Milieuzaken:
feiten, getallen en opinies  

Schone en duurzame energie
U bent hier: inhoudsopgave - schone energie
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !
zie ook de alfabetische inhoudsopgave
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

"Schone" en duurzame energie: bestaat zoiets ?

Opwekking en aanwending van energie, in welke vorm dan ook, heeft altijd grote implicaties voor de mens, de maatschappij en het milieu.
Het is een hele toer om zulke (positieve en negatieve) implicaties goed in beeld te brengen: wetenschap, emoties en politiek, ze spelen alle een prominente rol.
Wat sommigen als vaststaande gegevens en theorieën beschouwen, wordt soms door anderen verketterd.
En hoe die gegevens - als men ze al accepteert als waar - dan moeten worden gewaardeerd, daarover verschillen de meningen dikwijls ook nog eens weer heftig, heel heftig.

We werpen ons nu wereldwijd op begrippen als energiebesparing en de ontwikkeling van "schone" energie, en verdringen graag dat het eenvoudigweg de steeds uitdijende existentie van de menselijke soort is, die maakt dat de wereld die we eens als soort aantroffen, ooit door onze soort zal worden achtergelaten in een desolate toestand. Het "ga heen en vermenigvuldigt u" lijkt deerlijk uit de hand gelopen en lijkt onomkeerbaar. Binnen de menselijke tijdmeting kunnen we de kaal gekapte en geërodeerde bergen niet opnieuw van aarde voorzien en er oerwouden op doen groeien. In tegendeel: zelfs voor "schone" energie gaan we nu extra landbouwgebieden aanleggen, worden oerwouden gekapt, worden uit geteelde gewassen palmolie en andere energierijke producten gewonnen, getransporteerd en in onze auto's en energiecentrales gestookt. Arme oerwouden, arme flora en fauna; wat jammer toch: al die mensen !


Kan energie-opwekking met fossiele brandstof samen gaan met bescherming van ons milieu ?

De regering van de nieuwe president van Amerika, Donald Trump (sinds 20-1-2017) denkt van wel. Het mission statement m.b.t. energie-politiek wordt afgesloten met de zin:

"Lastly, our need for energy must go hand-in-hand with responsible stewardship of the environment. Protecting clean air and clean water, conserving our natural habitats, and preserving our natural reserves and resources will remain a high priority. President Trump will refocus the EPA on its essential mission of protecting our air and water."Duurzame electriciteit in Nederland
In 2008 is de productie van duurzame electriciteit (groene stroom) voor binnenlands gebruik in Nederland gestegen van 6% in 2007 tot 7,5% in 2008. Dit voornamelijk door toename van gebruik windenergie en biomassa. Onze overheid streeft naar 9% in 2010.
  groene-stroom-postzegel
Nederlandse postzegel uit 2008 / 10

U bent hier: inhoudsopgave - schone energie

zie ook de alfabetische inhoudsopgave

  Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van Van der Molen Financial Services, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !


.