Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

Olievoorraden wereldwijd

U bent hier: inhoudsopgave - fossiele brandstoffen - olievoorraden wereldwijd
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Gebruikte maten:

Een vat petroleum (een woord dat tegenwoordig ook wordt gebruikt voor ruwe olie of aardolie), heeft een specifieke massa van 0,8 kg/l, komt overeen met 127 kg.

Eén barrel (NL: vat) of oil equivalent (BOE) komt overeen met 0,1359 ton olie-equivalent (toe) en met ca. 0,16 m3

1 ton = 1000 kg

1 m3 = ca. 6,29 vaten van 159 liter elk.


Schatting van oliereserves.
Je hebt voorraden en voorraden. Het hangt van de gehanteerde boekhoudmethoden af of ze mogen meetellen of niet.
Enkele jaren geleden (tijdens het bewind van Jeroen van der Veer) moest Shell om die reden grote afboekingen doen, wat nogal een schandaal gaf. Globaal gezegd mag men die voorraden meetellen die op dat moment technisch en economisch winbaar zijn. Veelal wordt van olievelden hooguit 50% als winbaar beschouwd. Maar technologische ontwikkelingen kunnen uit stopgelegde of nog gebruikte velden op den duur steeds meer olie of gas winnen. Als je een olieveld goed beheert kan wel tot 66 % worden gewonnen, als je het slecht beheert (te snel uitput) slechts ca. 33% (bron: ....).

In een interview van 4-6-2016 door Marcel Crok legt Ir. Theo Wolters uit dat er nog voor honderden jaren voldoende fossiele energie beschikbaar zal zijn, dat die bijbehorende CO2-uitstoot niet erg schadelijk hoeft zijn en dat de zgn. schurkenstaat-leveranciers meer van de ontwikkelde economieën afhankelijk zijn dan andersom en dat ze daarom tot op heden uiterst betrouwbre leveranciers bleken.


"Onze" Shell en de andere particuliere olie- en gasmaatschappijen zijn welliswaar grote bedrijven (Shell b.v. is verreweg het grootse bedrijf dat op de beurs in Amsterdam wordt verhandeld) en hun winsten zijn vaak duizelingwekkend groot, maar met elkaar bezitten ze slechts een zeer gering percentage van de wereld olie-en gasvoorraden, zoals in onderstaand grafiek wordt verduidelijkt.

"Big Oil"
Many hadn't realized, until the hearings on energy that were held
recently in House and Senate committees, that the United States
doesn't have any big oil companies. It's true: the largest American
oil company, Exxon Mobil, is only the 14th largest in the world, and
is dwarfed by the really big oil companies--all owned by foreign
governments or government-sponsored monopolies--that dominate the
world's oil supply.

This graph tells the story; you can barely see the American oil
companies as minor players on the right side of the chart. The chart
was presented to the House committee by Chevron: 2008
  ––––

De wereld verbruikt per dag iets minder dan 100 miljoen vaten olie per dag: ca. 80 à 90. Daarnaast verbruiken we ook nog heel wat gas.
Laten we - heel grof genomen - eens praten over 100 miljoen olie-equivalenten per dag, dus 365 x 100 = 36500 miljoen = ca. 36 miljard vaten olie per jaar.

Bovenstaande grafieken gaan niet over miljoen maar over miljarden (1 miljard = 1000 miljoen).
In het Engels is 1 billion hetzelfde als ons 1 miljard. Ons biljoen is weer wat anders: zie ons milieuwoordenboek.

Als we nou eens alle voorraden van Iran (Perzië) en Saoedi Arabië optellen, dan komt dat al op 600 miljard olievaten-equivalent.
Dat zouden we al in ca. 16 jaar opstoken. Als alle voorraden in bovenstaande grafiek nou eens tezamen 2.000 miljard aan voorraden zou belopen, dan kunnen we daarmee nog ca. 50 jaar vooruit. Natuurlijk vinden we nog steeds nieuwe olie- en gasvoorraden, alleen al omdat gas en olie zo duur zijn geworden dat moeilijk winbare bronnen ook rendabel worden. Maar ik heb wel ergens gelezen dat we momenteel meer verstoken dan erbij vinden aan voorraden. Met de vinger in de lucht geschat kunnen we dus wellicht nog wel 100 jaar vooruit met ons olie en gas, mits we jaarlijks niet veel meer gaan gebruiken. Maar dat doen we als wereld wel degelijk. Anderzijds: kunt U zich een beeld vormen van het energiegebruik 100 jaar geleden ? Zelfs een fiets koste meer dan het jaarsalaris van een arbeider. Auto's waren net zo zeldzaam als vele bedreigde vogelsoorten momenteel. Oliegestookte auto's over over 100 jaar weer ?

In 1898 hield men een congres over het verwachte verdrinken van grote steden in de paardenmest; als de trend zou doorzetten zou dat uiteindelijk vele meters hoog in de straten der grote Amerikaanse steden komen te liggen; men zou verzuipen in de mest, dacht men. En men had er geen oplossing voor. Totdat de auto binnen nog geen 2 decennia redding bracht voor dit onoplosbaar geachte probleem........Brazilië
In de jaren tot 2010 zijn in de diepe wateren voor de Braziliaanse kust gigantische olievondsten gedaan. Er liggen naar schatting d.d. 2010 zo'n 50 tot 100 miljard vaten "te wachten op winning". Even ter vergelijking: de hele wereld consumeert jaarlijks ca. 36 miljard vaten olie per jaar (zie boven in deze pagina). Bij een olieprijs van $ 75 gaat dat om $ 3750 miljard à $ 7.500 miljard. Even te vergelijking: het Braziliaanse bruto nationaal product, alles wat ze jaarlijks met elkaar verdienen, was in 2007 ca $ 1.314 miljard.

Canada
Volgens het CIA-factbook 2008 heeft Canada bewezen oliereserves van 179 miljard vaten en is daarmee de no. 2 in de wereld, na Saoedie-Arabië (bron: Elsevier). In de bovenste tabel citeer ik echter uit een studie die stelt dat Canada de no. 1 is in oliereserves als je de teerzanden meerekent.

Patrick Moore tweet op 15-9-2019:

Olierijk land Canada importeert veel olie uit Saoedie Arabië
klik op de grafiek voor een vergroting

Irak
Het land heeft de op twee na grootste hoeveelheid oliereserves ter wereld. In dec. 2009 worden deze geschat op 115 miljard vaten, maar dat is gebaseerd op cijfers uit de jaren '70 en sinds die tijd is de technologie om meer olie uit een veld te halen sterk verbeterd (FD, 13-12-2009). Anno 2010 worden alleen al de voorraden in het noordelijk gelegen Koerdische deel van Irak geschat op 45 miljard vaten (FD, 6-4-2010).

Op 12-9-2011 zegt in een VPRO TV-reportage een voormalige top shot uit de Amerikaanse regering dat Dick Cheney (onder Bush jr.) onder valse voorwendselen (Al Quaida, 9/11th; en Hussein's veronderstelde bezit van massadestructiewapens) Amerika een oorlog tegen Irak en Saddam Hussein invoerde, die in werkelijkheid ging om de veronderstelde olievoorraden, wellicht geen 100 miljard vaten, maar 200 miljard en mogelijkerwijze zelfs 300 miljard vaten. Daarmee zou Irak de rol kunnen gaan spelen die Saoedie-Arabië tot op heden vervulde, maar waar de productiepiek inmiddels aanstaande leek. Men vreesde dat olie in de toekomst wellicht 300 1a 400 $ per vat kon gaan kosten indien er tekorten zouden ontstaan in de wereld. Herstel en toename van de olieproductie in Irak zou dan heel goed uitkomen.

Iran
Volgens het CIA-factbook 2008 heeft Iran bewezen oliereserves van 138 miljard vaten en is daarmee de no. 3 in de wereld, na Saoedie-Arabië en Canada (bron: Elsevier). De oliereserves van Iran worden anno dec. 2009 geschat op 137 miljard vaten (FD, 13-12-2009).

Iran wil oorlog, kijk maar hoe dicht ze hun land bij Amerikaanse legerbases hebben gelegd !


Kazachstan
Kazachstan is de snelst groeiende oliemacht ter wereld. Men verwacht dat de bewezen oliereserves in 2015 zullen zijn verdrievoudigd naar 15 miljard ton. Lees meer over de olie in Kazachstan. Daarmee zouden ze in de wereld op de 5e plaats komen.

Het Kashagan-veld is het grootste olieveld buiten het Midden-Oosten en is de grootste ontdekking van oliereserves sinds ca. 1980. Het Kashagan-veld bevat ca. 38 miljard vaten olie, waarvan er minstens 13 miljard winbaar zijn. Eerder werd ook nog veel meer olie ontdekt in velden rondom Kashagan, wat de toekomstige reserves nog extra zal doen toenemen (Bronnen: zie onder Kazachstan). Het veld ligt 80 km. N.W. van Atyrau, in de Kaspische Zee. De kosten om het project te ontwikkelen kosten anno 2009 al 130 miljard $, zonder dat er al olie vloeit. Het werkeiland in zee moet bestand zijn tegen extreem lage temperaturen en kruiend ijs. De olie ligt onder dikke zoutlagen en moet onder een immense druk van 800 bar worden opgepompt. Daarbij komt het giftige waterstofsulfide H2S in grote hoeveelheden vrij. Namens Kazachstan wordt in de ontwikkeling van het veld deelgenomen door KMG, KazMunayGaz. Shell participeert ook voor een deel. Het veld zou in 2012 de eerste olie moeten produceren en in ca. 2015 op volle toeren moeten draaien. Maar er is sprake van vertragingen en mismanagement, zoals ook in veel noordelijke olie- en gasvelden in Rusland.

Het Tengiz-veld (in 1979 door de Russen ontdekt) moet het diepste producerende veld ter wereld worden. Winbare reserves ? Chevron sloot hiertoe in 1991 al met Moskou een overeenkomst en wist dat in 1992 hernieuwd af te sluiten met het onafhankelijk geworden Kazachstan. Andere participanten zijn o.a. ExxonMobil en KazMunayGaz.


Libië
Het land is lid van de OPEC en heeft met 47 miljard vaten olie de grootste bewezen oliereserves van Afrika en de op 8 na grootste ter wereld.

Voor de revolutie tegen het Gadaffi-regiem in 2011 uitbrak produceerde Libië ca. 1,5 à 1,8 miljoen vaten olie pert dag (ca. 2% van de wereldproductie), waarvan het ca. 85% exporteerde. Het was daardoor per hoofd van de bevolking het rijkste land van Afrika. Tegen het einde van de revolutie in augustus 2011 was de productie nog slechts 100.000 vaten per dag. Wegens vele beschadigingen aan de olieproductiefaciliteiten zal het jaren duren voordat het oude productienieveau weer hersteld zal zijn.

Bronnen: Seeking Alpha, 23-8-2011


Mexico
Uit de Golf van Mexico komt ongeveer een kwart van het oliegebruik van de Verenigde Staten.
Tropische stormen doen de olieproductie in dit gebied regelmatig stagneren. Personeel wordt dan teruggetrokken en soms raken de grote en dure platforms ontregeld en/of beschadigd.

In 2010 ontstond door een explosie op een olieplatform van BP de grootste olievervuilingsramp die de USA ooit trof. Lees meer.

Bron: FD, 10-11-2009

 
golf van Mexico
klik op kaart voor vergroting


Nigeria
China aast op olievoorraden Nigeria. China zou bereid zijn om de Nigeriaanse regering US $ 30 mrd te betalen in ruil voor bijna een zesde deel van de olievoorraden van het Afrikaanse land. Het Chinese staatoliebedrijf CNOOC wil belangen verwerven in de 23 belangrijkste olievelden van Nigeria, samen goed voor 6 miljard vaten ruwe olie. Dat staat gelijk aan een zesde van de bewezen oliereserves in het land (dat zouden dus 36 miljard vaten olie zijn).

kaart bron: Peakoil Nederland (Peter Polder), d.d. 28-1-2012

  Nigeria-kaart

Noorwegen
Statoil is het Noorse staatsoliebedrijf.
In 2011 vond Statoil 150 km uit de kust van Stavanger, in het zuid-westen van Noorwegen, 2 olievelden, met tezamen ca. 500 miljoen à 1,2 miljard winbare vaten olie, waarschijnlijk de grootse vondst in 2011 wereldwijd.

Saoedie-Arabië
Volgens het CIA-factbook 2008 heeft Saoedie-Arabië de meeste bewezen oliereserves ter wereld: 267 miljard vaten (bron: Elsevier). In de bovenste tabel citeer ik echter uit een studie die stelt dat Canada de no. 1 is in oliereserves als je de teerzanden meerekent.

USA

(Anno 2016 zijn de VS de grootse olieproducent ter wereld)

SUA oliereserves   peak oil wake up call

De peak oil theorie werd voorde USA reeds in 1956 geformuleerd door M.K. Hubbert, een geoloog van Shell. Hij voorspelde dat de productie binnen 15 jaar zou pieken. Velen vonden dit een absurd idee. Bovenstaande grafiek laat zien dat de piek van de bewezen voorraden in 1970 optrad. Ook de productie piekte in dat jaar, zoals een tabel verderop in deze pagina laat zien. Volgens bovenstaande grafiek is de bewezen oliereserve anno 2008 19,1 miljard vaten olie, minder dan helft van de piek in 1970. Overigens: wat maakte de reserves in dat jaar opeens 10 miljard vaten olie groter ? Wie het weet mag me even mailen. Bron: Energy and Capital, 12-8-2010.
Toch zou het best wel eens kunnen dat de reserves vanaf 2010 weer toenemen, vanwege de mogelijkheid nu - middels nieuwe technieken - ook olie te winnen uit niet traditionele bronnen, uit bv. leisteenformaties, zoals er nu ook in de USA veel gas wordt gewonnen uit kleisteenformaties (shale gas).

Anno 2016 zijn de VS de grootse olieproducent ter wereld door verbeterde fracking-technieken voor gas en olie en is de olieprijsper medio 2016 gedaald tot $ 50 na een dieptepunt daarvoor van $ 30 ( en een hoogte punt van $ 120). Maar dat heeft minder met voorraden te maken, dan met de weinig flexibele productie-niveau's wereldwijd, waardoor tijdelijke dips en pieken en de vraag grote prijsschommelingen veroorzaken. Ik heb anno 2019 geen gegevens over de bewezen oliereserves in de USA als je de nieuwe fracking-technieken meeneemt in de berekeningen.

Venezuela
In 2019 lees ik ook wel dat Venezuela de grootste olievoorraden ter wereld zou hebben. Door de politieke ellende in het land wordt er echter relatief weinig meer opgepompt.


Grootste oliereserves ter wereld
Afhankelijk van hoe je de oliereserves definieerd en welk peiljaar je neemt strijden de volgende landen om de titel "land met de grootste oliereserves"

land peidatum  
     
Saoedi-Arabië 2008 Volgens het CIA-factbook 2008 heeft Saoedie-Arabië de meeste bewezen oliereserves ter wereld: 267 miljard vaten
Canada 2008 Volgens het CIA-factbook 2008 heeft Canada bewezen oliereserves van 179 miljard vaten en is daarmee de no. 2 in de wereld, na Saoedie-Arabië (bron: Elsevier). In de bovenste tabel citeer ik echter uit een studie die stelt dat Canada de no. 1 is in oliereserves als je de teerzanden meerekent.
USA: 2016 Anno 2016 zijn de VS de grootse olieproducent ter wereld door verbeterde fracking-technieken voor gas en olie; hoe groot zijn hun voorraden als je de nieuwe fracking-technieken meerekent ?
Venezuela: 2019 In 2019 lees ik ook wel dat Venezuela de grootste olievoorraden ter wereld zou hebben.


U bent hier: inhoudsopgave - fossiele brandstoffen - olievoorraden wereldwijd
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin