ernstig overdreven waardoor aandacht en geld wordt weggenomen van andere problemen zoals m.b.t. armoedebestrijding en onderwijs. Hij had voorts bezwaar tegen de wijze waarop met kritiek op 'opwarming van de aarde propaganda' wordt omgegaan; naar zijn mening zijn alle opvattingen over klimaatverandering relevant om tot een redelijke oplossing te komen.

Freeman Dyson, one of the world’s most eminent theoretical physicists, has died at age 96. Born in England on 15 December 1923, Freeman Dyson graduated from Cambridge University in 1945 with a BA in mathematics. In 1947, he moved to the USA where he went to work at Cornell University and, later, at the Institute for Advanced St udy in Princeton. Professor Dyson was a dedicated supporter of the GWPF and a founding member of the GWPF’s Academic Advisory Council. He will be sorely missed.Read rest at GWPF.


Easterbrook, dr. Don
(zie zijn curriculum vitae, zijn lijst met publicaties en ook wat Wikipedia over hem schrijft)

Dr Don Easterbrook getuigt voor een USA senaatscommissie over de rol van CO2

Zie de video van Easterbrook's getuigenis (op 26-3-2013 ?) voor een USA-senaatscommissie over de rol van CO2 op het klimaat: "CO2 is a trailing indicator of warming".
Volgens Easterbrook kan het minieme beetje CO2in de atmosfeer (ca. 0,04%) onmogelijk opwarming van de aarde bewerkstelligen, maar komt er meer CO2 in de lucht als het zeewater opwarmt.

One of the best climate scientist I’ve followed for 20 years is Dr Don Easterbrook, Geologist Emeritus at Western Washington University with 45 years experience. He was the first to determine with accuracy from ice cores, that the Earth goes thru warm and cool cycles approx every 30 years. He also predicted in 1998, that the Pacific would change from a warm current to a cold current, validated by satellite. He also believes this cool cycle we’re in may last until 2050 with a Grand Minimum. He was called “The Scientist That Got It Right” in 2005. Over 30,000 actual climate related scientists have signed off on his research. He has UTube videos and his website is excellent. He explains CO2 quite well – it trails all other atmospheric gases for warming our climate and has zero affect on it.

source: Jim Patren on twitter febr. 24th 2019


Ebell, Myron
(zie curr. vitae)

Myron Ebell  

Director of Global Warming and International Environmental Policy at the Competitive Enterprise Institute, a non-profit think tank that promotes limited government, free enterprise, and individual liberty. Former head of the Environmental Protection Agency (EPA) transition team after Trump's election.

Op 1 februari 2017 werd een interview met hem gepost op Climategate.nl met onderwerp: "Klimaatbeleid Trump": zie hier de video van zijn toespraak.

Zie een video-interview met Ebell van 28-6-2019: "The Climate Change Narrative is driven by an agenda of political control".

Ebell draagt regelmatig bij aan de website Global Warming.org

Hij is ook voorzitter van de Cooler Heads Coalition, een organisatie die zich keert tegen klimaatalarmisme, waar wikipedia nogal negatief, maar wel informatief, over schtrijft.

Ehrlich, Paul
(Philadelphia, 1932; (zie wikipedia)

Paul Ehrlich, The population bomb
Zie hier een interview met Ehrlich uit 2014 op Youtube.
 

 

Amerikaanse bioloog en demograaf, die beroemd werd door zijn waarschuwingen met betrekking tot de bevolkingsgroei en de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen.

Hij werd ook lid van de Club van Rome, die zich inzette voor het behoud van de planeet Aarde.

In zijn controversiële boek The Population Bomb, uit 1968, voorspelde hij dat de wereld door overbevolking snel een punt zou bereiken, waarop massale hongersnood zou uitbreken door gebrek aan voedsel.

Een van de oplossingen zou, volgens Ehrlich, desnoods gedwongen geboortebeperking kunnen zijn.

Hij heeft regelmatig uitspraken gedaan over de teloorgang van het milieu. Naderhand kreeg hij het verwijt dat hij er vaak naast zat. Zelf noemde hij ze liever scenario’s, hoe de ontwikkelingen mogelijk zouden kunnen verlopen. Hij ontkent met klem dat het voorspellingen waren. Een aantal van zijn doemscenario's zijn verzamels door Ebell en ...... (2019)

 


Feynman, Richard
(zie wikipedia)

Feynman  

Nobelprijswinnaar natuurkunde 1965

Hij was een onafhankelijk denker en schreef o.a.

What Do You Care What Other People Think?, 1988, W W Norton,

ISBN 0-393-02659-0, 2001 paperback: ISBN 0-393-32092-8


Fleming, dr. Rex

Auteur van het boek " The Rise and Fall of the Carbon Dioxide Theory of Climate Change", Springer International Publishing, 2019; Print ISBN: 978-3-030-16879-7 Electronic ISBN: 978-3-030-16880-3

Rex Fleming, The rise and fall of teh carbon dioxide theory of climate change  

This book provides a complete review of the role of CO2 in the Earth’s atmosphere and reveals detailed information about the subject of climate change.  Many different science disciplines are visited and discussed and each area is introduced with a brief summary written to appeal to a broader audience.  The logic of CO2 involvement in changing the climate is investigated from every perspective: reviewing the historical data record of Ice Ages with vast ice sheets, noting the interglacial periods of little or no ice, examining in further detail the 20th century data record and evaluating the radiation role of CO2 in the atmosphere.  The radiation calculations, using the appropriate equations and data are reviewed in great detail. The results of this review and examination reveal no role of CO2 in any change of the Earth’s climate.

 

Lees meer over Fleming en de totstandkoming van dit boek ondanks een gesloten uitgeversfront t.o.v. "climate deniers" op Climate Depot van James Delingpole, d.d. 30-7-2019. Beluister ook zijn interview door Delingpole, 30-7-2019.


dr. Rex Fleming  

Dr. Rex J. Fleming is a mathematician with a Ph.D. in Atmospheric Science from the U. of Michigan. He has over 50 years of experience as a scientist and manager in weather and climate research. He has published peer reviewed scientific papers from 1971 to 2018. He has represented the Unites States of America at several international science meetings, including as the Chief Delegate at the First United States Ocean Climate Delegation to the People’s Republic of China in 1982. He was awarded the Department of Commerce Gold Medal Award (1980) for outstanding achievement in directing the U.S. role in the Global Weather Experiment (FGGE). He was elected a Fellow of the American Association for the Advancement of Sciences (1982) for contributions to atmospheric science. From his retired position as a consultant in the aerospace business he has used his own funds to carry out research on climate issues. 

He has an important paper on the chaos associated with the large scale instability of the atmosphere and a book on combining the Stochastic Dynamic Equations with the Monte Carlo approach to investigate nonlinear systems in more detail.


Friesland, Jan van

van Friesland schrijft regelmatig artikelen op Climategate.nl.
Zie hier voor een overzicht.

 

 

 

 

  Jan van Friesland

samuel Furfari  

Furfari, Samuel

 

Samuel Furfari is hoogleraar energie-geopolitiek. Zijn laatste boek heet: Énergie, tout va changer demain? Analyser le passé, comprendre lavenir (“Energie, zal morgen alles veranderen? Het verleden analyseren, de toekomst begrijpen”.)

 

 

 


Gates, Bill,
Oprichter en grootaandeelhouder van Microsoft en rijkste man ter wereld

Bll Gates, oprichter en groot aandeelhouder van Microsoft
Bill says it’s time to stop jerking around with wind & solar.
“The ‘climate is easy to solve" group is our biggest problem.”
 

Make no mistake, Bill Gates totally believes the climate change scare story but even he can see that renewables are not the answer, it’s not about the cost, it’s the reliability.

He quotes Vaslav (possibly Vaclav Smil?):

Here’s Toyko, 27 million people, you have three days of a cyclone every year. It’s 23GW of electricity for three days. Tell me what battery solution is going sit there and provide that power.

Lees zijn interview en bekijk de video (link verbroken ? Kijk dan hier).


Geel, Bas van
Gezaghebbende sceptische wetenschapper en deelnemer aan de klimaatdiscussie.


Geersing, Bauke,

Basuke Geersing, voormalig directeur van de NOS

 


Jurist. Auteur van ‘Kapitein Raymond Westerling en de Zuid-Celebes-Affaire (1946 – 1947) – Mythe en Werkelijkheid’.

Voormalig directeur van de NOS - Nederlandse Omroep Stichtng

- Geersing, Bauke, Journalistiek roer NOS-journaal moet eindelijk eens om; open brief aan hoofdredacteur over vooringenomen berichtgeving, Opiniez, 4-2-2023 (zie ook hier) en Climategate.nl, 7-2-2023

 


 

Giaever, Dr. Ivar (Nobelprijswinnaar natuurkunde 1973)

Giaever is in 2011met een publiek statement teruggetreden uit de American Physical Society (APS) vanwege het feit dat deze beroepsvereniging global warming tot kanonieke waarheid heeft verklaard: climaatwetenschap verwordt daarmee tot religie. Lees meer hier over.

Zijn terugtreedbrief bevat onder meer de vraag: " how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos.

Zie ook wikipedia.

 

Beluister en bekijk de toespraak van Ivar Giaever op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013, en een kortere en recentere toespraak.

Zie ook hier

Zijn conclusie: klimaatwetenschap is een pseudowetenschap.


Gioiella, Leonardo da
Levert regelmatig zeer persoonlijke en geestige bijdragen aan climategate.nl

Leonardo da Gioiella


Gore, Al

Al Gore met wereldbol

Boek schrijver / film maker van An Inconvenient Truth (2006), London, Bloomsburry Publishing Plc., 36 Soho Square, London WID 3QY.ISBN 0 7475 8906 2, een schitterend uitgevoerd boek, 330 paginas in full colour, met vele feiten, getallen en opinies.
Lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden sinds 1976. Gekozen voor de Amerikaanse Senaat in 1984 en 1990; Sinds 1993 tot 2001 democratisch vice-president van de Verenigde Staten (onder de democratische president Clinton). Sinds zijn mislukte poging in 2000 om zelf president van Amerika te worden, houdt Gore zich intensief met de strijd tegen de klimaatverandering bezig. Het is misschien wel een beetje een gemakkelijk grapje, maar je zou al gauw denken dat de toch- net-geen-president-geworden man er voor heeft gekozen dan maar "de nieuwe kleren van de keizer" te gaan dragen.

Anderszijds was hij al als student van Prof. Revelle gegrepen door het onderwerp: bekijk de boeiende geschiedenis van Al Gore's flitsende loopbaan als politicus en klimaat-alarmist, op video gezet door AGW-scepticus John Coleman, 1e weerman van ABC's Good Morning America en oprichter van The Weather Channel. Zie de video !

   

Voor zijn bijdrage aan de wereldwijde discussie over klimaatverandering kreeg hij in 2007 de Nobelprijs voor de vrede, samen met het IPCC. Met de Vredesprijs voor Gore en het IPCC wil het comité 'helpen de aandacht te vestigen op de dreiging die de klimaatverandering vormt voor de wereld'. De winnaars krijgen de prestigieuze prijs (zie echter voetnoot onderaan) omdat ze 'de basis hebben gelegd voor de maatregelen die de opwarming van de aarde moeten tegengaan'.

Al Gore-9 errors in film  

Maar een rechter van het British High Court (Hooggerechtshof) vond - eveneens in oktober 2007 - zijn film op minstens 9 punten meer propaganda dan wetenschappelijk onderbouwd feitelijk en oordeelde dat de Britse regering de - met een Oscar bekroonde - film alleen aan schoolkinderen mocht vertonen als de docenten vermelden dat er ook andere, wetenschappelijk onderbouwde, opvattingen bestaan over het zogenaamde klimaatprobleem en specifiek m.b.t. die genoemde 9 "errors".

De rechter hoefde zich niet als wetenschapper in die 9 punten te verdiepen. Ze waren alle 9 al door de Britse regering bestempeld als inconsistent met de heersende wetenschappelijke opvattingen. Aldus Christopher Monckton (zie hier onder) die in zijn vernietigende critieken 35 "fouten" in de film vond en publiceerde, die te systematisch verwijzen naar "door mensen veroorzaakte opwarming van de wereld" om nog toevallige fouten te kunnen worden genoemd.

Zie ook de youtube film Al Gore's Inconvenient SCAM, Lies versus Lord Monckton Truth and Logic.

Anno 2011 is Gore niet blij met zgn. "climaatsceptici"; al hun argumentatie noemt hij "bull shit" (In NL: koeiestront): een naargeestig stukje taalvervuiling, naar mijn smaak (HHvdM). Al Gore opent op donderdag 29 september 2011 de EBF Conference in de Groningse Martiniplaza, het jaarlijkse congres van de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij houdt die dag een lezing over klimaatverandering, duurzaamheid en verantwoord leiderschap. Dit kort na 14 september, de dag dat hij zijn wereldwijde 24 uurs Climate Reality Project zal hebben gelanceerd.

In juli 2017 verscheen Gore's 2e film en boek : "An Inconveniant Sequel". In het kader daarvan werd hij op 24-7-2017 geïnterviewed door Bernie Sanders. Beluister het interview. Het begin ervan kunt U hier lezen.

house of Al Gore   Het huis van Al Gore ?: A perfect example of  "do as I say and not as I do !!"
Op internet wordt al sinds 2007 vergeleken hoe Al Gore's huis qua milieuonvriendelijkheid schril afsteekt tegen dat van de zo verguisde ex-president George Bush (zie voor diens huis hier boven bij "Bush, George"):
Het huis van Al Gore, nabij Nashville, Tennessee, wordt als volgt beschreven:
A 20 room mansion (not including 8 bathrooms) heated by natural gas. Add on a pool (and a pool house) and a separate guest house, all heated by gas. In one month this residence consumes more energy than the average American household does in a year. The average bill for electricity and natural gas runs over $2400 per month.  In natural gas alone, this property consumes more than 20 times the national average for an American home. This house is not situated in a Northern or Midwestern "snow  belt"  area. It's in the South.

Zie het cartoonfilmpje "Save Al Gore" waarin de draak wordt gestoken met zijn CO2 verslindende leefstijl en reizen , alsook met het idee dat het de mensen zijn die de aarde doen opwarmen.

Lees meer over Al Gore op de Nederlandse Wikipedia en wat Vitezslav Kremlik over hem schrijft in 2021.

Toen senator Al Gore nog nooit had gehoord van Osama Bin Laden

Voetnoot aangaande het winnen van de Nobelprijs:
Gore heeft voor zijn werk de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Wat velen niet weten is dat de overige ("de echte") Nobelprijzen worden toegekend door de Zweedse Academie van Wetenschappen, na uitvoerige studies en  zorgvuldige selectieprocedures, maar dat de prijs voor de vrede wordt toegekend door een commissie van 4-5 personen uit het Noorse parlement. Dit heeft Alfred Nobel zo in zijn testament bepaald. Het is dus in feite een politieke prijs (Prof. Dick Thoenes in De Klimatosoof)


Gosselin, Pierre


Guterres, Antonio (1949)

Sinds 2017 de 8e secretaris-generaal van de Verenigde Naties, hoofd van het Secretariaat van de Verenigde Naties, een van de belangrijkste organen van dat ins

tituut. Hij wordt daarom feitelijk als het hoofd van de Verenigde Naties beschouwd. Hij was Premier van Portugal (1995–2002) en Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (2005–2015).

Guterres

In een toespraak stelde Guterres: "De aarde brandt"

Robert Long zong het al:


en dat is allemaal angst
allemaal angst
de allergrootste schreeuwers
zijn dikwijls het bangst

brandende aarde

Hij is berucht vanwege zijn - niet door wetenschap gestaafde - alarmistische uitspraken over catastrofale klimaatverandering. Alarmistische hyperbolen, die meer doen denken aan een schreeuwende in de hoek gedrukte kat, dan aan een weldenkend verantwoordelijk hoofd van een organisatie die het belang van ca. 200 landen vertegenwoordigt.

In de openingsredes verliezen VN-secretaris-generaal Guterres (voormalig premier van Portugal) en klimaat- clown Al Gore zich in tot nu toe ongehoorde apocalyptische vergezichten als we niet doen wat ze zeggen dat me moeten doen. Ook onze eigen "do or die" Sigrid Kaag speelt ter COP27 weer een alarmistisch partijtje mee.

Guterres in zijn COP-27 openingsspeech: “Our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible". “We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.” “We can sign a climate solidarity pact, or a collective suicide pact.” En in een latere toespraak stelde Guterres: "De aarde brandt".


In August 2022, UN Secretary-General António Guterres slammed the “grotesque greed” of oil and gas companies and their financial backers: “It is immoral for oil and gas companies to be making record profits from this energy crisis on the backs of the poorest people and communities, at a massive cost to the climate.”And again, last month, Mr. Guterres – no stranger to hyperbolic rants, from “code red for humanity” to “an era of global boiling” — warned that humanity had ‘opened gates to hell’ by letting the ‘climate crisis’ worsen.
In a ‘lacerating attack’, he blamed “the naked greed of entrenched interests raking in billions from fossil fuels” which are “embarked upon a ‘shameful’ attempt to stymie the [energy] transition.” bron: Tilak (2023)


Literatuur:

Doshi, Tilak, Separating Fact From Fiction: What Nearly 30 Years Of COP Meetings Has Gotten Us, ClimateChangeDispatch, 17-10-2023

Guterres, Antonio, Openingsspeech COP-27 (video).

Morrison, Chris, Media silent on UN chief False Claim Weather Disasters up 500% in 50 years, Climatechangedispatch, 22-12-2022Hansen, James
Vroeger hoofd van NASA's Goddard Institute for Space Studies.

James Hansen

On  June 23, 1988 James Hansen told a Senate committee that “the greenhouse effect has been detected and is changing our climate now.” At the time, Hansen was the head of NASA's Goddard Institute for Space Studies-GISS, and though his testimony was certainly not the first official warning about the “greenhouse effect”—a report to President Lyndon Johnson, in 1965, predicted “measurable and perhaps marked changes in climate” in the decades to follow—it was the first to receive national news coverage. The Times ran the story at the top of the front page, with a graph showing a long-term rise in average global temperatures. (bron: The New Yorker, Daily Comment 20 juni 2018).

 

Wielicky, Matthew, Is James Hansen A False Prophet Of Climate Doom Or Prescient Mastermind?, Climate ChangeDispatch 29-12-2023

 

Happer, William

Over de COP25 klimaatconferentie in Madrid, december 2019 schrijft hij het volgende:

Happer over COP25-klimaatconferentie te Madrid in dec. 2019
klik op de foto voor een vergrotting

 

emer. prof. natuurkunde aan Princeton University, USA.
(zie Wikipedia, die -als overtuigde adepten van de AGW-theorie - overduidelijk moeite hebben met zijn standpunten over de rol van CO2)

Happer disagrees with the scientific consensus on climate change, stating that “Some small fraction of the 1° C warming during the past two centuries must have been due to increasing CO2, which is indeed a greenhouse gas”, but argues that “most of the warming has probably been due to natural causes.

Een van zijn uitspraken is dat "carbon emissions linked to climate change should be viewed as an asset rather than a pollutant."
Hij zou zo erelid kunnen worden van de Partij voor de Planten.

Sinds november 2021 is hij honorary scientific advisor van De Groene Rekenkamer.

Happer will be part of a team President Trump is assembling early 2019, a White House committee to scrutinise wild climate change claims being presented by government agencies. Lees hier verder. Zie ook hier.

Zie op Climategate.nl een Interview met William Happer (Princeton): klimaatsceptische consensus. Deel I, Deel II, Deel III, Deel IV en Deel V.

Zie ook een interview met hem over zijn 1-jarige aanstelling in het Witte Huis als wetenschappelijk adviseur.

De natuurkundigen William Happer en William van Wijngaarden hebben aangetoond dat de huidige niveaus van atmosferische kooldioxide en waterdamp bijna volledig verzadigd zijn. In de stralingsfysica impliceert de technische term ‘verzadigd’ dat het toevoegen van meer moleculen niet meer opwarming zal veroorzaken. In gewone taal betekent dit, dat onze emissies door de verbranding van fossiele brandstoffen voortaan weinig of geen verdere invloed meer hebben op de opwarming van de aarde. Er zou geen klimaatcrisis zijn. Geen enkele bedreiging. We zouden zoveel CO2 kunnen uitstoten als we willen, zonder effect. Deze verbluffende bevinding lost een enorme onzekerheid op die de klimaatwetenschap al meer dan een eeuw teistert.

Bron: David Wojick, Climategate.nl, 331-10-2020 (vertaling door Martien de Wit), een bespreking van onderstaande voorpublicatie:
Wijngaarden, W.A. van and Happer, W., Dependence of Earth’s Thermal Radiation on Five Most Abundant Greenhouse Gases, 8-6-2020, voorpublicatie (pdf-file).

William Happer & the Guide Star Laser

 

The year was 1982 and the western world was in a dangerous and expensive Cold War with the Soviet Union. That summer at the JASON summer meeting, Princeton physicist Dr. William Happer (current Chairman of the CO2 Coalition), presented a revolutionary concept of using a high-altitude artificial guide star for use in adaptive optics telescopes. 

The following year, Ronald Reagan created the Strategic Defense Initiative (SDI), also known as "Star Wars." A primary objective was to find a way to shoot down incoming Soviet missiles using lasers. Dr. Happer boldly suggested that the use of his new invention, known as the Sodium Guide Star laser, could solve the problem of diffusion of the laser beam and allow it to remain focused enough to do its intended job of destroying the missiles

As Dr. Happer recounted recently during a presentation to the Wyoming Senate, he was quite nervous that the nation was committing many millions of dollars to fund research into his previously untested theory. To his great relief, the Guide Star functioned as predicted, and the Free World was quite a bit safer. 

See Dr. Happer's short, but fascinating, discussion of this important invention.


Heller, Tony
has a BS in geology from Arizona State University and a Master's degree in electrical engineering from Rice University.
(schreef ook onder pseudoniem Steven Goddard). Dit schrijft hij over zich zelf en zijn "palmares".

Tony Heller  

Tony Heller produceert vele lezingen op Youtube, waarin hij aan de hand van o.a. historische krantenartikelen, maar ook a.h.v. historische grafieken uit wetenschappelijke publicaties, aangeeft hoe de wetenschap over bepaalde klimaatkwesties vroeger dacht, vaak met een hoge mate van consensus. Het historisch perspectief dat hij schetst stemt tot nadenken over de huidige stand van zaken in de wetenschap. Voorbeelden:

Tony Heller, 24 juli 2017 op Youtube: Scientific Consensus And Mass Delusion - 150 Years Of Scientific Insanity

Tony Heller geeft op 4 -2-2018 een lezing over temperuurverandering in de zee: Most Delusional Climate Alarmists Ever.

Hij heeft ook een zeer uitgebreide web-blog "The Deplorable Science Blog" : op https://realscience.com

Tony Heller- The Deplorable Science Blog

Zie ook Heller's twitter-account: https://twitter.com/TonyClimate

Zie ook zijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@TonyHeller

Literatuur:
- Nieuwe mijlpaal voor Clintel: Tony Heller is de 1500ste ondertekenaar van de Wereldklimaatverklaring, Climategate.nl, 19-2-2023. Hiein schrijft hij o.a.: ‘Ja, ik ben zeker veel banen en contracten kwijtgeraakt door mijn klimaatwerk. Je kunt zeggen dat ik een vroeg slachtoffer was van de cancelcultuur.’


Hertzberger, Dr. Rosanne

Microbioloog en columnist voor o.m. de NRC (zie wikipedia).


Op 20-10-2018 schreef ze op nrc.nl/nieuws Opinie (zie hier indien de link is verbroken) een reactie, "Legt de wetenschapper het af in bullshitbingo?", op een artikel in Elsevier van 13-10-2018 van de hand van em. prof. dr. ir. Guus Berkhout en em. prof. dr. ir. Dick Thoenes: " Bekijk opwarming postitief. Weg met doem-scenario's". Zie ook hier of hier.

Ik gun haar nog vele artikelen te mogen schrijven over zaken waar ze echt verstand van heeft. Zie hier waarom.

  Rozanne Hertzberger

Hetzler, Jeroen (1949-2023)

Jeroen Hetzler  


Ir. Jeroen Hetzler Studeerde bedrijfskunde en economie in Wageningen.

Hij is bestuurslid van De Groene Rekenkamer en schrijft critisch in het klimaatdebat op de websites van De groene Rekenkamer en Climatgate.nl

Hij stierf in 2023. Climategate.nl schreef op 30-6-2023 een In Memoriam.


Hiemstra, Gerrit

Gerrit Hiemstra, NOS-weerman, die het altijd maar weer over klimaatverandering heeft  

Gerrit Hiemsta is de weerman van het NOS, die zich voortdurend verspreekt door het over "klimaatverandering" te hebben in plaats van over het weer, waarvoor hij is ingehuurd en wat al moeilijk genoeg lijkt, gezien de kwaliteit van die voorspellingen.

Hij twitterde onlangs (zie Hetzler, 20-10-2018) dat, wat hem betreft, alleen mensen van onder de 30 jaar mogen meebeslissen over klimaatbeleid.

- Gerrit Hiemstra: Elfstedentocht komt nooit meer!, Climategate.nl, 5-1-2022
- Jeroen Hetzler, Wat heeft Gerrit Hiemstra gemeen met Niccolò Machiavelli?, Climategate.nl, 7-1-2022.
- NOS-journaal met Hiemstra: kinderen snel naar bed !, Climategate.nl, 23-3-2022

 

Hiemstra's kenmerkende visie over zgn. "klimaatgerelateerde" weersveranderingen (een contradictio in terminis) passen in een al eeuwen oude misvatting:

Sinds jaar en dag zien velen in een paar jaren extreem weer, of zelfs bij heel wat kortere periodes met extreem weer, al gauw een klimaatverandering optreden, even vergetend dat klimaat meestal wordt gedefinieerd als het gemiddelde weer over een periode van minstens 30 jaren.

In 1871 wordt daar al over geklaagd door een lezer van de krant The Brisbane Courier ! -->

-----------------------------------------------

Steven E. Koonin (2021, p. 178): I get the distinct sense that the science is unsettled enough that any unusual weather can be "attributed" to human influences.

denkbeeldige klimaatverandering
klik op de tekst voor een vergroting

fokke en Sukke verwarren ook het weer met het klimaat
Maar ook Fokke en Sukke snappen niet het verschil tussen weer en klimaat.


Homewood, Paul

Paul Homewood had a career as an accountant in industry. He has been writing on climate and energy issues since 2011.

Author of :
- PLUS A CHANGE, The UK climate in 2018, GWPF Briefing nr. 43, 2019
- Tropical Hurricanes, GWPF-briefing 37, 2019 (zie pdf-bestand)

Schrijver van het blog "Not a lot of people know that".

Not a lot of people know tat, blog van Paul Homewood


Humlum, Ole,

Ole Humlum, schrijver van State of the Climate 2021

 

Former Professor of Physical Geography at the University Centre in Svalbard (Spitsbergen), Norway, and Emeritus Professor of Physical Geography, University of Oslo, Norway.

 

Voor de Global Warming Policy Foundation-GWPF schrijft hij regelmatig rapporten over de staat van het klimaat, zoals bv. in 2022, Report 51,State of the Climate 2021 (pdf)


Jacobs, Jan

Jan Jacobs

 


Schrijft regelmatig artikelen voor Climategate.nl .

Zie hier voor een overzicht van deze artikelen.


Jager, em. prof. Cornelis (Kees) de (Den Burg, 29 april 1921)

Internationaal gerenommeerde Nederlandse sterrenkundige. Zie wikipedia

Hij verrichtte baanbrekend onderzoek aan zonnevlammen, bestudeerde de allerzwaarste sterren in het heelal, was actief in tal van internationale organisaties, en wordt algemeen beschouwd als de vader van het Nederlandse ruimteonderzoek.

Na zijn emeritaat stortte hij zich op het raadsel van de zonneactiviteit, en de relatie met het aardse klimaat. Daarnaast heeft De Jager een bijzondere gave voor het populariseren van zijn vakgebied.

Hij is van mening dat de zonnevlekken-activiteit van de zon de dominante factor is die de temperatuur op aarde regelt en dat de CO2-concentratie hierbij een volstrekt ondergeschikte rol speelt. Zie het interview uit 2009 met Theo Richel op Youtube.

Voorzitter van de Stichting Scepsis (1987 tot 1998). "Een scepticus is gewoon een wetenschapper: het een kan niet zonder het ander".

  Prof Kees de Jager, sterrenkundige

(Zie zijn website met artikelen)

Zie ook: Kees de Jager, superreus van de Nederlandse sterrenkunde


Jetten, Rob

Jetten is een Nederlands politicus namens D66. In 2022 werd hij minister voor Klimaat en Energie. Hij was lid van de Tweede Kamer tussen 2017 en 2022. Van 9 oktober 2018 tot 18 maart 2021 was hij aldaar fractievoorzitter. Lees verder op Wikipedia.

Rob Jetten: een "schoon klimaat"
Deze poster zag ik 19-3-20022 op twitter via Ed Kas.
Het lijkt er sterk op dat onze nieuwe minister van klimaat het onderscheid niet kent tussen milieu en klimaat.

We spreken wel van een aangenaam of mooi klimaat: daarom zoeken veel vakantiegangers en pensionados warmere en zonniger streken op.We spreken ook van een schoner of minder vervuild milieu, maar dat heeft op zich niets met klimaat te maken, alhoewel er verbanden zijn, zoals meer instraling van de zon als er minder luchtvervuiling optreedt.

In België wordt het woord "schoon" wel gebruikt waar wij in Nederland "mooi" zouden zeggen: een schoon gezicht, dat menneke van D66.

Daarentegen spreken wij wel weer van "een schone taak", b.v. dat Jetten eens het boek van Steven Koonin gaat lezen: "Unsettled -What science tells us, what it doesn't and why it matters". ISBN 9781950665792

Maar met het gebruik van het woord "milieu" moet je ook al weer oppassen. Onze vroegere minister van klimaatzaken, Jacqueline Kramer, bezocht Parijs en werd door haar Haagse ambtenaren aan de Fransen voorgesteld als "Ministre du Milieu des Pays Bas". De Franse collega's vielen haast op de grond van het lachen, want "Le Milieu" betekent in Frankrijk "De Onderwereld". Overigens, in die tijd klaagden de Fransen nogal over de slappe aanpak in Nederland van de drugs-problematiek.

Klimaatbeleid kan maar al te vaak desatreus uitpakken voor het milieu

en

als het aan Jetten en zijn companen ligt vernietigen we de wereld om haar te redden.

rob Jetten en biomassa
Lees hier meer over hout als biobrandstofJohnson, Boris
Premier van het United Kingdom (eerder burgemeester van Londen)

Boris Johnson: geen verstand van klimaat en weer
Boris Johnson weet niet het verschil tussen weer en klimaat
 

Extreem weer in in 2021

dat volgens Boris Johnson (premier van de UK) een teken zou zijn van door de mensen veroorzaakte klimaatverandering, ontkracht door Tony Heller in een video. Niets is minder waar dan wat hij zegt.

Zie ook Ole Humlum's State f the Climate 2021 (pdf), Global Warming Policy Foundation-GWPF Report 51.


Jones, Phil

Voormalig Director of the Climate Research Unit at East Anglia University (UK): kwam in november 2009 onder vuur wegens gehackte of gelekte (?) emails, bekend als de "climatgate-affaire". Hij moest aftreden.

Uiteindelijk komt de aap uit de mouw, melden diverse media 15-2-2010.
Phil Jones heeft toegegeven dat de aarde eerder periodes van opwarming heeft gekend. De recente klimaatopwarming is niet uniek en niet significant. Dat zei Jones in een interview met de BBC. Jones kreeg vragen van wetenschappers en klimaatsceptici voorgelegd. Het interview is opmerkelijk, omdat Jones een van de wetenschappers was die de zogenaamde hockeystickgrafiek verdedigde waaruit moet blijken dat de aarde de laatste jaren sterk opwarmt. Nu geeft Jones toe dat de aarde tussen 1910 en 1940 en tussen 1975 en 1998 eenzelfde periode van opwarming heeft gekend.

Middeleeuwen
Ook houdt Jones rekening met de mogelijkheid dat de aarde in de middeleeuwen een warmer klimaat heeft gekend. Dit is een van de argumenten die vaak door klimaatsceptici wordt aangevoerd, omdat als de aarde in de middeleeuwen een vergelijkbare warme periode heeft gekend, de recente opwarming mogelijk ook niet door de mens is veroorzaakt.

Verberg de afkoeling
Een van de meest kwalijke citaten uit de gehackte e-mailcorrespondentie is de zin 'verberg de afkoeling'. Jones ontkent nu dat dit op recente temperatuurdalingen sloeg. Jones beaamt nu dat de temperatuur sinds 2002 daalt, maar benadrukt dat deze afkoeling wetenschappelijk niet significant is. De opwarming sinds 1995 ook niet, erkent de klimaatwetenschapper. (bron: Marlou Visser in Elsevier.nl d.d. 15-2-2010)

De CRU blijft overigens ook anno 2012 nog weigerachtig om basis-onderzoeksgegevens over boomringonderzoek in Siberië vrij te geven. Slecht uiterst moeizaam en na een formeel beroep op de Britse Freedom of Information Act uit 2000 worden data deels vrijgegeven aan Steven McIntyre (Die Michael Mann's hockystickgrafiek over recente opwarming der aarde onderuit haalde als zijnde een methodologisch artefact). Deels......., want wellicht is er niet alleen onwil, maar is Phil Jones ze gewoonweg "kwijtgeraakt" (link werkt helaas niet meer).


 

Phil Jones

Phil Jones, de geplaagde klimaatprofessor zegt dat zijn leven sinds climategate verschrikkelijk is geweest

Hij wilde zijn oorspronkelijke temperatuurdata beslist niet vrijgeven aan andere onderzoekers (zie de gehakte e-mail hier onder), wat in de wetenschap een "doodzonde" is: want alle gegevens horen te kunnen worden geferifieerd en gerepliceerd in vervolgonderzoek.
"We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try to find something wrong with it ".
Phil Jones, Director of the Climate Research Unit at East Anglia University
Climategate e-mail to Warwick Hughes, 2004
(bron: gevonden op climategate.nl d.d. 18-3-2017)

Jones: climate History- book   History and Climate: memories of the future ?

P. D. Jones / A. E. J. Ogilie / T. D. Davies / K.R. Brifa,

Kluwer Academic Pub, 2001

ISBN-10:   0306465892
ISBN-13:   9780306465895

Most studies of the impacts of climate change consider impacts in the future from anthropogenic climate change. Very few consider what the impacts of past climate change have been. History and Climate: Memories of the Future? contains 13 interdisciplinary chapters which consider impacts of change in different regions of the world, over the last millennium. Initial chapters assess evidence for the changes, while later chapters consider the impacts on agriculture, fisheries, health, and society. The book will be of interest to anyone working in the field of climate change and history.

 

Josh

saving the planet, one cartoon at the time


Cartoonist. Zie zijn website www.cartoonsbyjosh.com

 

Tekent o.a. klimaat gerelateerde cartoons voor de Global Warming Policy Foundation - GWPF

In November 2019 verscheen hier een boek van -------------->>

  Josh-klimaat gerelateerde cartoons voor de GWPF
klik voor een vergroting

Kaag, Sigrid (1961): "Do or die"

"do or die" Sigrid Kaag  

"Do or die" Sigrid Kaag is een veelzijdig opgeleide diplomate, met een dito internationale carrière; zie wikipedia.

Wim Kan zou over haar - net als destijds over minister Irene Vorringk" -waarschijnlijk zeggen dat ze "zeer bekwaam" is.

Sinds 2017 Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Rutte III. In 2021 mocht ze in het demissionaire kabinet van Rutte III minister van Buitenlandse Zaken worden. Maar de 2e kamer keurde haar beleid t.a.v. van de jammerlijke aftocht uit Afghanistan in september van dat jaar af en daarom trad ze al na enkele maanden af als minister.

Anno 2021 was ze partijleider van D-66. In die hoedanigheid propageert ze "Nieuw Leiderschap", wat dat ook moge betekenen. Haar hysterisch alarmistische uitspraken over de staat van het klimaat doen echter het ergste vermoeden. Simon Rozendaal schrijft er in EW van 3-4-2021 het volgende over:

"Op 13 februari 2021 gaf D-66 leider Sigrid Kaag een klimaatlezing. Daarin zei ze dat het koraalrif bij Curacao verdwijnt vanwege de opwarming. Nee: onderzoekers uit Wageningen hebben die link niet kunnen leggen.. Verder zei ze: : "De Waddenzee, ons precaire en schitterende erfgoed, bezwijkt onder de grote druk op haar biodiversiteit". Nee: volgens het CBS is de fauna in de Waddenzee zo'n 10 procent meer divers dan in 1990. Ze eindigt haar lezing met een ode aan Greta: "We hebben geen minuut te verliezen. Het is tijd om te handelen alsof ons huis in brand staat, omdat dit ook daadwerkelijk zo is."

In een talkshow op 10 februari bleek Sigrid Kaag goed te hebben geluisterd naar het advies van Greta om in paniek te raken. Over het klimaat zei ze: "Het is doen of doodgaan". Hein de kort verbeeldde dit als volgt:

doe iets !
DOE IETS !, spotprent van Hein de Kort voor het Financieele Dagblad van 13-9-2021

In 2021 nam ze demissionair minister president Rutte de maat door hem te verwijten structureel te leiden aan amnesie. Arm land waar de minister president een verward geheugen heeft en de uitdager gewoon staat te liegen dat het gedrukt staat en als hysterica het volk probeert angst aan te jagen.
- Sigrid Kaag offert Nederlandse bevolking op aan klimaatagenda,Climategate.nl, 13-9-2022.

Medio2023 kondigt Kaag, na de val van het kabinet Rutte IV, haar vertrek uit de Nederlandse politiek aan, evenals vele andere politici.
- Dahlmans, Sonja, Afscheidsbrief aan Sigrid Kaag: een verdiende val; Onvermogen en wanprestaties in plaats van 'misogynie', Opiniez, 14-7-2023
- Friesland, Jan van, Googelen met Sigrid Kaag, Climategate.nl, 17-7-2023.Kerry, John
Zie Wikipedia

 

John Forbes Kerry (Aurora (Colorado), 11 december 1943) is een Amerikaans politicus en diplomaat van de Democratische Partij. Hij was senator voor Massachusetts van 1985 tot 2013 en minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet-Obama van 2013 tot 2017. In 2004 was hij presidentskandidaat namens de Democratische Partij. Hij verloor de presidentsverkiezingen van George W. Bush, die een tweede termijn zeker stelde.Kerry deed niet mee aan de presidentsverkiezingen van 2008.

Sinds 20 januari 2021 is hij speciaal klimaatgezant van president Joe Biden.

  John Kerry, climate czar ?

Op 22 april 2016 tekende John Kerry - met zijn kleindochter op schoot - namens de USA het klimaat-akkoord van Parijs, met de impliciete boodschap: "we doen het voor onze (klein-)kinderen" ............

John Kerry tekent - met kleindochter op schoot - het klimaatverdrag van Parijs namens de USA


Na de presidentsverkiezingen in de USA in 2020 spreekt president elect Joe Biden's "speciale gezant voor klimaat", dezelfde John Kerry, over de "war on Climate Change" .

oorlog tegen klimaatverandering
klik op de foto voor een vergroting


John Kerry: Putin's useful Idiot   Na de Russische inval in Oekraïne beschrijft de bekende klmaatbeleid-criticus Rupert Darwall John Kerry als Putin's Useful climate idiot. (link verbroken ? Zie dan hier).

Keulemans, Maarten

Maarten Keulemans

 

Keulemans studeerde culturele antropologie en geschiedenis. Hij begon zijn carrière in de journalistiek als verslaggever bij het Leidsch Dagblad.

Keulemans werkt sinds 2005 bij de Volkskrant, eerst als columnist, daarna als wetenschapsjournalist en tussen 2011-2014 als chef wetenschap. Daarnaast presenteert Keulemans regelmatig het Volkskrant Kenniscafé. Eerder werkte Keulemans onder meer bij VPRO Noorderlicht, NOS Online, Quest, en bij Natuurwetenschap & Techniek, waar hij hoofdredacteur was. Bron: Studium Generale, d.d. 7-2-2023

In 2018 verscheen zijn boek 'Exit Mundi, Het einde der tijden: de 50 beste apocalyptische scenario’s'.

Keulemans kan het soms niet laten om "op de man" te spelen als hij het met een geschrift niet eens is. Naast inhoudelijke kritiek richt hij zijn gram soms op de schrijver persoonlijk en daarmee verwordt integere wetenschaps-journalistiek al gauw tot ergerlijke riool-journalistiek. En mag de krant die het afdrukt zich schamen.

Wellicht las Keulemans Schopenhauer: " Als je merkt dat je tegenstander gelijk heeft en jij ongelijk hebt, moet je persoonlijk, beledigend en grof worden."

Ook Jan van Friesland vindt het stuitend dat Keulemans iemand publiekelijk als minderwaardig mens bestempelt. Lees zijn verhaal op Climategate.nl, 7-8-2023: "Het is het begin van demonisering: dat iemand publiekelijk ‘een minderwaardig mens’ wordt genoemd."

Keulemans presteert het om na slechts 2 hoofdstukken van het boek Onbeslist van Steven Koonin gelezen te hebben het boek af te kraken in een wetenschapsprogramma op youtube. Als niet-natuurwetenschappelijk "geschoolde" stukjesschrijver maakt hij zich volstrekt belachelijk in een discussie met de vertaler van het boek, de wel natuurwetenschappelijk geschoolde Peter Baeten.


Koonin, Steven,

Koonin, auteur van ":Unsettled"  

Fysicus en hoogleraar aan New York University.

Hij was Undersecretary for Science in the Department of Energy onder president Obama.

In 2021 kwam zijn boek uit: Unsettled - What science tells us, what it doesn't and why it matters. ISBN 9781950665792
Zie hier een boekbespreking door Herman Quast.


Paul Gigot interviewt Steven Koonin. Zie hier de video uit 2021; "WSJ Opinion: what Climate Science Knows- and Doesn't Know"

Bekijk hier de video (Is there really a climate emergency ?) van Steve Koonin over wat de klimaatwetenschap wel en niet zegt over een mogelijke klimaatcrisis.
Hij concludeert dat het idee dat de mensen het klimaat zo sterk zouden beïnvloeden een vorm is van hybris, hoogmoed.


Kroonenberg, Salomon
Emer. hoogleraar geologie, TU Delft

Salomon Kroonenberg  

 

Wikipedia schrijft (d.d. 12-3-2019) o.a. het volgende over hem.:
"Wat betreft de klimaatverandering geldt Kroonenberg als een criticus van het Kyoto-protocol; hij relativeert de positie en de tijdsspanne van de mens binnen de geologische geschiedenis en wijst op de constante veranderingen in het klimaat, waar hij veelvuldig onderzoek naar gedaan heeft. Deze wetenschappelijke kritiek vatte hij samen in het boek (2007) De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.

"In december 2009 werd hij, samen met Hans Labohm, door de NOS geïnterviewd als 'klimaatscepticus'. Hierin bevestigde hij dat er naar zijn opvatting geen verband is tussen de uitstoot van CO2 en de opwarming van de aarde. Hij wordt hierin bijgetreden door (astro)fysici zoals Freeman Dyson en Piers Corbyn, wetenschapsjournalist Marcel Crok en filmregisseur Marijn Poels."

Kroonenberg, Salomon, (boek 2007) De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar", uitg. Atlas Contact, ISBN 9789025439507.
Kroonenberg, Salomon, Spiegelzee, de zeespiegelgeschiedenis van de mens, uitg. Atlas Contact, 2017.

spiegelzee van Salomon Kroonenberg   Samenvatting

Wie zich zorgen maakt over een stijgende zeespiegel, zo schrijft Salomon Kroonenberg in ‘Spiegelzee’, vergeet dat de mensheid zoiets al eerder heeft meegemaakt.

Zo’n 120.000 jaar geleden stond de zeespiegel zes meter hoger dan nu, en lag Amersfoort aan zee.

In het koudste deel van de laatste ijstijd, 20.000 jaar geleden, stond hij juist 120 meter lager, en lag de Noordzee droog.

De stijging die door het afsmelten van de ijskappen daar weer op volgde ging soms wel twintig keer zo snel als nu.

Onze voorouders hebben onvoorstelbare zeespiegelveranderingen meegemaakt, die grote gevolgen voor hun leefmilieu hadden. Kroonenberg vertelt op toegankelijke wijze welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en hoe we dat te weten zijn gekomen.

De laatste zesduizend jaar is onze zeespiegel redelijk stabiel, en wereldwijde peilschaalmetingen van de laatste eeuw laten nog geen versnelling zien. Wie inziet hoe inventief onze voorouders zich met weinig middelen aan zeespiegelveranderingen aanpasten, hoeft niet bang te zijn dat wij dat in de toekomst niet ook zelf zouden kunnen.


hans Labohm

Labohm, Hans
(zie wikipedia)
Onafhankelijk econoom en publicist. Samen met Dick Thoenes en Simon Rozendaal is hij co-auteur van "Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma". Hij is (kritisch) "expert reviewer" van het IPCC-Intergovernmental Panel on Climate Change. Lees diverse artikelen van Hans Labohm. Hij is tevens adviseur van de Groene Rekenkamer.

Zie hier een interview (van een uur) van Labohm door Hajo Smit (Café Weltschmerz) met als onderwerp "Klimaatpolitiek met Donald Trump".

 
"de heersende opvattingen over klimaat vormen een ernstig geval van collectieve verstandsverbijstering". Zie hier of hier voor de context van deze uitspraak, die hem door velen niet in dank werd afgenomen en waardoor zijn loopbaan een onverwachte wending kreeg.

Labohm werd geboren in 1941. Hij studeerde economie en economische geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Na zijn militaire dienst was hij vanaf 1967 voor het Ministerie van Defensie werkzaam bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO in Brussel. In 1971 trad hij toe tot de Buitenlandse Dienst en werd hij uitgezonden naar Zweden. Na terugkeer in Nederland, in 1974, werkte hij in verschillende functies op het Ministerie van Buitenlandse Zaken: vanaf 1978 als plaatsvervangend Adviseur Beleidsplanning. Van 1987 - 1992 was hij plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te Parijs. Sinds september 1992 was hij als gastonderzoeker en adviseur van de directie aan het instituut Clingendael verbonden. Hij publiceerde geregeld in onder andere Het Financieele Dagblad, NRC Handelsblad, de Volkskrant, de Internationale Spectator en Liberaal Reveil. Maar vanwege zijn scepsis over de AGW-hypothese werden zijn bijdragen door de "mainstream media" allengs geweigerd , wat hij heeft ervaren als een "berufsverbot". Vanaf 2002 was hij als columnist aan de Amerikaanse website van 'Tech Central Station' verbonden. Na jarenlang voor De Dagelijkse Standaard (DDS) te hebben geblogd, schrijft hij vanaf juni 2015 voor Climategate.nl en Jalta.

climategate.nl-webpagina-hoofd

In 2019 ontving hLabohm van De Groene Rekenkamer de Groene Helden prijs. Zie de video en de toespraak van Labohm bij de uitreiking..

- Franco Battaglia interviewt Hans Labohm voor "la Verita" (It) over Climategate etc., Climategate.nl, 4-2-2023


Prof. Kees de Lange  

Lange, Prof. (emer.) Dr. C.A. (Kees) de
studeerde wis-, natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in de Theoretische Chemieaan de Universiteit van Bristol. De Lange was werkzaam als onderzoeker bij Shell en als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam voor hij in 1984 benoemd werd tot hoogleraar moleculaire spectroscopie aan de Vrije Universiteit. Van 1988 tot 2008 was hij hoogleraar laserspectroscopie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is emeritus hoogleraar fysische chemie en chemische fysica aan zowel de UvA als de VU. Zijn research betreft atmosferische chemie en fysica, en magnetische resonantie, alsmede het ontwikkelen van complexe fysische modellen. Zijn onderzoek is vastgelegd in enige honderden publicaties. Hij is tot op de huidige dag actief in wetenschappelijk onderzoek. In de periode 2011-2015 was hij als een van de zeer weinige bèta’s lid van de Eerste Kamer namens de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).

Net als Kees Lepair is hij een critisch lid van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging- NNV en hun pogingen (anno 2017) om zich als vereniging met stelligheid te scharen achter de hypothese (maar voor de NNV is het zeker weten) dat menselijke uitstoot van CO2 de wereld alarmerend op zou warmen. Lees bv. hier en hier samen met Kees Lepair. Op 3-12-2017 schreef hij in Opiniez "Wat natuurwetenschap is en waarom klimatologie dat niet is - Verpolitiekte, agressieve kongsi van alarmisten" Zie ook hier.

-
De politiek van de aangeprate angst, Climategate.nl, 3-2-2023

Prof. Richard S. Lindzen-MIT   Lindzen, Prof. Richard S.
(born February 8, 1940) is an American atmospheric physicist known for his work in the dynamics of the middle atmosphere, atmospheric tides, and ozone photochemistry.

He has published more than 200 scientific papers and books.

From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.


He was a lead author of Chapter 7, "Physical Climate Processes and Feedbacks," of the Intergovernmental Panel on Climate Change's Third Assessment Report (from 2001) on climate change.

He has criticized the scientific consensus about climate change and what he has called "climate alarmism."
(Bron van al het bovenstaande: Wikipedia d.d. 31-8-2018).

De CAGW-theorie (Catastrofale door mensen veroorzaakte opwarming van de wereld) bestempelt hij tijdens een lezing van 8-10-2018 in Londen voor The Global Warming Policy Foundation als "An implausible conjecture backed by false evidence and repeated incessantly has become politically correct ‘knowledge,’ and is used to promote the overturn of industrial civilization" (bron: Breitbart.com).

Zie ook zijn interview uit 2023 met Philip Davies: There is no Climate Catastrophe,waarin hij de vloer aanveegt met klimaatwetenschap van het IPCC en de VN.

Lindzen was de initiatiefnemer van een petitie aan Donald Trump, waarin werd gepleit om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Deze petitie en zijn ondertekenaars zijn (hier en ook hier) te vinden. Het zijn allen wetenschappelijk klimatologen met een bewezen staat van dienst. Ook de instituten en universiteiten waaraan zij zijn verbonden, worden bij naam genoemd. De lijst leest als een ‘Who’s Who’ van het Amerikaans klimaatonderzoek (bron: climategate.nl van 31-8-2018: Mondiale samenzwering van narcistische klimaatneurotici?).

Op Climategate.nl van 10-10-2022 hekelt hij het "Goebbeliaans" klimaatalarm en "belachelijke pogingen om kooldioxide in meststoffen te demoniseren".

Lindzen-AGW is a delusion


Bjorn Lomborg  

Lomborg, Bjørn
Deense statisticus / econoom, die over het algemeen waarschuwt dat we ons geld beter kunnen besteden aan aanpassingen aan klimaat-veranderingen, dan aan (waarschijnlijk vergeefse) pogingen de klimaatveranderingen te voorkomen. Hij (en zijn uitgever Cambridge University Press) werden verketterd vanwege zijn boek The Skeptical Environmentalist. Met name Scientific American "nagelde hem" , in een 11 pagina's lange tirade, "aan het kruis" als een echte ketter, zoals de Kerk vroeger Galileo vervolgde. Zijn pogingen tot verweer werden door het tijdschrift ernstig gefrustreerd. Zie Michael Crichton (2003, pagina 11) voor de details en zijn droevige conclusie: "Of course, any scientist can be charged as Galileo was charged. I just never thought I’d see the Scientific American in the role of Mother Church".

Wikipedia schreef (gevonden op d.d. 6-6-2017) het volgende over hem:

Bjørn Lomborg (Frederiksberg, 6 januari 1965) is een Deens politicoloog, statisticus en publicist. Hij is adjunct-professor aan de Copenhagen Business School en directeur van het Copenhagen Consensus Center.

Lomborg werd wereldwijd bekend na de uitgave van het omstreden boek The Skeptical Environmentalist (2001), waarin Lomborg beweerde dat de wetenschappelijke voorspellingen van de opwarming van de Aarde niet realistisch en te pessimistisch waren. Hoewel het boek door verschillende recensenten goed onthaald werd, kwam er veel kritiek van veel wetenschappers op het studiemateriaal en de methodes van Lomborg. Er kwam zelfs een klacht over wetenschappelijke fraude tegen Lomborg, die in eerste instantie bevestigd werd door een onderzoekscommissie, maar die uiteindelijk na tussenkomst van het ministerie onbeantwoord bleef omdat het boek niet als wetenschappelijk kon worden beschouwd.

Van 2002 tot 2004 leidde Bjørn Lomborg het Deense Institut for Miljøvurdering. In 2002 richtte hij Copenhagen Consensus op, een denktank die de effecten van inzet voor verschillende goede doelen (zoals ziektebestrijding, schoon water of klimaatverandering) welvaartseconomisch kwantificeert. Lomborg werd in 2004 door het tijdschrift Time verkozen tot een van de invloedrijkste personen van dat jaar.

Sinds The Skeptical Environmentalist heeft Lomborg verschillende andere boeken uitgegeven. Zo was hij de redacteur van Global Crises, Global Solutions (2004), How to Spend $50 Billion to Make the World a Better Place (2006) en Solutions for the World's Biggest Problems - Costs and Benefits (2007). In 2007 verscheen ook Cool It: The Skeptical Environmentalist's Guide to Global Warming, waarin Lomborg de bevindingen uit zijn eerste boek herhaalt en stelt dat maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan weggesmeten geld zijn. In 2010 volgde er een documentairefilm onder dezelfde naam. Lomborgs recentste boek is Smart Solutions to Climate Change, Comparing Costs and Benefits (2010).

In 2020 publiceerde hij False Alarm, How climate change panic costs us trillions, hurts the poor, and fails to fix the planet, New York, Basic Books, ISBN: 978-1-5416-4746-6 (hard cover).

Zie hier voor vele artikelen van de hand van Lomborg in de New York Post


Lubach, Arjen
(zie wikipedia)

Op 2-4-2017 hekelt Arjen Lubach politici die over het klimaat vooral op korte termijn zouden denken, behalve Ed Nijpels, die voorspelt dat er binnenkort een bijzonder duur klimaat-konijn uit de hoge hoed zal worden getoverd.Een jaar later blijkt het konijn al uit de hoge hoed gesprongen. Honderden miljarden voor "energietransitie" vliegen ons om de oren in een poging het klimaat "te redden".

 

Lubach en het klimaat-konijn van Ed Nijpels
Klik hier voor de video van arjen Lubach op 2-4-2017 over klimaatpolitiek


 

Lysenko, Trofim
(zie wikipedia)

Trofim Lysenko, bioloog onder Stalin die Rusland zou doen hongeren

 

honger in de Sovjet Unie- miljoenen doden

De affaire Lysenko is een schoolvoorbeeld op wereldschaal geworden van een bizarre ontwikkeling in de wetenschap. Het ging om de verkondiging van een "bioloog-landbouwkundige" die de Darwinistische opvatting over evolutie ontkende en meende de ‘natuur’ naar zijn hand te kunnen zetten.

Dat liep heel slecht af: de traditionele genetica-wetenschap in Rusland raakte achterop en miljoenen Russen vonden de hongerdood wegens zijn onwetenschappelijke ideeën en landbouwbeleid.

Sceptici zien de door het IPCC ondersteunde theorie van de (C)AGW-(Catastrophal) Antropogenic Global Warming als een nieuwe vorm van onwetenschappelijke en voor de maatschappij uiterst schadelijke hedendaagse vorm van Lysenkoïsme. Zie ook het zeer uitgebreide artikel over het Lysenkoïsme van Ed Zuiderwijk op Climategatea.nl van 30-11-2022: " Klimaatalarmisme, Lysenkoïsme en klassenstrijd."


Macron, Emmanuel

President van Frankrijk sinds mei 2017: zie Wikipedia .

Hij had grote kritiek op USA-president Trump's terugtrekken uit het klimaatverdrag van Parijs. Maar zijn klimaatbeleid voor Frankrijk wordt in augustus 2018 ook hevig bekritiseerd.

 

 

  Macron-make the planet great again


Mann, Michael:
Prof. Michael E. Mann, roemrucht auteur van de zgn. hockeystick temperatuurgrafiek.

 

Michael Mann, author of the infamous hockystick graph of earth tmperature

 


Wikipedia (d.d. 9-12-2016) schrijft er het vogende over:

"Mann is de hoofdauteur van de zogenaamde hockeystick-grafiek (in 1998 gepubliceerd in het tijdschrift Nature door Mann, Bradley en Hughes), een indirecte reconstructie van de temperatuur op het Noordelijk halfrond sinds het jaar 1000 aan de hand van zogenaamde "proxies", zoals groeiringen van bomen. Latere reconstructies maken gebruik van onder andere koralen.
De hockeystick zou aantonen dat de temperaturen na een redelijk vlak verloop, zonder een uitgesproken Middeleeuws klimaatoptimum, na het jaar 1900 plots sterk omhoog gingen. En dat het afgelopen decennium warmer is dan het het in het voorbije millennium is geweest.
Nadat de hockeystick-grafiek was verschenen in een rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (in 2001) werd de grafiek in 2003 bekritiseerd door de Canadese statisticus Stephen McIntyre en econoom Ross McKitrick, die vraagtekens zetten bij de juistheid van de grafiek. De discussie ging over het al dan niet juist gebruiken van de hoofdcomponentenanalyse.
Op vraag van het Amerikaans Congres deed de United States National Research Council onderzoek naar de grafiek en kwam tot de conclusie dat er inderdaad een aantal statistische problemen waren met de grafiek, maar dat die de hoofdconclusie niet aantastten. Daarenboven stelde het rapport dat de conclusies in overeenstemming waren met onderzoeken van andere wetenschappers.[1]

Mann was van 1999 tot 2005 docent aan de Universiteit van Virginia. Daarna verhuisde hij naar de Pennsylvania State University waar hij in 2009 de promotie tot professor kreeg.
"

 

Dr. Mann received his undergraduate degrees in Physics and Applied Math from the University of California at Berkeley, an M.S. degree in Physics from Yale University, and a Ph.D. in Geology & Geophysics from Yale University. His research involves the use of theoretical models and observational data to better understand Earth's climate system.

Dr. Michael E. Mann was Distinguished Professor of Atmospheric Science at Pennsylvania State University, with joint appointments in the Department of Geosciences and the Earth and Environmental Systems Institute (EESI). He was also director of the Penn State Earth System Science Center (ESSC).

Dr. Mann was a Lead Author on the Observed Climate Variability and Change chapter of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Third Scientific Assessment Report in 2001 


Mann trok zich in mei 2017 definitief terug uit de wetenschap, naar zijn zeggen murw geslagen door de veelheid aan kritiek en processen die hij te verduren kreeg n.a.v. zijn werk. Zie het commentaar in The New York Times van 7 mei 2016.

Hij voerdein Canada o.m. processen tegen Prof. Tim Ball.

In februari 2005 publiceerde Marcel Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over Mann's hockeystickgrafiek (zie ook de Engelse versie).

Maar ook de boomringmetingen zelf kregen kritiek: het waren er maar weinige en daarom kon 1 boom, YAD061 genoemd, idioot veel invloed hebben op de conclusies. En ook dit type boom zou, op de grote hoogte waar deze groeide, bijzonder ongeschikt zijn om temperatuurwisselingen weer te geven. Lees verder onze webpagina over boom-groeiringen als benadering (proxy) van temperatuurwisselingen.

Ook met betrekking tot censuur bij een peer review proces duikt Michael Mann weer op.
Zie Roger Pielke ,Climate Change Dispatch, 22-1-2024, Bombshell Evidence Shows Michael Mann Trying To Manipulate Peer-Review Process

  Michael Maa's one tree

Mathis, MarkMark Mathis van de clear Energy Alliance   Maakt namens de Clear Energy Alliance vele korte video-boodschappen over enrgievraagstukken onder het motto "Power On".Power On

 

Matthijssen, Hugo

Hugo Matthijsen is opgeleid in werktuigbouwkunde, scheepsvoortstuwingsinstallaties en munitietechniek. Daarnaast is hij werkzaam geweest als arbeidskundige en arbeidsanalist. Voorts is hij actief geweest in de luchtvaart. Hij heeft les gegeven aan piloten in de vakken meteo en menselijke eigenschappen. De laatste jaren is hij actief geweest als publicist, met als aandachtsgebieden energie, maatschappij en klimaatwetenschap.

Hij schrijft regelmatig artikelen voor Climategate.nl


Stepen McIntyre

Zijn website: climateaudit.org

 

McIntyre, Steven

Canadees en wiskundige die in de mijnbouw ervoer wat "due diligence" onderzoek moet inhouden: terug naar de oorspronkelijke data ! En niet alleen genoegen nemen met de gepresenteerde grafieken.

Ontmaskerde de roemruchte hockystick-grafiek m.b.t. opwarming van de aarde (in 1998 gepubliceerd in het tijdschrift Nature door Mann, Bradley en Hughes) als een statistisch-methodologisch artefact.

Lees p. 81-103 van Marcel Crok's De Staat van het Klimaat. In februari 2005 publiceerde Marcel Crok in NWT een groot en kritisch verhaal over Mann's hockeystickgrafiek (zie ook de Engelse versie).

Die hockeystockgrafiek was in 2001 het icoon van het derde rapport van het IPCC.

Zie ook: - McIntyre, Stephen and McKitrick, Ross, CLIMATEGATE, Untangling Myth and Reality Ten Years Later, www.climateaudit.info, 5-12-2019 (pdf-file, ca. 33 p.)

Stev McIntyre's web blog


 

McKitrick, Ross (1965)

Ross McKitrickis een Canadese econoom die gespecialiseerd is in milieu-economie en beleidsanalyse. Hij is hoogleraar economie aan de Universiteit van Guelph en een senior fellow van het Fraser Institute. Zie ook: Wikipedia (Engels)

- McIntyre, Stephen and McKitrick, Ross, CLIMATEGATE, Untangling Myth and Reality Ten Years Later, www.climateaudit.info, 5-12-2019 (pdf-file, ca. 33 p.)

 

McKitrick over climategate
klik op de foto voor een vergroting


Meeus, Ferdinand

Meeus

Klik op de foto om het interview van Marlies Dekkers met hem, op 21-8-202, te bekijken: "Er is geen bewijs dat toename CO2 oorzaak is van opwarming".

 

Emeritus hoogleraar, deskundig op het gebied van chemie, fotofysica en fotochemie.

IPCC expert reviewer bij het laatste Assessment Report AR6 (2021); Over de betekenis die het IPCC aan de inbreng van kritische expert reviewers toekent, was hij duidelijk: een ‘schaamlap’! 

Op 30-11-2022 wijdt Climategate.nl een artikel met tekst en video's van / over Ferdinand Meeus: "De rijzende ster van het klimaatrealisme"

Meeus, F., Er is geen klimaatcrisis. Wanneer houdt de hysterie op ?, Climategate.nl, 20-9-2021.

Meeus, F., Niet het klimaat, maar klimaatalarmisme is het probleem, OpinieZ, 31-12-2021

Meeus, F., Video-interview van 22-5-2023


In nov. 2022 onderzoekt het NPO programma #ophef klimaatuitspraken van Meeus. Voorafgaand stuurden ze hem vragen, die hij publiekelijk schriftelijk alvast heeft beantwoord: zie Climategate.nl, 2-11-2022.

Mensvoort, Martijn, van
(natuurkundige en klinisch psycholoog).
Schrijft veel op de webblog Climategate.nl

Martijn van Mensvoort (1972) - Zelfstandige, webmaster, onafhankelijk onderzoeker. Studeerde eerst Technische Natuurkunde (HS Eindhoven 1993, afstudeerproject: silicium zonnecellen), vervolgens Klinische & Gezondheidspsychologie (Universiteit Leiden 1997, afstudeerproject: Big Five persoonlijkheidseigenschappen & biometrie). Mijn belangstelling voor het klimaat is in de zomer van 2018 ontstaan n.a.v. vooral het 'verhitte sentiment' rondom het klimaatdebat. In het voorjaar van 2019 besloot ik zelf een eerste poging te wagen om een klimaatmodelletje te bouwen met o.a. diverse lagen van het oceaan systeem. Mijn aandacht voor de cycli binnen het klimaatsysteem is hierbij ontstaan. In de diepere lagen van de oceaan worden bijvoorbeeld cycli met een aanzienlijk grotere lengte aangetroffen dan in de bovenste laag. De impact hiervan is voor mij duidelijk geworden n.a.v. een studie (Gebbie & Huybers, 2019) waarin o.a. wordt beschreven dat de diepzee van de Grote Oceaan afgelopen 700 jaar onder invloed van de zuidpool gestaag is afgekoeld (deze onderzoekers beschrijven ook dat deze trend nog enkele decennia zal standhouden). Inmiddels is mijn aandacht van het oceaan systeem verschoven naar het bestuderen van de oorsprong van de multi-decennia cyclus in het klimaatsysteem binnen de lagere atmosfeer waarin wij leven. Deze multi-decennia cyclus staat onder invloed van de minima in de Gleissberg cyclus van de zon; deze multi-decennia zonnecyclus heeft een duur van tenminste ruim 6 decennia en kan worden beschreven als een quasi-cyclus die zich ontwikkeld bovenop de belangrijkste cyclus van de zon, namelijk: de 22-jarige magnetische zonnecyclus. De stijgende trend in het mondiale temperatuur gemiddelde op aarde is reeds ontstaan vanaf het Maunder minimum van de zon in de 2de helft van de 17de eeuw - dit betreft een periode die samenvalt met het dieptepunt van de Kleine IJstijd. Afgelopen 300 jaar hebben we de gemiddelde temperatuur wereldwijd met bijna +1,5°C zien oplopen; echter, een soortgelijke trend is zichtbaar bij de activiteit van de zon: ook deze is afgelopen 3 eeuwen relatief snel opgelopen van het Holoceen dieptepunt tijdens het Maunder minimum naar een recordniveau dat zelfs betrekking heeft op de afgelopen 8.000 jaar (deze periode beslaat het grootste deel van het Holoceen dat 10.700 jaar geleden na de laatste IJstijd is ontstaan). Op mijn website staan inmiddels diverse artikelen over het klimaat vermeldt: https://klimaatcyclus.nl


Monckton of Brenchley  

Monckton of Brenchley, Christopher
(Voluit: Christopher Walter, Third Viscount Monckton of Brenchley)
Voormalig politiek adviseur van Margareth Thatcher in de tijd dat ze premier van Groot Brittannië was.
Kritikaster van Al Gore's film en boek An Inconvenient Truth: lees hier en nu zijn lijst met 35 in die film gevonden fouten: 35 Inconvenient Truths: The errors in Al Gore's Movie.
Sinds 2013 is hem verboden nog langer VN klimaatconferenties bij te wonen: hij is duidelijk te critisch over deze conferenties: zie de video en verbaas U over wat de media U nooit over deze conferenties hebben verteld......
In 2015 publiceerde hij een lange lijst van mensen die de vrijheid van meningsuiting op klimaat-gebied willen beperken en de "dissidenten" willen straffen.
Monckton's contactgegevens zijn:
email: monckton@mail.com
tel: +44 1882 632341
Ook via de SPPI

zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=K21amuBJcoE en daarop volgende You-tube video's met Monckton

En geniet van zijn Engelse humor aan het begin van een lezing vol feitelijkheden op klimaatgebied. Het eerste is leuk voor wie van Engelse humor houdt, het laatste is ronduit schokkend.

Moeilijker te volgen, maar zeker interessant is zijn lezing van 4 december 2022: "Climate Change Hoax"

Zie de video waarin hij uitlegt dat alle pogingen tot CO2 reductie zinloos zijn en nooit enig effect kunnen hebben op het klimaat. (link blijkt 3-8-2019 verbroken)


Montford, Andrew

interview met Andrew Montford over Net Zero politiek

Klik op de video om een interview met Montford te beluisteren


Moore, Michael (1954)
Zie Wikipedia

Michael Moore Planet of the Humans
klik op de foto voor een vergroting

 

Filmmaker Michael Moore vielen de schellen van de ogen toen hij in 2019 een documentaire maakte over hernieuwbare energie: "Planet of the humans"(2019).

"What if alternative energy isn't all it's cracked up to be? That's the provocative question explored in the documentary "Planet of the Humans", which is backed and promoted by filmmaker Michael Moore and directed by one of his longtime collaborators, Jeff Gibbs. 

The film is an examination of what the filmmakers say are the false promises of the environmental movement and why we're still "addicted" to fossil fuels. Director Jeff Gibbs takes on electric cars, solar panels, windmills, biomass and biofuel."

Michael Moore presents Planet of the Humans, a documentary that dares to say what no one else will this Earth Day — that we are losing the battle to stop climate change on planet earth because we are following leaders who have taken us down the wrong road — selling out the green movement to wealthy interests and corporate America. This film is the wake-up call to the reality we are afraid to face.

Lees hier meer over Planet of the Humans. (of hier indien de link is verbroken). Zie ook een recensie op Climategate.nl van 11-8-2019.


Moore, Patrick
BSc Biology PhD Ecology,

Patrick Moore: The science is not settled  

co-founder of Greenpeace, 15 yr. leader,
dropped out in '86 to be
The Sensible Environmentalist. Science & logic, not sensation & fear.

@EcoSenseNow

Bekijk de Video-toespraak (26 -7-2015) van Patrick Moore co-founder of Greenpeace: "What They Haven't Told You about Climate Change"

Zie ook Wikipedia.

In maart 2019 blijkt Moore opeens (alhoewel ?, na een zeer CAGW-critisch interview op MRC-TV) te zijn verwijderd als je op Google intypt "Who are the founders of Greenpeace". Hij is plotseling op Orwelliaanse wijze uit de geschiedenis van Greenpeace geschrapt. Lees hier het hele verhaal (of hier indien de link is verbroken) en bekijk een video over deze kwestie.

Het artikel besluit met de volgende alinea:
No wonder Greenpeace and Google want him to disappear from history. He's a danger, an apostate. They’d rather employ Stalinist, Hitlerian, Orwellian tactics and erase him than have debate. In his novel, “1984”, George Orwell described the result of the Ministry of Truth turning someone into an “unperson”: “He did not exist: he had never existed.”
Let’s not allow that to happen to Patrick Moore or his work, and let’s not allow that to happen to truth.

Zie hier zijn video uit januari 2020 waarin hij uitlegt hoe Greenpeace begon en waarom hij uit deze organisatie is gestapt.

Zie hier een video-interview (Debunking global climate crisis) n.a.v. zijn boek uit 2021, Fake Invisible Catastrophes and Threats of Doom"

- Medeoprichter Greenpeace, Patrick Moore, zegt dat klimaatverandering is gebaseerd is op fout narratief, Climategate.nl, 13-9-2022

Dat legt hij in febr. 2023 uit in een uitgebreide video-lezing, evenals zijn spectaculaire activiteieten in het begin van Green Peace.

Patrick Moore over het  klimaatverandering-narratief-video


Morano, Marc (1968)

Marc Morano

 

Zie Wikipedia.

Heeft de website ClimateDepot.com

Auteur van "The Politically Incorrect Guide To Climate Change", te koop bij Amazon, die hier een inhoudsopgave laat zien.

Zie hier voor hoofdstuk 10 van het boek: "Climategate: The UN IPCC Exposed"

Maker van de klimaatwetenschap-sceptische film Climate Hustle en later ook Climate Hustle 2: Rise of the Climate Monarchy.

Morano, Marc, Climate Truth File 2020, your 2020 sceptical climate change talking points report, released at the United Nations Climate Summit in Madrid (COP25) on December 10, 2019.
Zie hier of hier voor de 36 p. pdf-file.

In 2021 verscheen zijn boek Green Fraud, Why the Green New Deal is even worse than you think. Tom Ozimek van de Epoch Times interviewde hem n.a.v. zijn boek en Martien de Wit vertaalde dat voor Climategate.nl, 18-4-2021. In het interview betoogde Morano dat het raamwerk van de Green New Deal, dat de vorm aannam van een resolutie in het Huis van Afgevaardigden gesteund door afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) in 2019, in wezen een ‘binnenlandse kopie’ is van het Agenda 21 initiatief van de Verenigde Naties, dat is opgevolgd door Agenda 2030 (pdf). “Dit is het idee dat de Verenigde Naties hebben bedacht – met progressief links – dat de aarde niet aan het kapitalisme kan worden overgelaten. In wezen, dat kapitalisme en klimaat en milieu onverenigbaar zijn,” zei Morano. Daarom heb je een groot aantal centraal plannende bureaucraten nodig, die niet alleen beslissingsbevoegdheid hebben over het milieu en het klimaat, maar over elk aspect van je leven, van de grootte van je huis tot welke apparaten je gebruikt en in welke auto’s je rijdt,” zei hij.

Er zijn boekhandels die het boek niet willen verkopen omdat ze tegenstanders van de Green Deal geen podium willen geven. Zie hier.

In 2022 gaf hij op youtube een philippica tegen het huidige CO2-beleid: Realistic Perspective on Global Warming


Mörner, Nils-Axel (1938-2020)
Nils-Axel Mörner, expert in zeespiegelstijging
klik op de foto voor een vergroting
 

Professor Nils-Axel Mörner wist meer over de zeespiegel dan Poseidon zelf. Hij schreef meer dan 650 artikelen over dit onderwerp in zijn lange en voorname carrière. 

Hij werd na zijn pensionering nog bekender dan daarvoor, omdat hij besloot het risico te nemen om zich publiekelijk te verzetten tegen het valse idee, dat door het Intergovernmental Panel on Climate Change et hoc genus omne (en meer van dat soort) met winstoogmerk werd geopperd, dat de opwarming van de aarde vele meters stijging van de zeespiegel zou veroorzaken.

Lees hier het in Memoriam door Christopher Monckton of Brenchley


Morrison, Chris
Schrijver op de Daily Sceptic, USA.

Chris Morrison is the Daily Sceptic‘s Environment Editor. He is a freelance journalist who started in financial journalism in the late 1970s and for nearly 20 years ran a company – Evandale Publishing – that he set up himself and eventually sold.

Lees hier voor diverse publicaties van Morrison.

  chris Morrison, author at the Daily Sceptic

Nakamura, Dr. Mototaka

Dr. Mototaka Nakamura  

Dr. Nakamura received a Doctorate of Science from the Massachusetts Institute of Technology (MIT), and for nearly 25 years specialized in abnormal weather and climate change at prestigious institutions that included MIT, Georgia Institute of Technology, NASA, Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology and Duke University. See a list of selected publications.

 He recently (2019 ?) released a Kindle version  of a climate skeptical book in Japanese. The book’s title in English: “A climate scientist’s profession – Global warming theory is unproven, only a hypothesis“.

In his book, Dr. Nakamura explains why the data foundation underpinning global warming science is “untrustworthy” and cannot be relied on. Subjects dealt with are:

- Not backed by demonstrable data
- Failed climate models
- Ocean data extremely scant…
- 1 station per 10,000 sq km almost meaningless
- No scientific value

Nakamura blasts the ongoing data adjustments: “Furthermore, more recently, experts have added new adjustments which have the helpful effect of making the Earth seem to continue warming”. Nakamura deems this “data falsification”.

He concludes: Therefore, the global surface mean temperature change data no longer have any scientific value and are nothing except a propaganda tool to the public.” Lees hier meer details. Zie ook hier (of, indien de link is verbroken: hier)


Nova, Joanne
website: https://joannenova.com.au/
See Wikipedia

Joanne Nova is an award winning science writer from Australia.

Author of The Skeptics Handbook (16 p. only, 2009) with over 200,000 copies distributed and translated by volunteers into 15 languages. Regular guest on Outsiders, Sky TV. The winner of the international Best Topical Blog in 2015, her blog reaches over 50,000 people each month including Senators, MPs, scientists and journalists.

  Joanne Nova, schrijfster van The Skeptics Handbook, waarvan anno 2018 meer dan 200.000 ex. van zijn verkocht

Obama, Barak
President van de Verenigde Staten van 2009-2017(zie Wikipedia)

Obama's profetie
Marc Morano heeft een hilarisch of eigenlijk ook heel droevig achtergrondverhaal geschreven waarin hij uitgebreid ingaat op het feit dat Obama in zijn toespraak na het winnen van de Democratic nomination op 8 juni 2008 bezwoer dat: my presidency will be the moment when the rise of the oceans began to slow and our planet began to heal.
In August 2011, NASA announced that global sea level was dropping and was “a quarter of an inch lower than last summer.”

Obama als Mozes

Hij moet wel heel zeker zijn geweest van zijn zaak, gezien het feit dat hij in 2019 voor $ 15 miljoen een huis aan het strand kocht op Martha's Vineyard!
Komiek Michael Loftus steekt er de draak mee. Zie de video.

 

 

Obama's strandhuis van $ 15 miljoen anno 2019: klik voor een vergroting op de foto. ---------------------------------------->>

  Obama's strandhuis van $ 15 miljoen

Omzicht, Pieter
Zie Wikipedia

Omzicht-functie kamerlid, niet elders

 

Anno 2021 nog steeds scherpzinnig, critisch en constructief kamerlid en niet weggepromoveerd naar "een functie elders".

 

Begin 2022 gaf 2e-kamerlid Pieter Omzicht de Francois Vrancken-lezing: "Laat de volksvertegenwoordiging weer de baas worden in onze democratie", gepubliceerd in Wynia's Week van 16-3-2022.

(Zie hier voor een bespreking van deze boeiend-analytische en constructieve lezing over de staat van soevereiniteit van Nederlandse democratie).


Thorbecke lezing d.d. 14-4-2023, pdf-file 38 p.

 Ouwehand, Esther

esther Ouwehand is fel tegen biomassa in electriciteitscentrales en draagt op prinsjesdag een gekapte boom als hoge hoed

 

Fractieleider van de Partij voor de Dieren.

op Prinsjesdag 2021 droeg ze een gekapte boom als hoge hoed, met de tekst "Kappen met kappen".

Haar parij vindt dat het afgelopen moet zijn met subsidie voor biomassa in energiecentrales.

Zie haar video hier over

 

Uiteraard is ook de Partij van de Planten tegen bomen kappen voor energiecentrales.

 Pachauri, Rajendra K.,
Pachauri, voormalig voorzitter van het IPCC
Voormalig voorzitter van het IPCC


Kees le Pair  

le Pair, dr. Kees
Dr. C. (Kees) le Pair was 31 jaar verbonden aan organisaties van natuurkundig en technisch onderzoek. In 1968 trad hij toe toe tot de directie van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, FOM.

In 1981 werd de Technologiestichting STW opgericht. Hij was de eerste directeur en bleef dat tot zijn pensioen in 1999.

Daarnaast was hij lid van de Algemene Energieraad en lid van de Raad voor het Defensieonderzoek.

Hij ontving De Zilveren Penning van de Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Technische Universiteit Delft promoveerde hem tot eredoctor in alle daar bloeiende wetenschappen.

le Pair, C. (Kees) and Lange, C.A. (Kees) de, On the theory of the earth’s physical parameters, distributed in space and time, CLINTEL, 23-9-2019 (zie hier indien link verbroken). Ook verschenen in Principia Scientific International, 23-9-2019


Peiser, Dr. Benny
(zie wikipedia)
Dr. Benny Peiser  

Directeur van de Global Warming Policy Foundation - GWPF

Peiser acknowledges that he is "not a climate scientist" and has "never claimed to be one." His interest as a social anthropologist, is in "how climate change is portrayed as a potential disaster and how we respond to that.

As an outspoken climate change sceptic, Peiser became director of the newly established UK lobbying group Global Warming Policy Foundation in 2009. He serves as co-editor of the journal, Energy & Environment and is a regular contributor to Canada's National Post.

Global Warming Policy Foundation website
Klik op de banner voor hun website.


Pielke, Roger Jr.

Roger Pilelke Jr.

 

About Me (updated September 2018)

Roger Pielke, Jr. has been on the faculty of the University of Colorado since 2001, where he teaches and writes on a diverse range of policy and governance issues related to science, innovation, sports. Roger holds degrees in mathematics, public policy and political science, all from the University of Colorado. In 2012 Roger was awarded an honorary doctorate from Linköping University in Sweden and was awarded the Public Service Award of the Geological Society of America. In 2006, Roger received the Eduard Brückner Prize in Munich, Germany in 2006 for outstanding achievement in interdisciplinary climate research. Roger served as a Senior Fellow of The Breakthrough Institute from 2008 to 2018. He has been a Distinguished Fellow of the Institute of Energy Economics, Japan since 2016. Before joining the faculty of the University of Colorado, from 1993 to 2001 Roger was a Scientist at the National Center for Atmospheric Research.

His books include The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and Politics published by Cambridge University Press (2007), The Climate Fix: What Scientists and Politicians Won’t Tell you About Global Warming (2010, Basic Books) and The Edge: The War Against Cheating and Corruption in the Cutthroat World of Elite Sports (Roaring Forties Press, 2016).

His most recent book is The Rightful Place of Science: Disasters and Climate Change (2nd edition, 2018, Consortium for Science, Policy & Outcomes).

Alarmists have worked long and hard to discredit Roger Pielke Jr., because he tells us about the IPCC and peer-reviewed research. Things that violate the “narrative” about our imminent doom.

They really do not want you to read the revised second edition of The Rightful Place of Science: Disasters & Climate Change. See a review of the first edition. Here is the publisher’s summary:

“After nearly every hurricane, heatwave, drought, or other extreme weather event, commentators rush to link the disaster with climate change. But what does the science say?

“In this fully revised and updated edition (2018) of Disasters & Climate Change, renowned political scientist Roger Pielke Jr. takes a close look at the work of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the underlying scientific research, and the climate data to give you the latest science on how climate change is related to extreme weather. What he finds may surprise you and raise questions about the role of science in political debates.”

 

the Rightful Place of Science-Pielke Jr.-2018


Pielke Sr.


dwarsliggers....noodzakelijk om het rechte spoor te houden  

 

Pjotr's dwarsliggers

dwarsliggers.eu heeft een afdeling over klimaat en energie

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
           
Lees meer over onze filosofie... en de personen achter deze website:


Gerard De Beuckelaer, fysicus en gastdocent aan het MIT (Massachusetts Institute of Technlology, Cambridge) en TÜMunchen (Technische Üniversität Munchen). Bij BASF oefende hij meerdere topfuncties uit en eindigde als vice-president BASF USA. Maar nog belangrijker voor de Dwarsliggers is zijn zeer brede belangstelling in diverse domeinen waaronder filosofie, én zijn gedrevenheid om de waarheid te zoeken: ‘Gebeten om te weten’. Gert is auteur van het boek ‘Vlaanderen sterft!’. 

Marc Rabaey, heeft een militaire achtergrond maar is vooral een IT-specialist (System Thinking Strategist) die verschillende IT-projecten leidde voor de Generale Staf en de Koninklijke Militaire School. Nadien haalde hij ook nog een doctoraat TEW (Toegepaste Economische Wetenschappen). Het is Marc die in recordtempo de webstek ontwierp en met zijn opus magnum over de economische aspecten van de crisis in het Midden Oosten, gaf hij een visitekaartje af om U tegen te zeggen.

Pierre ‘Pjotr’ Therie, kolonel stafbrevethouder o.r., Member NATO Defense College 1994, gewezen Commandant 11de Geniebataljon, verantwoordelijke voor de bouw van een (UNHCR) vluchtelingenkamp in Kroatië, stafchef Belgisch detachement in Kismayo, Somalië, en gewezen defensieattaché voor Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië, Slovenië en Macedonië. Hij publiceerde naast twee boeken ook opiniebijdragen op VRT News, het magazine Knack, 't Pallieterke en Doorbraak.be. Met dit initiatief wil hij zijn lezers méér bieden dan hij ooit alleen zou kunnen.

De oorspronkelijke Dwarsliggers kregen versterking:

Jaak Peeters, Lic. Psychologie met bijkomende studies sociaal recht en bestuurswetenschappen. Publiceerde verschillende boeken, waarvan de laatste ‘Vlamingen zijn fatsoenlijke mensen’ werd uitgegeven door de uitgeverij Pelckmans in 2014. Lid van de wijsgerige kring Eindhoven en auteur van verschillende bijdragen voor Civis Mundi (Rotterdam) en Vrije tribunes in Vlaamse kranten. Medestichter van N-VA, maar niet langer politiek actief. Belezen Dwarsligger met een brede belangstelling, die zelf wil weten. 

Peter Paul de Waal, studeerde af als Bestuursdeskundige aan de Erasmus Universiteit Rooterdam 1996. Zijn bijzondere aandacht ging naar de domeinen beleid, internationale betrekkingen en strategie. Hij was actief als medewerker van de dienst Waterschap en WTO Delta en was eveneens bedrijfsadviseur voor de gemeenten Assen en Groningen en voor de provincie Overijssel. Als auteur publiceerde hij opiniërende stukken in Trouw, NRC Handelsblad en Air Forces Monthly. Belezen Dwarsligger die met een open geest het debat verrijkt.


Pijnse van der Aa, Bert

Wie hij is en wat zijn visie is op de energietransitie vindt U hier.

website: http://bureaulesswatts.nl/de-lesswatts-post/

  Bert Pijnse van der Aa

Plimer, Ian

Prof. Ian Plimer, geoloog  

 

Australische hoogleraar geologie, bewonderd door o.a. de Britse Prince Philip: zie Philip's brief d.d. 29-4-2018 aan Plimer over windturbines, ........"monstrosities appearing all over the country"


Auteur van de boeken:
- Plimmer, Ian (2009), Heaven and Earth, ISBN 0-7043-7166-9, Connor Court Publishing
- Plimmer, Ian (2014), Not for greens, ISBN:9781925138191
- Plimmer, Ian (2017), The Climate Change Delusion and the great electricity rip-off, ISBN:9781925501629
- Plimmer, Ian (2021), Green Murder, 600p. ISBN: 9781922449825

en artikelen:
- Klimaatcrisis ? Een leugen !, Climategate.nl, 23-10-2-22

Literatuur:
- Dean, Rowan, Prince Philip, climate sceptic, already spinning in his grave, Spectator.co.au, April 2021. (Indien de link is verbroken, klik dan hier)
- Nova, Joanne, Prins Philip: een van de beroemdste klimaatsceptici ter wereld, Climategate.nl, 12-4-2021.


Poels, Marijn

Marijn Poels heeft in 2017 een film-documentaire gepresenteerd met als titel "The Uncertainty has Settled". Zie hier de trailer.

Sietske Bergsma beschrijft op Climategate.nl van 17-6-2017 in een interviewe met Poels hoe zijn film door de theaters en "mainstream media" wordt genegeerd (geboycot). Op Climategate van 18- 9-2018 beschrijft Poels vele bizarre en nare bejegeningen die hij n.a.v. zijn eerstgenoemde film ontving, o.a. van Greenpeace, en de boycot daarvan op filmvestivals.

In 2018 volgde zijn vplgende film Paradogma als 2e van een drieluik. Zie ook hier over weer een artikel van Sietske Bergsma van 29-9-2018.

In 2021 kwam Headwind21 uit, die gaat over de uitgebreidelde bouw van windmolenparken. Bekijk de video.

  Marijn Poels

Prince Philip (1921-2021)

Prins Philip  

Duke of Edinborough
Echtgenoot van Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koningkrijk
Patron of the Royal Geographical Society

Hij was een klimaat-scepticus, die niet van moderne windturbines hield, zoals o.a. blijkt uit zijn brief van 29-4-2018 aan de Australische geoloog Prof. Ian Plimer over de "monstrosities, gigantic wind turbines appearing all over the country."

"When will common sense and good science prevail, and what happens if does not do so fairly soon ?"

Dit na lezing van Plimer's laatste boek (2017) - The Climate Change Delusion and the great electricity rip-off (2017)


Prins Philip was ook een bewonderaar van klimaat-scepticus Christopher Booker.

Literatuur:
- Dean, Rowan, Prince Philip, climate sceptic, already spinning in his grave, Spectator.co.au, April 2021. (Indien de link is verbroken, klik dan hier)
- Nova, Joanne, Prins Philip: een van de beroemdste klimaatsceptici ter wereld, Climategate.nl, 12-4-2021.


Popper, Karl


Pronk, Reynier

Reynier Pronk   Pronk werkte in de ICT-wereld en in Project Management in vele landen. Hij schrijft regelmatig voor o.a. Climategate.nl. Zie hier een overzicht van zijn artikelen daar en zijn curr. vitae.

Voor zijn nichtje beschreef hij in dichtvorm de trieste staat van het klimaat-transitie onderzoek en -beleid: "De donkere kant van de Maan".

Pruitt, Scott

Scott Pruitt, administrator Environmental Protection Agency  

Door president Trump eind 2016 aangesteld als nieuw hoofd van de Environmental Protection Agency.

Zie verder op Wikipedia voor zijn loopbaan. En hier voor het akkoord van Parijs.


Revelle, Prof. Roger R.D. (1909 – 1991)
(zie ook wikipedia)

Revelle was een Amerikaans wetenschapper die mee aan de basis lag van de Universiteit van Californië - San Diego. Hij was een van pioniers in het wetenschappelijk onderzoek naar de rol van CO2 bij de Opwarming van de Aarde. 

In het begin van zijn film An Inconvenient Truth dankt Gore zijn Harvard-mentor en bron van inspiratie, Roger Revelle, voor diens ontdekking dat de CO2-concentratie in de atmosfeer toenam en in beginsel zou kunnen bijdragen aan een wereldwijde opwarming van de aarde. Maar hij vergat erbij te vertellen dat Revelle in het begin van de jaren negentig schreef dat de wetenschap nog te weinig houvast bood om drastische maatregelen te nemen.

Al Gore was al als student van Prof. Revelle gegrepen door het onderwerp: bekijk de boeiende geschiedenis van Al Gore's flitsende loopbaan als politicus en klimaat-alarmist, op video gezet door AGW-scepticus John Coleman. Zie de video !

  Prof. Roger Revelle

Richel, Theo
Maker van de websites van de Groene Rekenkamer, een website met een kritisch visie op de huidige klimaatcommotie.
Hij is free lance journalist, die vroeger bij de Vereniging Milieudefensie en bij Vara’s Vroege Vogels werkte  maar in de loop der jaren zijn geloof - de overtuiging dat het milieu steeds verder aftakelt is een vorm van religie - verloor. Email: theo@richel.org

Per mei 2010 zoekt hij sponsors voor een kritische film over windmolenparken, die helemaal geen CO2-uitstootbesparing opleveren, zoals bijna iedereen denkt. Ook een kleine bijdrage is welkom en levert U de documentaire op CD op ! Lees verder op hun website. U kunt een film van Richel en emeritus hoogleraar Lepair bekijken op Youtube.

Foto: Sam Richel------->

 
Theo Richel

Ridd, Prof. PeterPeter Ridd - Jeanne  D-Arc van de Australische klimaatwetenschap


klik op de foto voor een vergroting

 

Professor Peter Ridd van James Cook University in Australië mag worden den beschouwd als de Jeanne D'Arc van de Australische klimaatwetenschap.

Deze gerenommeerde koraal-wetenschapper werd door de universiteit ontslagen, o.a. omdat hij grote en fundamentele kritiek had op het daar uitgevoerde koraal-rif-onderzoek, o.a wegens het gebrek aan replicatie-onderzoek. Zie Climategate.nl van 23-5-2018.

Hij heeft zijn ontslag aangevochten, waar heel wat wetenschappers de handdoek al lang in de ring zouden hebben gegooid en met de staart tussen de benen zouden zijn afgedropen.

Wat begon als een kwestie over de kwaliteit van koraalrif-onderzoeken is uitgegroeid tot een proces over academische vrijheid in algemene zin, met een wereldwijde relevantie.

In april 2019, na $ 260.000 proceskosten, heeft een rechtbank alle aanklachten van de universiteit jegens Ridd verworpen en geconstateerd dat zijn ontslag onrechtmatig was.

Zoals Niall Ferguson het in een van zijn columns stelt: "Een aanval op de academische vrijheid van één wetenschapper moeten we beschouwen als een aanval op de academische vrijheid van alle wetenschappers".

Gideon Rozner van het Institute of Public Affaairs (Australië) legt hier uit wat de uitspraak van de rechter praktisch gezien betekent voor alle Australische Universiteiten (kijk hier indien de link is verbroken). Lees meer details op onze webpagina over consensus in de klimaatwetenschap.


Ridley, Matt (1958)
Zie wikidepia

Matthew White Ridley, 5th Viscount Ridley DL FRSL FMedSci, commonly known as Matt Ridley, is a British journalist and businessman.

Ridley is best known for his writings on science, the environment, and economics.

He has written several science books including
The Red Queen: Sex and the Evolution of Human Nature
(1994),
Genome
(1999),
The Rational Optimist: How Prosperity Evolves
(2010) and
The Evolution of Everything: How Ideas Emerge
(2015).

He publishes a blog (The rational optimist) and has been a regular contributor to The Times newspaper.

  Matt Ridley
Member of the House of Lords
Lord Temporal

Roosmalen, Marc van

Marc van Roosmalen
 
Tilburger van geboorte (1947) - ooit Braziliaan van nationaliteit (hij strijdt om zijn verloren Nederlanderschap te herwinnen) - briljant wetenschapper - belangrijkste kenner van het Amazonebekken dat hij blootsvoets doorkruiste - ontdekker van maar liefst twíntig nieuwe zoogdieren - schrijver van prachtige natuurboeken - onvermoeibaar activist voor het behoud van het regenwoud - met de dood bedreigd door belanghebbenden bij illegale houtkap – gedetineerd in een van de beruchtste gevangenissen van Brazilië - op de vlucht voor de Braziliaanse justitie - ondergedoken in Nederland dat (anno 2009) weigert hem de status van vluchteling te verlenen. Lees meer over Marc van Roosmalen.

Rörsch, prof. dr. ir Arthur (1933-2020)
Zie hier voor een uitgebreid curriculum vitae, met div. publicaties.

Emer. hoogleraar in de biochemie en moleculaire genetica, Universiteit Leiden

Hij was 15 jaar lid van de raad van bestuur van TNO

Auteur van Science Friction (2016, Uitg. Elmar, 256 p. met illustr., ISBN 978-90-389-2553-0): hij ergert zich aan het klimaatdebat, dat volgens hem niet open, eerlijk en rationeel wordt gevoerd en waarin autoriteiten als het IPCC van de VN en het KNMI plus groepen als Green Peace elk critisch geluid negeren of belachelijk maken.
Hij begint zijn boek met een stelling van Thomas Huxley: "autoriteiten, discipelen en scholen zijn de vloek van de wetenschap".

 

Arthur RoerschTevens oprichter van de Partij voor de Planten. Zie ook hier.

Rörsch hoopt - met thomas Huxley - dat de crisis in de wetenschap kan worden opgelost door het altijd maar weer stellen van drie cruciale vragen. Hoe weten we iets ? Waarom geloven we het ? Waar is het bewijs ?

In een interview in de Telegraaf van 13-12-2009 noemt hij Klimatologie een zieke wetenschap.

In een uitgebreid artikel in Climategate.nl van 15-3-2019 geeft hij zijn eigen visie op klimaatmodellen en klimaatwetenschap. Citaat: "Het feit dat wij een waterplaneet zijn wordt onderschat in de hedendaagse klimatologie".
Zie ook zijn publicatie met Thones en de Wit, 'Klimaatverandering op een waterplaneet; het CO2- vraagstuk nader bekeken.' (Diemen 2005, Veen Magazines.)

Guus Berkhout schreef op Climategate.nl van 20-7-2020 een in Memoriam n.a.v. het overlijden van Arthur Rörsch


Rozendaal, Simon (1951)
Hij houdt in zijn weblog 'Zeker weten!' de wetenschap bij. Rozendaal studeerde scheikunde aan de universiteit van Delft, richtte bij NRC Handelsblad de wetenschapsbijlage op en is sinds 1986 wetenschapsredacteur van Elsevier. Voor zijn journalistieke werk ontving hij in 1979 de Glaxo-award en in 1990 de Van Marum penning. Rozendaal is erelid van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging, presenteerde diverse wetenschaps- programma’s op televisie en heeft zo’n vijftien boeken geschreven (bron: www.elsevier.nl, dec. 2009).

Bij zijn afscheid als wetenschapsredacteur bij Elsevier Weekblad schreef Hans Labohm op 10-9-2017 een overzicht van zijn werk en ideeën op climategate.nl.

 
Simon Rooosendaal
"Hij bestrijdt al jaren met feiten de dwangmatige logica dat de mens van alles de schuld is." (Bron: Klimaat, Elsevier Speciale Editie, 2009, p. 3). Tevens is hij van mening dat de klimaatwetenschap te veel met de politiek is vervlochten: lees zijn artikel hierover in Trouw van 10-2-2010.

Bekijk de videopresentaties onder zijn "pseudoniem" Dwarse Rozendaal:

- videopresentatie: klimaatspecial I: over de opwarming van de aarde en het broeikaseffect.
- videopresentatie (uit ca. november 2009) over de temperatuur op aarde die sinds 1998 tot heden niet opwarmde, wat door de pers nogal eens "vergeten wordt".
- videopresentatie
over Creationisme, Intelligent Design en Darwin's evolutietheorie.
- Kerst-videopresentatie
over het "extreem warme jaar 2009"
- videopresentatie over verwacht toenemend autobezit bij invoering van de kilometerheffing (en daarmee afschaffing van belasting op bezit van auto's)
- videopresentatie: minister Cramer accepteert van haar klimaatwetenschappers geen enkele fout meer, maar er worden er nog wel wat gevonden.
- videopresentatie over wat we nog wel en niet meer in de supermarkt kunnen kopen vanwege druk van de milieubewegingen.
(overigens zou ik (HHvdM) graag horen en zien dat Dwarse Rosendaal zich het lot van batterijkippen en loonslaven wel aan zou trekken al hoeft dat van mij niet direkt op de manier van sommige milieufanaten. Er zijn genoeg redelijke en democratisch ingestelde mensen die graag zien dat mens en dier netjes behandeld worden, zonder dat ze om die reden tot extremisme vervallen. En zonder enige sociaal-maatschappelijke druk zullen vele misstanden in de wereld nooit worden aangepakt).
- videopresentatie: over de Europese Natura 2000 richtlijn en hoe goed het met de Nederlandse natuur gaat.

Warme Aarde Koel Hoofd door Simon Rozendaal
klik op de foto voor een vergroting
 

In april 2019 publiceerde Rozendaal bij uitg. Atlas Contacteen nieuw boek, "Warme aarde, koel hoofd; Kanttekeningen bij de energietransitie".

Zie hier een interview over dit boek in HP-De Tijd van 23-4-2019. Het begint als volgt:

Zeg, waar gaat uw boek over?“Dit boek is een poging om rationaliteit aan te brengen in de emotionele en soms hysterische klimaatdiscussie. Daarmee kom ik uit op drie punten: Ja, de aarde warmt op, geen enkele twijfel daar over. Ja, dat komt vermoedelijk voor een belangrijk deel door de mens. Maar, op dit moment kunnen we niet ontzettend veel doen tegen klimaatproblemen die in toekomst misschien zullen ontstaan. Dat komt omdat de energiebronnen die we prefereren, zon en wind,eigenlijk niet aantrekkelijk zijn. De aantrekkelijkheid van een energiebron wordt bepaald door de energiedichtheid, hoeveel energie er in die bron zit. Dit is het best bewaarde geheim van de energietransitie, je hoort er bijna niemand over. In kernenergie zit per hoeveelheid ongeveer een miljoen maal zoveel energie dan in fossiele brandstoffen, waarin weer honderd tot duizend maal zoveel energie zit dan in windmolens en zonnecellen. Daarom zijn zon- en windenergie niet echt duurzaam en is de CO2-uitstoot er heel lastig mee te verlagen. Bovendien hebben we ook nog geen manier om die energie op te slaan.”Wat zijn uw alternatieven?“Met kernenergie zouden we de CO2-uitstoot veel beter omlaag kunnen brengen, maar dat willen de mensen niet. Universiteiten moeten dus op zoek naar nieuwe energiebronnen, naar nieuwe opslagmethoden, en naar manieren om CO2 uit de lucht tehalen. Daar gaat echt nog wel zo’n tien, twintig, dertig jaar wetenschappelijk onderzoek overheen.”

Ter gelegenheid van het uitkomen van dit boek debatteerde Rozendaal met Diederik Samsom in het TV-programma Buitenhof. Zie hier. Climategate.nl van 6-5-2019 besteedde aandacht aan dit debat.Sabhlok, Sanjeev

Sanjeev Sabhlok  

Sanjeev Sabhlok joined the Indian Administrative Services - IAS in 1982 but resigned after 18 years upon concluding that India's corrupt socialist governance system cannot be reformed from within. He concluded that the IAS itself is a major cause of India’s misery. Since then he has attempted to build a liberal party for India even as he earns his living as an economist in the Treasury in the Victorian government in Australia. In 2013 he was instrumental in forming Swarna Bharat Party (SBP) which takes inspiration from Rajaji’s Swatantra Party and stands for comprehensive political, social and economic liberty. Sanjeev holds the pen on SBP’s manifesto and believes the document now contains all the essential reforms to transform India into a First World nation. He is author of Breaking Free of Nehru (2008, Anthem Press), and manuscripts such as The Discovery of Freedom and Seeing the Invisible (economics for children). He sometimes writes about SBP and its policies in the Times of India editorial page and in other outlets.

Zie zijn vernietigend CAGW-kritisch artikel: "The warming effects of CO2 are benign" in The Times of India van 28-6-2019. Ook - iets verkort - gepubliceerd door Paul Homewood op zijn blog "Not a lot of people know " van 30-6-2019 onder de kop: " Sanjeev Sabhlok: Why India should ignore Climate Alarmism".


Shellenberger, Michael (1971)
(zie wikipedia)

Michael Schelleberger  

Amerikaans activist en auteur. Hij schrijft over milieubeleid. Shellenberger is medeoprichter van het 'Breakthrough Institute' en oprichter van 'Environmental Progress'.

Time verkoos Shellenberger in 2008 tot een van de 'Heroes of the Environment'. Hij won dat jaar ook de 'Green Book Award'. Shellenberger schreef samen met Ted Nordhaus The Death of Environmentalism (2004) en Break Through (2007).

Shellenberger wordt tot de 'ecomodernisten' of de 'ecopragmatici' gerekend. In 2015 schreef hij samen met 18 andere zelfverklaarde ecomodernisten het An Ecomodernist Manifesto. Shellenberger stelde zich in 2018 verkiesbaar tijdens de Californische gouverneursverkiezingen.

Zijn boek Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All verscheen in 2020.

Citaat: “For me the question now is, now that we know that renewables can’t save the planet, are we going to keep letting them destroy it?”.
Schellenberger getuigt regelmatig voor het Amerikaanse Congres, zoals b.v.: Climate Panic Driving Energy Crisis: Climate Change Dispatch, 15-9-2022.Schmidt, Gavin

Gavin Schmidt is de directeur van het NASA Goddard Institute for Space Studies – een van de belangrijkste promotors van het mondiale klimaatalarmisme. (zie wikipedia)

Zie hier voor een interview. Zie ook: Climategate.nl, 17-2-2024.


Schneider, Stephan

Het volgende citaat van IPCC-lid Stephan Schneider, die naam maakte als Cassandra over klimaatkwesties, is beroemd geworden:

“Wij zijn niet alleen wetenschappers, maar ook mensen. En zoals de meeste mensen willen we een betere wereld, wat, in termen van ons werk, inhoudt dat we het risico op mogelijk rampzalige klimaatverandering verkleinen. Hiervoor hebben we een breed draagvlak nodig om tot de verbeelding van het publiek te kunnen spreken. … Daarom moeten we vreesaanjagende scenario’s aanbieden, simplistische, dramatische uitspraken doen en zo min mogelijk praten over eventuele twijfels die we hebben.’

Zelfs als zijn bedoelingen – om onze planeet te redden – oprecht zouden zijn geweest, wijkt het beleid dat hij aanbeveelt, af van de serieuze wetenschappelijke praktijk. Toch werd het een soort leidraad voor het werk van het IPCC.Siegmund, Peter

Peter Siegmund

 

Werkt bij het KNMI. Sommigen vrezen voor zijn aanstelling aldaar, gelet op onderstaand artikel.

- Siegmund, Peter, : Extreme hitte of regenval is toeval, Climategate.nl, 3-9-2023.


Singer, S. Fred, Phd. (1924 - 2020)
Emeritus hoogleraar omgevingswetenschappen aan de Universiteit van Virginia (USA);

Oprichter (in 2005) van de NIPCC- Nongovernmental International Panel on Climate Change, de kritische tegenhanger van het verpolitiekte IPCC. Hij is de redacteur van hun eerste rapport (800 pagina’s dik!), Climate Change Reconsidered, in maart 2008 en hij is met Idso en Carter weer hoofdauteur van het Climate Change Reconsidered , 2011 Interim report.

Vaak wordt de sceptici verweten dat ze niets wetenschappelijks of peer-reviewed publiceren, maar er is een schat aan peer-reviewed sceptische wetenschappelijke literatuur, waarvan deze uitgaven getuigen. Gratis, en zeer de moeite waard, ook als naslagwerken!

S. Fred Singer is professor emeritus at the University of Virginia and director of the Science & Environmental Policy Project. His specialty is atmospheric and space physics. An expert in remote sensing and satellites, he served as the founding director of the US Weather Satellite Service and, more recently, as vice chair of the US National Advisory Committee on Oceans & Atmosphere. He is a Senior Fellow of the Heartland Institute and the Independent Institute. He co-authored the NY Times best-seller “Unstoppable Global Warming: Every 1500 years.” His ideas on SLR are discussed in “Hot Talk, Cold Science: Global Warming’s Unfinished Debate,” published by The Independent Institute, Oakland, CA, 1997. In 2007, he founded and has since chaired the NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change), which has released several scientific reports.

Volgens Keizer en Joosten (2020, zie onder Platform voor Authetntieke Journalistiek) wordt Singer gezien als de grondlegger van het klimaatscepticisme.

Singer, Fred S., Legates, David R. and Lupo, Anthony R., (2021), Hot Talk, Cold Science, uitg. Independent Institute, ISBN-13: 978-1-59813-341-7

 

S. Fred Singer

Hij is co-auteur van het boek Unstoppable Global Warming:

Singer, S. Fred and Avery, Dennis T. (2006 / 2008), Unstoppable Global Warming: every 1500 years,
Paperback, 264 pagina's | Rowman & Littlefield | Revised edition | januari 2008.
Hard cover, 260 pagina's | Rowman & Littlefield | illustrated edition | oktober 2006.

Singer stierf in 2020 op 95-jarige leeftijd.

Limburg, Michael, Wij treuren om Fred Singer, Climategate.nl, 9-4-2020.

Bast, Joseph (VS, voormalig president van het Heartland Institute), Overpeinzingen over een wetenschappelijke reus en mijn vriend, Fred Singer, Climategate.nl, 10-4-2020


Sluijter, prof. dr. ir Frans

Gezaghebbende sceptische wetenschapper en deelnemer aan de klimaatdiscussie.


Smit, Hajo

Hajo Smit Ir. Hajo Smit studeerde in 1991 cum laude af in milieuhygiëne aan de Wageningen Universiteit met als hoofdvakken meteorologie en klimaatmodellering. In het kader van zijn afstudeeronderzoek deed hij 3 maanden onderzoek onder Paul Crutzen op het Max Planck Institute for Chemistry en, mede dankzij een subsidie van het Ministerie van VROM, ook 12 maanden aan het Department of Atmospheric Sciences van de Universtity of Illinois at Urbana Champaign. Tussen beide buitenlandperiodes was hij betrokken bij de Nederlandse IPCC-delegatie onder leiding van Pier Vellinga. Als freelancer ontwikkelde hij zich autodidactisch tot journalist, communicatiespecialist (oude en nieuwe media) en bouwde hij grote ervaring op als weblogger. Sinds 2008 houdt hij zich weer intensief studerend en netwerkend bezig met de klimaatwetenschap. Aanvankelijk puur op de achtergrond. Pas met de start van Climategate.nl treedt hij als klimaatdeskundige naar buiten. Zie hier een 'Café Weltschmerz" -intervieuw van ca. . 1 uur dat hij eind 2016 afnam van Hans Labohm, initiator van het "climaat-sceptische" web-blog Climategate.nl. Interview-onderwerp: Klimaatpolitiek met Donald Trump.  

Soon, Prof. dr. Willie,

Prof. dr. Willie Soon, geofysicus
Zie hier zijn video-lezing voor The Indpendent Institute op 16-8-2019: "Global Warming: Fact or Fiction?"
 

Willie Soon is a geophysicist at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. He received his Ph.D. (with distinction) in aeronautical engineering from the University of Southern California,

and he has been Astronomer at the Mount Wilson Observatory; Senior Scientist at the George C. Marshall Institute; Senior Visiting Fellow at the State Key Laboratory of Marine Environmental Science at Xiamen University; and Professor of Environmental Studies at the University of Putra Malaysia.

The author of 90 scientific papers, he has IEEE received the Nuclear & Plasma Sciences Society Award, Rockwell Dennis Hunt Award, Smithsonian Institution Award, Courage in Defense of Science Award, Petr Beckmann Award for Courage and Achievement in Defense of Scientific Truth and Freedom, and Frederick Seitz Memorial Award.


Spencer, Roy
Klimatoloog, auteur en voormalig NASA wetenschapper; Principal reasearch scientist, Univ. van Alabama (USA) te Huntsville. Klik hier om zijn website te bezoeken.

Dr. Spencer’s first popular book on global warming,  Climate Confusion (Encounter Books), is now available at Amazon.com and BarnesAndNoble.com

"Ik geloof dat het klimaatsysteem is opgewarmd (wij produceren één van de wereldwijde datasets die dat laat zien, en deze worden veel gebruikt in de klimaatgemeenschap), en dat de CO2-uitstoot van de verbranding van fossiele brandstoffen bijdraagt aan die opwarming." (bron hier).

Roy-Spencer: Global Warming
klik op de foto voor een vergroting

  Roy Spencer

spencer-opwarming van de atmosfeer zoals gemeten door satellieten.

Spencer is zeer bekend door zijn publicatie (op zijn website) van het temperatuurverloop van de atmosfeer zoals gemeten door satellieten sind 1979.
Google vindt dat maar niks en blokkeert zijn advertentie-inkomsten op die webpagina en andere pagina's van zijn site: een verontrustende vorm van censuur:
Literatuur:
- Vazquez, Joseph, Anti-Science? Google Demonetizes Renowned Meteorologist’s Website, Climate dispatch, Latest News, 17-1-2022


Strong, Maurice (1929-2015))
(Zie wikipedia)

De Canadees Maurice Strong maakte een zeer succesvolle loopbaan in de energie-sector. Zie wikipedia, waar nevenstaande tekst op 23-2-2019 is ontleend.

Maurice Strong
 

Milieu op de internationale kaart:

Begin jaren zeventig was Strong secretaris-generaal van de United Nations Conference on the Human Environment. In 1971 liet hij een rapport uitbrengen over de staat van de planeet, met de titel Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet, met coauteurschap van Barbara Ward en René Dubos. Het rapport gaf een samenvatting van de ontdekkingen van 152 hoogaangeschreven experts uit 58 landen en diende als voorbereiding van de eerste bijeenkomst van de VN over milieu in 1972 in Stockholm.

Dankzij de conferentie maakt het milieu sindsdien deel uit van een internationale ontwikkelingsagenda en werd het VN-Milieuprogramma (UNEP) opgericht, met het hoofdkantoor in Nairobi, Kenia. Strong werd gekozen als eerste leider van de UNEP voor de periode van 1972 tot 1975.

In 1992 werd Strong benoemd tot secretaris-generaal van de VN-Conferentie voor Milieu en Ontwikkeling in Rio de Janeiro, beter bekend onder de naam Earth Summit.


Taalas, Petteri
Secretaris-Generaal van de WMO - World Meteorological Organization.
Samen met de United Nations Environment Programme (UNEP) richtte de WMO in 1988 het IPCC op.

In een interview op 6-9-2019 met de Finse krant Talouselämä ("The Journal") haalt Taalas fors uit tegen klimaatalarmisme en doemdenken. Het einde van de wereld is niet aan de orde.
Petteri Taalas, secretaris generaal van de WMO-World Meteorological Organization  

Taalas hopes that mainstream media will become more critical and hopes more for a more diverse presentation of views and argues that all sides should be interviewed: “We should consider critically, and with reservations, the thoughts of experts…”.

Zoals nobelprijswinnaaar natuurkunde Richard Feynman ook al zei: "Science is the belief in the ignorance of experts"

Bronnen:
- GWPF Newsletter 11-9-2019
- Ivan Pentcoukov, The Epoch Times, 10 September 2019
(zie hier indien de link is verbroken)


 

Tennekes, prof. dr. ir. Henk (1936-2022)

Gezaghebbende sceptische wetenschapper en deelnemer aan de klimaatdiscussie. Zie Wikipedia

Van 1977 tot 1990 was Prof. dr. ir. H. Tennekes bij het KNMI onderzoeksdirecteur en van 1990 tot 1995 was hij er directeur strategische ontwikkeling. Hij was in woord en geschrift kritisch over klimaatwetenschap, met name over de mogelijkheden van klimaatmodellen om betrouwbare langetermijnvoorspellingen te doen. Na een kritisch interview gaf zijn directeur Harry Fijnaut hem te verstaan dat zijn algemeen klimaatsceptische houding hem zijn baan zou kosten.

En zo geschiedde: Tennekes werd eerst overgeplaatst en bij de eerstvolgende reorganisatie ontslagen. De geschiedenis van het klimaatscepticisme die in de komende decennia geschreven zal worden, staat vol met dergelijke persoonlijke intimidaties van dwarsliggers. Nederland kreeg op deze manier in ieder geval zijn eerste klimaatbanneling.

 

Henk Tennekes, voormalig directeur bij het KNMI

Neerlands 1e klimaatbanneling


Thieme, Marianne
Marianne Thieme
 

Sinds 2006 tot 2019 2e kamer fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren en al sinds 2002 politiek leider van die partij. Ze is een fervent tegenstander van de Nederlandse bio-industrie: lees en beluister haar standpunten over de Nederlandse melkveehouderij en het "ruimingsbeleid" bij de geiten-houderij vanwege de in 2009 uitgebroken Q-koorts.

Lees meer over Marianne Thieme op Wikipedia


Thoenes, prof. dr. ir. Dick (1930 - 22-okt. 2019)
Dick Thoenes  

Dick Thoenes was hoogleraar chemische proceskunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven

Hij was co-auteur van ‘Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma‘.

Op 18 juli 2017 schreef hij op climategate.nl een artikel "Klimaatverandering, Klimaatalarmisme en Klimaatbeleid"

Op 29-8-2018 schreef hij op climategate.nl een artikel "Hel en Verdoemenis - ofwel Het Grote Misverstand" (Link verbroken ? kijk dan hier)

Zie hier voor zijn rijke "nalatenschap" op Climategate.nl

Dick Thoenes was van huis uit chemicus. Hij heeft in zijn loopbaan vele functies bekleed in het bedrijfsleven en wetenschap. Onder de belangrijkste daarvan kunnen worden genoemd: Directeur research 'Akzo Salt & Basic Chemicals', Hengelo, en Hoogleraar chemische technologie aan de Technische Universiteit, Eindhoven. Daarnaast was hij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging. Hij werd tevens verkozen tot 'Foreign member of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA)', Stockholm. Zijn belangrijkste wetenschappelijke publicatie is: 'Chemical Reactor Development, from Laboratory Synthesis to Industrial Production' (Kluwer Academic Press, Dordrecht, 1994, tweede druk 1998).
Andere publicaties zijn:
- Co-auteur van 'Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma', door Hans Labohm, Simon Rozendaal en Dick Thoenes (Multi-Science Publishing Co., 2004)
- Co-auteur van 'Klimaatverandering op een waterplaneet', door Arthur Rörsch, Dick Thoenes en Florens de Wit (Veen Magazines, 2005).
- Klimaatverandering, mythe of werkelijkheid, (www.klimatosoof.nl, 2009).
- Berkhout, Guus en Thoenes, Dick, Weg met de doemscenario's, bekijk opwarming positief, Elsevier weekblad/opinie van 26-9-2018 (kijk hier indien link verbroken).
- Rörsch, Arthur, In Memoriam Dick Thoenes (1930-2019), Climategate, 3-11-2019.


Thunberg, Greta

Greta Thunberg, icoon van de klimaat-religie  

Anno 2019 Lijkt het wel of kinderen, aangevoerd door de 16-jarige super-klimaat-schoolspijbelaar Greta Thunberg, de zorgen over het klimaat op hun schouders hebben genomen.

 

 

<------ Voor veel kinderen en politici, is ze inmiddels verheven tot ikoon van de klimaat-religie

Lees hier meer over kinderen en klimaat

Greta Thunberg spreekt de VN toe op 23-9-2019

Greta spreekt de VN-klimaatconferentie toe op 23-9-2019


In 2019 werd Thunberg door Time uitgeroepen tot Person of the Year.
Maar in De Dagelijkse Standaard van 20 april 2019 vergelijkt Mathijs Cluyfhooft de inzet door politici van "GroenLinks-puber" Greta Thunberg met het paard Incitatus van de Romeinse keizer Caligula, die zijn paard tot consul wenste te benoemen om de rest van alle politici voor schut te zetten. Het vele vaak staande applaus dat ze van politici in alle grote wereldfora krijgt, zoals het Europees Parlement, de Verenigde Naties, Klimaatconferenties, het World Economic Forum in Davos en landelijke parlementen zegt mijns inziens veel over het eigen bestuurlijk onvermogen van degenen die voor haar applaudiseren.

Tony Heller wijdt op 21-6-2020 een sarcastische video-beschouwing aan het fenomeen Greta Thunberg. Kickboxen wereldkampioen Andrew Tate doet dat in dec.'22 op Twitter op een nogal patserige manier nog eens dunnetjes over.

Anno 2022 wil ze, inmiddels 19 jaar, publicitair een stap terug doen en inmiddels is ze een verklaard voorstander van kernenergie, wat haar in sommige kringen niet in dank wordt afgenomen. Lees hier meer.

Inmiddels (2023) heeeft Greta een eredoctoraat in de theologie (SIC !) gekeregen van de universiteit van Helsinki (Finland) en is ze zelfs al genomineerd voor een Nobelprijs: zie hier.

Zie ook: Climate Of Hate: Greta Thunberg Joins Pro-Hamas Resistance, ClimateChangeDispatch, 23-10-2023.
Zie ook: Luyken, Jörg, Greta Thunberg Canceled From Israeli School Curriculum For Anti-Semitic Posts, ClimateChangeDispatch, 24-10-2023,


Timmermans, Frans

Frans Timmermans, EU vicevoorzitter en commissaris van economische zelfdestructie

Frans Timmermans,

EU-Commissaris van Economische Zelfdestructie (pardon: Klimaatzaken)
(klik op het cartoon van Mirjam Vissers voor een vergroting)

 


Sinds eind 2019 Eurocommissaris voor Kimaatzaken en een van de twee vicevoorzitters van de Europese Commissie. Samen met Commissie voorzitter Von der Leyen presenteerde hij al vlak na hun aantreden de zgn. Green Deal. Hij stond al snel bekend als de Europese Klimaatpaus, wat wellicht goed weergeeft dat het klimaatdenken in Europa meer lijkt op religie dan op natuurwetenschap.

Als PvdA staatssecretaris van Buitenlandse zaken gaf hij blijk van klimaatwetenschap weinig benul te hebben. In een video van Theo Richel vegen drie gerenommeerde wetenschappers (Arthur Rörsch, Bas van Geel en Peter Bloemers) met zijn opvattingen de vloer aan. Bekijk en beluister die video: 'OVERWELDIGEND BEWIJS' (van het onbenul van staatssecretaris Timmermans).

Persoonlijk ben ik van mening dat de term "kimaatpaus" veel te vleiend is. Ik zie in hem eerder de EU commissaris van Economische Zelfdestructie.

In een artikel op Climatgate.nl van 19-9-2019 (Frans Timmermans en het monster Trotteldrom), legt Jeroen Hetzler uit dat het Europese klimaatdenken (klimaatgekte), sinds eind 2019 onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans, een duidelijk voorbeeld is van fataal uitpakkend groepsdenken.

Frans Timmermans, financiële slokop van de EU

Frans Timmermans,

EU-Commissaris van Economische Zelfdestructie (pardon: Klimaatzaken)
(klik op het cartoon van Mirjam Vissers voor een vergroting)

Dat zijn macht hem verblindt tot ongefundeerd, maar niet minder eng, alarmisme wordt hier uitgelegd door Jeroen Hetzler.
De dagelijksestandaard.nl van 24-5-2021 ziet hem als EU-klimaatdictator, die ons biomassa door de strot blijft duwen "omdat we het anders niet gaan redden!" (kijk hier als de link is verbroken). Zie hier een interview met Timmermans van 24-5-2021 op euractiv.com (kijk hier als de link is verbroken).
De Technische Universiteit Delft - TUD reikt Timmermans in januari 2022 een eredoctoraat uit. Vele alumni en andere betrokkenen reageren afkeurend en zeggen zich te schamen dat TUD dit doet. Wilem Spaans schetst zijn levensloop en karakter: Climategate.nl, 6-1-2022.
Medio 2023 stopte hij voortijdig met zijn EU vice-voorzitterschap en werd Timmermans lijsttrekker van de combinatie Groen Links - PvdA, nadrukkelijk met de bedoeling om na de kamerverkiezingen in november premier van Nederland te worden.........

Als Frans Timmermans uit het raam kijkt............dan ziet hij klimaatverandering !!


Tol, Richard

Richard Tol  

Richard S.J. Tol (1969) is een Nederlandse onderzoeker bij het Economic and Social Research Institute in Dublin, hoogleraar klimaateconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voormalig hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Hamburg en voormalig hoogleraar aan Carnegie Mellon University, Pittsburgh. 

Hij is een auteur van werkgroep I, II en III van het IPCC en redacteur van Energy Economics.

(Bron: Wikipedia d.d.1-9-2019)

Tol waarschuwt dat het rigoureus terugdringen van de CO2-emissie tegen 2020 teneinde de opwarming van de Aarde tegen het einde van de 21e eeuw te beperken tot 1,5 graad enkel mogelijk is door een zéér snelle energietransitie te maken. Volgens Tol zou dergelijke CO2-neutraliteit leiden tot een halvering van de wereldeconomie en gepaard gaan met een enorme kapitaalvernietiging. Hij verwijst daarvoor naar o.a. China en India waar nog steeds nieuwe steenkoolcentrales worden gebouwd met een levensduur van 40 tot 60 jaar. Richard Tol toont zich ook erg sceptisch t.a.v. de klimaatmarsen en verwijt elede spijbnde scholieren een gebrek aan kennis en realiteitszin. De gedachte dat een klein land zoals België of Nederland de wereldwijde klimaatopwarming zou kunnen tegen gaan door het stellen van ambitieuze doeleinden vindt hij zonder meer absurd. Volgens Tol dienen de door de milieubeweging verspreide apocalyptische ideeën enkel om een bepaalde politieke agenda door te voeren. 

Als alternatief pleit Tol voor een CO2-belasting op voorwaarde dat deze direct wordt gekoppeld aan de sociale uitkeringen en de loonbelasting, met name aan de laagste loonschalen. Een sociaal gecorrigeerde CO2-taks moet vermijden dat armere mensen die proportioneel meer besteden aan voedsel en energie het hardst worden getroffen. Om dezelfde reden ziet Tol weinig heil in de (voorlopig nog) te dure, weinig rendabele warmtepompen en elektrische auto's. Om de huishoudelijke CO2-uitstoot te beperken pleit Tol wel voor een betere isolatie van de woonhuizen.
(Bron: Wikipedia d.d.1-9-2019)


Trump, Donald

Donald Trump  

In november 2016 gekozen tot 45e president der Verenigde Staten, vlak nadat zijn voorganger, president Obama het klimaat-akkoord van 2015 in Parijs ratificeerde.

Op 1 juni 2017 kondigt president Trump in een lange speech aan dat de USA zich terugtrekt uit het Parijs-akkoord: zie de video.

Vooralsnog lijkt Trump de enige wereld-leider die 'De Kleren van de Keizer" niet ziet. Hij noemt de klimaathysterie "a hoax".

 

Hij wijst op de enorm grote schade die het akkoord aan de economie van de USA zou toebrengen, dat de USA hun politiek-economische zelfstandigheid kwijt zouden raken en dat als alle landen zich al aan het akkoord zouden houden ze met al die maatregelen slechts 0,2 graad Celsius minder opwarming zouden bereiken in het jaar 2100.

Trump is miljardair en een van de rijkste mensen ter wereld.
Zie hier de video over zijn privé Boeing (van 100 miljoen $) en helicopter en nog 8 andere dure bezittingen.


Udo, prof. dr. Fred

heeft gestudeerd en is gepromoveerd in de kernfysica aan de Universiteit van Amsterdam.

Als senior onderzoeker heeft hij gewerkt aan grote experimenten opgesteld bij de versnellers van CERN.

Daarnaast was hij buitengewoon hoogleraar experimentele elementaire deeltjesfysica aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Na zijn pensionering heeft hij gewerkt aan kritische analyses van windenergie.
Een overzicht van dit werk is gepubliceerd in Europhysics News en is hier te vinden.

  Fred Udo


Op de zijn website Windenergie staan veel van zijn publicaties over dit onderwerp. ------------- Zie hier voor zijn publicaties op climategate.nlvan Ulzen, Gert Jaap

Gert Jan van Ulzen@givu

 

Consultant International Trade & Development at CConsult en Christelijke Hogeschool Windesheim te Leeuwarden. Linkedin

Schrijft regelmatig critisch over energietransitie in NL op Climategate.nl
Zie b.v. Het energieakkoord als duurzaam fiasco, € 37,7 miljard voor 1,43% extra duurzame energie, climategate.nl d.d.16-6-2017

Hij schrijft ook voor Opiniez, waarvan hier een overzicht.

van Ulzen is ook werkzaam bij De Groene Rekenkamer.

Zie ook het TV-interview van Jensen met van Ulzen, mei 2019 (vanaf 27 min.)


Varenholt, FritzFritz Vahrenholt, auteur van "Die Kalte Sonne"

(zie wikipedia)

Varenholt has joined the GWPF’s Board of Trustees, in january 2021.

 

Fritz Vahrenholt was one of the founders of the environmental movement in Germany. In the 1980s his bestseller Seveso ist überall (Seveso is everywhere) triggered a debate which led to a fundamental reorientation of the chemical industry towards sustainable development.

Dr Vahrenholt holds a PhD in chemistry and is Honorary Professor at the Department of Chemistry at the University of Hamburg. From 1976 until 1997 he served in several public positions with environmental agencies such as the Federal Environment Agency, the Hessian Ministry of Environment and as Deputy Environment Minister and Senator of the City of Hamburg. He then held top management positions in the renewable energy industry.

His 2012 book Die Kalte Sonne  sparked a broad public discussion in Germany about the dogmatism in climate science:

Varenholt, Fritz and Lüning, Sebastian, The Neglected Sun: Why the Sun Precludes Climate Catastrophe, Uitg. The Heartland Institute, Paperback – June 15, 2015 (oorspronkelijk in het Duits in 2012: Die Kalte Sonne.)


0p 12-10-2022 schreef hij op Climategate.nl het essay: "Duitsland aan de vooravond van ernstigste energiecrisis sinds mensenheugenis".
en op Climategate.nl, 15-4-2023 "Het warmtepompdrama".

Verdier, Philippe
Philippe Verdier, voormalige chef van de meteorologische dienst van de Franse TV  

Voorafgaand aan de roemruchte klimaatconferentie in Parijs in december 2015, publiceerde de bekende Franse weerman, chef van de meteorologische dienst van de Fanse TV, Philippe Verdier, een boek, ‘Climat investigation’, waarin hij de vloer aanveegt met het klimaatalarmisme en de praktijken van het VN–klimaatpanel. Hij hekelt het selectief winkelen van de wetenschappers van het IPCC (‘Intergovernmental Panel on Climate Change’) en beschuldigt hen van hyper–politisering. Daarnaast wijst hij op de positieve effecten van de opwarming van de aarde. …

Zijn boek werd door hem aangekondigd in een spannende ‘video-teaser’: ‘Ik besloot om te spreken’, verklaarde hij met zijn voor miljoenen kijkers onmiskenbare stem.
De klassieke muziek op de achtergrond verleent zijn woorden nog extra dramatiek. Hij stelt: ‘We zijn gijzelaars van een planetair schandaal van politieke opwarming, een oorlogsmachine die ons in de greep van de angst houdt.’ En die tevens is gericht op de wetenschappers ‘die worden gemanipuleerd en gepolitiseerd’, op de politiek ‘die slechts haar eigenbelang dient’, op de media ‘die op hol slaan en censureren’, en ook op de ‘commercie van de NGO’s’, die geld verdienen aan de opwarming.…

Sinds het verschijnen van zijn boek, bij de politiek incorrecte uitgeverij Ring, werd Verdier beschuldigd van klimaatscepsis en Verdier werd daarom door zijn werkgever op non-actief gesteld. Er werden petities georganiseerd om hem weer in functie te krijgen, o.a door het collectif climato-realistes.

Bron: climategate.nl van 15-10-2015: Franse weerman, Philippe Verdier, gooit knuppel in hoenderhok.


Verheggen, Bart

Bart Verheggen

 

Lecturer Climate Change at Amsterdam University College, active in science communication.

Verheggen is is de initiator en drijvende kracht achter de indrukwekkende webblog Klimaatverandering.

Zijn boek van 22-1-2020, Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering, kost € 15,00. ISBN: 9789044643046.

Het boek wordt door Jeroen Hetzler nogal kritisch besproken op Climategate.nl van 11-4-2020.

Hij treedt op als "inquisiteur in het klimaatdebat". Zie onze webpagina over groepsdenken.


Verhofstadt, Guy
(zie Wikipedia).

Guy Verhofstadt pleit voor een Europees Rijk  


Belgisch politicus voor de Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open Vld). Hij was premier van België van 12 juli 1999 tot 20 maart 2008 in drie regeringen. Nu is hij lid van het Europees Parlement, waar hij van 2009 tot 2019 fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) was.

Op 8 september 2016 werd Verhofstadt aangeduid tot parlementair hoofdonderhandelaar tijdens de onderhandelingen over de brexit, namens het Europees Parlement.

 

 

"The world order of tomorrow is a world of empires." Guy Verhofstadt, the EU Parliament's Brexit Coordinator, says British people can only defend their interests by "doing it together, in a European framework" (Channel News, 16-9-2019).

Hij streeft - mischien wel wat erg hartstochtelijk - naar een federaal Europa.......

Verhofstadt gebaart als Hitler in zijn redevoeringen

Zie ook hier: "I can’t watch #EU pusher Verhofstadt speaking and not see the terrifying similarities". = "gevoelige informatie, dus druk bij Twitter op BEKIJK.


Ronald Plasterk (@RPlasterk), 1-2-2020 op Twitter:

Het is heel eerlijk van @guyverhofstadt. Er kan geen misverstand zijn. Het gaat, zegt hij, enkel en alleen maar om de overdracht van macht. Die macht moet naar Brussel, en weg bij de lidstaten. Er is, zegt hij, geen andere weg.pic.twitter.com/GD1pJ1CKau

— Ronald Plasterk February 1, 2020

Al liplezend vraag ik me wel af of hem de woorden niet electronisch in de mond zijn gelegd. "Fake" dan dus. Wie het weet mag het me mailen.


Visser, Martien

Martien Visser,

Visser schrijft o.a. op https://www.energiepodium.nl


Vissers, Mirjam

Mirjam Vissers, politiek cartoonist

Cartooniste Mirjam Vissers brengt o.a. de klimaat-politiek in beeld met haar karikaturen voor het Financieele Dagblad, FD.

Zie https://www.mirjamvissers.nl/

 

-------------------------------------------------> klik op het cartoon voor een vergroting

Zie een geïllustreerd interview met Vissers door Jan van Friesland op Climategate.nl van 27-2-2019.

NIjpels leest voor uit het groene sprookjesboek

Vos, Rob de

Rob de Vos is geograaf en ondernemer. Als geograaf - gespecialiseerd in klimaat en landschapsgenese - is hij vele jaren werkzaam geweest als docent aardrijks- kunde in het voortgezet onderwijs.

Hij heeft zijn leerlingen naast kennis en inzicht in geografische processen ook altijd een kritische houding ten opzichte van informatie proberen bij te brengen.

Uit de behoefte van zijn leerlingen aan een betrouwbare informatiebron over klimaatverandering komt de website www. klimaatgek.nl voort, waarvan hij redacteur is.

In eerste instantie opgezet als hulp en naslagwerk voor examenkandidaten is de website inmiddels uitgegroeid tot een veelgelezen kritische klimaatblog.

Marcel Crok en Rob de Vos schreven in 2018 het rapport: "Waarom de KNMI-scenario's niet uit zullen komen"

  Rob de Vos

www.klimaatgek.nl

Waard, Fransje de

Voor een ingenieur in de tropische bosbouw vormen bossen bij uitstek de referentiebeelden van duurzame systemen: hoog-diverse netwerken van uiteenlopende soorten, functies en
relaties, die als samenhangend geheel hun eigen voortbestaan verzorgen. Eind jaren tachtig stuitte Fransje de Waard in het buitenland op de permacultuur, die naadloos aansloot bij haar ecologische inzichten. Vanuit haar bedrijf De Waard Eetbaar Landschap zette zij de permacultuur in Nederland en Vlaanderen verder op de kaart, organiseerde cursussen, gaf workshops en presentaties, deed onderzoek voor VROM, stond mede aan de wieg van de integrale woonwijk Lanxmeer in Culemborg – en schreef Tuinen van Overvloed. Inmiddels is zij opnieuw actief in mondiale netwerken en eigentijdse lokale initiatieven als Boerenstadswens. Met de groeiende interesse in echt voedsel, stadslandbouw en duurzame leefstijlen lijkt de tijdgeest aan te geven dat de permacultuur niet slechts een Groot Verhaal zal blijven.

Tuinen van overvloed: Permacultuur als inspiratie voor een duurzaam leven op Aarde
ISBN: 978 90 6224 508 6
240 p, geïllustreerd, € 14,95, verkrijgbaar in de boekhandel en via www.janvanarkel.nl

De Waard: Eetbaar Landschap
tekst, concept & organisatie in duurzaam groen & innovatie   
Lindengracht 95, 1015 KD Amsterdam
mobiel: 06 1957 2100
fdewaard@xs4all.nl

  Fransje de Waard

Jules de Waart, auteur van het boek Geloof niet alles  

Waart, Jules de

 

 

Auteur van het boek Geloof niet alles, klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek,
Nederlands Paperback 9789464435245 Druk: 1 juni 2022 224 pagina's. Zie de Samenvatting op Climategate.nl, 7-1-2023.

Zie hier een zeer uitgebreide recentie op Climategate.nl van 17-8-2022

CLINTEL, dat het boek liet vertalen, schrijft er het volgende over op 13-9-2022:

Kritiek op klimaatwetenschap en klimaatbeleid komt begrijpelijkerwijs vaak van personen die onafhankelijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze al gepensioneerd zijn. Dat geldt ook voor Jules de Waart (1942), die onlangs het boek Geloof niet alles…Klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek, publiceerde. Maar opmerkelijker is dat deze criticus afkomstig is uit de PvdA (in de jaren tachtig zelfs als Tweede Kamerlid), en dat zijn boek verschijnt in een tijd dat prominente partijgenoten als Frans Timmermans en Diederik Samsom vol op het orgel van de vermeende klimaatcatastrofe gaan terwijl een andere partijgenoot, Ronald Plasterk, met columns in De Telegraaf juist tegengas probeert te geven.
Het boek biedt een goed overzicht van zowel de politieke context als de wetenschap en de verwevenheid daartussen. Het boek is ook geschikt voor degenen die nog niet heel erg bekend zijn met de klimaatdiscussie en die nog open staan voor kritische geluiden. Het vat alle bezwaren die tegen het dominante klimaatverhaal zijn in te brengen, en dat zijn er veel, goed samen zonder daarin door te slaan naar de andere kant.


Watts, Anthony
anthony Watts van Wattsupwiththat, een climaatsceptische website  

 

Anthony Watts is een senior fellow voor milieu en klimaat bij het Heartland Institute.

Watts is sinds 1978 voor en achter de camera actief in de weerwereld als on-air-tv-meteoroloog en doet momenteel dagelijks radiovoorspellingen.

Hij heeft weergraphic-presentatiesystemen gemaakt voor televisie, gespecialiseerde weerinstrumentatie, en is co-auteur van peer-reviewed artikelen over klimaatkwesties.

Hij beheert de meest bekeken website ter wereld over klimaat, de bekroonde website wattsupwiththat.com.

Zie ook Climategate.nl, 16-12-2020.

 

watts Up With That, klimaat-sceptische website


Wentzel, Cyril

Voorzitter van denk tank De Groene Rekenkamer

Cyril Wenzel en groene religie

 

Lees zijn verslag van hun 3e congres: Ontgroeningsdag overweldigend succes!, Climategate.nl 17-3-2019

Bekijk zijn interview van 6-10-2019 over de visie van hem en de Groen Rekenkamer op de huidige CO2-obsessie.

 

Zie linkedin

cyril Wentzel-CO2-is-goed

Wentzel, 6-10-2019: “Bij alle woorden die beginnen met klimaat zouden bij ieder weldenkend mens de alarmbellen af moeten gaan. Er is een hele klasse aan woorden ontstaan die symptomatisch is voor hele merkwaardige dwalingen in het denken.”

Wentzel over zich zelf: Zelfstandig en onafhankelijk werkzaam ingenieur. Discipline Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (1986). Extra verbreding in tweejarige Ontwerpersopleiding (1990). Drie werkgebieden in mijn portfolio: - Fokker Aircraft: multidisciplinaire Constructie-ontwikkeling - TNO: Defensietechnologie - TU Delft: Composietmaterialen - Zelfstandig ondernemer, uitvinder en consultant sinds 2018. Sinds 1992 verdiep ik mij de klimaatkwestie. Sinds begin 2019 voorzitter van De Groene Rekenkamer. 

Theo Wolters  

Wolters, Theo
Directeur eigenaar Fabrique Invent bv
Leerling van de allerlaatste lichting gymnasium beta oude stijl, koos voor TU Delft, aanvankelijk civiele techniek, geswitcht naar Industrieel Ontwerpen. Daarna eigenaar van een ingenieursbureau. Sinds 1995 actief in innovatieve technologie ontwikkeling op het gebied van brandstofcellen, biomassavergassing en verbrandingsmotoren. Sinds 2005 actief in de discussie rond de waterstofeconomie, overlopend in het energie- en klimaatdebat, met lezingen, artikelen in tijdschriften en vele bijdragen aan internetfora. Sinds 1 januari 2010 actief in de groep rond climategate.nl, en sindsdien enthousiast blogger over uiteenlopende gebieden, maar vooral over ontwikkelingen in de energievoorziening. Zie een artikelenoverzicht van Wolters op climategate.nl.

contact: theowolters@fabrique-invent.nl

Zie zijn interview door Marcel Crok over Wolters' kijk op de wereld-energievoorziening en het NL beleid t.a.v. Co2-reductie, windmolens en duurzame energie, d.d. 4-6-2016


Wrightstone, Gregory

Geologist and Executive Director of the CO2 Coalition

gregory Wrightstone  

Bekijk hier zijn video-inteview van 4-1-2022 met critische stellingnames. O.a over de zgn. "million extinctions" een misleidende claim van de VN en over de afname van ernstige tornado's, het niet versnellen van de zeespiegelstijging en de relatie tussen klimaatveranderingen en heksenvervolging.

In 2023 gaf hij een voordracht voor de jaarlijkse conferentie van de CO2 Coalition: Debunking Climate Change Myths and Misinformation, zie Climategate.nl, 2-7-2023

In 2024 publiceerde hij het klimaat-optimistische boek A very convenient warming, MCP Books (January 2, 2024), ISBN-10 ‏ : ‎ 1662885857 ; ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1662885853Publicist, journalist, columnist en essayïst (per januari 2019 zelfstandig gevestigd). Publiceerde gedurende meer dan twee decennia over politiek en economie in weekblad Elsevier (sinds 2017: Elsevier Weekblad), maandblad Juist en Speciale Edities van Elsevier, vaak in de vorm van columns, commentaren en essays: https://www.sypwynia.nl

Op Climategate van 6-8-2020 bespreekt Jeroen Hetzler zijn boek Tegen de Onzin.


Rypke Zeilmaker  

Zeilmaker, Rypke
Natuur- en wetenschapsjournalist en klimaatopwarming-scepticus, die heel veel critische - zeg maar rustig sarcastische - columns schrijft op www.climategate.nl
Zie als voorbeeld bv. zijn De Climategate Verklarende Woordenlijst voor de Milieubeweging.
Hij schreef o.a. het grootste deel van hoofdstuk 6 (Is die opwarming echt zo desastreus ?) van Marcel Croks De staat van het klimaat.

Rypke over zichzelf:
Rypke Zeilmaker is zelfstandig natuur en wetenschapsjournalist voor landelijke dag- en vakbladen in Nederland en België. Na het VWO aan de Simon Vestdijk in Harlingen verhuisde ik naar Wageningen voor een studie Bos en Natuurbeheer aan de Lanbouwuniversiteit Wageningen, die nu Universiteit Wageningen heeft (of was het andersom?). Hier woonde ik enkele jaren op Droevendaal, het Wageningse Walden, waar de kippen achter in de tuin scharrelden en je de seizoenen tussen het groen kon volgen. Mijn visie op natuur werd mede gevormd door ervaringen als leerling bij een Brabantse valkenier. Hier kwam ik in aanraking met het jachtbedrijf. Wie van dichtbij een havik een konijn ziet grijpen, krijgt vanzelf een realistisch beeld van de natuur, waarin geen harmonie of evenwicht bestaat. Het grootste milieuprobleem dat wij moeten oplossen is de moderne natuur- en milieubeweging en de onevenwichtige focus op klimaat als grootste bedreiging. Er zijn voldoende ecologische kwesties waar wij vele malen effectiever kunnen zijn voor minder geld. En wie wil dat nu niet, meer goed doen met minder geld? (bron: climategate.nl d.d. 26-6-2013).

Zie verder zijn website


Zichichi, Antonio

Professor Antonino Zichichi is de houder van de hoogste onderscheiding van Italië, het Ridder Grootkruis in de Orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek, toegekend voor een leven lang vooraanstaand wetenschappelijk werk, waaronder verschillende ontdekkingen op het gebied van subnucleaire fysica. In 2019 leidde hij een groep van 48 Italiaanse wetenschapsprofessoren door te stellen dat de menselijke verantwoordelijkheid voor klimaatverandering “onterecht overdreven is en catastrofale voorspellingen niet realistisch zijn”. In hun wetenschappelijke visie verklaart “natuurlijke variatie een substantieel deel van de sinds 1850 waargenomen opwarming van de aarde”.

Onlangs hebben vier Italiaanse wetenschappers, onder wie drie natuurkundeprofessoren, een grondige analyse gemaakt van historische klimaattrends en geconcludeerd dat het uitroepen van een ‘klimaatcrisis’ niet wordt ondersteund door de gegevens. Over veel meteorologische categorieën heen was er “geen duidelijke positieve trend van extreme gebeurtenissen”.

  antonio Zigichi

beroemde personen die de wereld hebben beïnvloed

Klik op dit schilderijfragment voor een groot schilderij met beroemde personen die de wereld hebben beïnvloed.

Klik daarna op de personen voor hun curriculum vitae (denk er aan ook naar rechts te scrollen !)


U bent hier: inhoudsopgave - personenregister

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl