Milieuzaken.org

feiten, getallen en opinies.

Energie

U bent hier: inhoudsopgave - energie

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Energie

tredmolen: erfgoed noorderkempen

Tredmolen: erfgoed Noorderkempen


Watt is een eenheid van vermogen, Joule is een eenheid van energie en seconde (s) een eenheid van tijd. Watt is de eenheid van vermogen, het vermogen geeft aan hoeveel energie je in een bepaalde tijd kunt leveren.

Van kilowattuur naar megawattjaar en gigawatjaar
Gezinnen zien op hun elektriciteitsrekening de hoeveelheid aan hen geleverde energie uitgedrukt in de afgenomen hoeveelheid kilowatuur (kwh = kilowatt x een uur): dat betekent dat je bv. een straallamp die 1000 watt aan elektrischvermogen heeft een uur hebt laten aan staan: dan heb je 1 kwh verbruikt: 1kw x 1 uur. In het groot reken je niet in kwh, maar in
megawattjaar. Dan laat je een jaar lang 1000 van die straallampen aan staan.

1 kilowatt = 1000 watt = 10 tot de 3e watt.
1 megawatt = 1 miljoen watt = 10 tot de 6e watt = 1000 kilowatt
1 gigawatt is 1000 megawatt = 10 tot de 9e watt. = 1 miljoen kilowatt
1 terrawatt = 1 miljard kilowatt = 10 tot de 12e watt.
1 petawatt = 10 tot de 15e watt

Een Terawattuur (TWh) = 1 miljard Kilowattuur (kWh) = 3,6 Petajoule (PJ).
Ter referentie: Een koelkast gebruikt ca. 100 kWh per jaar. Een smartphone 2 kWh.*

De doelstelling uit het Klimaatakkoord is om in Nederland 35 Terawattuur (TWh) hernieuwbare energie op te wekken in 2030. 

Joule (J)
Joule is een eenheid van eneregie
1 watt vermogen kan 1Joule enrgie per secondeleveren: 1 watt = 1 J/s.
Een apparaat met een vermogen van 200 watt levert elke seconde een hoeveelheid energie van 200 W x 1 s = 200 Ws = 200 J.

Het jaarlijkse energieverbruik wordt ook wel uitgedrukt in Joule, of in petajoule (10 tot de macht 15 joule: 1 met 15 nullen)


Energieverbruik gaat - afgezien van mens- en dierenkracht - middels zgn. energiebronnen: steenkool, gas, olie, dieselolie, benzine, kerosine, waterstof enz. Al deze energiebronnen veroorzaken bij hun gebruik een zekere mate van CO2-uistoot. Daarom kun je ons totale energieverbruik grof gezegd als maat hanteren voor onze totale CO2-uitstoot (emissie). Meestal verbranden we die energiebronnen in kachels en motoren, maar soms wekken we er eerst elektriciteit mee op, die dan via het net bij ons komt. Maar electriciteit wekken we ook op via kerncentrales, windmolens en zonnecellen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen energiebronnen en energiedragers:

Bij een energiedrager moeten we er eerst energie in stoppen voordat we die er weer uit kunnen halen. Bij een batterij bijvoorbeeld stoppen we zelf de energie erin die we er later weer uit kunnen halen.

Bij energiebronnen hoeven we er geen energie erin te stoppen, die zit er al in. Soms moeten we wel een speciaal apparaat maken om de energie eruit te kunnen halen. Meestal gebeurt dat door de ene energiesoort om te zetten in een andere. Bijvoorbeeld in een energiecentrale wordt chemische energie (kolen) omgezet in warmte om er elektrische energie van te maken. Bij het omzetten van energie gaat er altijd wat energie verloren.

De Juniorkennisbank geeft (21-12-2022) het volgende overzicht:

Hieronder vind je een lijst van dingen die een energie kunnen leveren. Let op, zoals hierboven al staat noemen we het niet allemaal energiebronnen sommige noemen we energiedragers.

Zon
Dit is een ster die heel veel energie uitzendt in de vorm van licht en straling. De zon is de belangrijkste energiebron die we kennen. We kunnen de zonne-energie op verschillende manieren gebruiken.

Fossiele brandstoffen
Dit zijn brandstoffen die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan uit resten van planten en dieren. Zoals steenkool, olie, aardgas en turf. Meestal verbranden we de brandstof om de energie te kunnen gebruiken.

Biobrandstoffen
Er zijn heel veel soorten biobrandstoffen waarbij bij verbranding energie vrijkomt. Zoals biomassa, hout, alcohol, plantaardige olie, voedsel, … Overigens betekent verbranden niet altijd dat er vuur bij betrokken is. Het betekent dat er zuurstof bij betrokken is, ons lichaam kan voedsel verbranden zonder een vuurtje.

Kernenergie
Dit is een wat ingewikkeld proces. Door heel kleine deeltjes (atoomkernen) te laten botsen kunnen ze in sommige gevallen uit elkaar vallen (kernsplijting) of een nieuw deeltje vormen (kernfusie). Op het moment dat er een deeltje gespleten of gefuseerd wordt, komt er energie vrij in de vorm van warmte, licht en straling.

Wind
Dit een weersverschijnsel waarbij warme lucht beweegt, er wordt lucht verplaatst en dat noemen we wind. De wind heeft bewegingsenergie die we kunnen gebruiken.

Water
In water zitten veel bewegingsenergie die we kunnen gebruiken. Zoals in een stromend beekje of in de golven van de zee. Ook kun je elektrische stroompjes maken door zoet en zout water te mengen.

Aardwarmte
De aarde bevat een heleboel warmte, dat zie je aan de hete lava als er een vulkaan uitbarst. Als je maar diep genoeg boort kom je de warmte vanzelf tegen.

Mensen, dieren, planten
Ook mensen, dieren en planten bevatten energie en sommige mensen hebben wel heel erg veel energie. Als je plantenresten en dierenresten héél lang (miljoenen jaren) samendrukt krijg je fossiele brandstoffen. Maar ook uit levende planten en dieren kun je energie halen.

Batterijen en accu’s
Batterijen en accu’s zijn energiedragers. We kunnen er elektrische energie in bewaren voor bijvoorbeeld je telefoon. Als je de energie er een paar keer in kan stoppen (opladen) dan noemen we het een accu of oplaadbare batterij.

Overige energiedragers
Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een veer (die je kunt opwinden), elastiekje (die kunt spannen), vliegwiel. Allemaal materialen of dingen waar we energie in kunnen bewaren. Bijvoorbeeld door een veer op te winden kan daarna een autootje gaan rijden als de veer weer langzaam afwindt. In een veer kun je dus energie opslaan die later weer omgezet wordt in bewegingsenergie.


wereld-energieconsumptie 2018

 


De mate van CO2-uitstoot en ook de veiligheid verschilt per type energiedrager.

C)2-uitstoot en veiligheid per energiedrager

(Klik op de grafiek voor een vergroting)


Op deze site gaan we in op de volgende aspecten van energie:

biobrandstoffen

CO2 afvang en opslag

lage CO2-energie

duurzame energie

ENERGIE-BELEID

energiearmoede

energiebesparing

energieproductie en -distributie

energietransitie

energieverbruik

fossiele brandstoffen

hernieuwbare energie

hout als biobrandstof

kernenergie

"schone" energie

stroomstoringen / blackouts

waterstof


Links naar websites:

Mathis, MarkMark Mathis van de clear Energy Alliance   Maakt namens de Clear Energy Alliance vele korte video-boodschappen over enrgievraagstukken onder het motto "Power On".Power On


Energie-website van de Europesche Commissie

Het Open Directory Project geeft bijna 5.000 links op het gebied van energie


Literatuur:
Matthijssen, Hugo, Energie in Jip en Janneke taal, Climategate.nl, 19-2-2020.

U bent hier: inhoudsopgave - energie
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin