Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Stadswarmte-effecten / Urban heat island effects

U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer en klimaat - stadswarmte-effecten
Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

STADSWARMTE-EFFECT oftewel stads-hitte-eilandeffect

Het effect van steden op de temperatuur van de atmosfeer (Engl. Urban heat island effect (UHI)

stadseiland-effect--urban heat island effect
Wikipedia schrijft 15-8-2019: Temperatuurprofiel boven een stad. In de stad is het tot 4°C warmer dan in het omringende landelijke gebied.

De grootte van het effect kan echter veel sterker variëren, zoals we hierna zullen zien..

Als vaste meetstations in de loop der jaren steeds meer in bebouwd gebied komen te liggen, zullen ze steeds hogere temperatuurmetingen geven.


Dit wordt als een algemeen probleem gezien voor temperatuurtijdreeksen van vaste meetstations. Sommige klimaatsceptici denken dat de hierdoor ontstane meetfouten wellicht de gevonden "opwarming van de aarde" deels of geheel kan verklaren: gewoon domme meetfouten, dus. Sommige klimaatwetenschappers stellen dat dit slechts een miniem probleem is, die de gevonden opwarming van de aarde niet kan verklaren. Ze hebben mijnsinziens ongelijk.

Ingenieurs- en adviesbureau DHV stelt dat het in het centrum van Nederlandse steden gemiddeld 7 à 8 graden warmer is dan erbuiten. Althans dat schrijft Volkskrantjournaliste Anna van den Breemer d.d. 10-7-2010. In de kop van het artikel staat echter dat dat "soms" zo is.
Wellicht is het effect wat minder heftig ?
In het FD van 2-8-2018 stelt Roebyem Anders dat op warme dagen de temperatuur in onze steden 2 graden hoger komt dan op het platte land en dat dit verschil bij extreme hitte oploopt tot ruim 5 graden. Maar in de grote Europese steden kan het verschil bij hittegolven oplopen tot wel 9 graden.........

urban heat effect in 4 grote steden tijdens de hittegolf van juni 2019  

De UHI bij extreme hittegolven werd op 27 juni 2019 per sateliet gemeten door NASA voor o.a. Rome, Madrid, Parijs en Milaan. (klik op de plaatsnamen voor vergrotingen). (Klik hier indien de link naar het NASA-artikel is verbroken)

Er zijn pijltjes geplaatst bij de betreffende vliegvelden, vaak de warmste plekken van de stad en omgeving !

Destijds werd op basis van een meetpunt bj Heathrow airport (Londen) in de kranten gekopt dat het nog nooit zo warm was geweest, maar vliegvelden zijn dus beslist geen geschikte locaties om klimaatopwarming te meten ! Net zo min als meetstations in onze steden.

De temperatuurschalen in dit plaatje, tijdens de hittegolf van juni 2019, lopen van 6 tot wel 9 graden. En dat gemeten in de vroege ochtend, na een nacht van mogelijke afkoeling in die steden ! Wat dus niet wil lukken.

 

<----- klik op de foto voor een vergroting

infrarode straling van een vliegtuig
---Het dichtstbijzijnde paaltje met de stapel "ronde schijven" is het temperatuur-meetsation, een zgn. MMTS electronic sensor.


Het KNMI heeft berekeningen gemaakt voor het urban heat-effect van Utrecht voor hun metingen in De Bilt (zie KNMI 2010, Warmte-eiland effect van de stad Utrecht). Hugo Matthijssen stelt hier dat het KNMI beter moet omgaan met het urban heat-effect van De Bilt zelf.


Greenpeace wijst er met onderstaande foto's op hoeveel het qua opwarming van een stad scheelt als je langs de weg bomen laat groeien....

Anno 2023 begint onze overheid eindelijk weer in te zien dat onze steden de warmte van het stadswarmte-effect kunnen dempen door meer bomen aan te planten. Nog niet zo lang geleden was zgn. stads-inbreiding het devies: op elke open plek, groen of niet, extra gebouwen neerzetten. Liever dan stadsuitbreiding op het omliggende boerenland.

bomen kunnen veel verkoeling geven in een straat

Zo te zien kunnen steden veel doen aan het opwarmingseffect door veel bomen te planten.


In een videopresentatie van 13-8-2019 (How Homogenization Destroys Climate Science) laat Tony Heller zien hoe het Urban Heat Island effect - na homogenisatie van de temperatuurgegevens door NOAA en NASA - niet bestaande opwarming van bepaalde gebieden in de wereld oplevert.

Verenigd Koninkrijk:
Paul Homewood notes: It is known, for instance, that the Met Office UK series includes a number of sites, such as Heathrow, Kew, Cambridge, Faversham and Motherwell, which are known to be significantly affected by the urban heat island effect, or other siting issues. The UK series is also subject to a constantly changing mix of stations. By contrast, the CET is based on high-quality sites, and has been very carefully corrected over the years to allow for station changes (Bron, 2-10-2019, hier).


Een deel van de op het aardoppervlak gemeten "opwarming" is te verklaren met het stadswarmte -effect (Engl: urban heat island effect).

Watts laat zien dat dat, uit gegevens die niet waren gecorrumpeerd door foutieve plaatsing, bleek dat de opwarming in de VS “met bijna de helft was verminderd in vergelijking met alle stations”. Uit een Chinees onderzoek bleek zoiets daar ook te gelden (Bron volgt).

Onderstaande grafiek op basis van 114 meetstations in de USA, die ver verwijderd zijn van stedelijke bebouwing, laten van januari 2005 tot mei 2022 geen opwaartde stijging zien.

17 jaar geen opwarming in de USA, gemeten met 114 weerstations buiten stedelijk gebied

Bron: Watts, Anthony, Corrupted climate stations 2022. (zie hier indien link verbroken).

Bovenstaand NOAA onderzoek wordt niet vermeld in het recentste IPCCrapport AR6 uit 2021.

Roy Spencer laat in 4 grafieken zien dat in de USA het urban heat island effect dramatisch toeneemt met de urbanisatiegraad. Zie:
- Spencer, Roy, The Urban Heat Island Effect Behind Large Spurious Warming In GHCN Temp Dataset, Climate Change Dispatch, 17-7-2023.

Zoal hier onder afgebeeld en uitgelegd in een video laat Roy Spencer's onderzoek een nadrukkelijk UHI-effect zien in De USA.


Bekijk hier de bijbehorende video


Dat de temperatuur op aarde vele jaren vlak bleek te verlopen was niet in overeenstemming met en ook niet voorspeld door de AGW-theorie en door daarop gebaseerde modelberekeningen.


Connolly et al. (2021) laten in hun analyses zien dat de hoeveelheid zonne-instraling die de aarde bereikt een voldoende verklaring is voor de opwarmingsgegevens op aarde, mits het stads-opwarmings-effect (Engl.: Urban Heat Island Effect) wordt uitgefilterd. Omdat het IPCC deze kunstmatige locale opwarmingsdata meeneemt in haar analyses lijkt de aarde heel wat meer op te warmen dan in werkelijkheid het geval is. Onlangs las ik dat dit stads-effect in China ongeveer 40% van de gemeten opwarming veroorzaakt. Ook kan de Kleine Ijstijd door deze zonnestraling-variablele worden verklaard, waar de IPCC dat niet kan binnen haar (C)AGW-hypothese, de door mensen veroorazaakte catastrofale opwarming van de aarde door CO2-uitstoot. Die theorie wordt nadrukkelijk afgeserveerd als een resultaat van wetenschappelijke vooringenomenheid en selectief gebruik van opwarmingsdata en zonnedata die hen van pas kwam in het "bewijzen" van hun hypothese, cq. CAGW-theorie.

Indien deze studie correct is dan kan de hele CAGW-theorie en ook het IPCC van de Verenigde Naties in de prullebak als pseudowetenschap onder leiding van politici met een eigen agenda. Gezien de omvang van het eco-industriëel complex en de politieke gecommiteerdheid aan de CAGW-theorie van het IPCC, zal het nog wel een tijd duren voordat deze "supertanker" van politiek, industrie en pseudoweenschap van koers zal veranderen, denk ik. Tenslotte wist de Katholieke Kerk ook de kennis dat de aarde om de zon draait ipv andersom, bijzonder lang in de doofpot te houden. Wellicht zal Connolly et al. eerst hetzelfde lot treffen als de klimaat-econoom Björn Lomborg overkwam. Die werd in ca. 2021 nog een professoraat in Australië door de neus geboord wegens studentenprotest tegen deze "ketter".

Galileo: science is settled  


Bjørn Lomborg, versus Scientific American:

Lomborg is een Deense statisticus / econoom, die over het algemeen waarschuwt dat we ons geld beter kunnen besteden aan aanpassingen aan klimaat-veranderingen, dan aan (waarschijnlijk vergeefse) pogingen de klimaatveranderingen te voorkomen.

Hij (en zijn uitgever Cambridge University Press) werden verketterd vanwege zijn boek The Skeptical Environmentalist.

Met name Scientific American "nagelde hem" , in een 11 pagina's lange tirade, "aan het kruis" als een echte ketter, zoals de Kerk vroeger Galileo vervolgde. Zijn pogingen tot verweer werden door het tijdschrift ernstig gefrustreerd.

Zie Michael Crichton (2003, pagina 11) voor de details en zijn droevige conclusie: "Of course, any scientist can be charged as Galileo was charged. I just never thought I’d see the Scientific American in the role of Mother Church".

 


Gregory Wrightstone (2023) laat zien hoe de Amerikaanse EPA klimaatangst aanwakkertt door misleidende hittegolf-grafieken, waarbij het heat island effect een grote rol speelt en niet alleen dat......

One year ago, if you had visited the Environmental Protection Agency's (EPA's) page on heat waves (Climate Change Indicators: Heat Waves) you would have found the lead chart to be the one below (Figure1). It shows that heat waves peaked 90 years ago and have been at a relatively low level (thankfully) since that time. 


Klik op de grafiek voor een vergroting

hittegolven in de USA sinds 1895
Bron: EPA-Environmental Protecton Agency, USA
Data source: Kunkel, 20166
Web update: August 2016

De zomers met de meeste hittegolven waren nadrukkelijk in de jaren 1930 e.v.


Since the government allows nothing good about our modern climate to be presented, the above chart has been replaced with the one below (Figure 2). It shows an alarming increase in frequency and intensity of heat waves.

USA heat waves in urban areas 1961-2021

 As you have likely guessed, there is more to this story than first meets the eye. First, the chart begins in 1961, near the end of a 33-year cooling period that had some of the coolest temperatures since the 1930s and conveniently omits the high temperatures of that decade of the "Dust Bowl". Second, and more importantly, the charts above are not representative of America but, rather, are heat measurements in the 50 largest metropolitan areas in the Lower 48 states. As you may be aware, the Urban Heat Island Effect has artificially increased urban temperatures greatly over the last several decades. This fact is revealed only deep within the fine print of the description of the methodology used. The authors DO admit that "Urban growth since 1961 may have contributed to part of the increase in heat waves..." Indeed.

Literatuur:

Wrightstone, Gregory, EPA uses misinformation to promote climate fear, CO2-Coalition newsletter, 18-7-2023


Literatuur:

- Friesland, Jan van, Het raadsel van de verdwenen hittegolven, Climategate.nl, 8-3-2019.

- Heller, Tony, Corruption of the US Temperature Record, realclimatescience.com , 10-4-2019 (lezing met vele grafieken op Youtube).

- Heller, Tony, Data tampering Past the Climate Tipping Point , videolezing van 19-6-2019.

- Heller, Tony, How Homogenization Destroys Climate Science, videopresentatie van 13-8-2019


- Homewood, Paul, Challenging UN, Study Finds Sun—not CO2—May Be Behind Global Warming, Not a Lot of People Know That, 16 aug 2021

Bovenstaand artikel verwijst naar de onderstaande 2 referenties.

- Connolly, R., et al., How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate, Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), [S.l.], v. 21, n. 6, p. N2, june 2021. ISSN 2397-6209.

- Connolly, Ronan. Press Release for "How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate". Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), [S.l.], v. 21, n. 6, p. N2, june 2021. ISSN 2397-6209. Available at: <http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa/article/view/4920/6080>. Date accessed: 18 aug. 2021.- Investor's Business Daily, 29-3-2018 (editorial), The Stunning Statistical Fraud Behind the Global Warming Scare. (kijk hier indien link verbroken)

- Matthijssen, Hugo, Selectieve aanpassing temperatuurreeksen KNMI , Climategate.nl, 28-4-2019.

- NASA's ECOSTRESS Maps European Heat Wave From Space, NASA Jet propulsion laboratory, California Institute of Technology, July 1st 2019.

- Spence, Katie, Trillions Spent On ‘Climate Change’ Using Faulty Temperature Data, Climate Experts Say, Climate Change Dispatch, 29-1-2024

- Spencer, Roy, The Urban Heat Island Effect Behind Large Spurious Warming In GHCN Temp Dataset, Climate Change Dispatch, 17-7-2023.

- Spencer, Roy, Since 1895, The urban heat island effect has boosted summer warming by 100% in US cities, Climate Chang Dispatch, 28-9-2023

- Watts, Anthony, Corrupted Climate Stations 2022 edition (The Official U.S. Temperature Record Remains Fatally Flawed); (zie hier indien link verbroken)

- Wrightstone, Gregory, EPA uses misinformation to promote climate fear, CO2-Coalition newsletter, 18-7-2023

- Zeilmaker, Rypke, Sjoemeltemperatuur: De mens veroorzaakt historische klimaatverandering, dankzij KNMI, Climategate.nl, 2-11-2016.


U bent hier: inhoudsopgave - atmosfeer en klimaat - stadswarmte-effecten
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin