Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Stroomstoringen / Blackouts

U bent hier: inhoudsopgave - energie - stroomstoringen / blackouts

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Er wordt vaak gesteld dat stroomstoringen onvermijdelijk worden indien meer dan 30% van de op te wekken energie bestaat uit wind- en/of zonne-energie.
Immers, de zon schijnt 's nachts zeker niet (overdag ook vaak niet) en het waait ook lang niet altijd voldoende hard (maar ook weer niet te hard) om windmolens te laten draaien.

Er is veelal geen voldoende opvang van energie, b.v. opgepompt water in bekkens, om energie te leveren als de zgn. "duurzame" energiebronnen het laten afweten. Dat huishoudens dan wel energiebuffers zouden hebben, thuis aan de muur of in hun electrische auto, lijkt voorlopig toekomstmuziek. Voorlopig houd je daar een miljoenenstad inclusief industrie en transoportsystemen niet mee aan de gang.

Ook kan men er niet op rekenen dat de "buren" wel even bijspringen, want de "buren" hebben vaak tegelijkertijd eenzelfde probleem. Het is niet waar dat het "altijd wel ergens waait". Als je b.v. de geleverde windenergie in 14 Europese landen optelt, dan houd je nog steeds ernstige dalen in de energielevering (bron hier).

Wind- en zonne-energie-systemen hebben dus altijd een back-up systeem nodig voor het geval ze tekort schieten.
Momenteel is dat soms waterkracht- of kernenergie, steeds vaker gasgestookte centrales die snel op- en afgeschakeld kunnen worden en kolencentrales. Maar die systemen zijn vaak relatief duur (en CO2-ongunstig) omdat ze niet permanent een basislast aan energie mogen leveren.

Daar komt nog bij dat electrificering van de maatschappij, zoals b.v. thuis-verwarming met verwarmingspompen en electrisch rijden, door energieverlies onderweg naar huis of auto, veel meer energie vergen dan direct fossiel gestookte systemen. En door een forse gewichtstoename verbruiken electrische auto's sowieso meer energie per kilometer dan fossiel aangedreven voertuigen. Zo zijn b.v. momenteel de in Groningen rijdende electrische autobussen ca. 30% zwaarder dan hun fossiele voorgangers. Dat slepen ze wel permanent mee. Maar de lucht in de stad wordt wel veel minder vervuild, wat natuurlijk heel goed is voor de gezondheid der stedelingen.

Bovendien wordt vooralsnog het merendeel van de electriciteitscentrales nog fossiel gestookt, wat bovengenoemd argument versterkt.

wereld-energieconsumptie 2018

Maar de duurzame energie-lobby wil van het bovenstaande weinig of niets weten. Het afschaffen van fossiele energie is voor velen de heilige graal om de weredl te redden.

En dat is inmiddels in vele internationale verdragen vastgelegd als doelstelling.


No nuclear !

No fossil fuels !

No Hydro !

No GMO's !

It is possible

We only need political will

we only need political will !

grotbewoners leven van de natuur maar sterven jong


Ondanks dat sommige politieke partijen het hier niet mee eens zijn, zoalss in Nederland b.v. het Forum voor Democratie, volgen de meeste politieke partijen in ons land, en vele in het buitenland, de doelstelling om zo snel mogelijk uitsluitend fossielvrije energie te gaan gebruiken, "om de wereld te redden".

Zoals aangegeven in de bovenste alinea van deze pagina zal dat waarschijnlijk leiden tot een maatschappij, die "kreupel" wordt van stroomstoringen, met alle negatieve economische gevolgen en menselijk leed van dien. In 2016 begon dit al in Australië en in 2021 zagen we diook al in o.a. Texas, Californië en het Verenigd Koninkrijk........

Momenteel wordt Zuid-Afrika hevig geplaagd door stroonstoringen veroorzaakt door energiebedrijf ESCOM. Maar in dat land is de oorzaak niet het streven naar duurzame energievoorzieningen maar corruptie en mismanagement.


Australië

Er wordt alom gewaarschuwd dat als het percentage wind- en zonne-energie te groot wordt (vaak wordt 30% als bovengrens genoemd) en er onvoldoende back-up centrales op fossiel of kernenergie blijven werken (genoemd wordt wel 100% van de zon-en wind capaciteit !!!!!), de electriciteitssystemen instabiel worden en massale blackouts onvermijdelijk worden.


28-9-2016 was het zover in de (grote) provincie New-South Wales in Australië. Lees wat Brian Robins in de Sidney Morning Herald rapporteerd (gepost door Hans Labohm op climategate.nl (30-9-2016) en divers ecommentaren van o.a. het betreffende electriciteitsbedrijf en div. voor- en tegenstanders van wind- en zonne-energie.

 

Onderzoek wees al snel uit dat de blackout niet werd veroorzaakt door omgewaaide electriciteitsmasten (wat direct werd beweerd door de wind-lobby), maar door het plotseling stoppen van windenergie, wat de rest van het systeem frustreerde. Lees het verhaal. Pas daarna waaiden de masten om.

  blackouy in Australië op 28-9-2016

Californië

 

Literatuur:
- Greenfield, Daniel, Duisternis daalt neer op een "duurzaam" Californië, Climategate, 2-9-2020.


United Kingdom

 

 


Literatuur:

Greenfield, Daniel, Duisternis daalt neer op een "duurzaam" Californië, Climategate, 2-9-2020.

Websites:

Mathis, MarkMark Mathis van de clear Energy Alliance   Maakt namens de Clear Energy Alliance vele korte video-boodschappen over enrgievraagstukken onder het motto "Power On".Power On

U bent hier: inhoudsopgave -stroomstoringen en black outs
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties ! en Facebook of Linkedin