Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Nutatie

U bent hier: inhoudsopgave - aarde - nutatie
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Nutatie is de beweging van de omwentelingsas van een voorwerp die optreedt wanneer het massamiddelpunt van het voorwerp niet op de omwentelingsas ligt. De oorzaak hiervan kan zijn, dat de samenstelling van het voorwerp niet homogeen is of dat de vorm van het voorwerp ten opzichte van de omwentelingsas asymmetrisch is.

nutatie van de aarde naar Cloosterman-2018figuur 1 van Cloosterman (2018)

 

Planeten, de Aarde inbegrepen, vertonen vaak een zekere (natuurlijke) nutatie. De nutatiekegelhoek bedraagt hooguit 10 boogseconden.
Zie figuur 1 en 2.


nutatie-van-de-aarde t.o.v. rotatie en precessie

figuur 2 van Cloosterman (2018)

 

R=rotatie
P=precessie
N=nutatie

 

Dit beschreven proces van (natuurlijke) nutatie is onderdeel van de eigenschappen van de Aarde met haar omliggende hemellichamen (Zon, Maan en planeten).   natuurlijke nutatie is onderdeel van de eigenschappen van de Aarde met haar omliggende hemellichamen
figuur 3 van Cloosterman (2018)

Deze natuurlijke nutatie zorgt ervoor dat de instraling van zonlicht op de Aarde plaatselijk verandert. Deze verandering (regionale klimaatverandering) is nauwelijks merkbaar. Als de massa verhouding op Aarde verandert kan dat wel van invloed zijn. Zie hier.

Massaverplaatsing op Aarde, als het om grote hoeveelheden gaat, kan nutatie verhogend werken. Cloosterman (2018) geeft hiervan 10 voorbeelden en hij concludeert dan ook: "Bij de beoordeling van oorzaken van klimaatveranderingen is het verstandig en noodzakelijk om het fenomeen ‘nutatie’ in het onderzoek mee te nemen."

Literatuur:

- Cloosterman, Ap, Nutatie, een van de mogelijke oorzaken van regionale klimaatverandering, Climategate.nl, 8-8-2018.U bent hier: inhoudsopgave - aarde - nutatie
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! en Facebook of Linkedin