Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

CO2-en O2-bomencyclus

Fotosynthese

U bent hier: inhoudsopgave - aarde - flora - fotosynthese
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

 

Koolstofdioxide (Engels: Carbon Dioxide), ook kooldioxide of koolzuurgas genoemd, (chemische formule CO2) is een kleurloos en reukloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt.1 molecuul CO2 bestaat uit 2 atomen zuurstof (O) en 1 atoom koolstof (C);
Zie wikepedia NL voor de chemische, fysische, fysiologische en geologische eigenschappen van CO2.

CO2 is een wezenlijk onderdeel van de biologische kringlopen op aarde. Mensen ademen CO2 uit (ademlucht bevat ca 4% of 40.000 ppm = parts per million). Planten en algen hebben CO2 nodig voor de fotosynthese. CO2 is dus noch giftig, noch een verontreiniging.

FOTOSYNTHESE

Water + kooldioxide (CO2)+ licht(energie) ----> glucose + zuurstof

6 H2O + 6 CO2 + licht(energie) ----> C6H12O6 = 6 O2

Een plant neemt water op uit de grond via zijn wortels. Het zonlicht schijnt op de bladeren. Via de huidmondjes aan de onderkant van het blad ademt de plant koolstofdioxide (CO2) in. Uiteindelijk ademt de plant zuurstof weer uit.

(Oxygen is Engels voor zuurstof.)

 

 

 

---klik op de foto voor een vergroting------>

fotosynthese

 

Het proces van fotosynthese kan je eigenlijk zien als een kleine groene fabriek. Het water en koolstofdioxide willen wel iets met elkaar doen, maar daar hebben ze energie voor nodig. Daar gebruiken ze de zon voor. In de fabriek wordt er hard gewerkt om het koolstofdioxide en water om te zetten naar zuurstof en glucose.

Glucose is suiker, en dat is voedsel voor de boom en voor ons! De zuurstof komt via de huidmondjes weer terug in de lucht, zodat wij dit weer in kunnen ademen.


CO2 als gevaarlijke luchtvervuiling

CO2 is dus noch giftig, noch een verontreiniging.

Maar omdat CO2 door velen als een gevaarlijk broeikasgas wordt beschouwd kan het gebeuren dat anno 2008 het NOS-journaal hardnekkig blijft spreken van "vervuiling" van de lucht met CO2 (Hans Labohm in het FD van 1-8-2008).

Dat CO2 als vervuiling moet worden gezien is in de USA in 2009 gesanctioneerd door de Environmental Protection Agency - EPA in de zgn. Endangerment Act. En dat ligt weer aan de basis van het streven in de USA naar minder kolengebruik voor energie-opwekking. Maar wellicht was de massale vondst van het goedkopere (en minder vervuilende) schaliegas wel een belangrijker reden dat in de USA de laatste tijd veel minder kolen zijn gebruikt, wat tot aanzienlijk minder CO2-uitstoot leide. Vaak is het immers eenvoudig: "follow the money !"

Op grond van deze Endangerment Finding maakte president Obama zijn Clean Power Plan dat streeft naar de sluiting van alle kolencentrales voor electra en uiteindelijk alle electriciteit-centrales die op fossiele brandstof draaien, dus ook die op gas. Zijn opvolger, president Trump ziet hier echter helemaal niets in. Op 1 juni 2017 kondigt Trump in een lange speech aan dat de USA zich terugtrekt uit het Parijs-akkoord: zie de video.

Er zijn echter veel wetenschappers, en niet de minsten, die de wetenschappelijke onderbouwing van de Endangerment act een farce vinden. Op 17 october 2017 hebben 65 van hen de EPA een open brief gestuurd waarin ze Scott Pruitt, de tegenwoordige baas van de instelling, om de Endangerment Act te heroverwegen. Over de zwakke wetenschappelijke ondebouwing schrijven ze: "At this point, there is no statistically valid proof that past increases in atmospheric CO2 concentrations have caused what have been officially reported as rising, or even record setting, global average surface temperatures (GAST) . . .  Moreover, additional research findings demonstrate that adjustments by government agencies to the GAST record render that record totally inconsistent with published credible temperature data sets and useless for any policy purpose. . . ."  

Michael Shannon legt in een artikel op 31-3-2017 uit hoe men op basis van wel 100 falende CO2-temperatuurmodellen tot de Endangerment Act kon komen en tot de bizarre berekeningen van CO2-schade voor de maatschappij. Hij maakt er "gehakt van" .

Ook Judith Curry stelt dat CO2 geen thermostaatknop voor de temepratuur van de atmosfeer is.


Partij voor de planten

Anderzijds is er dan weer de Partij voor de Planten, een aardige grap van Arthur Rörsch, waarin we juist extra CO2 moeten genereren om de wereld groener te maken.

CO2 = OK

Kom ook uit de kast. CO2=OK!

Partij van de Planten bepleit verdrievoudiging CO2


Door toename van de CO2-concentratie wordt de wereld inderdaad groener

aarde wordt groener door CO2  

Volgens Theo Wolters (zie zijn interview door Marcel Crok op 4-6-2016) is de natuur en de voedselproductie de laatste tijd door een betere verhouding tussen zuurstof (O) en CO2 enorm gestimuleerd: "eindelijk kon de natuur weer op adem komen", nadat door de laatste ijstijd de natuur zo'n beetje verbrand was door een te hoge zuurstofconcentratie t.o.v. CO2-concentratie.

Recent onderzoek (we schrijven 2016) heeft uitgewezen dat de begroeing op aarde ca. 14% is toegenomen door toename van CO2 in de atmotfeer

Elsevier van 21-1-2017, p. 66, 67 en 69 wijdtt er een artikel aan

  groenere aarde met meer CO2

zie ook: co2coalition.org

Evenals het Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, in Gilbert, Arizona, USA

CO2 is goed voor de aarde

CO2 is geen vervuiling, maar goed voor vergroening van de aarde: bekijk de video

groenere wereld door meer CO2
De wereld wordt groener dooe toename van CO2: klik op de kaart voor een vergroting
Zie hier voor verdere uitleg van deze grafiek die komt uit onderzoek van Zhu et al. (2016)U bent hier: inhoudsopgave - aarde - flora - fotosynthese
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. an der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin