Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Satelliet-metingen

jason-3 satelliet voor zeespiegelmetingen
Jason-3 satelliet voor "reconstructie" van zeespiegelniveau's
(klik p de foto voor een vergroting)

U bent hier: inhoudsopgave - wetenschap - satellietmetingen

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Zeespiegelmetingen

Zie hier voor zeespiegelmetingen d.m.v. satellieten
Chris Schoneveld (2019) schrijft hier iets over de "metingen" van de zeespiegel, die sinds 1993 met satellieten plaats vinden:

Sinds 1993 wordt het zeeniveau gereconstrueerd uit satellietwaarnemingen. Het voordeel van satellietwaarnemingen over getijdenmetingen is dat de eerste niet door (tectonische) landbewegingen wordt beïnvloed  De vraag is echter hoe nauwkeurig zijn die satellietreconstructies. Ik noem het “reconstructies” en niet “metingen” omdat er een ontzettend ingewikkeld proces van berekeningen aan vooraf gaat, voordat men een waarde kan vaststellen. Het gaat te ver om hier in detail op in te gaan. Voor de geïnteresseerden zie hier.

Opvallend is wel dat de zogenaamde zeespiegel-versnelling pas werd opgemerkt na de invoering van die satellietgegevens, namelijk in 1993. Mijn achterdocht over de betrouwbaarheid werd niet alleen gewekt door de Nederlandse data maar ook door het willekeurig checken van getijdenmetingen in andere delen van de wereld. Daarvoor is een hele gebruiksvriendelijke database voor handen van het NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Deze wereldwijde database geeft niet alleen grafieken maar ook de onderliggende data in een CSV bestand. Voorbeeld hier.

Literatuur:

- Satellietmetingen van de zeespiegel, Klimaatgek, 5-11-2018

- Schoneveld, Chris, Help! Dezeespiegel stijgt!, Climategate.nl, 31-10-2019


Temperatuurmetingen (sinds 1979) middels satellieten door Roy Spencer, University of Alabama in Huntsville, USA: https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

Hier onder vindt U een screen-shot van 28-3-2023; De getoonde grafiek geldt voor de Global Lower Atmosphere (wereldwijde lagere troposfeer). De hele troposfeer behelst de onderste 18 km van de dampkring, waarboven de troppauze begint. De rode lijn is het jaargemiddelde. De blauwe lijnen en bolletjes zijn de maand-temperaturen.

opwarming atmosfeer-UAH-spencer


Literatuur:

- Satellietmetingen van de zeespiegel, Klimaatgek, 5-11-2018

- Schoneveld, Chris, Help! Dezeespiegel stijgt!, Climategate.nl, 31-10-2019

- Spencer, Roy, https://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/ (laatste wereldtemperaturen)
U bent hier: inhoudsopgave - wetenschap - satellietmetingen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! en Facebook of Linkedin