Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

"Verzuring" van de zee

Acid Ocean, "verzuring" van de zee

U bent hier: inhoudsopgave - water - "verzuruing" van de zee


Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

pH-waarden van vloeistoffen: basisch of zuur ?

De pH-waarde van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7. Basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7 en dus een lage zuurgraad.

De pH wordt afgemeten aan de hoeveelheid waterstof-ionen in de vloeistof. Het waterstofion, hydron, symbool (H+) is het kation van waterstof. Het hydron is een uiterst sterk lewiszuur en vertoont een grote affiniteit voor elektronenpaardonoren (lewisbasen). In water komen hydronen altijd voor als hydroxonium-ionen (H3O+). De concentratie aan hydroxoniumionen bepaalt de pH van de oplossing.

Op Wikipedia kunt U meer lezen over pH-warden, een logaritmische schaal om te bepalen hoe zuur of basisch een vloeistof is. Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk zijn:

Van pH 14,0 tot pH 0,0

Zoals uit bovenstaande lijst blijkt is zeewater niet zuur, maar basisch met een pH van meestal rond de 8,5.


Een toename van CO2 in de atmosfeer kan er toe leiden dat deze CO2 in de zee wordt opgenomen als calcium-carbonaat, (CaCO3), het koolzure zout van calcium, een betrekkelijk mild zuur. Daarbij komen waterstof-ionen vrij in het water, waardoord de pH-waarde per definitie daalt. Het water wordt dan minder basisch. Maar het was niet zuur en het wordt ook niet zuurder: alleen iets minder basisch.

Waarom wordt er dan gesproken van "verzuring" van de zee (Engl:. acidification of the sea)?
Het betreft hier een vorm van alarmistische "newspeak", zo genoemd naar een term uit het boek "1984" van George Orwell.

Watts up with that van 17 mei 2021 schrijft er het volgende over:

"The phrase “ocean acidification” was literally invented out of thin air in 2003 by Ken Caldiera to enable liberal arts majors to sound sciencey when scaring the bejesus out of the scientifically illiterate masses. The geochemical process has been well-understood for about 100 years… But didn’t get a crisis-monger nickname until 2003."

  wanhoop: een compilatie van Munck, van Goch en Kawanake


Verzuring van de zee klinkt veel verontrustender dan dat de zee iets minder basisch wordt. Zuur heeft over het algemeen (maar niet altijd) een nare connotatie: zure regen, een zuurpruim, een zuur mens, zuur kijken. eerst het zuur en dan het zoet. Maar het opwekken van angst bij burgers is de sleutel tot de macht. Zie onze webpagina over klimaatalarmisme.

Het artikel in Watts up with that vervolgt: " Good fracking grief! Seawater can’t become acidic, at least not under real world conditions. A study of seawater pH near active volcanic CO2 vents (Red, HHvdM: "vents" zijn openingen, bronnen van extreem veel CO2) in the Mediterranean (Kerrison et al., 2011) found that the pH immediately adjacent to the vent was still alkaline, despite being subjected to the equivalent of nearly 5,600 ppm CO2.


Onderzoek bij CO2-ontsnappings-locaties (Engl.: CO2-vents)


Literatuur:
- The Total Myth of Ocean Acidification: Science! Edition, Watts up with that, May 17th 2021


U bent hier: inhoudsopgave - water - "verzuruing" van de zee


Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin