Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

groen links energiebeleid cartoon

ENERGIE-BELEID

U bent hier: inhoudsopgave -energie - energiebeleid
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

NEDERLAND

De SDE+ subsidieregeling.
De Algemen Rekenkamer heeft in 2015 een rapport over deze subsidieregeling geschreven: Stimulering van Duurzame energieproductie (SDE+), Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen (uitgebreid documnet van ca. 66 p.). Zie hier voor hun beknopte conclusies.

De overeenkomst van Parijs:
Eerste Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2016–2017, Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs. NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD, Ontvangen 30 mei 2017.


AUSTRALIË

Literatuur:
- Labohm, Hans, U-wending Australisch klimaat / energiebeleid, Climategate.nl d.d. 1-9-2018


DUITSLAND

Met de zgn. "Energiewende" probeert Duitsland af te stappen van kenenergie (n. a. v. de kerncentrale-ramp in het Japanse Fukushima in 2011 ) en zoveel mogelijk over te gaan op "duurzame energie", zoals vooral energie van zonnepanelen en windmolens. Dat laatste om 'het wereld-klimaat te helpen redden"

Hans Labohm op climategate.nl van 28-7-2017 (klik hier als die link is verbroken): Qua omvang en intensiteit overtreft de Energiewende alles wat er aan klimaatbeleid in de wereld te koop is. President Obama vond het een lichtend voorbeeld voor andere landen. Toch heeft geen enkel ander land het Duitse model overgenomen. Tot voor kort kon de Energiewende op brede politieke steun rekenen onder de bevolking, hetgeen ook niet verwonderlijk is gezien de decennialange indoctrinatie van de zijde van een innige coalitie van staat, kerk, wetenschap, politiek, het bedrijfsleven en de media. Dissidente geluiden werden actief onderdrukt en werden bestraft met wat een sterke gelijkenis vertoonde met een Berufsverbot. In een publicatie van het ministerie van Milieu werden de (weinige) kritische journalisten zelfs met name genoemd en als zodanig gestigmatiseerd. Dat is ongekend in een democratische samenleving. Na protesten is het betrokken rapport overigens weer stilletjes ingetrokken. Over kosten en baten van de Energiewende wordt angstvallig gezwegen. Het is toch goed daaraan aandacht te schenken".

Co2 -uitstoot door huishoudens in Duitsland
klik voor een vergroting

 

CO2-uitstoot in Duitsland
Nevenstaande grafiek toont de Duitse uitstoot van broeikasgassen (in miljoenen tonnen CO2-equivalent) van 1990 tot 2016, alsmede (rechts in de grafiek) de Duiste broeikasgas-uitstoot-doelen voor 2020, 2030, 2040 en 2050.

 

Wat opval tin nevenstaande grafiek is dat de broeikasgas-uitstoot van 1990 tot 2009 wel ca. 25% is gedaald, maar sinds 2009 niet meer is gedaald, ondanks toename van zonnepanelen en windenergie.

 Dit laatste wordt mede veroorzaakt door het afbouwen van kernenergie-centrales (die geen broeikasgas-uitstoot hebben), wat wordt opgevangen met meer energie uit zon, wind, biomassa en hydro-energie.

Dat laatste wordt geïllustreerd door de grafiek rechts met stroomproductie tussen 2000 en 2016 (in Terrawattuur).

Hieruit blijkt dat Duitsland in 2016 nog net zoveel fossiele electriciteitsbronnen aanwendde als in het jaar 2000.

Bron van de grafiek: Gert-J. van Ulzen (@gjvu), Twitter 24-9-2017, verwijzend naar #Energiewende

  stroomproductie Duitsland

En die fossiele brandstof bestaat ongeveer voor de helft uit het nogal vervuilende bruinkool.

Bruinkoolcentrales stoten twee maal zoveel broeikasgassen uit als gascentrales.

Steenkoolcentrales komen op nr. 2 en de schonere aardgascentrales op nr. 3 (16% van alle fossiele electriciteit).

Aaan de grafiek rechts kun je wel zien dat althans de electriciteitsproductie in Duitsland in 4 jaar tijd sterk is "verduurzaamd": de rechter 4 staafjes in de grafiek zijn in 2016 aanzienlijk hoger dan 4 jaren er voor. Biomassa is nieuw in de grafiek van 2016. Was dat dan 0 in 2012 ?

Bron van de grafiek: Pol Knops (@GreenOlivine) op Twitter 24-9-2017

  Duitse electiricietsproductie 2012-2016
klik voor vergroting

Electriciteit vormt echter slechts ca. 18% van het totale Duitse energieverbruik.

Bovenstaande teksten en grafieken slaan alleen op de Duitse electriciteitsvoorziening. Maar, net als in Nederland is dat in Duitsland slechts een klein percentage van het totale energiegebruik: slechts ca. 18% (HHvdM: mijn berekening o.g.v. het onderstaande).

Gert-Jaap van Ulzen schrijft er in Climategate.nl van 23-9-2017 (zie ook hier) het volgende over:
In 2016 produceerde Duitsland 18,2% van het stroomverbruik door middel van wind en zon, wat neerkomt op slechts 3,3% van het totale energieverbruik (de rest is warmte, transport etc.). De Duitse belastingbetaler betaalt inmiddels een slordige € 700,- extra per jaar aan groene subsidies voor totaal 12,6% duurzame energie (waarvan meer dan de helft middels biomassa). De subsidiëring bedraagt € 700,- per huishouden per jaar, 20 jaar lang: voor slechts 12,6% duurzame energie. Bron: rapport Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

energiemix Duitsland 2016

Duitsland 's Energiewende mislukt ?

"Duits klimaatbeleid maakt Trumpiaanse draai",
schrijft Hans Labohm op climategate.nl van 28-7-2017 (klik hier als die link is verbroken) en citeert daarbij uit "Burning the target" van Olaf Storbeck op Breakingviews.
Twee Duitse deelstaten, NoordRrijn-Westphalen - NRW en het oostelijk gelegen Brandenburg, beide met grote bruinkoolmijnen waarin 70.000 arbeiders werken, hebben in juni 2017 besloten hun klimaatdoelen te matigen ter bescherming van de bruinkolen-produtie en werkgelegenheid. Dat lijkt dus sterk op wat president Trump in de USA qua beleid voor de kolenmijnstreken heeft verkondigd.
Als dit herziene beleid in die deelstaten echt doorgaat dan wordt het voor Duitsland vrijwel onmogelijk de klimaatdoelen "van Parijs" te halen. Het zou groot gezichtsverlies voor Merkel betekenen, die zich immers sterk tegen Trump's ideeën heeft gekeerd en de wereld heeft opgeroepen dat ook te doen.

(Redactie, HHvdM: Overigens heeft juist de USA haar broeikasgas-uitstoot de laatste jaren enorm verlaagd door veel kolencentrales te vervangen door gascentrales, omdat schaliegas veel goedkoper werd dan kolen).

Hans Labohm op Climategate.nl d.d. 27-5-2017, Energiewende: spijtoptanten verheffen hun stem, een inventarisatie van vooraanstaande Duitse politici die inmiddels spijt hebben van de Duitse Energiewende en er nu ernstig voor waarschuwen:
- Otto Schily, in 1980 mede-oprichter van de Duitse Groene partij en later voor de SPD minister van binnenlandse zaken. Lees hier zijn brief uit 2017 waarin hij de Zwitsers waarschuwt niet dezelfde beleids-fouten te maken.
- Siegmar Gabriel, anno 2017 vice-bondskanselier, tijdens een bijeenkomst in 2014:
"Die Wahrheit ist, dass die Energiewende kurz vor dem Scheitern steht.
Die Wahrheit ist, dass wir auf allen Feldern die Komplexität der Energiewende unterschätzt haben.
Für die meisten anderen Länder in Europa sind wir sowieso Bekloppte."
- Fritz Vahrenholt, een van de grondleggers van de milieubeweging in Duitsland: zie voor zijn teksten het boven genoemde artikel van Labohm.

duitslands energiemix-ontwikkelingen in 50 jaar tijd

klik voor vergroting

Merkel's Energiewendecartoon van Hein de Kort in het FD van 26-9-2017: klik voor vergroting

  Volgens Erwin van den Brink in het FD van 26-9-2017 (of kijk hier) is de Energiewende "welliswaar een financiële en planologische ramp, maar voor bondskanselier Merkel toch een enorm politiek success. ...De Energiewende is namelijk ook het laatste grote project van de DDR en Merkel begrijpt als (voormalig) Oost-Duitse als geen ander hoe de denkwereld in elkaar zit van de beweging achter deze energietransitie. Die werd het nieuwe ideaal van de linkse beweging na de ineenstorting van het communisme. Voor 1990 speelde klimaatopwarming geen enkele rol in het publieke discours. Na 1990 heeft een aantal politiek dakloze communisten zich er vol overgave op gestort. In Nederland ontstond Groen Links uit de CPN, in Duitsland ontstond uit de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) van de DDR de PDS en daaruit Die Linke terwijl de Groenen hun wortels hebben in de radicaal-linkse beweging uit West-Duitsland. Merkel heeft in drie achtereenvolgende bondsdagverkiezingen deze linkse partijen steeds verder gemarginaliseerd. Als je een politieke tegenstander wilt verslaan, moet je zijn grootste medestander worden. Ze heeft het linkse leerstuk van de "repressieve tolerantie" op virtuose wijze gebruikt om links zachtjes "kalt zu stellen". Hoe je dat doet heeft ze geleerd in de DDR, waar alles politiek was."

Lees hier van den Brink's verdere analyses over het mislukken van De Energiewende.

Duitslan: de vieze man van Europa
klik op de tekst voor een leesbare vergroting.
Bron: Menno Jelgersma, redacteur van KernVisie; gevonden op Twitter (Remco de Boer, @remcodb) op 11-5-2018.

Literatuur en websites:
- Labohm, Hans,"Maiden speech" Sandra Weeser (liberaal) in Duitse Bondsdag: frontale aanval op "Energiewende", Climategate.nl , 1-2-2018.
- Labohm, Hans, Energiewende: "Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt", Climategate, 19-10-2018.


USA

Trum trekt USAterug uit Parijs-akoord 2015  

Op 1 juni 2017 kondigt president Trump in een lange speech aan dat de USA zich terugtrekt uit het Parijs-akkoord: zie de video.

Hij wijst op de enorm grote schade die het akkoord aan de economie van de USA zou toebrengen, dat de USA hun politiek-economische zelfstandigheid kwijt zouden raken en dat als alle landen zich al aan het akkoord zouden houden ze met al die maatregelen slechts 0,2 graad Celsius minder opwarming zouden bereiken in het jaar 2100.

 


VERENIGD KONINKRIJK
Als handreiking aan de nieuwe regering heeft de Britse ‘Global Warming Policy Foundation’ (GWPF) in april 2017een manifest gepubliceerd, getiteld, ‘Energy Manifesto Calls For Reforms That Ensure Cheap And Reliable Energy Future’, dat een U-wending van het Britse energiebeleid beplei:

"The first priority of British energy policy should be to enable business and households alike to have access to cheap and reliable sources of energy".

 

bron: Hans Labohm, Climategate, 1-5-2017

  make energy cheap again

 

 

 

 

 

 

 


Rusland besteedde ca. € 95 miljoen aan Britse klimaatactivisten om tot een verbod op gasboringen middels 'fracking" te bewerkstelligen. Alhoewel het Verenigd Konnkrijk nog niet zo lang geleden een gasexporteur was, is het inmiddels een gasimporteur, o.a. van Rusland. in de zomer van 2021 is Rusland opmerkelijk veel minder gas aan Europa gaan leveren, waarschijnlijk om druk uit te oefenen voor een vergunning om de Nordstream 2 gaspijp naar Europa te mogen gaan exploïteren, waar de Europesche regels zeggen dat niet 1 bedrijf, zoals Gazprom, zowel de handel als het transport mag doen.. O.a. daardoor zijn hier de gasprijzen enorm gestegen en wordt gevreesd dat Europa een strenge winter niet zonder problemen zal doorstaan.

Putin aan de gaskraan naar de UK
klik op het cartoon voor een vergrotingU bent hier: inhoudsopgave -energie - energiebeleid
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin