Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies

klimaat-rechtzaken

Klimaat-rechtzaken

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer klimaat-rechtzaken
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

De zaak Urgenda tegen de Staat der Nederlanden

In hoger beroep stelt de Stichting Urgenda in haar memorie van Grieven, in 2018) o.a. het volgende:

Punt 2.8 Ruwweg de helft van alle uitgestoten CO2 blijft eeuwenlang, zo niet millennia in de atmosfeer hangen

Punt 2.10: De zeespiegelstijging zal bijvoorbeeld nog honderden jaren lang doorgaan, en dat geldt ook voor het afsmelten van ijskappen. Dit betekent dat de huidige concentratie van CO2 en ook de huidige opwarming van ongeveer 1,1 o C niet alleen de gevolgen hebben die nu al duidelijk zichtbaar zijn, maar ook nog ingrijpende andere gevolgen zullen hebben die nu nog niet zichtbaar zijn maar vooral volgende generaties zullen raken.

Punt 2.11: Omdat elke emissie van CO2 in de atmosfeer millennia lang daar aanwezig blijft, en een opwarmend effect heeft, is de enige manier om klimaatverandering te stoppen: uitfaseren van alle emissies van broeikasgassen en met name van CO2. Het is dus niet voldoende om de emissies op een bepaald niveau te stabiliseren. Het is nodig om de atmosferische concentratie te stabiliseren en daarvoor is nodig dat geen enkele emissie meer plaatsvindt

Punt 2.17: De huidige opwarming van 1o C ten opzichte van de pre-industriële tijd laat nu al significante en ernstige verstoringen van het klimaatsysteem zien, met ernstige gevolgen voor ecosystemen en grote schades voor menselijke samenlevingen. 

Deze uitspraken zijn volgens Tjerk Veenstra zeer alarmistisch en hebben als doel de rechter te overtuigen van het gelijk van Urgenda. De voorspellingen als “eeuwenlang” en “millennia” zijn uitspraken, die niet met bewijzen nader worden onderbouwd. Deze hypothesen en toekomstvoorspellingen zijn noch verifieerbaar, noch falsifieerbaar. Dat de huidige mondiale opwarming van ca. 1o C ten opzichte van de pre-industriële tijd nu al significante en ernstige verstoringen van het klimaatsysteem laat zien, is daarbij niet door Urgenda aangetoond.

In zijn artikel van 23 p. op Climatagate van 1-10-2018 probeert Tjerk Veenstra aan te tonen dat er, in tegenstelling tot wat Urgenda beweert, tot nu toe er nog helemaal geen ernstige verstoringen zijn als gevolg van de toegenomen CO2-concentratie en dat er juridisch gezien gerede twijfel bestaat over de schuld van CO2 voor de voorspelde toekomstige klimaateffecten.

Bron: Veenstra, Tjerk, Omgekeerde bewijslast: Is CO2 schuldig ? , Climatagate 1-10-2018.


Marjan Minnesma pinkt een traantje weg na het vonnis in hoger beroep

Marjan Minnesma pinkt een traantje weg na de positieve uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak.

Het hoger beroep werd door Urgenda gewonnen.

Meer formeel beschreven:  In het Urgenda-arrest van het Hof in Den Haag van 9 oktober 2018 werd een eerdere uitspraak van de rechtbank op 24 juni 2015 in stand gelaten. Tot op het niveau van bewindslieden wordt aangehouden dat er in 2020 een broeikasgas-reductie (CO2) moet zijn gerealiseerd van 25% en wel gerelateerd aan het niveau van 1990.

--------------> klik voor een vergroting

marjan Minnesma kost ons veel geld


Nu volgt nog het beroep in cassatie door de Nederlandse Staat tegen Urgenda.

Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga denkt dat Urgenda dit beslist gaat verliezen: De Nederlandse staat speelt in dit cassatieproces een ijzersterke kaart en de kans dat de Hoge Raad hier een andere draai aan kan geven is vrijwel nul. Het averechtse effect van een dergelijke cassatie zou wel eens kunnen zijn dat de staat zich door het negatieve oordeel van de Hoge Raad gerechtigd zal voelen om opnieuw de klimaatinterventies te temporiseren. Een dergelijk effect is weliswaar zeer te betreuren, maar dat neemt niet weg dat de Hoge Raad geheel terecht een halt toe gaat roepen aan rechterlijke interventies die de politieke autonomie te vergaand beperken. Bron hier. Die bron werd m.m. overgenomen in Climategate.nl 9-3-20


Literatuur:
(in tijdsvolgorde)

- Labohm, Hans, Rechtbank Den Haag wijst eis Urgenda grotendeels toe, Climategate.nl van 24-6-2015
- Veenstra, Tjerk, Omgekeerde bewijslast: Is CO2 schuldig ? , Climatagate 1-10-2018.
- Elzinga, prof. mr. dr. Douwe Jan, Urgenda-arrest gaat vrijwel zeker van tafel – bel voor de laatste ronde?, Climategate.nl 9-3-2019. Zie ook  hier.
- Walter, Rob, De rechtelijke vonnissen in de zaken Urgenda en Shell zijn gebaseerd op drijfzand, Climategate.nl, 11-6-2021

Foto: Shutterstock.

Een gastbijdrage van Rob Walter.

 


Wat is Urgenda ?

Zie hun website https://www.urgenda.nl/


 

Literatuur:

- Bryce, Robert, Stanford Prof. Can’t Muzzle ‘Planet Of The Humans,’ Must Pay Defendants’ Legal Fees In SLAPP Suit, Forbes, 30-4-2020 (klik hier indien link verbroken)

- FEDERAL CIRCUIT COURT OF AUSTRALIA: RIDD v JAMES COOK UNIVERSITY (No.2) [2019] FCCA 2489, De gerechtelijke uitspraak waarin prof . Ridd (Great Barrier Riff onderzoeker) 1.2 miljoen $ ontslag-compensatie en boetes van James Cook Univ.ersity- JCU (Au) moet krijgen.

- Watts, Anthony, Dr. Peter Ridd wins $1.2 million judgment – appeal possible, Watts up with that, 5-9-2019
U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer klimaat-rechtzaken
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !