Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

humans change by climate change

Klimaat-alarmisme


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - klimaatalarmisme

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin


Het doel heiligt de middelen

WE need to get some broad based support to capture the public’s imagination…
So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts
Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.

(Prof. Stephen Schneider, Stanford Professor of Climatology, lead author of many IPCC reports)

Anno 2021 legt Ferdinand Meeus nog maar weer eens de vinger op de zere plek:

Schneider-IPCC houdt van overdrijven en klimaatalarmisme

panie=knop
(klik op de foto voor een vergroting)

The only way to get our society to truly change is to
frighten people with the possibility of a catastrophe
.”
(emeritus professor Daniel Botkin)


Prof. emer. in natuurkunde (en ooit 1e kamerlid) Kees de Lange beschrijft in een essay (3-2-2023) "De politiek van de aangeprate angst" o.a de laatste politieke en media-angst-hype "koken op gas", wat gevaarlijk zou zijn. "De laatse in een lange rij van angsten die politiek en media hanteren. De burger wordt angst aangejaagd in de hoop dat die zijn electorale heil zal zoeken bij zieltogende kartelpartijen. Dit is verworden tot de standaard wanhoopsremedie waarvoor steeds weer gekozen wordt. Vaak gaat het om vermeende crises van allerlei signatuur die bij voorkeur overgoten worden met de giftige saus van de zo ‘onafhankelijke’ staatsbureaus. Dit wordt zonder uitzondering als ‘wetenschap’ geadverteerd. Dat bij deze weinig integere vermenging van politiek en pseudowetenschap de echte wetenschap zonder uitzondering het slachtoffer is, is voor het heil van de ‘goede zaak’ een bijeffect. Dat neemt men maar al te graag voor lief. Als het nu maar zou blijven bij de oprispingen van een manipulerend kabinet, en de steun van wat slippen dragende staatsbureaus, viel de schade wellicht nog wel mee. Helaas is er meer aan de hand". 

Enkele van die "staatsbureau's": RIVM, KNMI, Deltares, PBL, NPO, "de publieke omroep die ligt aan de subsidiespeen van de macht en die het uiteraard niet in zijn hoofd haalt om diezelfde macht te bekritiseren of zelfs maar tegen te spreken"........ "Dag aan dag, avond aan avond, worden feitenvrije kennisloze vertegenwoordigers van overheidswelgevallige standpunten de nog resterende kijkers naar deze charades door de strot gewrongen met hun eenheidsboodschap zonder nuance. Ook de enkele omroep die een voorzichtig tegengeluid laat horen dient beboet en verboden te worden". (Bron: Climategate.nl, 3-2-2023).


Angst als middel om te overheersen

 

uitspraak van Mencken


The urge to save humanity is almost always only a false-face for the urge to rule it.
Power is what all messiahs really seek: not the chance to serve.
(bron: Minority Report; H.L. Mencken’s Notebooks, 1956)


These alarmists always demand the same thing: absolute power to dominate, transform and control every aspect of our live.
(bron: USA-president Donald Trump in zijn voordracht in Davos, januari 2020 op het World Economic Forum)


there is no climate change crisis


"Dag in, dag uit worden we bewerkt met allerlei angstbeelden. Het lijkt een methode om de aandacht van de publieke opinie af te dwingen en de zendende partij te volgen. Hoe meer angst je oproept, hoe groter de aandacht. ....................Bij mij komt dus de vraag op: waar komt toch die angst vandaan? Waarom zijn politici en journalisten zo bang? Waarom proberen de gevestigde partijen uit alle macht Thierry Baudet te besmeuren? Is het dan echt zo dat, wanneer alle argumenten op zijn en de waarheid meer gezichten heeft, de machthebbers alleen maar op de ‘angstknop’ kunnen drukken? Om daarmee golven van angst door de bevolking te jagen om ze op die manier met hun neuzen dezelfde kant op te krijgen?"
(bron: - Rutger van den Noort: Deze tijd draait om ingebeelde angsten; Stop met bangmakerij en blijf zelf nadenken, OpinieZ, 8-2-2020).


En, zoals Bijkerk (2020) constateert: "Zo blijkt er in tijden van crisis een behoefte aan krachtig leiderschap te zijn. Zo doet ook nu de belangrijkste regeringspartij goede zaken met het electoraat in de coronacrisis, onverschillig of de maatregelen wetenschappelijk hout snijden of niet.


En Antonio Guterres, de secretaris -generaal van de Verenigde Naties doet ook flink zijn best de wereld in paniek te brengen en te laten doen wat hij zegt:

Hij is berucht vanwege zijn - niet door wetenschap gestaafde - alarmistische uitspraken over catastrofale klimaatverandering. Alarmistische hyperbolen, die meer doen denken aan een schreeuwende in de hoek gedrukte kat, dan aan een weldenkend verantwoordelijk hoofd van een organisatie die het belang van ca. 200 landen vertegenwoordigt.

In de openingsredes verliezen VN-secretaris-generaal Guterres (voormalig premier van Portugal) en klimaat- clown Al Gore zich in tot nu toe ongehoorde apocalyptische vergezichten als we niet doen wat ze zeggen dat me moeten doen. Ook onze eigen "do or die" Sigrid Kaag speelt ter COP27 weer een alarmistisch partijtje mee.

Guterres in zijn COP-27 openingsspeech: “Our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible". “We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.” “We can sign a climate solidarity pact, or a collective suicidepact.” En in een latere toespraak stelde Guterres: "De aarde brandt".

Guterres

In een toespraak stelde Guterres: "De aarde brandt"

Robert Long zong het al:


en dat is allemaal angst
allemaal angst
de allergrootste schreeuwers
zijn dikwijls het bangst

brandende aarde

“The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.” —H. L. Mencken (1880-1956)


WE need to get some broad based support,to capture the public’s imagination…
So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts
Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.

(Prof. Stephen Schneider, Stanford Professor of Climatology, lead author of many IPCC reports)


Paniek !

doe iets !
DOE IETS !, spotprent van Hein de Kort voor het Financieele Dagblad van 13-9-2021


Ondanks dat zelfs het IPCC rapporteert dat er geen overtuigend bewijs is dat er tegenwoordig meer extreem weer is dan vroeger, blijven klimaat-alarmisten paniek zaaien.

de ergste is wellicht nog wel VN-baas Guterres:

In een openingsredes op de COP-27 conferentie verliezen VN-secretaris-generaal Guterres (voormalig premier van Portugal) en klimaat-clown Al Gore zich in tot nu toe ongehoorde apocalyptische vergezichten als we niet doen wat ze zeggen dat me moeten doen. Ook onze eigen "do or die" Sigrid Kaag speelt ter COP27 weer een alarmistisch partijtje mee.

Guterres: “Our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible". “We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.” “We can sign a climate solidarity pact, or a collective suicide pact.” In een latere toespraak stelde Guterres: "De aarde brandt"


niet vaker extreem weer dan vroeger, maar de paniek blijftr.php#Guterres


Hans Labohm schrijft hierover op climategate.nl van 21-4-2018: "Het IPCC heeft geen trends kunnen ontdekken in weersextremen en al helemaal geen verband met CO2."

klimaatalarmisme als lekke luchtballon   the skye is falling

 


Hieronder wordt eerst in een "notendop" het verloop in het recente denken over klimaat weergegeven. Daarna volgt een meer gedetaillerde uitwerking van elke paragraaf.


Van Global Cooling via Global Warming en Climate Change naar Climate Emergency en Climate Hysteria

van climate cooling tot climate emergency

De betekekenis van "drinking the kool-Aid" vindt U op wikipedia.

Na de presidentsverkiezingen in de USA in 2020 spreekt "speciale gezant" voor klimaat John Kerry over de "war on Climate Change"


oorlog tegen klimaatverandering
klik op de foto voor een vergroting


Van global cooling naar global warming

Zie hier onder het artikel in Nature, dat in 1978 werd besproken in The New york Times

(klik op de tekst voor een vergroting)
New york Times-1978-global cooling

Interessant is dat een van de voorgestelde remedieën was om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen !
(O tempora o mores !)

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus  

Klimaat-alarmisten spraken in de jaren 1970 dus over een probleem genaamd Clobal Cooling (met angst voor een naderende ijstijd).

Daarna kwam (hernieuwd) de angst voor Global Warming (wereldwijde opwarming) weer opzetten, die nooit helemaal was weggeweest en ook al voor 1970 de wetenschap bezig hield.

Michael Mann's roemruchte hockeystickgrafiek sloeg rond de eeuwwisseling in als een bom en Al Gore ging er mee aan de loop in zijn voordrachten. De temperatuurstijging rechts in onderstaande grafiek tekende hij in door zich op het toneel met een hoogwerker al grafiek tekenend omhoog te werken.

Nou komen er in 2019 weer opnieuw (na de hockeystickgrafiek van Michael Mann, zo'n 20 jaar geleden, die inmiddels in de wetenschappelijke prullebak zou moeten zitten) wetenschappers, die net als Mann beweren dat ze gevonden hebben dat het klimaat de afgelopen 2000 jaar juist heel stabiel was en nu pas aan het veranderen is door menselijke invloeden.

Weg Middeleeeuws Klimaat Optimum en weg Kleine Ijstijd (het zouden slechts regionale klimaat-verschijnselen zijn geweest).

De onderzoeksgegevens worden wederom aangepast aan de gewenste uitkomsten, net als bij Michhael Mann het geval was. Climate Change now ! Maar vroeger niet hoor !

Toch zijn in de geschiedkundige analen het Middeleeuews Optimum en de Kleine Ijstijd ook buiten Europa veelvuldig beschreven en gedocumenteerd.

  Michael Man's hockeystick-grafiek versus de tot dan geldende temperatuurgrafiek

Van global warming naar climate change (klimaatverandering)

Onder de wereldwijde paraplu van de Verenigde Naties begon de wereld in 1994 de strijd tegen (nee, al niet meer Global Warming) maar tegen Climate Change met de oprichting van de UNFCCC = The United Nations Framework Convention on Climate Change (entered into force on 21 March 1994).

Toen die Global Warming begon tegen te vallen (de weredl hield vanaf 1998 op met opwarmen: de zgn. "pauze") werd het probleem definitief omgedoopt tot Climate Change. Dat was makkelijk want klimaat (vaak gedefinieerd als het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar !) is nou eenmaal veranderlijk, ook het gemiddelde van 30 jaar.

“If it gets warmer, climate change.
If it gets colder, climate change.
If it stays the same, climate change is coming.
Drought – climate change.
Flood – climate change.”

If ALL observations are “proof” of a theory, that is proof that the theory is complete pseudoscience.

climate change psychology

Hoe dan ook, The Guardian (USA-editie) van 21-4-2004 citeert het Pentagon (= USA ministerie van defensie) dat Groot-Brittannië in 2020 gedoemd zal zijn wegens Climate Change.......

The Guardian voorspelt doomsday in 2020 voor Groot Brittannië

Maar het enige dat in het Verenigd Koninkrijk in 2020 echt is veranderd is het politieke klimaat: 1-1-2020 was de Brexit een feit en ultimo 2020 was er eindelijk ook een scheidingsovereenkomst met de Europese Unie.

Zoals het grapje al jaren gaat.....The weather forecast says "fog over the channel; the continent is isolated".


Bijzonder weer is geen teken van klimaatvarandering, 30 jaar gelijksoortig bijzonder weer is dat wel

In de dagelijkse praktijk, echter, wordt elke waargenomen bijzondere weersituatie al gauw, (maar volstrekt ten onrechte !) als bewijs aangemerkt voor deze pseudowetenschappelijke theorie: zie je wel ? Climate Change !

wheel of climate change  

Onze NOS-weermannen (met name Hiemstra en Kuipers-Munneke) kunnen het het haast geen dag laten: elke keer dat het weer een beetje bijzonder is beginnen ze over het klimaat en stellen ze dat we dat type weer in de toekomst wel veel vaker zullen zien, tenminste als het nogal warm was of extra veel regende of extra veel stormde of extra veel droogte gaf. Bij bijzondere koude periodes hoor je ze niet praten over het klimaat.

 

Hun glazen klimaat-bol lijkt beter dan hun weersvoorspellingen....., maar in feite gedragen ze zich - naar mijn mening - als exotische kermis-waarzeggers.

Voorspellen is moeilijk, vooral waar het de toekomst betreft.......Maar sinds jaar en dag zien velen in een paar jaren extreem weer, of zelfs bij heel wat kortere periodes extreem weer, al gauw, maar ten onrechte, een klimaatverandering optreden, even vergetend dat klimaat meestal wordt gedefinieerd als het gemiddelde weer over een periode van minstens 30 jaren.

In 1871 wordt daar al over geklaagd door een lezer van de krant The Brisbane Courier !

 

 

Klik op de tekst voor een vergroting ------------------------>

 

 

denkbeeldige klimaatverandering

Maar Frans Timmermans, tot medio 2023 Eurocommissaris voor klimaat, meent nog dat als hij uit het raam kijkt, hij klimaatverandering ziet. Lees het hier.


Steven E. Koonin (2021, p. 178):
I get the distinct sense that the science is unsettled enough that any unusual weather can be "attributed" to human influences.


Van climate change naar climate emergency (klimaatnoodtoestand)

De meeste mensen zien "het probleem" sowieso niet zo zitten en ze willen zich er dus al helemaal niet suf voor betalen. Vandaar dat Al Gore al in 2004 in een lezing probeerde om "het probleem" heel wat nadrukkelijker aan te duiden als Climate Emergency: "The title I chose for this speech is not a misprint. The phrase “climate emergency” is intended to convey what it conveys – that this is a crisis with an unusual sense of urgency attached to it, and we should see it as an emergency. .....So, when I use the phrase climate emergency, I have partly in mind the fact that this is happening right now. And it carries with it, unless we do something, catastrophic consequences for all civilization."
Gore moest 15 jaar wachten tot men zijn suggestie duidelijk overnam: Climate Emergency !

Marc Morano geeft ons op zijn website Climate Depot van 12-6-2019 een overzicht van hoe de nieuwe term eindelijk wereldwijd wordt omarmd.

Rypke Zeilmaker (2024) beschrijft hier hoe de term ‘klimaatmobilisatie’ komt van een Amerikaanse klinisch psychologe, Margaret Klein Salamon, die ‘klimaatpsycholoog’ werd. In 2014 richtte ze de ngo The Climate Mobilisation op met PR-goeroe Ezra Silk. Die verzonnen het begrip ‘klimaatnoodtoestand’ (climate emergency) en door zeer sympathieke mediasupport verspreidde dat woord zich als mentaal virus over de planeet. Media en allerhande organisaties rolden over elkaar heen om hun geloof te verspreiden dat de natuur, de mensheid en de wereld zelf zich bevinden in een uiterst gevaarlijke klimaatnoodtoestant., zoals b.v. de Paus (2019), het Europese Parlement (2019), alsmede onze steden Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Rotterdam.van global warming via climate change naar climate emergency

NB: zoals boven aangegeven werd de term climate change in 1994 ook al gebruikt in de naam The United Nations Framework Convention on Climate Change


Alarmistisch taalgebruik en "Newspeak"

Die bangmakerij (zie ook het TV-interview van Jensen met van Ulzen, mei 2019 - vanaf 27 min.) wordt mede veroorzaakt door alarmistisch taalgebruik, waartoe b.v. de Engelse krant The Guardian in mei 2019 heeft besloten.

The Guardian hanteert sinds mei 2019 een vorm van Newspeak.

Leo Hickman‏@LeoHickman, May 17th 2019: "The Guardian's editor has just issued this new guidance to all staff on language to use when writing about climate change and the environment..."

 

TheGuardian-newspeak-klimaatwoorden

 

Josh-cartoon-TheGrauniad
Josh maakte er het volgende cartoon over.
(klik op het cartoon voor een vergroting)


Nu de opwarming van de aarde op sterven na dood is, zijn ze zich steeds meer gaan toeleggen op de promotie van wat vroeger ‘slecht’ weer werd genoemd, maar nu is omgedoopt tot ‘extreem‘, aldus Chris Morrison.

In plaats van "hogere temperaturen" wordt veelvuldig "warmere temperaturen" geschreven of "temperatuuropwarming".
Dat een klimatoloog praat over “temperatuuropwarming” en zich niet realiseert dat dit fysische wartaal is, geeft te denken, vindt Chris Schoneveld op Climategate.nl van 3-10-2023.


Van climate emergency naar climate hysteria

Zoals uitgebreider beschreven op onze webpagina "klimaat-psychologie" is er anno 2019 wereldwijd sprake van psychische druk vanwege de klimaat-problematiek (-propaganda), De media tonen hysterisch geworden kinderen, die psychologische hulp behoeven, vrouwen die geen kinderen meer durven krijgen, wetenschappers met een pre-traumatisch (sic) stress syndroom en demonstraties van "Extinction Rebellion" die bang zijn dat de wereld vergaat: "there is no planet B"

Het Bambi-syndroom

De BBC doet ijverig mee om kinderen te alarmeren en hysterisch te maken t.a.v. het klimaat.
Ze proberen kinderen wijs te maken dat hedendaagse overstromingen en bosbranden uniek zijn en een teken dat de wereld bezig is ten onder te gaan door klimaatverandering.
Dit in plaats van kinderen er - historisch correct - op te wijzen dat overstomingen en bosbranden van alle tijden zijn.

Het Bambi Syndroom bij klimaat-kinderen  In zijn Bambi-video (22-11-2019) toont Tony Heller dat de BBC kinderen het "Bambi-Syndroom" aanpraat: vroeger was de natuur lief en idyllisch, nu dreigt de wereld ten onder te gaan aan klimaatverandering.

 

<----------- Het Bambi-Syndroom: klik op de foto voor een vergroting

 

Het is de 21e eeuw-versie van de Zondeval uit het Paradijs, maar nu speciaal gericht op kinderen.


 

 

Jan Brueghel de Oudere 1568 – 1625: Het paradijs
(olie op koper (45 × 59 cm) — ca. 1615) 

 

Klik op het schilderij voor een vergroting ---------------->

 

  Paradijs door Jan Brueghel de Oudere

Heller laat in zijn video-presentatie a.h.v. grafieken zien dat overstromingen en bosbranden ook vroeger aan de orde van de dag waren.
Ralph Alexander laat hetzelfde zien voor alle mogelijke weersextremen: "Weather extremes, are they caused by global warming ?" . Nee dus.


In een interview op 6-9-2019 met de Finse krant Talouselämä ("The Journal") haalt Petteri Taalas (Secretaris-Generaal van de WMO - World Meteorological Organization.) fors uit tegen klimaatalarmisme en doemdenken. Het einde van de wereld is niet aan de orde.
Petteri Taalas, secretaris generaal van de WMO-World Meteorological Organization  

he disagrees with doomsday climate extremists who call for radical action to prevent a purported apocalypse:

“The atmosphere created by media has been provoking anxiety. The latest idea is that children are a negative thing. I am worried for young mothers, who are already under much pressure. This will only add to their burden.”

Bronnen:
- GWPF Newsletter 11-9-2019
- Ivan Pentcoukov, The Epoch Times, 10 September 2019
(zie hier indien de link is verbroken)Hierboven werd eerst in een "notendop" het verloop in het recente denken over klimaat weergegeven. Hierna volgt een meer gedetaillerde uitwerking van elke boven genoemde paragraaf alsmede verdere relevante uitweidingen.


Zoeken naar een vijandbeeld

In 1967 verscheen in Amerika het zgn. Iron Mountain Report, rapport van een studiegroep die moest bedenken hoe het volk een eenheid kon blijven als de dreiging van de koude oorlog zou worden opgelost.

Een nieuwe gemeenschappelijk vijand werd dringend noodzakelijk geacht en, ja hoor, de milieuproblematiek leek hiervoor uitermate geschikt.

Er wordt verschillend gedacht of dit rapport nu echt een overheidsproject is geweest of het werk van een fictie-schrijver. Hoe dan ook, het is een boeiend document en stemt zeker tot verder nadenken over hoe zaken zouden kunnen gaan en welke motieven bepaalde groeperingen zouden kunnen ontwikkelen.

 

------------------------------------------------------------------> klik op de foto voor een vergroting

Het rapport-boek is te koop bij Bol.com

  iron mountain report

(foto 11-6-2017 gevonden op een tweet van Gert-J. van Ulzen op Twitter: @givu)

club van Rome zocht een angstaanjagend "vijandbeeld"

 

De Club van Rome is een particuliere stichting die in april 1968 werd opgericht door Europese wetenschappers, om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld voor het voetlicht te brengen.

Doelstellingen van de Club van Rome zijn:

  • het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zogenaamd wereldmodel)
  • de wereld wijzen op de ernst van de problemen
  • regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering van de situatie.

De Club van Rome heeft geen politieke of economische macht. Daardoor verloopt de beïnvloeding moeizaam.

De Club bestond oorspronkelijk uit 36 leden, die in april 1968 voor het eerst bij elkaar kwamen in Rome - vandaar de naam. De oprichting van de Club van Rome werd geïnitieerd door de Italiaanse industrieel Aurelio Peccei en de Schotse wetenschapper Alexander King. Vanaf 1968 kwam het gezelschap elk jaar in een ander land bijeen om over het milieu te praten. De Club van Rome heeft diverse rapporten uitgebracht over het milieu, waarvan De grenzen aan de groei (1972) het bekendste is. (Bron; Wikipedia 11-6-2017)

In 1968 deed de Club van Rome van zich spreken in alarmerende zin. Ze voorspelden vooral veel kommer en kwel, vooral op het gebied van de verwachte uitputting van natuurlijke hulpbronnen.
Hun rapport De grenzen aan de groei (1972) slaat in als een bom. NRC kopt met ‘Ramp bedreigt wereld’ en de Haagse Post heeft het over een ‘Apocalyps op afbetaling’.
De boodschap: door de snel groeiende wereldbevolking en de al even hard groeiende wereldeconomie ontstaat een dramatisch gebrek aan grondstoffen. Ook vervuilt het milieu en neemt de honger toe. Tussen 2030 en 2050 stort de wereldeconomie dan volledig in. Er is maar één oplossing: zowel de wereldwijde economische groei als de bevolkingsgroei terugbrengen tot nul.

Wat het rapport zo angstaanjagend maakt, zijn de harde cijfers. Zo geeft het voor 19 essentiele grondstoffen akelig nauwkeurige data. Goud raakt op in 1981, kwik in ’85, zink in ’90, koper in ’93, aardgas in ’94, aluminium in 2003, et cetera. Anno 2018 zouden maar liefst 12 van de 19 grondstoffen op moeten zijn. Dat gebeurde dus niet. Geen enkele grondstof raakte op. Van sommige grondstoffen - olie en gas - zijn er nog zulke forse voorraden dat we het opstoken ervan liever achterwege laten. Daarom is men tegenwoordig bang voor zgn. 'stranded assets", voorraden kolen, olie en aardgas die nooit verkocht kunnen worden.

Nu zijn we nog niet in 2030-2050, maar het lijkt erop dat de Club van Rome ongelijk krijgt. Juist door de onstuimige groei van de afgelopen vijftig jaar, daalde het aantal mensen in extreme armoede van bijna 50% in 1968 naar 11% vandaag. Bovendien zwakt de wereldwijde bevolkingsgroei af. In 1968 kreeg de gemiddelde vrouw nog 4,9 kinderen, anno 2018 zijn dat er 2,4.
En juist daar waar de economie het meest groeide, in het industriële Westen, wist de natuur zich aardig te herstellen. Waterwegen werden schoner en bossen groeiden. Luchtverontreiniging daalde fors. In Nederland nam de uitstoot van zwaveldioxide, stikstofdioxide, benzeen en fijnstof fors af. Fijnstof daalde met 80%, zwaveldioxide zelfs met 93%. Dat zijn prachtige ontwikkelingen. Wat rest is opluchting. Opluchting dat we in ’72 het hoofd koel hielden. Wanneer we de aanbevelingen van ‘Grenzen aan de Groei’ hadden gevolgd, dan zou onze wereld er heel wat anders hebben uitgezien.

(Bron van het meeste van bovenstaande: Ralf Bodelier, FD Futures, 13-10-2018, p. 22. Bodelier is journalist en filosoof. Hij leidt World's Best News. In de FD rubriek Anderzijds schetst hij aan de hand van harde feiten de andere kant van in eerste instantie verontrustend nieuws).


Vijandbeeld gevonden: dreigende klimaatverandering

Nu we 50 jaar later steeds meer mondiaal zijn gaan denken is een dreigende klimaatverandering natuurlijk de ultieme oplossing om alle naties hard werkend, zwoegend, schuldbewust en offerend op één lijn te krijgen. Maar eerst moest de juiste richting nog worden gevonden: wordt het nou alarmerend kouder of alarmerend warmer ?


Aanvankelijk was er meer angst voor global warming dan voor global cooling. Swante Arthenius vond in de 19e eeuw al in zijn laboratorium en ook in zijn theorieën een verband vond tussen CO2-concentraties en het broeikaseffect, maar zijn voorspellingen hieromtrent kwamen niet helemaal (of helemaal niet) uit in de werkelijke wereld, waarna zij theorie-vorming wat in de vergetelheid raakte, alhoewel vele wetenschappers er wel op de een of andere manier mee bezig waren en bleven.


Toen er nog weinig CO2 de lucht in ging, in 1939 en in 1952 waren klimaatwetenschappers ook al bang voor het smelten van ijskappen en gletsjers in Alaska, Groenland, Spitsbergen en Noorwegen, met een versnelling in de laatste 50 jaar tot 1952, dus al vanaf 1900 ! Rond Spitsbergen smolt het ijs al 8 maanden i.p.v. de tot dan toe gebruikeleijke 3 maanden per jaar.

alarmisten in 19139 en 1953 vreesden ook al voor smeltende ijskappen en gletchers
klik voor vergroting; Door Tony Heller, gepubliceerd op 21 sep. 2017 op Youtube

bergketens van Groenland houden de ijskap vast

klik op foto voor vergroting

 

 

 

André Bijkerk schrijft in een commentaar op climataegate.nl van 8-7-2017:

"Dat de ijskap van Groenland zo stabiel is, dat het de warmste perioden met gemak overleeft, zoals het laatste interglaciaal, het Eemian, komt vanwege zijn bijzondere topografie:

Het is overal omgeven door bergketens en het kan geen kant op. En alle bangmakerijen dat het nog sneller in zee zal glijden dan we dachten, wordt hierdoor lelijk aan de kaak gesteld. Het kan niet in zee glijden. Het is niet meer dan bangmakerij."

 

 

 


Global Cooling als angstbeeld

In 1974 schreef de CIA een (geheim) rapport waarin werd gewaarschuwd voor afkoeling van het klimaat met ernstige gevolgen voor de wereld-voedselvoorziening:

"Potential Implications of Trends in World Population, Food Production, and Climate" (klik hier als voorgaande links zouden breken),welk rapport pas in 1995 is vrijgegeven.
In Annexx II van dat rapport (doorscrollen naar onderen) wordt de toen vigerende klimaat-theorie van Prof. Reid A. Bryson beschreven. Hier geven we blz.1 van Appendix II weer en dat deel van blz. 3 waarin wordt gesteld dat het opwarmende effect van menselijke CO2-uitstoot de afkoeling van de aarde nog enigszins kan matigen. Daar waren ze dus reuzen blij mee, die menselijke CO2-uitstoot !

klimaat-theorie van Bryson, 1974klik voor vergroting

  CO2-invloed op afkoeling van de aarde

Er waren geleerden die een oplossing zagen in het systematisch vol roet gooien van de gletchers en ijskappen, opdat die de zonnestralingswarmte dan beter op zouden nemen, om aldus afkoeling van de aarde tegen te gaan.

Maar zo geheim waren die ideeën niet:
in de 70-er jaren was Time Magazine ook al bevreesd voor The Big Freeze en The Cooling of America .......

Time-afraid -of-global Cooling -1973   Time-afraid of Global Cooling- 1977   Time afraid of Global Cooling - 1979

en zelfs (anno 1977) voor een naderende ijstijd !

Klimaatwetenschappers verwachtten in de jaren 1970 e.v. met grote consensus een snel naderende ijstijd. Bekijk en beluister de toenmalige stand van de wetenschap hier over en de rol die men destijds toeschreef aan CO2 en zonneactiviteit.

1975: klimatologen worden ongeduldig: "Immediate action is needed !"

(dezelfde kreet horen we tegenwoordig ook weer van klimatologen en politici, nu i.v.m. verwachte catastrofale opwarming)

The Cooling World anno 1975

 

 

In 1975 - spoorden klimaatwetenschappers de politici aan om zelf de poolkappen te laten smelten door er roet op te gooien, omdat anders de aarde te veel af zou gaan koelen, met groot gevaar voor de voedselvoorziening !

 

Lees hier het complete alarmistische Newsweek-artikel "The Cooling World" !!

(hier links staat slechts de slotalinea van dat artikel)

In 1978 zagen wetenschappers maar geen einde komen aan een reeds 30 jaar durende afkoeling van de aardatmosfeer. Zie hier een bespreking in The New york Times uit 1978 van een artikel in Nature hier over.

Hier volgen enkele citaten, gevonden in een artikel van Labohm op Climatagate.nl 24-1-208, die opvallende gelijkenis vertonen met het huidige alarmisme over Global Warming (pardon: Climate Change):

J. Murray Mitchell:
The cooling has already killed hundreds of thousands of people in poor nations. It has already made food and fuel more precious, thus increasing the price of everything we buy. If it continues, and no strong measures are taken to deal with it, the cooling will cause world famine, world chaos, and probably world war, and this could all come by the year 2000.

Lowell Ponte:
The facts have emerged, in recent years and months, from research into past ice ages. They imply that the threat of a new ice age must now stand alongside nuclear war as a likely source of wholesale death and misery for mankind.’

Nigel Calder:
At this point, the world’s climatologists are agreed … Once the freeze starts, it will be too late.


Zie voor heel veel meer details over de angst voor global cooling onze webpagina over klimaatverandering


Global Warming- hoe het allemaal begon

Hier onder volgen 2 weergaves van hoe vanuit Engeland en uit Amerika het idee zich ontwikkelde dat door toenemende CO2 in de lucht (door menselijke activiteiten) de aarde verontrustend zou opwarmen. In Engeland vanuit de regering Thatcher, vanuit Amerika door Prof. Revelle's leerling Al Gore.

Engeland: Global Warming:  How It All Began
The hypothesis of man-made global warming has existed since the 1880s. It was an obscure scientific hypothesis that burning fossil fuels would increase CO2 in the air to enhance the greenhouse effect and thus cause global warming. Before the 1980s this hypothesis was usually regarded as a curiosity because the nineteenth century calculations indicated that mean global temperature should have risen more than 1°C by 1940, and it had not. Then, in 1979, Mrs Margaret Thatcher (now Lady Thatcher) became Prime Minister of the UK, and she elevated the hypothesis to the status of a major international policy issue. Lees hier het hele verhaal: Global Warming:  How It All Began by Richard Courtney.

U.S.A.: How the Global Warming Scare Began
A great scientist named Roger Revelle had Al Gore in his class at Harvard and the Global Warming campaign was born. Revelle tried to calm things down years later, but Gore said Revelle was senile and refused to debate. John Coleman documents the entire story and shows how our tax dollars are perpetuating the Global Warming alarmist campaign even though temperatures have not risen in years and years. Zie de video !
Bron: KUSI News, 12 mrt. 2014.

Zweden: Premier Olaf Palme wil fossiele brandstoffen middels het AGW-verhaal demoniseren om de geesten rijp te maken voor 24 kerncentrales. Ook wil hij als socialist de rijkdom in de wereld beter verdelen. Deze paragraaf wordt uitgebreid vervolgd.


Global Warming als angstbeeld

In 1977 was Time Magazine bevreesd voor een naderende ijstijd. In 2006 (29 jaar later) was hun angst daarvoor echter al weer over: toen waren ze opeens bang voor Global Warming.

time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

Schreef Time dit alles vanuit de wetenschap dat Apocalyptische tijdschrift-omslagen beter verkopen ?
Waarschijnlijk gaf Time gewoon weer wat de vigerende klimaatwetenschappers dachten en schreven.

Hoe kon de wetenschap zo'n draai maken ?
Bekijk en beluister het allemaal in de volgende - verbijsterende - lezing: From Global Cooling To Global Warming : 50 Years Of Climate 

Ik denk dat het temperatuurverloop tussen 1942 en 1970 een rol heeft gespeeld, toen de gemiddelde temperatuur van de aardatmosfeer 0,4 graden Celsius daalde

Ervoor, tussen ca. 1880 en ca. 1942 was de aardatmosfeer ca. 0,5 graden Celcius opgewarmd.

NCAR-1974-100jaar temperatuur
Grafiek van de NCAR (Centrum voor Atmosferisch Onderzoek) in Boulder, Colorado (USA)

Klik voor vergroting; (bron: Tony Heller, 20-11-2017 op Youtube)


Zie voor heel veel meer details over de angst voor global warming onze webpagina over klimaatverandering


De AGW-theorie

Thoenes (18-7-2017) schrijft er het volgende over (zijn teksten staan schuin afgedrukt):

Klimaatalarmisme
Klimaatalarmisten stellen dat door het grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen het CO2-gehalte van de atmosfeer toeneemt en dat daardoor de gemiddelde temperatuur van de atmosfeer zal blijven stijgen. Deze argumentering is gebaseerd op het onderzoek van Svante Arrhenius, gepubliceerd in 1896 en 1906. Het gaat om het principe dat een deel van de zonnewarmte die het aardoppervlak absorbeert weer als infraroodstraling wordt uitgezonden. Daarvan wordt een deel door CO2 in de lucht geabsorbeerd (en nog voor een veel groter deel door waterdamp en wolken).

Dit staat bekend als de “AGW-hypothese” (hypothese van “Anthropogenic Global Warming”). Ook wel korter benoemd als Man-made Global Warming, door mensen veroorzaakte wereldwijde opwarming.

De mensen die hier bezwaar tegen maken worden wel “sceptici” genoemd. Deze vormen geen herkenbare groep. Het is dus onmogelijk om na te gaan wat die vinden of denken. Er bestaat wel een herkenbare (maar kleine) groep critici. Zij hebben wetenschappelijke kritiek op de AGW-hypothese. Deze kritiek komt neer op de volgende punten:

Judith Curry: temerature rise nothing specialKlik voor vergroting:

  CO2-grafiek vanaf 1900

Redactie, HHvdM: de stijging tussen 1979 en 1998 (groene lijn hier boven) werd zowel voorafgegaan (ca. 1945-ca. 1976) als gevolgd (ca. 1998 -ca. 2016) door periodes van stabiele of zelfs dalende temperatuur, ondanks steeds sterker stijgende CO2-niveau's.

In de NCAR-grafiek (hier verderop boven) daalde de temperatuur tuussen ca. 1942 en 1970 zelfs 0,4 graden i.p.v. 0,2 graden, die Thoenes (18-7-2017) schrijft.

In de grafiek van de NCAR (hier verder op boven) is te zien dat de temperatuur met wat golven 0,5 graden steeg van ca. 1882 tot 1942. Het CO2 niveau steeg in die 60 jaar slechts licht, van ca. 290 tot ca. 310 ppm, dus 20 ppm.

Van ca. 1917 - 1945 steeg de temperatuur ca. 0,6 graden (rode lijn in grafiek hier direct boven), terwijl de CO2-stijging nog niet erg groot was: van ca. 300 tot ca. 305 ppm, ca. 5 ppm in 28 jaar.

In de periode van (ca. 1945 - ca. 1976) bleef de temperatuur vlak (daalde zelfs 0,2 à 0,4 graden, wat angst voor afkoeling opleverde), maar steeg de CO2 juist sterk, van ca. 310 - ca. 330, 20 ppm in 31 jaar.
De temperatuur-stijging tussen 1979 en 1998 was evengroot als die tussen 1917 en 1944, maar de CO2 steeg in die tijd veel harder dan tussen 1917 en 1944.


Nobel prijs winnaar natuurkunde 2022, John Clauser, stelt dat de temperatuur in de atmosfeer weinig wordt beinvloed door de CO2-concentratie en heel veel door wolkenvorming, wat beschouwd wordt als de thermostaatfunctie bij uitstek. Zie Jekielek en Nguyen (2023).


Het eerste punt van kritiek is voldoende om de gehele AGW-hypothese te verwerpen. Men denke hierbij aan een beroemde uitspraak van Albert Einstein. Die luidde ongeveer: Duizend experimenten kunnen onvoldoende zijn om mijn gelijk aan te tonen, maar één experiment kan voldoende zijn om mijn ongelijk aan te tonen! 

Er wordt wel gezegd (door politici) dat een meerderheid van de “klimaatwetenschappers” het eens zijn met de AGW-hypothese (zie hier voor consensus in de klimaatwetenschappen). Er zijn echter twee soorten lieden die zich “klimaatwetenschappers” noemen:

  1. De klimaatonderzoekers, die metingen doen in de atmosfeer om de daar optredende processen te onderzoeken. Dit zijn de echte wetenschappers.
  2. De klimaat-modelleerders, die wereldomvattende klimaatmodellen proberen te maken, daar de aanname in stoppen dat door meer CO2 de temperatuur toeneemt en daarmee voorspellen dat in de toekomst de temperatuur zal toenemen.
Ik ken de getallen niet, maar ik schat dat de tweede groep in aantallen minstens 50 keer zo groot is als de eerste. Zij twijfelen niet aan de AGW-hypothese, omdat ze bij hun werk daarvan moeten uitgaan.   Hands up at IPCC

Van de eerste groep, de echte klimaatonderzoekers, staat de meerderheid, voor zover ik kan nagaan, afwijzend tegenover de AGW-hypothese. Zij worden gesteund door een vrij groot aantal meer fundamentele wetenschappers, met name fysici, geologen en astronomen. Deze wetenschappers worden soms “sceptici” genoemd, maar ik zou ze liever de “klimaatcritici” willen noemen. Enkele bekende namen van klimaatwetenschappers zijn: Richard Lindzen, Roy Spencer, John Christy, Judith Curry, Lennart Bengtsson, Vincent Gray, Robert Carter (†), Fred Singer. Zij staan allen afwijzend tegenover de AGW-hypothese. (HHvdM, red.: Beluister en bekijk hiervoor ook de toespraak van Ivar Giaever (Nobelprijs 1973 natuurkunde) op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013, en een kortere en recentere toespraak). Zijn conclusie: klimaatwetenschap is een pseudowetenschap en we kunnen ons geld beter besteden aan armoedebestrijding dan aan ons energiesysteem onbetaalbaar te maken).

Van een “klimaatdiscussie” tussen beide groepen is helaas geen sprake, omdat de alarmisten niet willen praten met kritische wetenschappers. Op klimaatcongressen georganiseerd door alarmisten worden sceptici niet uitgenodigd; op congressen georganiseerd door sceptici worden alarmisten wel uitgenodigd maar die komen niet. De achtergrond hiervan is dat veel alarmisten zich beschouwen als “Redders van de Planeet”. Daardoor zien zij sceptici en critici als misdadigers, die het slecht met de mensheid voor hebben. Het is in de politiek vrij gebruikelijk om andersdenkenden te minachten en te verketteren (wij kenden dit gebruik vroeger in Nederland tussen verschillende Christelijke richtingen). Vooral in Amerika komt die “vuilspuiterij” in klimaatkringen veel voor. Voor wetenschappelijke vooruitgang is het echter noodzakelijk dat alle gedachten vrij worden uitgewisseld.

In politieke kringen wordt in het algemeen niet getwijfeld aan de juistheid van de AGW-hypothese. En politici hebben veel volgelingen. Er is bovendien nog een grote groep wetenschappers, die zich niet in de klimaatwetenschap verdiept hebben, maar wel de AGW-hypothese aanhangen en verkondigen. Ik denk dat deze personen vooral politiek gemotiveerd zijn. 

Globaal kan men zeggen dat het “klimaatprobleem” vooral gebaseerd is op het meningsverschil tussen enerzijds de politici, die in de AGW-hypothese geloven (plus hun enorme aanhang) en anderzijds de echte wetenschappers die voldoende argumenten hebben om die hypothese te weerleggen. 

Tot hier het essay van Thoenes (18-7-2017)


Kritiek op de AGW-theorie

25 NASA Scientists Question ‘Man-Made Global Warming’

Er is een grote groep NASA-wetenschappers die uiterst kritisch is t.a.v. wat zij noemen de Global Warming Hysteria.

Drie lezingen op een klimaatconferentie over klimaatverandering:
- problemen bij het meten van zeespiegelstijging met satellieten
- de gevoeligheid van de temperatuur in de atmosfeer door toename van CO2
- de AGW-hypothese is geen natuur-wetenschappelijke theorie maar slechts een opinie.

  25 NASA Scientists question Man-Made_Global-Warming
Gepubliceerd op 26 jan. 2018
Here we see four former NASA scientists trash the global warming hysteria: Dr Hal Doiron, Leighton Steward, Tom Wysmuller and Walter Cunningham. Back in the days when NASA was a genuine scientific organisation, and did real science, such as moon trips, these four men worked there.They represent a group of 25 former NASA scientists / astronauts, who now run the climate realist website; https://www.therightclimatestuff.com/ and wrote this report for policy-makers in 2013: Doiron, H. H. (2014). BOUNDING GHG CLIMATE SENSITIVITY FOR USE IN REGULATORY DECISIONS. It can be found here; https://wattsupwiththat.files.wordpre... Using data and logic, here they throw cold water on the hysterical CO2 fanatics who are crying and whining about the coming fictitious 'climate catastrophe'. The 25 former NASA scientists also sent the incoming President, Donald Trump, this report on climate science in November, 2016; https://nebula.wsimg.com/1ca304a328496...

McKay, Men think in herds and go mad in herds....

"People, it has been well said, think in herds; it will be seen that they go mad in herds, while they only recover their senses slowly, one by one" (Charles MacKay, 1841)

MacKayWatch an Animated Book Review ! 

 

MacKay-popular delusions and the madness of crowds

Lindzen-AGW is een dwaling  

Prof. Richard S. Lindzen,


From 1983 until his retirement in 2013, he was Alfred P. Sloan Professor of Meteorology at the Massachusetts Institute of Technology.Wiskundige klimaatmodellen scheppen een illusie.

Jay Lehr en Tom Harris schrijven in hun essay Mathematical modelling illusions het volgende:
"For the past three decades, human-caused global warming alarmists have tried to frighten the public with stories of doom and gloom. They tell us the end of the world as we know it is nigh because of carbon dioxide emitted into the air by burning fossil fuels.

They are exercising precisely what journalist H. L. Mencken described early in the last century: “The whole point of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be lead to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.”

The dangerous human-caused climate change scare may well be the best hobgoblin ever conceived. It has half the world clamoring to be led to safety from a threat for which there is not a shred of meaningful physical evidence that climate fluctuations and weather events we are experiencing today are different from, or worse than, what our near and distant ancestors had to deal with – or are human-caused.

Many of the statements issued to support these fear-mongering claims are presented in the U.S. Fourth National Climate Assessment, a 1,656-page report released in late November. But none of their claims have any basis in real world observations. All that supports them are mathematical equations presented as accurate, reliable models of Earth’s climate.

It is important to properly understand these models, since they are the only basis for the climate scare." Lees hier verder wat er mis is met de huidige klimaatmodellen


Climate Change

Onder de wereldwijde paraplu van de Verenigde Naties begon de wereld in 1994 haar strijd tegen (nee, al niet meer Global Warming) maar tegen Climate Change

UNFCCC = The United Nations Framework Convention on Climate Change (entered into force on 21 March 1994).
The Convention on Climate Change sets an overall framework for intergovernmental efforts to tackle the challenge posed by climate change.  It recognizes that the climate system is a shared resource whose stability can be affected by industrial and other emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases.  The Convention enjoys near universal membership, with 191 countries having ratified.
Under the Convention, governments: 
- gather and share information on greenhouse gas emissions, national policies and best practices 
- launch national strategies for addressing greenhouse gas emissions and adapting to expected impacts, including the provision of financial and technological support to developing countries  
- cooperate in preparing for adaptation to the impacts of climate change

Uit de Verenigde Naties kwam ook het IPCC voort, het International Panel on Climate Change, met alarmerende rapporten in 1990, 1995, 2001, 2007 en 2014. En nog eens een extra alarmerende in 2018.


Lees verder op onze web-pagina over klimaatbeleid en verdragen.


Als er de laatste 50 jaar al ooit consenus over klimaatontwikkeling zou zijn geweest, dan toch wel op een wispelturige manier.........

klimaatvoorspellingen lijken niet op consensus

klik op cartoon voor vergroting


Klimaatverwachtingen blijken dus - in relatief korte tijd - 180 graden te kunnen draaien, maar de angst blijft...........

Munch-de schreeuw

Edward Munch: De Schreeuw (klik voor vergroting)
De Schreeuw is de naam van een viertal schilderijen en een lithografie van Edvard Munch uit 1893. De oorspronkelijke versie van de schreeuw uit 1893 hangt in het Nationaal kunstmuseum in Oslo. Het geldt als het aangrijpendste schilderij van Munch.


Zeespiegel-stijging-paniek

klimaat-paniek

Klimaatangst (Engl.: climate anxiety) wordt ironisch beschreven in een roman van Jon Pepper: "Missy's twitch".

In een uitgebreide video vertelt Pepper over de hoofdfiguren in zijn geestige en informatieve boek, over klimaatalarmisme en over "climate anxiety" of "climatose" een psychologische aandoening waaraan steeds meer mensen lijden, een aandoening aangewakkerd door media en politici. Velen zijn bang dat het einde van de wereld nabij is. Maar gelukkig zijn er psychotherapeuten om te helpen !

Lees hier een review van het boek.

wanhoop: een compilatie van Munck, van Goch en Kawanake

Onderzoeksbureau Deltares slaat in september 2018 alarm en stelt dat de zeespiegel veel sneller stijgt dan gedacht.

Ap Cloosterman schrijft in een email-rondzendbrief van 20-9-2018 zijn geïllustreerde reactie:


"Tot op heden is er voor Nederland geen enkele reden tot paniek wat betreft de zeespiegelstijging.

Er is geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging, zoals professor Pier Vellinga en de voorzitter van de Deltacommissie, Cees Veerman, ons willen doen geloven. Er is sprake van een gemiddelde toename van 1,9 mm per jaar en dit is inclusief de jaarlijkse bodemdaling voor de Nederlandse kust van 0,2 mm. De bodemdaling is een nog steeds aanwezig gevolg van het herstel van de bodem na het wegsmelten van de ijskappen aan het einde van de laatste ijstijd en het gevolg van het inklinken van de Nederlandse veenbodem. Door een daling van de bodem is de spiegel van het zeeniveau gestegen.

Een expert aan het woord: Prof.dr. Bert Vermeersen (geofysicus TU Delft): “Zeespiegelstijging is een zeer ingewikkelde materie - Ik zou geen uitspraak durven doen over de zeespiegelstijging in Nederland en Vlaanderen aan het eind van deze eeuw. De wisselwerking tussen smeltende ijskappen, oceaanstromingen en veranderingen in de aardkorst is nog onvoldoende begrepen”.
  zeespiegelstijging: paniek


Overigens schreeff Deltares onlangs dat ze op grond van nieuwe inzichten en meet-analyse-methoden geen bewijs meer vinden voor zo'n versnelling langs de Nederlandse kust. Maar in 2019 kwamen ze met een heel ander verhaal !

In strijd met het boven genoemde alarm door Deltares, van september 2018, is een bericht dat Leon de Winter schreef op De Telegraaf internetpagina "Extra" van 12-3-2019:

"Deltares, dat een onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergron is, publiceerde een rapport over de zeespiegelstijging voor onze kust. Dit meldde het instituut: ’Uit de nieuwe methode kan worden geconcludeerd dat de zeespiegel over de periode 1890 tot en met 2017, met 18,6 cm per eeuw is gestegen tot 6 cm boven NAP. Terugkijkend naar het verleden is er geen sprake van een versnelde zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust. Ook blijkt dat een deel van de gemeten zeespiegelstijging wordt veroorzaakt door bodemdaling (die is 4,5 cm per eeuw).

En Deltares meldde ook: ’Wat verder opviel is dat in het jaar 2018 de gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust met 7,2 cm is gedaald ten opzichte van de gemiddelde stand in 2017. Dat is de grootste daling sinds 1996.’

Deltares, waar meer dan achthonderd onderzoekers en wetenschappers werken, is geen club van drammers. Je zou denken dat alle media dit zouden berichten, dat dit meteen door politici zou worden opgepikt, maar het blijft stil."

De Nederlandse pers schrijft - net als die in de USA - liever alarmistische verhalen over zeespiegelstijging dan geruststellende............... Ik vermoedt dat het Vrijheidsbeeld nog wel een tijdje droge voeten houdt. Net als Nederland, mits we geld blijven besteden aan onze zeeweringen i.p.v. het geld te verspillen aan zinloze pogingen het klimaat te beïnvloeden en de gestage zeespiegelstijging tegen te houden. Zie onze webpagina "Overstromingen"

 

Vrijheidsbeeld onder water: wanneer ?Tot voor kort weten we al die weersextremen aan de wil van God of de Goden (zie onze webpagina over weergoden), maar sinds kort verwijten we het ons zelf, vanwege onze uitbundige levensstijl waarbij we veel CO2 uitstoten.
  zeespiegelstijging

(Bron: Twitter 14-6-2018)

zeespiegelstijging sinds de laatste ijstijd


Zonder doemdenkers geen angst.

En aan doemdenkers, individueel of institutioneel, heeft het nooit ontbroken, ook niet op klimaatgebied.


George Perkins Marsh in his 1864 book: Man and Nature” – published in 1864: “The earth is fast becoming an unfit home for its noblest inhabitant, and another era of equal human crime and human improvidence … would reduce it to such a condition of impoverished productiveness, of shattered surface, of climatic excess, as to threaten the depravation, barbarism, and perhaps even extinction of the species.”


Marsh zag het somber in voor de wereld, mede door de enorme wereldwijde ontbossing . Een visie die nog steeds wordt bewaarheid.

Marsh wordt dan ook gezien als een van de belangrijkste grondleggers van het ecologisch denken. Hij waarschuwde fervent tegen ontbossing, wat hiepl om in de USA natuurreservaten te stichten.

Hij voorzag wel de ecologische schade die mensen zouden aanrichten, maar wellicht niet de bevolkingsexplosie en de ongekende welvaart die zou volgen. Vooralsnog geen "climatic excess" of "extinction of the species", waar b.v. Extinction Rebellion zo bang voor is. Maar wat niet is kan nog komen...... ?


wordt Kuifje en het einde der tijden

Het is de straf ! Doet boete ! Het einde der tijden is aangebroken !


AOC geeft ons nog 12 jaar......
Alexandria Ocasio-Cortez -AOC, Democratisch lid van afgevaardigden in het Amerikaanse Congres, geeft ons nog 12 jaar als we niet doen wat ze zegt.


Maar Simon Stiell, de klimaat-"baas" van de Verenigde Naties geeft ons nog maar 2 jaar om de wereld te redden.

Lees het verhaal hierover van Marc Morano (2024)

,

United Nations executive climate secretary Simon Stiell: "2 years left"


Zybrin-Merchants of despair
Robert Zubri (2013), Merchants of Despair,
Radical Environmentalists, Criminal Pseudo-Scientists, and the Fatal Cult of Antihumanism.
(klik op de foto voor een vergroting)

Samenvatting:
There was a time when humanity looked in the mirror and saw something precious, worth protecting and fighting for, indeed, worth liberating. But now we are beset on all sides by propaganda promoting a radically different viewpoint. According to this idea, human beings are a cancer upon the Earth, a species whose aspirations and appetites are endangering the natural order. This is the core of antihumanism.

Merchants of Despair traces the pedigree of this ideology and exposes its deadly consequences in startling and horrifying detail. The book names the chief prophets and promoters of antihumanism over the last two centuries, from Thomas Malthus through Paul Ehrlich and Al Gore. It exposes the worst crimes perpetrated by the antihumanist movement, including eugenics campaigns in the United States and genocidal anti-development and population-control programs around the world.

Combining riveting tales from history with powerful policy arguments, Merchants of Despair provides scientific refutations to antihumanism’s major pseudo-scientific claims, including its modern tirades against nuclear power, pesticides, population growth, biotech foods, resource depletion, industrial development, and, most recently, fear-mongering about global warming. Merchants of Despair exposes this dangerous agenda and makes the definitive scientific and moral case against it.


Zij die geloven

Harold CampingAl Gore

Links: de, anno 2011, 89-jarige Harold Camping, die zowel in 1994 als in 2011het einde van de wereld voorspelde; rechts: Al Gore, vooraanstaand profeet van de klimaatalarmisten.

Power is what all messiahs really seek: not the chance to serve. (bron: Minority Report; H.L. Mencken’s Notebooks, 1956)mUNCH: DE SCHREEUW
Al Gore:
"Nobody is interested in solutions if they don't think there's a problem

 

Overdrijven is ook een kunst...........

Al Gore, ex-visepresident van de USA en Nobelprijswinnaar voor de vrede 2007 beschrijft in zijn boek en film An Incovenient Truth hoe menselijke activiteiten leiden to opwarming van de aarde en hij schetst vreselijke rampen die ons te wachten kunnen staan als we ons leven niet beteren. Maar het Britse Hooggerechtshof heeft zijn werken bestempeld als eenzijdige propaganda die niet zonder nadere relativering op de schooljeugd mag worden losgelaten. Monckton beschrijft 35 fouten of overdrijvingen in zijn boek en film.

Overdrijven vindt Gore echter een legitiem middel om zijn doel te bereiken: in een interview met de groene periodiek Grist heeft hij ondubbelzinnig aangegeven dat volgens hem liegen in de vorm van overdrijving is toegestaan om iedereen onder de vlag van de “compelling moral purpose” en van de “shared cause” te krijgen: Nobody is interested in solutions if they don't think there's a problem. Given that starting point, I believe it is appropriate to have an over-representation of factual solutions on how dangerous it [global warming] is, as a predicate for opening up the audience to listen to what the solutions are, and how hopeful it is that we are going to solve this crisis. Bron: Jos Verhulst, 2007.

Omdat eind 2009 en begin 2010 blijkt dat het IPCC nogal heel wat andere fouten en overdrijvingen heeft gemaakt beginnen politici zich nu achter de oren te krabben. Zo vraagt Helma Neppérus van de VVD zich in het FD van 13-2-2010 af of de commissie Veerman de plannen voor verdere dijkverzwaring nog wel moet baseren op het meest vergaande scenario van het IPCC. De vraag is o.a. of je nou 60, 80 of 100 miljard Euro moet gaan besteden en dat moet liever niet op basis van gekleurde IPCC-rapporten, alsdus Neppérus.

Onlangs las ik dat de voormalige Delta-commissievoorzitter Veerman het ook gerechtvaardigd vond om bij ophoging van onze dijken uit te gaan van het meest alarmistische scenario van het IPCC omdat je het publiek en de politiek alleen goed in beweging krijgt als je de zaken overdrijft. (referentie volgt nog). De kosten van dijkverzwaring en ophoging worden dan natuurlijk wel heel veel hoger.

WE need to get some broad based support,to capture the public’s imagination…
So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts
Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.

(Prof. Stephen Schneider, Stanford Professor of Climatology, lead author of many IPCC reports)

Als je een voldoende grote leugen vertelt en die blijft herhalen, dan zullen mensen die uiteindelijk gaan geloven".
(Nazi minister van propaganda, Joseph Goebbels; bron: @EUbrainwashing, 17-6-2018)

Lees ook: Jeroen Hetzler, IJsberen, klimaathoax en hockeysticks, Climategate.nl 20-12-2018:
"En nu is het alarmisme van Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds een probleem. Door te overdrijven, maken ze niet alleen zichzelf kwetsbaar, maar ze leveren ook munitie aan degenen die überhaupt geen boodschap hebben aan een veranderend klimaat of een kwetsbare natuur. Wanneer de ijsbeercampagne een hoax is, waarom zou die rond fijnstof of de klimaatverandering dat niet zijn?"

Om met de woorden van Abraham Lincoln te spreken: You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

Maar Albert Einstein was minder optimistisch: Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former


Voorspellen is moeilijk, vooral waar het de toekomst betreft.....

doemdenken-voorspellingen komen nooit uit, maar de angst blijft

How dare you !


Voorspellen van de klimaat-toekomst

glazen bol voor klimaatvoorspellingen

Het maken van voorspellingen is heel moeilijk, vooral waar het de toekomst betreft........   .climate scientists for lunch

In 1978 zagen wetenschappers maar geen einde komen aan een reeds 30 jaar durende afkoeling van de aardatmosfeer.

Zie hier onder het artikel in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature, dat in 1978 werd besproken in The New york Times

(klik op de tekst voor een vergroting)
New york Times-1978-global cooling

40 jaar later (in 2008) voorspelde Al Gore het smelten van het noordpoolijs binnen 5 jaar...........

Al Gore's prophesy on the melting of the North Pole

Maar in september 2019 (de maand van het jaar dat het noordpoolijsoppervlak altijd op zijn kleinst is), liep een klimaatverandering-filmexpeditie met hun schip vast bij Spitsbergen in plaats van dat ze een mooie propagandafilm konden schieten over het dramatisch afnemende ijs in de Noordpool-zee. De 16 klimaatalarmisten moesten met reddingshelicopters van boord gehaald onder barre omstandigheden.

Schip van een klimaatverandering-film-team wordt september 2019 met helicopters van boord gered van het i drijfijs vastgelopen schip


barometer voor global warming


Immediate action is needed !

The world is doomed by year X, and X moves up indefinitively

maar..........

dont panic, doom is always a decade away

Bovenstaand cartoon wordt nog eens bevestigd in uitspraken van EU klimaat-commissaris Frans Timmermans, De Britse prins Charles en D'66 lijsttrekker Sigrid Kaag: de wereld is gedoemd heel spoedig ten onder te gaan als we niet onmiddelijk doen wat ze zeggen, want anders zwaait er wat ......

Sommigen denken - anno 2022 - dat we nog maar 1028 dagen te gaan hebben voor de hel losbarst......

nog 1028 dagen te gaan voor de hel losbarst

Maar IMF-directeur Christine Lagarde (inmiddels president van de Europese Centrale Bank) geeft ons nog wel 50 jaar................, maar dan zwaait er ook echt wat !!!!

25-10-2017: Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds, waarschuwt voor een "duistere toekomst" als de wereld niet onmiddellijk in actie schiet tegen de klimaatverandering.

"Als we deze problemen niet aanpakken gaan we een duistere toekomst tegemoet" over vijftig jaar, waarschuwde Lagarde gisteren tijdens een economische conferentie in de Saoedische hoofdstad Riyad.

"We zullen gebraden, geroosterd en gegrild worden," als we nu geen "kritieke beslissingen" nemen over de klimaatverandering, klonk het.

Lagarde dringt al jaren aan op dringende actie tegen global warming. Link verbroken ? Kijk dan hier.

In 2019 is Lagarde benoemd tot hoofd van de Europesche Centrale Bank- ECB.......Dat kan nog wat worden............ Ben benieuwd wanneer ze de Euro-apocalyps aankondigt, tenzij we "immediate action" ondernemen, natuurlijk.

  Christien Lagarde

paardenbloem-glimlach  

Lagarde's voorspelling doet me toch even denken aan het grapje over de hel.

Zij komt bij Petrus en hoort dat ze toch wel erg veel publiek geld heeft laten uitgegeven aan het sprookje van de "door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde" Geld dat ook wel beter besteed had kunnen worden om de armen in de wereld te helpen.

Haar lot werd dus niet de hemel maar de hel. Ze mocht wel kiezen, de kapitalistische of de socialistische hel. Ze wilde natuurlijk eerst de kapitalistische hel wel even zien. Daar liep alles gesmeerd. Zondaars werden er efficiënt in stukjes gehakt, op een spies gestoken, in de olie gezet en langzaam aan het spit gebraden. Er stonden geen rijen zondaars in de rij.

Ze vond het niet aantrekkelijk en vroeg of ze zich wellicht kon oriënteren over de socialistische hel. Daar stonden lange rijen vrolijk drinkende zondaars, die er al eeuwen verbleven en zich prima vermaakten. Ze vroeg Petrus om uitleg. Nou ja, zei Petrus. Het gaat hier toch wel anders. Iedereen moet er wel een keer aan geloven, maar dat duurt wel wat lang, soms eeuwen lang. Want onze hakmessen zijn vaak nogal bot en dan sturen we ze weg om te laten slijpen. Dan komen ze wel, maar dan wordt er door de hakkers gestaakt, of de spiesen zijn op, of de olie of het hout voor het vuur. Het schiet dus nooit goed op.

Maar ja, als je op aarde al een vluchteling goed helpt, doen we dat hier natuurlijk extra goed. Dus neem nog een hapje en een slokje en dan komt het ooit allemaal wel goed.

Ook in ons land hebben we politici die ons qua klimaat graag de stuipen op het lijf willen jagen, uiteraard ten behoeve van hun eigen politieke carrière:

"do or die" Sigrid Kaag  

"Do or die" Sigrid Kaag is een veelzijdig opgeleide diplomate, met een dito internationale carrière; zie wikipedia.

Wim Kan zou over haar - net als destijds over minister Irene Vorringk" -waarschijnlijk zeggen dat ze "zeer bekwaam" is.

Sinds 2017 Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Rutte III. In 2021 mocht ze in het demissionaire kabinet van Rutte III minister van Buitenlandse Zaken worden. Maar de 2e kamer keurde haar beleid t.a.v. van de jammerlijke aftocht uit Afghanistan in september van dat jaar af en daarom trad ze al na enkele maanden af als minister.

Anno 2021 was ze partijleider van D-66. In die hoedanigheid propageert ze "Nieuw Leiderschap", wat dat ook moge betekenen. Haar hysterisch alarmistische uitspraken over de staat van het klimaat doen echter het ergste vermoeden. Simon Rozendaal schrijft er in EW van 3-4-2021 het volgende over:

"Op 13 februari 2021 gaf D-66 leider Sigrid Kaag een klimaatlezing. Daarin zei ze dat het koraalrif bij Curacao verdwijnt vanwege de opwarming. Nee: onderzoekers uit Wageningen hebben die link niet kunnen leggen.. Verder zei ze: : "De Waddenzee, ons precaire en schitterende erfgoed, bezwijkt onder de grote druk op haar biodiversiteit". Nee: volgens het CBS is de fauna in de Waddenzee zo'n 10 procent meer divers dan in 1990. Ze eindigt haar lezing met een ode aan Greta: "We hebben geen minuut te verliezen. Het is tijd om te handelen alsof ons huis in brand staat, omdat dit ook daadwerkelijk zo is."

In een talkshow op 10 februari bleek Sigrid Kaag goed te hebben geluisterd naar het advies van Greta om in paniek te raken. Over het klimaat zei ze: "Het is doen of doodgaan". Hein de kort verbeeldde dit als volgt:

doe iets !
DOE IETS !, spotprent van Hein de Kort voor het Financieele Dagblad van 13-9-2021


Literatuur over klimaat-alarmistische voorspellingen:

- Ebell, Myron and Milloy, Steven J., Wrong Again: 50 Years of Failed Eco-pocalyptic Predictions, Competitive Enterprice Institute, 18-9-2019 (indien de link is verbroken, klik hier).

- Heller, Tony: "The latest climate insanity from our alarmist friends.", videopresentatie van 11-4-2020.

- O'Neil, Tyler (vertaling door Martien de Wit), Wat een geblunder. Tien voorspellingen van Klimaatalarmisten voor 2020 die er afschuwelijk naast zaten, Climategate, 3-1-2021.


Voorspellen onmogelijk

Langzaam is het besef doorgedrongen dat voorspellingen op basis van complexe klimaatmodellen inherent onbetrouwbaar en dus onmogelijk zijn. Zelfs het KNMI en het IPCC onderschrijven deze stelling, zij het schoorvoetend, en niet op de voorpagina’s van hun publicaties.

Het VN-klimaatpanel (IPCC) zelf erkend:
"The climate system is a coupled non–linear chaotic system, and therefore the long-term prediction of future climate states is not possible".
Maar deze constatering heeft hen er niet van kunnen weerhouden om toch uitspraken over de toekomstige klimaatontwikkeling te doen.
(bron: Hans Labohm op Climategate.nl van 14-12-2018).

Het KNMI denkt ook dat haar prognoses (scenario's) waarschijnlijk niet zullen uitkomen, gezien wat het KNMI op haar site zelf over scenario’s zegt in 2014:
"The variability of the system poses limitations to the predictability of the climate state. Internal variations of the climate system beyond the monthly scale (…) are difficult to predict and at time scales of 30 – 100 years useful predictions are basically impossible. Not only because the large contribution of the natural variability, also because the external forcing related to human activity. Any attempt to make climate predictions (…) cannot be expected to lead to skilful results”.
(Bron hier, pagina 4, paragraaf 1.1.1.)
Klik hier indien de link niet meer werkt.

Zo stelt het KNMI zelf dat van pogingen om het klimaat te voorspellen voor Nederland of West-Europa niet verwacht kan worden dat er iets werkbaars uitkomt. Het IPCC stelt dat fysische systemen zo slecht begrepen worden dat voorspellen in die situaties simpelweg niet mogelijk is. Het IPCC AR5 rapport (blz 219) stelt nederig dat er slechts beperkt bewijs is voor de veranderingen in extreem weer sinds de tweede helft van de 20e eeuw.


"War on Climate Change"

Na de - door Trump verloren - verkiezingen van november 2020 is Biden verkozen tot president namens de democratische partij. Biden is fervent aanhanger van de AGW theorie. Hij benoemde John Kerry (vroegere U.S. Secretary of State onder president Obama) tot speciale gezant voor klimaatproblematiek en tevens -om het belang van het onderwerp te onderstrepen - als lid van de Nationale Veiligeidsraad. Kerry zal zich sterk gaan maken voor wat hij omschrijft als de "War on Climate Change". Kerry stond ooit aan de wieg van het kernprogramma-akkoord met Iran en het kilmaatakoord van Parijs, beide opgezegd door president Trump. Voormalig Federal Reserve Bank voorzitter Janet Yellen wordt minister van financiën en is van plan een CO2-belasting te gaan invoeren.

John Kerry-War on Climate Change
klik op het cartoon voor een vergroting

"While Biden has now elevated climate change to an issue of national security, the U.S. military has never stopped preparing for the impacts of climate change even as the Trump administration effectively prohibited the use of the term. For example, a 2019 Pentagon report assessed which U.S. military installations were most vulnerable to “climate-related events,” finding 79 that were under threat of either recurrent flooding, drought, desertification, wildfires, or thawing permafrost" (bron: Colm Quinn, 2020).

Bron: Quinn, Colm, Biden Puts White House on Climate War Footing, Foreignpolicy.com Morning Brief, nov. 24th 2020 (zie hier indien de link is verbroken)


Biden on the treat of climate change  

During a speech to Air Force personnel stationed in the United Kingdom, he warned that that top Pentagon officials consider climate change to be the “greatest threat” to America’s national security in the coming years.

“When I went over to the tank in the Pentagon when I was first elected vice president with President Obama, the military sat us down and let us know what the greatest threats facing America were, the greatest physical threats,” he said.

“This is not a joke. You know what the Joint Chiefs told us the greatest physical threat facing America was? Global warming. “There will be significant population movements, fights over land, millions of people leaving places because they’re literally sinking below the sea in Indonesia, because of the fights over what is arable land anymore,” he added.

Bron:
Barrabi, Thomas, Embarrassing: Biden Warns Climate Change Is ‘Greatest Threat’ To US Security, Climatchangedispatch.com, June 10th 2021, posted in Latest News.

Nou als medewerker van Obama komt dat allemaal wel goed. Immers, Obama voorspelde in zijn maidenspeech dat hij de zeespiegelstijging zou doen stoppen en, warempel, hij deed de zeespiegel zelfs dalen ! Zie hier.

Trump zag heel andere militaire bedreigingen dan klimaatverandering. Naast de krijgsmacht-afdelingen Landmacht, Marine en Luchtmacht, stichtte hij een nieuwe afdeling Ruimte-macht, gericht tegen de onwaarschijnlijk moeilijk te verdedigen ruimteraketten van de Chinezen met een detectie-tot-inslag tijdsbestek van slechts 2 minuten. Misschien was Trump's spottende benaming van Biden als "Sleepy-Joe" nog zo slecht niet gevonden ?


Klimaatangst: psychologische en psychiatrische hulp.

Leonardo da Gioiella bespreekt op Climategate.nl van 19-9-2018 het Symposium Klimaatstemming, over de effecten van klimaatverandering op de geestelijke gezondheid, op vrijdag 9 juni 2017, georganiseerd door de Stichting psychiatrie en filosofie i.s.m. het lectoraat GGZ van de Hogeschool Leiden (klik hier indien de link is verbroken).

Hier onder enkele fragmenten uit de aankondiging van het symposium:

Op dit symposium staan we stil bij de effecten van klimaatverandering op het menselijk gemoed. Hoe reageren we op deze veranderingen en dreigingen? Hoe gaan we om met reacties als ontkenning, apathie, angst, depressie en dreigende paniek? Wie vangt wie op in de toekomst, wie zorgt er voor wie, en op welke manier?
Het symposium richt zich met name op de geestelijke gezondheidszorg. Vragen zijn o.a. : Hoe gaat de ggz om met ‘klimaatangst’, ‘klimaatdepressie’ en 'klimaatpaniek'? Wat kan 'klimaattherapie' inhouden?

Een van de sprekers stelt zich voor als gespecialiseerd in praktische en existentieel bezonnen omgang met klimaatproblematiek (huh?)

Gioiella geeft enkele pakkende titels van aangekondigde voordrachten:
- Dan maar naar de donder, klimaatdepressie bij wetenschappers
- Doomsday prepping: wachten op de Apocalyps
- How to stay sane in the face of climate change?
- Klimaatverandering zorgt voor pre-traumatische stress
- Climate Change’s Toll on Mental Health.

 

klimaat-angst cartoon

Kinderen, scholen en klimaatangst: een open brief aan docenten op middelbare scholen, door Cyril Wentzel, Climategate.nl, 12-2-2019.

Gioiella concludeert dat er genoeg klimatologen zijn, maar veel te weinig klimaatpsychologen en -psychiaters. Hij heeft ook meer vragen voor klimaat-psychologen:

"Voor AGW kennen we de verantwoordelijke: de CO2 en de mens die als mens gefaald heeft. Maar wie gaat de verantwoordelijkheid opeisen voor de stress, pre– dan wel post–traumatisch. Vanwege de angst om de achterkleinkinderen, òf de overdreven bezorgdheid voor ijsbeertjes.
Wat zou er erger zijn, de pre–traumatische stress of de post–traumatische stress. En, over de post–traumatische stress gesproken: wat zou er erger zijn, de stress omdat het alarm terecht was, en je de ontwrichting om je heen ziet, of de stress omdat het loos alarm was, maar de ontwrichting evengoed tot stand is gebracht, maar dan antropogeen
".


Jon Pepper (2023) beschrijft in zijn roman Missy's Twitch op ironische wijze de klmaatangsten, leidend tot zgn. Climatosis, gecorrumpeerdde psychotherapie en het uiteindelijke ineenstorten van het CAGW-verhaal:

 

Pepper, Jon, Missy's twitch, North Cove Press, LLC, 2023

Missy's Twitch by Jon Pepper

Klik op de foto voor een inhoudsbeschrijving

 

In een uitgebreide video vertelt Pepper over de hoofdfiguren in zijn geestige, ironische en informatieve boek over klimaatalarmisme en over "climate anxiety" of "climatose" een psychologische aandoening waaraan steeds meer mensen lijden, een aandoening aangewakkerd door media en politici. Velen zijn bang dat het einde van de wereld nabij is. Maar gelukkig zijn er psychotherapeuten om te helpen !

 

Zie hier voor de trailer voor het boek: Climatosis !


Inmiddels willen sommige vrouwen geen kinderen meer wegens de klimaatproblematiek, zo bleek uit een TV-uitzending van Niuewsuur op 24-3-2019. Lees hier meer en bekijk div. video's waarin o.a. deze vrouw haar motieven verklaart (indien de link is verbroken kunt U ook hier kijken).

Zie ook op Youtube.

 

Tijdens de koude oorlog zagen ook sommige vrouwen af van hun kinderwens uit angst voor een dreigende kernoorlog.

Maar nu gaat het om een meer sluipend klimaatprobleem dat - zo is hen aangepraat - de wereld bedreigd.

  vrouwen die geen kinderen willen ivm klimaat en overbevolkingsproblemen


Ga heen en vermindert U !

 

In zijn Bambi-video (22-11-2019) toont Tony Heller dat de BBC ook een jonge vrouw opvoert die eigenlijk geen kinderen durft te nemen uit angst voor een klimaatcatastrofe.

image

Sommige vrouwen gaan in hun wanhoop nog verder.........

go kill yourself

Ian Plimer geeft haar gelijk:

Hij schrijft met stelligheid in zijn boek Green Murder (2022, 2nd ed., p. 35): "If greens object to our emission of carbon dioxide, then the only honourable thing to do is for them to drop dead.

Al was het alleen al vanwege het feit dat we ademen ?

Mensen ademen bij elke ademtocht 0,04% CO2 in, maar ademen 4% CO2 uit, daarnaast ook nog methaan en stikstof-oxiden. Dat is verder onderzocht door het U.K. Center for Ecology and Hydrology. Eric Utter schrijft er een sarcastisch commentaar op. Zie hier:
"Authors are urging “caution in the assumption that emissions from humans are negligible.” 
"If you truly care about the planet, please go ahead and make the ultimate sacrifice."


In een interview op 6-9-2019 met de Finse krant Talouselämä ("The Journal") haalt Petteri Taalas (Secretaris-Generaal van de WMO - World Meteorological Organization.) fors uit tegen klimaatalarmisme en doemdenken. Het einde van de wereld is niet aan de orde.
Petteri Taalas, secretaris generaal van de WMO-World Meteorological Organization  

he disagrees with doomsday climate extremists who call for radical action to prevent a purported apocalypse:

“The atmosphere created by media has been provoking anxiety. The latest idea is that children are a negative thing. I am worried for young mothers, who are already under much pressure. This will only add to their burden.”

Bronnen:
- GWPF Newsletter 11-9-2019
- Ivan Pentcoukov, The Epoch Times, 10 September 2019
(zie hier indien de link is verbroken)


Gedurende de vorige milennia hebben we in Nederland heel wat ervaring opgedaan met post-traumatische stress, na alle overstromingen, extreme koude, warmte en droogte, zoals uitgebreid wordt beschreven door Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.


Gioiella heeft nog meer vragen:
"Waarom, in Godsnaam, wordt er onderzoek gedaan naar de mentale instelling van hen die in dit verband het label denier opgeplakt hebben gekregen, door, onder meer, Matthew Hornsey en Stephan Lewandowsky? Je zou zeggen: laat de psychiatrie blij zijn met dat soort sterke, individuele geesten. Laat ze zich druk maken om die fanatieke alarmisten, die consensuszoekers, die bij de anderen de zon niet in het water kunnen zien schijnen".


Over die deniers (NL: ontkenners) wordt inderdaad al heel wat afgepsychologiseerd.

Zie onze webpagina over klimaat-psychologie.


Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.

Maar, we weten dat dat soms héél lang kan duren........

settled science

 

“If it gets warmer, climate change.
If it gets colder, climate change.
If it stays the same, climate change is coming.
Drought – climate change.
Flood – climate change.”

If ALL observations are “proof” of a theory, that is proof that the theory is complete pseudoscience.


Nazi minister van propaganda, Joseph Goebbels zei: "Als je een voldoende grote leugen vertelt en die blijft herhalen, dan zullen mensen die uiteindelijk gaan geloven".
(bron: @EUbrainwashing, 17-6-2018)


Scientists (always) Say Earth Is Doomed Without ‘Urgent’ Action — Just like they did 25 years ago.

Written by Investors Business Daily, Published on November 17, 2017 by Principia-Scientific.org
"This week, thousands of scientists issued a bleak and terrifying “second notice” to mankind about how we will destroy the planet unless we take “urgent” action. If this warning is as reliable as the first notice these scientists issued in 1992, we have nothing to worry about.
In an article published in the journal Bioscience, 15,364 scientists warned that we are “jeopardizing our future” and that “immediate action” is needed to “safeguard our imperiled biosphere.”
“Soon it will be too late to shift course away from our failing trajectory, and time is running out,” the scientists say.
The article is meant to be an update on a 1992 notice — ominously titled “World Scientists’ Warning to Humanity” and signed by 1,700 leading scientists — that predicted environmental catastrophes to come if humans remained on their current course.
But the 1992 statement was wildly off the mark in its dire predictions." Lees hier verder. Niets nieuws onder de zon ?


Straf volgt op onze "zonden"

Straf volgt op onze "zonden", zo niet in de hel dan wel door een zondvloed, zoals - volgens het verhaal in de Bijbel - door (wellicht de eerste klimaat-doemdenker) Noach werd voorzien.
Fraai weergegevn op een schilderij van Cornelis Cornelisz van Haarlem (1562-1638): "Zondaars voor de zondvloed".
De "zonden" worden uitgebeeld als "Wein, Weib und Gesang". Links boven is Noach's ark te zien, gebouwd om die zondvloed te overleven.

zondaars voor de zondvloed, door Cornelis Cornelisz. van Haarlem


De ark van Noach

Wie kent het bijbelse verhaal niet ? U kunt uw geheugen opfrissen bij Wikipedia (citaat d.d. 7-12-2013):
De Ark van Noach is volgens het bijbelverhaal in Genesis, het schip waarmee Noach en zijn gezin, en vele dieren met hen, de zondvloed overleefden.
Het verhaal van de zondvloed en de Ark van Noach toont gelijkenissen met andere Mesopotamische mythen zoals het Gilgamesj-epos, en heeft veel latere verhalen geïnspireerd. Hoewel behoudende gelovigen (joden, christenen en moslims) menen dat er echt een Ark van Noach heeft bestaan en er al veel zoektochten zijn ondernomen om deze te vinden, is dit nog nooit gelukt. Anderzijds hebben wetenschappers aangetoond dat het aan boord nemen van minstens twee dieren van elke soort en deze gedurende 150 dagen levend houden onmogelijk is.

Anno 2005 maakte De beroemde Nederlandse schilder Marius van Dokkum een fraaie spotprent over de bouw van de ark.

Sinds Noach met zijn ark en zondvloed is de Christelijke wereld altijd beducht gebleven voor het einde der tijden, het laatste oordeel, hel en verdoemenis. Het verspreiden van angst heeft de kerk en wereldlijke machthebbers altijd gediend om het volk schuldbewust en offerend in het gareel te houden. en uit te melken voor de bouw van kathedralen, kastelen en een royaal leven voor de machthebbers.


Stop het doemdenken

Er zijn, ondanks de vermeende Consensus over de klimaat-kwesties en klimaat-politiek, toch heel wat mensen die het minder zwart zien.


- Sterling Burnett, H., 2022's "State of the planet" report shows no climate crisis in sight, Climatechangedispatch.com, 25-4-2022
- Tweet d.d. 14-3-2021 op Skynews-Australië: "Greatest threat to civilisation is ‘apparently non-existent"
- Former Greenpeace Canada president Patrick Moore says it would seem the greatest threat to civilisation is “invisible and non-existent”. “All the scare stories are based on things that are either invisible – like C02 and radiation – or so remote, like coral reefs and polar bears, or in the future where of course they’re both invisible and remote,” Mr Moore told Sky News host Chris Smith. “There isn’t a single real one among them”.Het is de straf ! Doet boete ! Het einde der tijden is aangebroken !

 

Kapitein Haddock ziet al dat doemdenken ook niet echt zitten........

Hah ! ha ! ha! dat is om op de grond te vallen van het lachen !

  Kapitei Haddock houdt niet van doemdenken

 

Beaudet maakt gehakt van de begroting van het Ministerie van Econoische zaken en Klimaat-nov-2018   In november 2018 maakt Beaudet in de 2e-kamer beschouwingen wederom gehakt van de klimaatparagraaf van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat, die ca. 2/3e van haar begroting wil gaan weggooien aan (dus niet) "doelmatig" klimaatbeleid, waar de Nederlandse economie die vele miljarden goed zou kunnen gebruiken om onze economie en/of ons welzijn te bevorderen. Bekijk en beluister zijn redevoering hier.

Myron Ebell
Myron Ebell

 

Director of Global Warming and International Environmental Policy at the Competitive Enterprise Institute, a non-profit think tank that promotes limited government, free enterprise, and individual liberty. Former head of the Environmental Protection Agency (EPA) transition team after Trump's election.

Zie een video-interview met Ebell van 28-6-2019: "The Climate Change Narrative is driven by an agenda of political control".

Ebell draagt regelmatig bij aan de website Global Warming.org

Hij is ook voorzitter van de Cooler Heads Coalition, een organisatie die zich keert tegen klimaatalarmisme, waar wikipedia nogal negatief, maar wel informatief, over schtrijft.

planet not under much pressure

Lees voor meer (hoopvolle) onderwerpen Matt Ridley's The Rational Optimist


In zijn toespraak (zie hier vanaf 24:00) op het World Economic Forum in Davos, januari 2020, veegt ook USA-president Trump de vloer aan met het eeuwige doemdenken en schets hij een optimistisch beeld van de huidige en toekomstige economische- , sociale-, gezondheids-, en milieu-situatie in Amerika. Ook wijst hij er op dat doemdenkers vaak als doel hebben om het volk te beheersen in plaats van het te dienen. Zie ook de eerste paragraaf van deze webpagina.

Trump: "To embrace the possibilities of tomorrow we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the Apocalypse. They are the heirs of yesterday's foolish fortune tellers, and they want to see us do badly but we won't let that happen. They predicted an overpopulation crisis in the 1960s, mass starvation in the 70s, and an end of oil in the 1990s. These alarmists always demand the same thing: absolute power to dominate, transform and control every aspect of our lives." -- US President Donald Trump, World Economic Forum, 21 January 2020 -- (zie vanaf 24:00 min.)


Manifest:
Nieuw Klimaat Alarm

5  voor twaalf

Kees Le Pair luidt de alarmklok.
Teken de petitie hier.
Per 24-2-2019 hebben 2.206 personen de petitie getekend.


Inleiding van het manifest "Nieuw Klimaat Alarm" , d.d. 5 juli 2018, van Dr. C. le Pair, ex lid Alg. Energie Raad.

De alarmbel luidt voor de gevolgen van de klimaat- en energieplannen. De voorgestelde 'Klimaatwet' leidt regelrecht naar een ramp. De doelstellingen zijn onhaalbaar. Handhaving ervan met de wet in de hand veroorzaakt een catastrofe van armoede, kou en honger. Economisch maakt het Nederland tot een derde wereldland. De transitie instrumenten, zoals wind, zon en bio, zijn bewezen ontoereikend. Ze doen bij lange na niet wat ze beloven en kunnen dat ook niet. Het begint met een enorme kapitaalvernietiging, gevolgd door onvoorstelbaar grote, door de burgerij op te brengen investeringen, die niets opleveren. Het gaat om honderden miljarden! 
Miljarden die niet aan zorg, onderwijs en huisvesting besteed kunnen worden.

De gevolgen groeien geleidelijk over een periode van jaren, waardoor het verzet te laat op gang komt en de ramp niet meer te keren is. Prijzen van elektriciteit, gas enz. gaan stap voor stap omhoog. Ongemakken, zoals uitvallende stroom en watervoorziening zijn pas onverdraaglijk als ze steeds vaker voorkomen. Daarom kan de onvermijdelijk optredende weerstand nog een tijd met drogredenen onderdrukt worden. 
Energie is te belangrijk voor het nemen van zulke risico's. Het heeft bij alles een onmisbare rol: voedselvoorziening, huizen, beton, transport, verwarming, verlichting, wegen en de hele industrie, de landbouw, veeteelt en visserij draait er op. 

De enige hoop op redding zijn leiders die het gevaar zien en het roer radicaal om durven gooien. Er zijn andere mogelijkheden. De inzet daarvan hangt af van bestuurlijke wijsheid en doorzettingsvermogen. Een uitvoerige analyse van de feiten staat in de bijlage hieronder. 

Vijf voor twaalf' hoorde ik eerder van onze publieke omroep. Het stond ook tot vervelens in de kwaliteitskranten en het ging over mensen die de aarde opwarmen. Mijn alarm is anders. Het is geen flauwekul. Nu komt ons leven en welzijn echt in gevaar. Niet door de zeespiegelstijging en het CO2, ook niet doordat de fossiele brandstof opraakt. Het gevaar komt van de maatregelen die ons armoede, kou, honger en verdere ellende brengen. Het zal uitmonden in een volksopstand, waarbij het Amsterdamse Palingoproer in 1886 in het niet zinkt. 

BIJLAGE: zie hier

Samenvatting
 van de Bijlage van deze petitie d.d. 5 juli 2018.
De nieuwe klimaatwet en de gasuitstap voornemens leiden naar een catastrofe, die ook nog bijkans onafwendbaar is.

Het is een treinkaartje zonder recht op terugbetaling, bestemming kou en ellende;

gevolgd door een volksopstand als het te laat is.

Nederland is graag gidsland.
Wanneer de rest van de wereld doet als wij, moet aan de narigheid nog massasterfte worden toegevoegd.

Dat is het  Nieuwe Klimaat Alarm, NKA.


Lees hier verder.

  klimaatveranderingsagenda: een niet te stoppen trein ?
Klimaatveranderings-agenda: een niet te stoppen trein ?

Verdere literatuur:

- Alexander, Ralph, "Weather extremes, are they caused by global warming ?", GWPF report no. 43, 2020.

- Berkhout, G. en Thoenes, D: " Bekijk opwarming postitief. Weg met doem-scenario's". Elsevier van 13-10-2018, Zie ook hier of hier.

- Berkhout, G: Stop the doom-and-gloom mongering, The global Warming Policy Forum, 29-1-201

- Bijkerk, André, Waar komt dat alarmisme toch vandaan ? , Climategate.nl, 9-6-2020.

- Bregman, Rutger, Het water komt, een brief aan alle Nederlanders, uitg. De Correspondent, 2020, 45 p. heel klein formaat.

- Buisman, J. (2011), Extreem Weer !, een canon van Weergaloze Winters & Zinderende Zomers, Hagel en Hozen, Stormen en Watersnoden, Uitg. Van Wijnen - Franeker, 576 p. met vele illustraties en tabellen in kleur, ISBN: 978 905 194 35 80.

- Darwell, Rupert, The Age of Global Warming; A history. Londen, 2013, Quartet Books, ISBN-13: 978-0704373396 en ISBN-10: 0704373394 en ISBN 978 0 7043 7314 3

- Dirkse, David, De rattenvanger van Hamelen, Cilmategate, 18-3-2019. (citaat: "een poging het klimaatalarmisme te begrijpen")

- Heller, Tony, Self Isolating For The Climate, videopresentatie 4-4-2020
- Tony Heller over gesjoemel met klimaatdata, Climategate.nl, 3-1-2024.

- Hetzler, Jeroen, Onheilsprofeten, climategate.nl, 17-11-2018.

- Hetzler, Jeroen,Gevaarlijke histerie ?, Climategate.nl, 27-9-2019.

- Hetzler, Jeroen, Macht verblindt, Climategate.nl, 14-3-2021.

- Jekielek, Jan en Nguyen, Mimi, Nobel winner refutes climate alarmist narrative, points out major factor models ignore, Climate Change Dispatch, 11-9-2023

- Labohm, Hans, Uit de oude doos: over de ontstaansgeschiedenis van de opwarmingshype, climategate.nl, 24-1-2018

- Labohm, Hans, Thoenes, Dick en Hetzler, Jeroen, Annalen van de klimaathysterie, 365 p., uitgeverij Aspect, 2023, Paperback, 9789464870367 

Annalen van de klimaathysterie


- Richard Lindzen verwacht in een interview uit 2023 grote armoede problemen rond de "net-zero" politiek, volstrekt onnodig "om de wereld te redden"

- Moore, Patrick, Ocean "Acidification" Alarmism Reconsidered, Publ. by Patrick Moore, ISBN: 978-0-9686404-2-5

Moore, Patrick(2021), Fake Invisible Catastrophes and Threats of Doom; Zie hier een video-interview (Debunking global climate crisis) n.a.v. zijn boek uit 2021.

Moore, Patrick (2022), Onzichtbare Neprampen en Verzonnen Onheil, uitg. Succesboeken.nl (vertaling van het boek uit 2021).

Zie hier voor een samenvatting.

 

 

 

Patrick Moore, Onzichtbare natuurrampen en verzonnen onheil
klik op de foto voor een vergroting


- Climategate.nl, 18-12-2023, Klimaatanalist Ferdinand Meeus: ‘COP 28 Dubai is begin van het einde van klimaatalarmisme.’

- Noort, Rutger van den, Deze tijd draait om ingebeelde angsten; Stop met bangmakerij en blijf zelf nadenken, OpinieZ, 8-2-2020

- Pepper, Jon, Missy's twitch, North Cove Press, LLC, 2023

- Pjotrs Dwarsliggers, Het klimaatdebat: de rol van de actoren en hun verantwoordelijkheid, Nieuwsbrief nr. 109, 5-9-2019

- Plimmer, Ian (2021), Green Murder, 600p. ISBN: 9781922449825

- Sabhlok, Sanjeev, Zie zijn vernietigend CAGW-kritisch artikel: "The warming effects of CO2 are benign" in The Times of India van 28-6-2019. Ook - iets verkort - gepubliceerd door Paul Homewood op zijn blog "Not a lot of people know " van 30-6-2019 onder de kop: " Sanjeev Sabhlok: Why India should ignore Climate Alarmism".-

Schellenberger, Michael, Climate Panic Driving Energy Crisis: Climate Change Dispatch, 15-9-2022.

- Schoneveld, Chris, Help! De zeespiegel stijgt!, Climategate.nl, 31-10-2019

- Schukken, Folkert, Een laagdrempelig overzicht van de klimaat"problematiek", Climategate, 16-5-2020.

- Shellenberger, Michael, Why Everything They Say About Climate Change Is Wrong, Forbes.com, 25-11-2019 (kijk hier indien de link is verbroken)

- Michael Schellenberger's boek Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All verscheen in 2020.

- Thoenes, Dick, Klimaatverandering, klimaatalarmisme en klimaatbeleid, Climategate.nl, 18-7-2018

- Visbeek, Jeroen., Stop de klimaathysterie !, Climategate.nl, 16-11-2019

- Winter, Leon de, We zitten middenin een staatsgreep van alarmisten, Telegraaf.nl, 21-1-2020.

- Wynia, Syp (2020), Tegen de Onzin, uitg. Blauwburgwal, ISBN 9789461852601 , 260 p. / Op Climategate van 6-8-2020 bespreekt Jeroen Hetzler zijn boek.

- Zeilmaker, Rypke, Klimaatpsychologie, klimaatmobilisatie, klimaatnoodtoestand, Climategate.nl, 5-5-2024


Web sites:

- https://climatism.blog

climatism

TV-programma's


Citaten:

- Nazi minister van propaganda, Joseph Goebbels: "Als je een voldoende grote leugen vertelt en die blijft herhalen, dan zulle mensen die uiteindelijk gaan geloven" (bron: @EUbrainwashing, 17-6-2018) .

- Rest assured, the climate catastrophe is coming and things are more urgent than ever. Don’t let any skeptic tell you otherwise, as they only want to spread some damn optimism about the future (Pierre Gosselin, Notrickszone.com )

- It’s easier to fool people than to convince them that they have been fooled.

- You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time (Abraham Lincoln).

- We cannot absolutely prove that those are in error who tell us that society has reached a turning point, that we have seen our best days. But so said all before us, and with just as much apparent reason (Thomas B. Macaulay; gevonden op Climatgate.nl).

- Warming fears are the “worst scientific scandal in the history…When people come to know what the truth is, they will feel deceived by science and scientists.
(UN IPCC Japanese Scientist Dr. Kiminori Itoh, an award-winning PhD environmental physical chemist).

- Dr. Lucas Bergkamp, tweet op 11-10-2020:
Klimatologie is verworden tot de kunst van het dreigen met rampen. Rampen die zich slechts in de eigen theorie ooit kunnen voordoen. Om politieke verandering af te dwingen. Onder het mom van wetenschap.

Michael Schellenberger: “For me the question now is, now that we know that renewables can’t save the planet, are we going to keep letting them destroy it?”.


Grafiek gevonden op Twitter, op 5-1-2021 door Gert-J van Ulzen. met zijn commentaar: "We zetten de verschrikkelijke klimaat opwarming maar even in perspectief"

(Lees hier meer over temperatuur-presentaties).

een eeuw temperatuurverandering in de USA  

Contiguous US temperatuurafwijkingen tuusen 1925 en 2020: de rechter vericale schaal is in graden Celcius.

Bron: NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration (Klik op de grafiek voor een vergroting).

 


Tony Heller, Twitter, 3-2-2020:

Dear climate alarmists,

There is no climate crisis.

You have no control over the climate.

You have no control over atmospheric CO2 levels.

Our imaginary solutions to imaginary problems are potentially dangerous and destructive.

I suggest you find something useful to think about


opwarming van de aarde

Warming fears are the “worst scientific scandal in the history…When people come to know what the truth is, they will feel deceived by science and scientists.
(UN IPCC Japanese Scientist Dr. Kiminori Itoh, an award-winning PhD environmental physical chemist).


climate alarm made simpel
(cartoon van Josh)


Lees meer over onze weergoden.....


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer - klimaatalarmisme

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

en Facebook of Linkedin