Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Biogas

U bent hier: inhoudsopgave - biobrandstoffen - biogas
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Biogas is, net als ons aardgas, een mengsel, dat voornamelijk methaan bevat. Het staat bekend als LNG = liquified natural gas, dus vloeibaar natuurlijk gas. Dit i.t.t. LPG = liquified petroleum gas, dat vrijkomt bij de raffinage van aardolie. Auto's die in Nederland op "gas" rijden, doen dat meestal op LPG. Maar diverse busmaatschappijen en ook enkele bedrijven met bestelbusjes, rijden op LNG.

Biogas is een zgn. 2e generatie biobrandstof, d.w.z. brandstof, die niet wordt gemaakt van voedsel voor mens of dier en daarom niet leidt toot hogere voedselprijzen of kap van bossen.

Op gas rijdt men aanzienlijk schoner dan op benzine of diesel.Mestoverschot een opgelost probleem ?
Ooit stonden de kranten er vol van, maar anno 2008 horen en lezen we steeds minder over een Nederlands "mestoverschot". De mestproductie, het zgn "uitrijden" van of in de grond injecteren van gier is aan regels onderhevig en boeren houden tegenwoordig een "mestboekhouding" bij.

Biogas
Steeds vaker lezen we dat individuele boeren hun mest aanwenden als brandstof voor energieproducten: biogas uit mest wordt populair en kan zelfs zonder de huidige regeringssubsidies rendabel worden geproduceerd.

Daarom pleit Marjolijn van Oordt er in het FD van 17-6-2009 voor om een landelijk net van biogasstations te bouwen, dus stations voor LNG (liquified natural gas, wat ons aardgas ook is), zodat we massaal kunnen overstappen op personenauto's, bussen en bestelwagens op LNG, zowel afkomstig uit onze bodemschatten als uit biogascentrales, die onze nationale schat aan mest verwerken tot biogas.
Momenteel hebben een we een net met tankstations voor LPG (liquified petroleum gas), dat vrijkomt bij de raffinage van aardolie.

    koeienmest-biogas
illustratie: Hein de Kort in het FD van 17-6-2009; klik op foto voor vergroting

Van gras tot biogas
Door een proces van vergisting kan uit gras biogas worden gemaakt en dat biogas kan worden opgewerkt tot zgn. groen gas waar we bv. auto's op kunnen laten rijden. Tijdens de opwerking van biogas naar groen gas komt een deel van de CO2 uit het gras vrij. dit kan worden afgevangen en ingezet in de glastuinbouw als groeistof in de kassen. Maar het grootste deel van de CO2 uit het gras komt in de compost terecht wat weer jarenlang als bodemverbeteraar in de grond komt als organische stof. Gras vergisten legt dus langdurig CO2 vast. Mogelijk wordt er de komende maanden door het Centrum voor Landbouw en Milieu-CLM een Life Cycle Analysis (LCA) gemaakt van gras, vergisting en de Co2 kringloop.
Bron: Jan Cees Vogelaar, persoonlijke communicatie, 5-12-2011.


U bent hier: inhoudsopgave - biobrandstoffen - biogas
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !