Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

G20

U bent hier: inhoudsopgave - milieuwoordenboek - G20
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


De G8 (eerder G7) is een regelmatig gehouden conferentie van 8 grote Industrielanden, die met enige regelmaat een topontmoeting houden van regeringsleiders, zoals bv. in 2007 in Duitsland. Het betreffen: USA, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan en Rusland. In 2007 zijn op de laatste conferentiedag ook 5 opkomende landen aangeschoven: China, India, Brazilië, Mexico en Zuid-Afrika.

De G20 werd voor het eerst besproken op de topconferentie van de G7 in Keulen in juni 1999, en formeel opgericht op de bijeenkomst van de G7 op 26 september 1999. De eerste bijeenkomst van de G20 vond plaats op 15 en 16 december 1999 in Berlijn.

De G20 is een gelijksoortig internationaal economisch overlegforum als de G8, maar dan van de Europesche Unie en 19 landen met de grootste economieën: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedie-Arabië, Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

Zitting in de G20 hebben: de ministers van financiën van alle lidstaten, de presidenten van de centrale banken van de landenGezamenlijk beslaan de leden van de G20 zo'n 90% van het wereldwijde Bruto Nationaal Product, zo'n 80% van de wereldhandel (inclusief handel binnen de EU) en twee derde van de wereldbevolking. Het zijn welliswaar de rijkste landen qua omvang van hun economie, maar per hoofd van de bevolking zijn er gigantische verschillen, tussen arm en rijk. Nevenstaande figuur laat dat zien.   G20-bbpper hoofdvdbevolking

G20-PittsburghG20-bijeenkomst, Pittsburgh, september 2009

 

Organisatie
De G20 heeft geen permanent secretariaat of vaste staf. Deze taken worden per bijeenkomst door andere landen uitgevoerd. Het land dat de bijeenkomst organiseert stelt een tijdelijk secretariaat samen, dat het werk en de organisatie van de bijeenkomst leidt.

De vergaderingen zijn onregelmatig maar in het algemeen jaarlijks, voorafgegaan door een voorbereidende bijeenkomst. In oktober 2008 werd een speciale bijeenkomst gewijd aan de gevolgen van de kredietcrisis, bijgewoond door de regeringsleiders van de aangesloten landen. Deze top kreeg in april 2009 een vervolg.

 

 Bijeenkomsten

Op de bijeenkomst In Pittsburgh in september 2009 is de klimaatpolitiek en het broeikasgas-vraagstuk wellicht wat op de achtergrond geraakt door de economische crisis die nog steeds het hoofd moet worden geboden............

Bijeenkomsten

  • 1999: Duitsland Berlijn
  • 2000: Canada Montréal
  • 2001: Canada Ottawa
  • 2002: India Delhi
  • 2003: Mexico Morelia
  • 2004: Duitsland Berlijn
  • 2005: China Peking
  • 2006: Australië Melbourne
  • 2007: Zuid-Afrika Kaapstad
  • 2008: Brazilië São Paulo
  G20-emission-talks

2008: Verenigde Staten Washington, D.C.: dit was een speciale bijeenkomst over de redding van de wereldeconomie. De Europese Unie werd vertegenwoordigd door Nederland (staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager verving premier Jan Peter Balkenende, wiens vader zojuist was overleden) en Spanje.

2009: Verenigd Koninkrijk Londen: ook deze top was hoofdzakelijk gewijd aan de gevolgen van de economische crisis en werd bijgewoond door de leiders van de aangesloten landen, aangevuld met Spanje en Nederland (als vertegenwoordiger van de Europese Unie), alsmede de ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken. Voornaamste resultaten waren een extra impuls voor de financiële wereld, steun aan het IMF en een mondiaal reguleringsorgaan voor de financiële markten. Daarnaast werd afgesproken protectionisme tegen te gaan en een halt toe te roepen aan belastingparadijzen.

2009: Verenigde Staten Pittsburgh: Op 24 en 25 september kwamen de leiders van de G20 opnieuw bijeen. Voor deze gelegenheid waren ook de leiders uitgenodigd van de landen Spanje en Nederland en de organisaties NEPAD, ASEAN, VN, Wereldbank, IMF, WTO, APEC en de FSF. Samen bespraken zij de vooruitgang die gemaakt is sinds de voorgaande twee bijeenkomsten en werden verdere maatregelen besproken die moeten leiden tot herstel van de wereldwijde financiële en economische crisis.De positie van Nederland
De laatste tijd mag Nederland ook vaak bij de G20-bijeenkomsten aanschuiven, met soms enkele andere landen zoals b.v. Spanje. Dat was voor Nederland ook in September 2009 het geval in het Amerikaanse Pittsburgh, inmiddels voor de derde keer. Nederland is ook uitgenodigd voor de bijeenkomst van ministers van financiën in Edinburgh in November 2009, ter voorbereiding van de G20-bijeenkomst in juni 2010. Volgens minister Bos van Financiën ontwikkelt de G20 zich steeds meer als een wereldregering in wording. Het is de enige plek waar regeringsleiders direct met elkaar praten zonder al te veel bureaucratie (bron: FD, 28-9-2009). Bos pleit voor een vaste positie van Nederland binnen de G20. Volgens Bos betaalt Nederland veel aan instellingen als het IMF en de Wereldbank en doet Nederland zo letterlijk een duit in het zakje voor economisch herstel. Bos wil namens Nederland graag aan die instellingen mee betalen, maar wil dan ook mee kunnen praten.


Bronnen:
Wikipedia
, 30-9-2009
FD, 28-9-2009
Siemon Jeltsema, persoonlijke communicatie, 30-9-2009

U bent hier: inhoudsopgave - milieuwoordenboek - G20

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !