Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Gasleidingen

U bent hier: inhoudsopgave - energieproductie en -distibutie - gasleidingen
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl


GAS IMPORTERENDE LANDEN

De Europeese Unie (EU)

In 2005 werd 314 m3 gas in de EU geïmporteerd, in 2008 was dat 380 miljard kuub en naar schatting zal dat rond 2025 wel 500 miljard m3 zijn. Bronnen: FD, 4-12-08, p. 7; 10-11-2009.

Anno 2008 komt ongeveer 25% van het in Europa gebruikte aardgas uit Rusland (FD, 8-12-08). Dat is 165 miljard m3 (FD, 4-12-08, p. 7). Overigens komt ook ca. 25% van het in europa verbruikte gas uit Nederland.
In een later bericht (FD, 26-6-2010) wordt gesteld dat ca. 20% van de Europesche gasbehoefte uit Rusland komt. 16% via een pijpleiding door de Oekraïne (hoofdstad is Kiev) en 4% via een pijpleiding door Wit-Rusland (Belarus, hoofdstad is Minsk).

Dit geeft veel gedoe en daardoor staan sommige oost-Europesche landen af en toe letterlijk "in de kou". Rusland en die 2 landen hebben regelmatig conflicten over de gasleveranties aan de landen zelf, de prijs die daarvoor moet worden bepaald en de prijs die ze mogen vragen voor het transport door hun landen. Als de conflicten onoplosbaar lijken, draait Rusland (Gazprom) de kraan langzaam maar zeker dicht. En aangezien "het hemd nader is dan de rok" tappen die landen dan voor zich zelf gas af dat eigenlijk bedoeld was voor Europa. Omdat deze 2 landen vroeger tot de USSR behoorden, het groot Russische imperium, betaalden ze traditioneel veel minder voor het Russische gas dan op de wereldmarkt gangbaar was. Rusland wil dit graag rechttrekken en de 2 landen hebben daar grote moeite mee.
Maar doordat Europa hierdoor regelmatig leveringsproblemen ondervindt wijst men Rusland al gauw aan als onbetrouwbare leverancier. Maar het ligt eigenlijk heel wat genuanceerder en gecompliceerder. Het is dan ook niet voor niets dat Rusland graag leidingen naar Europa wil aanleggen, die niet door de Oekraïne of Wit Rusland (Belarus) lopen, zoals de grote gasleidingprojecten Nord Stream en South Stream. Zie hier onder.

Maar desondanks is Europa beducht voor de politieke macht die Rusland heeft en houdt doordat ze in principe bij een politiek conflict de gaskraan kan afknijpen als drukmiddel. Rusland ontvangt dan geen gasinkomsten, maar Europa is dan bij winters weer waarschijnlijk eerder in het ongerede dan de Russische staatskas. Daarom streeft Europa naar gasleidingen uit verweggistan (landen rond de kaspische Zee, vroeger ook tot de USSR behorend) die niet via Rusland of door Rusland gedomineerde gebieden lopen, zoals het Nabuco-project, dat door Rusland overigens ijverig wordt gefrustreerd. De Russen lijken wel tevreden met hun nieuw verworven macht om de gaskraan naar Europa te sluiten als de politieke omstandigheden zich daartoe lenen: zie o.a. de film op U-tube !


LNG-tankstations
Het Russische gasconcern gasbedrijf Gazprom wil in Europa graag een groot net aanleggen van LNG tankstations voor auto's.


Gasleidingen vanuit Rusland

De Russische beer draait aan de gaskraan naar Europa

De Russische beer draait aan de gaskraan naar Europa...............

gasleidingen vanuit Rusland

Russische beer aan de gaskraan


De Nord Stream pijplijnen: ook wel Oostzee-gasleiding of Baltische pijpleiding genoemd

Deze dubbele gaspijpleiding, 1220 km lang, gaat van het Russische Vyborg naar het Duitse Greifswald, over de bodem van de Oostzee (Baltic Sea), o.a. door de territoriale wateren van Zweden en Finland. Vanuit Duitsland kan het aardgas verder naar België, Denemarken, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Daarmee wordt de aanvooer van Rusland naar Europa minder afhankelijk van politiek instabiele landen zoals de Oekraïne en Wit Rusland. De 1e pijplijn is in september 2011 in werking gegaan en de 2e zal in 2012 gereed komen. De capaciteit van die lijnen samen zal ca. 55 miljard m3 gas / jaar bedragen, wat neer komt op ongeveer de helft van het jaarlijkse gasverbruik in Duitsland in 2005. De kosten van het gedeelte op de zeebodem werden geschat op 4 miljard euro, het deel over land ongeveer evenveel. Op 9 april 2010 is de aanleg van de pijpleiding gestart. De pijplijn zal duurder worden dan eerder aangegeven, het zal nu een investering vergen van 7,4 miljard euro, ofwel 6 miljoen euro per kilometer.
Het consortium Nord Stream wordt met 51% der aandelen geleid door het Russische Gazprom. De Gasunie (NL) participeert met 9%. De twee overige aandeelhouders, de Duitse energiemaatschappijen E.On en BASF-Wintershall, zullen elk hun belang van 20 procent verkleinen als de Fransen (GDF-Suez) toetreden
De Russische pijpleidingenindustrie, Severstal, TMK en Vyksa Staal willen dat Rusland minstens 51% van die pijpleidingen gaat leveren.
Bronnen: FD, 10-11-2009; 5-9-2011; Wikipedia, 2-5-2010.

 
Nordstream-gasleiding
klik op foto voor vergroting
(bron; Wikipedia, 2-5-2010)

Commentaar van de redactie (HHvdM): Het is te hopen dat die pijpen dan kwalitatief beter zijn en beter worden onderhouden dan veel in Rusland liggende gaspijpen, die berucht zijn om hun vele lekken, die tesamen een gigantische uitstoot van het broeikasgas Methaan veroorzaken. Zie hierna onder de kop "Weglekkend gas uit pjpleidingen"


De South Stream pijplijnen.
South Stream
klik op foto voor vergroting.
(bron: Wikipedia, 26-6-2010)

South Stream is een project van het Russische Gazprom, dat in 2015 in gebruik gesteld zou moeten worden. Het omzeilt landen als de Oekraïne en Wit Rusland, waar Rusland voortdurend mee overhoop ligt. Vanaf 1-10-2010 wordt dit project vanuit Zwitserland geleid dooe Marcel Kramer, tot dan bestuursvoorzitter van de Gasunie (FD, 21-6-2010).Duitsland: gasleidingen
In 2008 heeft onze Gasunie een uitgebreid gasleidingennet in Duitsland overgenomen. Duitsland is voor Gasunie de 2e thuismarkt. Kort daarna heeft Duitsland een streng gastransport-tarievensysteem ingevoerd, waardoor de gastransportbedrijven minder voor het transport kunnen vragen. Voor Gasunie een strop van € 500 miljoen. Dat belemmert verdere investeringen in het Duitse gasnet (bron: FD, 12-4-2010).

 


Nederland

Nederland zou zo nodig "van het gas af" moeten. Wil de bevolking dat ook ?
Wat mij betreft gaat het hier om een verschijnsel dat Wim Kan ooit beschreef in een oudejaars-conference: ‘Democratie is mooi, democratie is prachtig, democratie is wat het volk wil. Iedere ochtend lees ik stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.

Syp Wynia schrijft er op Elsevier o.a. het volgende over op 19-12-2018. U kunt het hier ook lezen.

"En daar is de eerste spijt

En zo wordt het 2019. En daar is de spijt al. Gaandeweg dringt door dat gas zo slecht nog niet is (want schoner en klimaatvriendelijker dan alle andere brandstoffen), dat aardgas overal te koop is en niet alleen uit Groningen komt, dat je Nederland wel aan de bedelstaf kunt dwingen met dure alternatieven, maar dat je dan werkelijk alle verkiezingen gaat verliezen. En dat Nederland ook nog eens de beste gasinfrastructuur ter wereld heeft en dat je dat leidingenstelsel ook nog kunt gebruiken voor andere gassen (biogas, waterstof).

Zo besloten om te beginnen de samenwerkende provincies dat ze het aardgasnet van Nederland maar eens niet gaan afbreken, zoals eigenlijk wel de bedoeling was. Sterker nog: de provincies dringen er met zijn allen bij VVD-minister Eric Wiebes op aan om enkele wetten (zoals de Gaswet) zodanig te veranderen dat de gaspijpleidingen intact blijven en juist niet worden afgebroken.

Minder dan een jaar na het besluit over het gasverbod zijn daar al de twijfels. En de eerste spijt." Lees het artikel hier verder.


USA
In Amerika is veel weerstand tegen een geplande noord-zuid pijpleiding die o.a. loopt door indianengebieden en voor hen heilige locaties.

oliepijpleidingen over heilige grond
klik op de foto voor een vergrotingWeglekkend aardgas uit pijpleidingen
Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan en hogere koolwaterstoffen (zoals ethaan) en inerte gassen (zoals stikstof en kooldioxide). In de Nederlandse distributiegassen ligt het CO2 = kooldioxide-percentage tussen 0,9 en 8 (bron: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 26, ministerie van VROM, juni 2005). Aardgas uit het Slochteren veld in Groningen bestaat voor 81% uit methaan (bron: Gasterra).
Anno 2008 komt ongeveer 25% van het in Europa gebruikte aardgas uit Rusland (FD, 8-12-08).
Arno Glastra wijst er in een commentaar op dat weglekkend Russisch gas een gigantische broeikasgasbelasting oplevert. Het transport van gas uit Siberië gaat via krakkemikkige leidingen met vele lekkages. Volgens Glastra lekt er 3-5% weg in de atmosfeer. Omdat Methaan qua broeikaseffect een CO2-equivalent heeft van 23 kun je berekenen dat dat weglekken van methaan .81 x (3 à 5%) x 23 = 56 à 93 % CO2 equivalent aan broeikas-effect geeft (even aannemende dat Russisch gas ook voor 81% uit Methaan zou bestaan, wat natuurlijk niet exact zo zal zijn). Als we van die 3 à 5 % even 4% maken, dan wordt het ca. 75 %. Voor elke kuub Russisch aardgas die we in Europa verstoken gaat dus aaan weglekkend methaan al een CO2-equivalent van 0,75 kuub de atmosfeer in voor dat we een kuub geleverd aardgas opstoken ! We importeren in Europa in 2008 wel 165 miljard kuub uit Rusland. In totaal importeren we 380 miljard kuub (FD, 4-12-08, p. 7). Wellicht lekt er dus nog wel meer weg dan alleen gas uit Rusland. Als alle berekeningen kloppen dan zou alleen al met de Russische lekkage dus jaarlijks een CO2-equivalent de lucht in gaan van .75 x 165 mrd. = 124 miljard kuub ! Wie het hiermee niet eens is mag het me uitleggen.Lees onze andere webpagina's van ons over gas:
- Gas: een overzicht
- gasvoorraden wereldwijd
- gasproductie
- gasverbruik
- Russische gasleidingen door de Oekraïne en Wit Rusland: een bron van conflicten
- schoner gasverbruik
- shalie gas (Eng.: shale gas of tight gas)
- vloeibaar gas: vervoer en distributie
- historische aandelen van bedrijven in olie, gas en pijpleidingen (wereldwijd)
- historische aandelen van bedrijven in olie, gas en pijpleidingen (uit de USA)
- historische aandelen van bedrijven in olie, gas en pijpleidingen (uit Nederland)


U bent hier: inhoudsopgave - energieproductie en -distibutie - gasleidingen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !