Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies.


Burnt Offerings, The biomess of biomass

Livermore, Martin, Burnt Offering: The biomess of biomass, GWPF Report 37, 2019.

Biobrandstoffen

U bent hier: inhoudsopgave - biobrandstoffen

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


Er zijn diverse bio-brandstoffen, de zgn. 1e generatie, die voort komt uit eetbare gewassen, zoals mais, suikerbieten, soja, palmolie etc., en een 2e generatie, voortkomend uit biologische afvalproducten uit de bosbouw, landbouw, veetelt, industrie en huishoudens.

Ethanol (alcohol) als bijmenging voor benzine is bv. een vorm van 1e generatie bio-brandstof. Dat is in de USA al heel lang verplicht, ik meen ca. 10% bijmenging. Hiervoor wordt meen ik o.a. veel mais gebruikt. Ook bio-diesel is een bio-brandstof.

Hein de Kort - biobrandstof

 

 

Er is veel kritiek op het bijmengen in benzine van de 1e generatie bio-ethanol, en op het gebruik van 1e-generatie biodiesel, omdat het kan leiden tot hogere prijzen voor voedsel voor mens en dier en ook kan leiden tot extra oerwoudkap of boskap om extra landbouwgrond te creëren, zoals bv. in Borneo voor de palmolieplantages.

Nestlé geeft de teelt van 1e-generatie biobrandstoffen de schuld van hogere voedselprijzen

 

 

<-- bron: FD, 2013 (Hein de Kort)

Afgezien daarvan is er sowieso niet genoeg landbouwgrond om 1e generatie biobrandsoffen te verbouwen als vervanging van aardolie en aardgas. Als je bv. alle transport en verwarming in de USA zou willen baseren op bio-brandstof uit Sojabonen, dan zou je 2 maal het landoppervlak van de USA moeten gebruiken om Sojabonen te verbouwen ! (bron: Algae Biofuel).

Nou geven Sojabonen wel de minste hoeveelheid bio-brandstof per acre per jaar : 48 USA gallon.
saffloer geeft 83, zonnebloemen 102, koolzaad 127 en palmolie zelfs 635 USA Gallon / acre. Vandaar al die aanleg van palmolieplantages en de daar dikwijls aan gerelateerde oerwoudkap, zoals op Borneo (zie boven).

Medio 2012 beginnen 1e generatie biobrandstoffen steeds meer uit de gratie te raken,

 

zowel bij topmannen uit het bedrijfsleven (bv. Nestlé) als bij steeds meer politici, die de Europesche bijmengregelingen steeds critischer bezien.

Lees meer in een artikel van Rypke Zijlmaker, van 21-7-2012.

Als laatste nieuwtje (21-3-2019): de EU heeft besloten dat Biofuels uit palmolie niet meer mogen worden meegerekend in de CO2-reductie tellingen.

  bio-ethanol leidt tot hogere voedselprijzen

biofules kill orang oetans and primary forests   Desalniettemin wordt anno 31-8-2021 door de GWPF gesteld dat de Europesche verplichte bio-brandstof bijmenging in benzine en diesel een aanslag is geweest op diverse oerwouden en de habitat van Orang Oetans.

Europe’s tryst with biofuels destroyed 10% of world’s Orangutan habitats
(The Federal, 29 August 2021):

biofuels kill orang oetans

 

 In 2010, the EU set a 10% renewable energy target for transport by 2020. As a result, the demand for cheap crop-based biodiesel, such as palm and soy oil, increased, destroying several million hectares of forests in Asia and South America. ‘A policy that was supposed to save the planet is actually trashing it. ‘

Countries like India, which have just hopped onto the biofuel bandwagon, have lessons to learn from the European Union (EU) which introduced the Renewable Energy Directive (RED) in 2010, setting a 10% renewable energy target for transport by 2020 for each member country. While the objective was good – to reduce dependence on highly polluting fossil fuels – what has actually happened is that high demand for cheap crop-based biodiesel, such as palm and soy oil, subsequently destroyed several acres of forests in Asia and South America. About 10% of the world’s remaining orangutan habitats have vanished because forest land was cleared for biofuel crop production.

It is estimated that the EU’s quest for green fuel has roughly wiped out 4 million hectares of forests. Laura Buffet, energy director at Transport & Environment (T&E) Group, said: “10 years of this ‘green’ fuels law and what have we got to show for it? Rampant deforestation, habitats wiped out and worse emissions than if we had used polluting diesel instead. A policy that was supposed to save the planet is actually trashing it.2e generatie biobrandstoffen,

Daarom verschuift de aandacht naar 2e generatie biobrandstoffen, voortkomend uit biologische afvalproducten uit de bosbouw, landbouw, veeteelt, industrie en huishoudens. Die brandstoffen worden als veel duurzamer beschouwd.
Maar ook de 2e generatie biobrandstoffen hebben zo hun nadelen, zoals bv. het grote waterverbruik (bron: VARA programma "Uitgesproken", 13-9-2010) en verschraling van de bossen (zie verder op deze pagina).

In de Europesche Unie zal biobrandstof die niet duurzaam is niet meer op de markt komen: Het product moet aan duurzaamheidscriteria voldoen wil het meetellen in de EU-doelen en subsidie krijgen (bron: FD, 17-6-2009).
Maar wat wel en niet duurzaam is ? Daarover kunnen de meningen sterk verschillen !

Hout:
Vroeger - en in ontwikkelingslanden nog steeds - gebruikte men voor verwarming en koken vooral hout en mest. Houtkap voor verwarming leidt in ontwikkelingslanden op grote schaal tot ontbossing en droogte.

Bijstook van hout in kolencentrales

Om bepaalde 'milieudoelen' te halen subsidieren de Nederlandse regering en vele andere in Europa de bijstook van hout in kolencentrales, vaak in de vorm van zgn. "pallets", brokjes hout uit veelal West-Canadesche en zuidelijke USA-bossen, oa. in Georgia. Het bijstoken van hout geeft uiteindelijk ca. 50 - 75% meer CO2 emissie dan zuivere kolenstook, aldus Rypke Zeilmaker op Climategate.nl van 9-4-2013. Toch geven de Europesche overheden miljarden subsidies aan deze praktijk.........  

bijstook van hout in kolencentrales

Bos: De belangrijkste niet-fossiele brandstof in de EU dankzij klimaatbeleid


Hout-pallets voor bijstook in kolencentrales

Helaas wordt op grond van Europese regelgeving steeds meer hout "bijgestookt" in kolencentrales. Volgens een video van New Scientist leidt dit tot boskap in landen waar men weinig toezicht heeft en is de CO2-uitstoot ervan zelfs groter dan die van kolen. Zie ook op Youtube.

Maar die CO2-uitstoot van hout-bijstook hoeven Europese regeringen niet mee te tellen in hun CO2 boekhouding !

  houtpallets is geen duurzame brandstof

Burnt Offerings, The biomess of biomass  

De idiotie van het bijstoken van kolencentrales met houtpallets uit Nederlandse, maar zelfs uit o.a. Amerikaanse bossen wordt in 2019 uitgespeld in het GWPF-rapport nr. 37 van Martin Livermore. Zie hier de samenvatting:

Executive summary:

EU climate change policy currently includes targets for the use of renewable energy to re- duce carbon dioxide emissions. The most visible of these are for wind and solar, but in some countries biomass is the greatest single source of energy in this category.

The use of biomass is counterintuitive, since substituting wood for coal for electricity generation, for example, releases more carbon dioxide, in addition to the extra energy used to harvest, process, dry and transport the wood pellets that are the preferred form of use. Only by continuous replanting of trees can the carbon dioxide emitted nominally be reab- sorbed, and then only over a period of several decades.

Drax, one of the largest thermal power stations in Europe,∗ was originally a modern coal- fired generator. Government policy has made it uneconomic to continue operating in this mode, so the company is now well down the road to generating primarily using biomass. In practice, this means wood pellets, mainly imported from the southern states of the USA.

 

Drax was due, in the company’s words, to have ‘saved its 50 millionth tonne of carbon’ by the end of 2018. In reality, this ‘saved’ carbon equates to 183.5 million tonnes of carbon dioxide emitted into the atmosphere. This can be reabsorbed by planting more trees, but it will take some decades for the net emissions to be zero. In the meantime, the IPCC is rec- ommending drastic reductions in global emissions by 2030, with net emissions effectively zero by 2050, in a global environment in which major emerging economies are becoming increasingly, rather than less, reliant on coal to provide the energy for economic growth.

The guaranteed price paid to Drax for biomass-generated electricity under the Contract for Difference (CfD) scheme is £106 per MWh. Even allowing for inflation, this is higher than the much-criticised £92.50 per MWh strike price (2012 prices) agreed for the Hinkley Point C nuclear power station. And while Hinkley will generate electricity with zero carbon dioxide emissions, Drax produces more carbon dioxide per unit of electricity than it did when coal- fired.

The situation with biomass reinforces the case for any rational policy to reduce global net carbon dioxide emissions to be independent of technology or geography.


Edwin Timmer van het AD schijft juni 2023; ‘Het subsidiëren van biomassa als CO2-neutrale brandstof heeft in Nederland geleid tot meer dan tweehonderd grote en kleinere biomassacentrales. De grootste hoeveelheid houtpellets wordt verbrand als bijstook in kolencentrales. Nederland is een van de grootste verbruikers van biomassa en zelfs de grootste Europese importeur van houtpellets uit de Verenigde Staten.’

‘De Europese energiezekerheid is zo belangrijk dat eurocommissaris Frans Timmermans biomassa opnieuw als ‘klimaatneutraal’ heeft benoemd. Dat gebeurde vorig jaar in een herziene richtlijn voor hernieuwbare energie. Mits een systeem van certificering van gebruikte bossen op orde is. Ook minister Jetten stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat hij wil inhaken op deze internationale certificering en dat die ook zal gelden voor Nederlandse verstokers van biomassa.’

Die CO2-uitstoot is er dus in het echt wel, maar - in het Europa-sprookje - ook weer niet.

Zoals in Andersen's sprookje "De nieuwe kleren van de Keizer" die kleren er in het sprookje juist wel waren, maar in het echt eigenlijk niet....

 

de nieuwe kleren van de keizer en CO2 boekhouding


houtsnippers oogsten in een bos  

Oogsten van housnippers uit bossen op de Veluwezoom

foto op 28-5-2017 per email gekregen van:

Ruud Lardinois
Kritisch Bosbeheer
Zuider Parallelweg 34
6953 DC Dieren

Het is de hoogste tijd dat Nederlandse beleidsmakers stoppen met de schertsvertoning.

Volgens onderzoeker en klimaatklokkenluider Rob de Vos zijn vanuit de wetenschap als ook de burgers er terecht grote bezwaren tegen het gebruik van biomassa. Dat brengt Timmermans er echter niet toe om het gebruik van biomassa te verbieden, aldus de Vos. Wel heeft de Eurocommissaris enkele maatregelen genomen om het probleem te verdoezelen. Zo noemt hij biomassa nu ‘biogrondstoffen’, en mag er alleen nog maar hout gebruikt worden uit bossen die Europees ‘gecertificeerd’ zijn. Het sprookje van de Kleren van de Keizer dus. Hoe dubbel het allemaal is toont de foto, waar Timmermans voor een groot scherm met  ‘Fairness, Sustainability, Respect’ zijn verhaal houdt.
Bron: Climategate.nl, 17-6-2023

Het gebruik van biomassa uit bossen om energie op te werken heeft vele nadelen.
Door biomassa uit bossen te halen verschralen die bossen. Natuurlijkerwijze voeden de dode bomen en takken het bos. Door dood hout en vertering ervan neemt de biodiversiteit toe: het hout en de bladeren verteren door bacteriën, schimmels en torren doen hun werk en er ontstaat voedsel voor vele planten, mossen, paddestoelen, insecten en kleinere dieren, maar ook voor vogels, zoals de specht en andere. Het leeg halen en slectief kappen van bossen is voor een bos gewoon "de dood in de pot". Voor natuurbos geldt dit in hoge mate, maar ook in productiebossen is het niet handig om biomassa (en dus voedsel) te verwijderen. De provincie Gelderland blijkt wat dit betreft inmiddels enigszins "het licht te zien", zoals moge blijken uit de motie verbranding biomassa van 24 mei 2017.

 

Ruud Lardinois meldde 28-5-2017 in een email dat de Duitse deelstaat Thüringen bij wet 26.000 ha bos met hout tot bos met natuur wil verklaren.

Hij voegde toe:
"Ook al is tegen deze wens een enorme oppositie vanuit houtkringen gaande: het is de enige juiste weg in natuurgebieden".

 

Natuurbos kan zo mooi zijn !!!!!

foto: Hans van der Lans, Ecoplan

klik op foto voor vergroting -------->

  natuurbos kan zo mooi zijn !

Bijstook van biomassa in kolencentrales gebeurd met miljarden subsidies................

UK tax payers  

 

 


 

 

 

 

 

 

maar heeft geen positief effect op devermindering van uitstoot van broeikasgassen.

In 2015 publiceerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - KNAW het visiedocument Biobrandstof en hout als energiebronnen – effect op uitstoot van broeikasgassenBeschikbaar als pdf (zie hier als de link niet meer zou werken). De conclusie: het bijstoken van hout in energiecentrales en het gebruik van biobrandstoffen in het vervoer doen de uitstoot van broeikasgassen niet wezenlijk dalen. Subsidies en richtlijnen hiervoor bewerkstelligen niet het beoogde doel.

David Smeulders, hoogleraar energietechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft een alternatief programma hoe we in Nederland en Europa  CO2-neutraal kunnen worden. Daarvoor presenteert hij een programma van 7 punten. Lees er hier en / of hier meer over en bekijk een intervieuw van Jort Kelder met Smeulders d.d. 1-2-2020: Waarom we juist niet van het gas af moeten, AVRO-TROS, Nu: Dit is de Dag.

Volgens Smeukders zijn er drie criteria waar klimaatmaatregelen aan moeten voldoen. 

1. Ze moeten CO2-uitstoot naar beneden brengen.
2. Ze moeten betaalbaar zijn.
3. Ze moeten technisch mogelijk zijn. 

Hij presenteert een programma van 7 punten. Lees er hier en / of hier meer over en bekijk een intervieuw van Jort Kelder met Smeulders d.d. 1-2-2020: Waarom we juist niet van het gas af moeten, AVRO-TROS, Nu: Dit is de Dag.

Smeulders bepleit een einde aan het bijstoken van biomassa. De 11,4 miljard euro Nederlandse subsidie (voor hout-bijstook in kolencentrales, red.) oftewel € 671 per inwoner, moet dan naar woningbezitters die hun huis moeten isoleren. Met een nationaal isolatieprogramma wil Smeulders alle woningen naar een 'energielabel B' brengen. "Daarmee halen we de 37 procent energiebesparing op de gebouwde omgeving." 

11,4 miljard NL subsidie voor hout-bijstook in kolencentrales = € 671 per inwoner van NL
€ 11,4 miljard subsidie naar kolencentrales voor hout-bijstook is € 671 per inwoner !
klik op de foto voor een vergrotingAlgen als biobrandstof
Veler hoop is daarom momenteel ook gevestigd op de zeer duurzame bereiding van bio-brandstof uit algen, dezelfde algen waaruit onze aardolie in vele miljoenen jaren tijd is ontstaan. Men is het er over eens dat dit - voorlopig nog veel te duur - proces wel 15.000 gallons per hectare per jaar kan opleveren. Er schijnt zelfs een bedrijf te zijn dat claimt dat het wel 180.000 gallons per acre per jaar kan maken en dat dat dan nog maar 25 $ per barrel oftewel 0,59 $ per gallon zou kosten. (bron: Algaebiofuel).


Moore, Michael (1954)
Zie Wikipedia

Michael Moore Planet of the Humans
klik op de foto voor een vergroting

 

Filmmaker Michael Moore vielen de schellen van de ogen toen hij in 2019 een documentaire maakte over hernieuwbare energie: "Planet of the humans"(2019).

"What if alternative energy isn't all it's cracked up to be? That's the provocative question explored in the documentary "Planet of the Humans", which is backed and promoted by filmmaker Michael Moore and directed by one of his longtime collaborators, Jeff Gibbs. 

The film is an examination of what the filmmakers say are the false promises of the environmental movement and why we're still "addicted" to fossil fuels. Director Jeff Gibbs takes on electric cars, solar panels, windmills, biomass and biofuel."

Michael Moore presents Planet of the Humans, a documentary that dares to say what no one else will this Earth Day — that we are losing the battle to stop climate change on planet earth because we are following leaders who have taken us down the wrong road — selling out the green movement to wealthy interests and corporate America. This film is the wake-up call to the reality we are afraid to face.

Lees hier meer over Planet of the Humans. (of hier indien de link is verbroken). Zie ook een recensie op Climategate.nl van 11-8-2019.


Literatuur:

Europe's biggest source of renewable energy isn't as green as it seems.(video van New Scientist).

KNAW (2015), Visiedocument Biobrandstof en hout als energiebronnen – effect op uitstoot van broeikasgassenBeschikbaar als pdf (zie hier als de link niet meer zou werken).

Livermore, Martin, Burnt Offering: The biomess of biomass, GWPF Report 37, 2019.

Provinciale Staten van Gelderland: motie verbranding biomassa van 24 mei 2017

Nestlé geeft de teelt van 1e-generatie biobrandstoffen de schuld van hogere voedselprijzen

Scherpe kritiek op verbranden ‘klimaatneutrale’ biomassa: ‘Doorgaan is echt dramatisch’ (AD) , Climategate.nl, 17-6-2023

Wiebe ..., Biomassa snijdt geen hout. Een berekening van het rendement, https://www.biomassasnijdtgeenhout.nl

Zeilmaker, Rypke, Publiekelijk afbranden van biobrandstof nu mainstream, Climategate.nl 21-7-2012.Lees verder over de volgende biobrandstoffen:

hout

bio-ethanol, bio-diesel en biogas

1e generatie biobrandstoffen:
- graan
- jathropa
- koolzaad
- mais
- oliepalmen
- saffloer
-sojabonen
- suikerbieten
- suikerriet
- tarwe
- zonnebloemen
- Nestlé geeft de teelt van 1e-generatie biobrandstoffen de schuld van hogere voedselprijzen

2e generatie biobrandstoffen:
mest
-dierlijke
- menselijke

overige biologische afvalproducten:
bosbouw
huishoudens
industrie

algen

Europees beleid m.b.t. biobrandstoffen

biofuels have to be removed from energy policies


U bent hier: inhoudsopgave - biobrandstoffen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. an der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin