Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies.

Temperatuurmetingen
&
manipulaties daarvan
(zie hier op Wikipedia voor de geschiedenis van thermometers)


“Every record has been destroyed or falsified, every book rewritten .... History has stopped. Nothing exists except an endless present in which the Party is always right.” — George Orwell, 1984


ethics and morals in temperature measurement data

(Bron: prof. Soon, lezing, 17-8-2019)


manipulatie van temperatuur-data


U bent hier: inhoudsopgave - klimaatverandering -temperatuurmetingen

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

  Einstein aan het rekenen
Albert Einstein:
 
 

"Not everything that can be counted counts,
and
not everything that counts can be counted".

 

Temperatuur-meet-apparatuur (zie ook Wikipedia)
De eerste temperatuurmetingen werden uitgevoerd met een thermoscoop. Deze bestaat uit een kom met vloeistof en een glazen bol die uitmondt in een lange glazen buis die in de vloeistof wordt gestoken. De eerste thermoscoop is uitgevonden in 1630 door Santorio Santorio, die het gebruikte om de temperatuur van een mens te meten.

Rond 1630 werd de vloeistofthermometer uitgevonden door de Franse arts Jean Rey. Daarmee worden veranderingen van de temperatuur aangegeven door middel van de thermische uitzetting van een vloeistof. 
Daniel Gabriel Fahrenheit vervolmaakte dit type thermometer in 1709 met een vloeistofthermometer op basis van alcohol. In 1724 gebruikte hij voor het eerst kwik. Dat is het thermometersysteem die we in de 19e en 20e eeuw alom gebruikten voor huis-tuin-en-keukendoeleinden en ook om lichaamstemperatuur te meten. Omdat kwik toxisch is worden deze thermometers tegenwoordig steeds minder gebruikt voor huis- tin- en keukengebruik. (Merkwaardig genoeg dat Europa toch nog een tijdje beslist aan de - kwikhoudende- spaarlampen moest !)

In 1850 was er op het hele zuidlijk halfrond echter nog maar 1 weer-meetstation op land en wel in Indonesië. Ook waren er enkel metingen beschikbaar op enkele locaties op schepen op zee. Die schaarse data zijn in de temperatuurreeks van HadCRUT (zie vererop) gebruikt als de temperatuur op het hele zuidelijk halfrond in 1850 ! Een goed gedocumenteerde en veel besproken hittegolf in Australië bleef daarom buiten de boeken. "Cooling te past" is het devies !

Er worden diverse temperatuurschalen gebruikt, zoals die van Fahrenheit, Kelvin en Celsius. Zie hier voor omzettingstabellen van de een in de ander.


TYPEN MEETSTATIONS

The COOP and USHCN stations consist of two types of temperature measurement equipment given to the volunteer observers by the NWS. When the network was originally established in 1890, Stevenson Screen or Cotton Region Shelter (CRS) enclosures (NL: Stevenson hut) were used to house mercury-based glass thermometers. This system was gradually phased out by newer Maximum Minimum Temperature Systems (MMTS) housing Nimbus digital thermometers starting in the 1980s. Figure 2 illustrates the comparison between CRS and MMTS enclosures.

typen temperatuur-meetstations

These electronic thermometers utilize cables from the outdoor sensor that connect to Nimbus electronic readouts located in homes and offices, thereby limiting where the sensors could be placed. The inability of NWS personnel to bury cable under sidewalks, driveways, and roads often resulted in MMTS thermometers being placed closer to buildings, heat sinks, and heat sources compared to their original locations.

The 2009 report surveyed and photographed more than 850 USHCN stations, providing an analysis of their temperature data. The peer-reviewed paper was published and distributed to thousands of lawmakers, scholars, and scientists. Some of the most important findings in the original report are listed below:

• Many climate monitoring stations were located next to exhaust fans of air conditioning units, surrounded by asphalt parking lots and roads, located on blistering-hot rooftops, or placed near sidewalks and buildings that absorb and radiate heat.


HET GEMIDDELDE WERELD-KLIMAAT IS NIET GOED TE METEN
(Zie ook onze pagina met klimaatdefinities)

In het voorwoord van hun rapport WMO statement on the status of the global climate in 2006 (WMO-No. 1016, ISBN 92-63-11016-6 uit 2007), verwijst de WMO - World Meteorological Organization naar het AR4-Fourth Assesment Report van het IPCC uit 2007. Daar wordt gesproken van "globally averaged temperatures" en niet over een" average global temperature". Zo'n "average global temperature" zul je haast nergens aantreffen, net als onze koningin Maxima tot ontsteltenis van velen ooit opmerkte: "Dé Nederlander ? Ik hem of haar niet gevonden !"

Toch wordt die laatste term veelvuldig gebruikt. Misschien zouden we dat niet moeten willen, want wat zou b.v. de zin er van kunnen zijn om de temperatuur van een ijskoud continent als Antarctica op te tellen en dan te te middelen met die van een snikheet gebied als het midden oosten ?


lePair en de Lange (2019) stellen dat het concept van een gemiddelde aardtemperatuur vaag is en niet natuurkundig. Er is geen meetbare hoeveelheid mee geassocieerd.

"The notion ‘the earth’s climate’ is vague and non-physical. There is no measurable quantity associated with it. We can take local measurements of temperature (T), pressure (P), humidity, precipitation, incident radiation (Ieff), etc., but these quantities vary; not only with geographic location, but also with time, altitude, and depth. Several quantities only have a definite meaning in a well-defined volume and in a state of equilibrium, which on earth rarely prevails. One can calculate averages over locations and time periods, but such values have little overlap with the human experience on Earth. The local climates of Greenland and the Sahara are very different. Moreover, taking averages has no physical meaning"

Bron: le Pair, C. (Kees) and Lange, C.A. (Kees) de, On the theory of the earth’s physical parameters, distributed in space and time, CLINTEL, 23-9-2019 (zie hier indien link verbroken). Ook verschenen in Principia Scientific International, 23-9-2019

Waarom zou je die "globally averaged temperatures überhaupt " willen weten ?

De ijzige koude van Antarctica middelen met de hitte van het midden Oosten ? De zomer op het Noordelijk halfrond willen middelen met de winter op het zuidelijk halfrond? En visa versa ?

De enige zin, die ik kan bedenken is dat enkele klimatologen of policiti het een handzame maat vinden om de rest van de wereld de stuipen of het lijf te jagen, hetzij door te voorspellen dat die temperatuur zal dalen (jaren 1970) , hetzij door te stellen dat die gaat stijgen (jaren '80 e.v.).

Tegnwoordig dat ie gaat veranderen (climate change) of zelfs catastrofaal zal veranderen (climate crisis)

  time Magazine zowel bang voor global cooling als global warming: gewoon altijd bang dus

De Britse krant The Gardian hanteert hiertoe sinds mei 2019 een vorm van Newspeak:

 

Josh-cartoon-TheGrauniad
Josh maakte er het volgende cartoon over.

(klik op het cartoon voor een vergroting)


DE GEMIDDELDE WERELD-TEMPERATUUR IS NIET GOED TE METEN
Thoenes (18-7-2017):
"Tegenwoordig bedoelt men met “het klimaat” meestal een gemiddeld wereldklimaat. Dat is echter bijzonder moeilijk te bepalen vanwege de enorme locale verschillen.
(red: HHvdM, in de zomer is het verschil in gemiddelde temperatuur tussen de Zuidpool en Riad (Saoedie Arabië) wel 100 graden Celsius). Gewoonlijk gebruikt men de gemiddelde waarden van de metingen van alle bekende weerstations. Hierin zit een aanzienlijke onnauwkeurigheid, omdat deze stations erg ongelijk over het aardoppervlak zijn verdeeld. Er bestaan grote gebieden zonder enig weerstation en hiervoor worden temperaturen geschat door interpolatie van metingen in omliggende gebieden. Verder bestaat 70% van het aardoppervlak uit water, waar meten veel moeilijker is. Juist omdat plaatselijke verschillen zo groot zijn en bovendien variëren, is het mogelijk dat door deze wijze van middelen belangrijke locale temperatuur-veranderingen onopgemerkt blijven, waardoor het bepaalde gemiddelde onnauwkeuriger wordt. Ik denk dat het daardoor niet mogelijk is een gemiddelde wereldtemperatuur te meten op minder dan 0,5 graad nauwkeurig. Dit betekent dat variaties in de gemiddelde temperatuur van enkele tienden van een graad wellicht niet significant zijn. Overigens doen zulke variaties zich steeds voor van jaar tot jaar. Deze variaties kunnen het gevolg zijn van een kleine inherente instabiliteit".

"Er is echter een nog fundamenteler probleem, aldus Thoenes: uit theoretische overwegingen volgt dat een gemiddelde temperatuur eigenlijk geen betekenis heeft. Men kan wel hoeveelheden energie optellen en dus ook middelen, maar hoeveelheden temperatuur bestaan niet. Je kunt ze dus ook niet optellen of middelen (temperatuur is geen “extensieve” grootheid). De gemiddelde temperaturen die wij bepalen kunnen op- en neergaan door veranderingen van lucht- en zeestromingen. Ook kunnen temperatuurveranderingen het gevolg zijn van faseovergangen. Als er ergens veel ijs smelt (door veranderende zeestromingen), of veel water verdampt, zal daardoor de gemiddelde temperatuur van de aarde dalen. Temperatuurveranderingen kunnen derhalve spontaan optreden. Dit duidt op een inherente (kleine) instabiliteit. Uit een gemeten temperatuurstijging volgt dus niet dat er warmte moet zijn toegevoerd of ontwikkeld". 

Nobelprijswinnaar voor natuurkunde 1973, Dr. Ivar Giaever zegt het nog veel sterker: hij vraagt zich af: "how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos. Hij stelt dat als hij in zijn collegezaal 10 thermometers uitdeelt om de gemiddelde temperatuur te meten, hij al 10 verschillende meting-waarden terugkrijgt. Dus zelfs in een collegezaal is het erg lastig, zo niet onmogelijk, om vast te stellen wat "de gemiddelde temperatuur" is. Ja, wel op een specifiek punt natuurlijk, mits je de omgeving ervan niet steeds beïnvloedt, door er onder bv. periodiek een pan met soep te plaatsen om aan de studenten uit te delen. Of dat specifieke punt om de zoveel jaar te verplaatsen, etc etc.

Hij stelt dat je het door klimaatwetenschappers veronderstelde temperatuurverschil met 150 jaar geleden, 0,8 graden Celcius (op de temperatuurschaal van Kelvin slechts een verschil van 0,3 %) beslist niet betrouwbaar kunt meten.

Hij vindt, als het al waar zou zijn, dat kleine verschil eigenlijk alleen maar een teken dat de temperatuur op aarde onwaarschijnlijk stabiel is gebleven in die 150 jaar.

Beluister en bekijk de toespraak van Ivar Giaever op de 62e bijeenkomst van Nobel Laureaten in Lindau, 2013. --------------->>

Zijn conclusie: klimaatwetenschap is een pseudowetenschap.

 

In zijn lezing wijst Giaever er op dat op Antarctica (met daarop de Zuidpool), een gebied groter dan Europa, slechts 8 meetstations over zijn gebleven, terwijl de USA er "zwart' van ziet (zie afbeelding hier onder). Het hele begrip "gemiddelde temperatuur op aarde" wordt hiermee een nog grotere farce. En als je dan ook nog eens bedenkt dat de temperaturen op de Zuidpool momenteel lager zijn dan daarvoor.......


WEERSTATIONS: kansloze pogingen om tot betrouwbare wereld-temperatuurmetingen te komen.


bron: Elsevier, 13-2-2010, p. 70
klik op de foto voor vergroting

 

Weerstations wereldwijd: steeds minder in landelijke gebieden (Bron: Elsevier, 13-2-2010)

Als je in Europa opeens de weerstationmetingen uit Scandinavië weg zou laten uit de berekeningen, dan zou je zien dat de gemiddelde temperatuur in Europa stijgt. Maar dat alleen in het rapport van de "klimaatwetenschapper", natuurlijk. De aarde draait gewoon door met zijn actuele temperatuur.

Zoals de figuur links laat zien waren er in 1976 nog 6.000 weerstations waarvan klimaatwetenschappers gebruik kunnen maken. 21 jaar later waren daar nog maar 1.500 van over. In januari 2010 meldden twee Amerikaanse onderzoekers Joe D'Aleo en E. Michael Smith dat er iets grondig mis is met de gehanteerde meetreeksen van het National Climatic Data Center (NOAA-NCDC) en de NASA (NASA GISS). Dit zijn 2 grondmeetreeksen naast die van de Britse universiteit van East Anglia (HadCRUT) waarop het IPCC zich baseert. De meetreeksen hebben stations in koudere en niet-stedelijke gebieden laten vallen waardoor een virtuele opwarming van onbekende grootte ontstaat.

Ter verdere illustratie:
In december 2009 waarschuwde het Russische Instituut voor Economische Analyse dat slechts een kwart van alle Russische data door de Engelse HadCRUT-meetreeks wordt meegenomen. Het instituut meende dat aldus een virtuele opwarming van 0,64 graden in Rusland ontstond.

Kwaliteit van de wereld-temperatuur-meetreeksen.

In 2018 verscheen een Australisch proefschrift n.a.v een soort "boekenonderzoek" van de temperatuurreeksen (zgn. grondmeetreeksen) die worden bijgehouden door de Britse universiteit van East Anglia (HadCRUT) waarop het IPCC zich baseert. De auteur, John McLean, stelt dat de kwalitiet van deze temperatuurreeksen bedroevend is en dat goede controle op deze data zwaar onvoldoende is, zoals blijkt uit 70 systematische fouten, die in de temperatuurreeksen voorkomen. Een opvallende fout is klaarblijkelijk vele temperatuur-opgaven van deelnemende landen werden verschaft in graden Fahrenheit, maar werden ingevoerd als graden Celsius. Zie hier voor de omzettingstabel die dan had moeten worden gebruikt. Dit type fout leidde tot nul graden op eilanden in de tropen en bijna kokende steden, waar het langdurig 80 graden Celsius zou zijn geweest.

Manipulatie van temperatuur-meetreeksen
Maar de aller ergste fout is het achteraf corrigeren van de originele temperatuurgegevens als blijkt dat bij een meetstation eigenlijk allengs te hoge temperaturen worden gemeten door toegenomen bebouwing er om heen in de tij, het zgn. urban heat island effect (UHI). Met dat zgn. "homogeniseren" wordt vaak een standaard gelijke hoeveelheid graden afgetrokken van alle historische metingen (soms wel 50 of 100 jaar en soms 2 x achtereen over een bepaalde periode) i.p.v. volgens een glijdende schaal, die toeneemt met de hoeveelheid bebouwing die is ontstaan. Dat betekent dat achteraf de historische temperaturen steeds meer zakken.

Zie als voorbeeld hoe dat in 2016 in De Bilt is gegaan met de temperatuurgegevens tussen 1906 en 1951 ! Van 23 hittegolven in die periode zijn er nu nog maar 6 over: hocus pocus pilatus pats, ik wou dat het vroeger kouder was (dan tegenwoordig).
Zoals hier verder onderaan is aangegeven in een tabel bleven er van de vreselijk warme ("slechts 1 x in de duizend jaar voorkomende") zomer van 1947 na "homogenisatie" maar 1 van de 4 hittegolven over !

Zoals Judith Curry het zei in haar getuigenis voor het Amerikaanse congres op 25-6-2019: The sense that extreme weather events are now more frequent or intense, caused by manmade global warming, is symptomatic of ‘weather amnesia (geheugenverlies voor klimaat).’

Er zijn nog wel mensen als Tony Heller, die regelmatig publiceren a.h.v. originele vroegere temperatuurgegevens. Maar ik begrijp dat sommige originele historische temperatuurgegevens inmiddels zouden zijn verloren gegaan, b.v. door computerstoringen of andere oorzaken.......

Dan is het geen kwestie meer van weather amnesia maar van het herschrijven van de historie, zoals het Ministerie van Waarheid dat al deed in George Orwell's boek "1984". En zoals dat b.v. onder Stalin gebeurde en waarschijnlijk ook in andere dictaturen.

Zie ook bv. de uitleg verder onderaan van de grafieken van de USHCN voor en na "homogenisatie"
----------------------------------------------------- klik op de grafiekvoor vergroting
--->

De aanpassingen betreffen dikwijls wel een hele graad Celcius, ongeveer de orde van grote van de verfoeide opwarming van de aarde sinds de industriële revolutie !

In De Bilt betrof de temperatuurverlaging voor 1906 -1951 in 2016 gemiddeld ca. 0,9 graad Celsius. Van alle warme dagen boven de 27 graden werd systematisch zelfs 1.9 graden afgetrokken !

Dat is een orde van gootte waar het bij IPCC-alarmisten en het klimaatakkoord van Parijs over gaat: men wil maximaal een aarde-temperatuurstijging van 1,5 à 2 graden Celsius.

  wereldtemperatuur sinds 1890

In Amerika is dit soort temperatuurdata-manipulatie schering en inslag, zoals Tony Heller - a.h.v. NASA-GISS data-manipulaties - laat zien in zijn videolezing van 24-6-2019: "Data tampering Past the Climate Tipping Point" .
Tussen het jaar 2000 en 2019 is volgens NASA-GISS de wereld-landoppervlak-temperatuur sinds 1866 geen 0,5 graden C gestegen (blauwe lijn), maar wel 2 graden C ! (rode lijn). Mundus vult decipi, ergo decipiatur.

Het lijkt er sterk op dat NASA-GISS de temperatuurdata aanpast aan de politiek gewenste werkelijkheid. Dit gebeurt overigens in veel landen.

Tony Heller: video-lezing "Data tampering past the climate tipping point"

Klik op de figuur voor een vergroting

Ook in Australië worden de temperatuurreeksen regelmatig "gehomogeniseerd":

Graham Lloyd schreef in in The Australian van 16-2-2019 (beschreven in The Global Warming Policy Forum van 16-2-2019):

AUSTRALIAN MET OFFICE ACCUSED OF MAN-MADE CLIMATE CHANGE:

The Bureau of Meteorology has rewritten Australia’s temperature records for the second time in six years, greatly increasing the rate of warming since 1910 in its controversial homogenised data set.

Rather than the nation’s temperature having increased by 1C over the past century, the ­bureau’s updated homogenised data set, known as ACORN-SAT, now shows mean temperatures have risen by 1.23C.

De opwarming is dus opeens 23 % erger dan eerder werd berekend.


  klimaat-wetenschap

Canada
100 jaar temperatuurgegevens (1850-1949) zijn verwijderd uit de temperatuurreeksen en vervangen door (og.v. een model berekende) temperaturen...........

Minister of Environment and Climate Change Catherine McKenna speaks during an announcement in Ottawa, August 26, 2019.
Canadians already suspicious of Prime Minister Justin Trudeau’s carbon tax are likely be even more suspicious given a report by Ottawa-based Blacklock’s Reporter that Environment Canada omitted a century’s worth of observed weather data in developing its computer models on the impacts of climate change.
The scrapping of all observed weather data from 1850 to 1949 was necessary, a spokesman for Environment Canada told Blacklock’s Reporter, after researchers concluded that historically, there weren’t enough weather stations to create a reliable data set for that 100-year period.
“The historical data is not observed historical data,” the spokesman said. “It is modelled historical data … 24 models from historical simulations spanning 1950 to 2005 were used.”
These computer simulations are part of the federal government’s ClimateData.ca website launched by Environment Minister Catherine McKenna on Aug. 15.
She described it as “an important next step in giving our decision-makers even greater access to important climate data for long-term planning. The more each of us uses this type of information, the more it will help.”

Blacklock’s Reporter, which describes itself as “the only reporter-owned and operated newsroom in Ottawa” focusing on intensive reporting of government documents, notes that in many cases the observed temperatures scrapped by Environment Canada in creating its computer models, were higher in the past than today.

For example,
- Vancouver had a higher record temperature in 1910 (30.6C) than in 2017 (29.5C).
- Toronto had a warmer summer in 1852 (32.2C) than in 2017 (31.7C).
- The highest temperature in Moncton in 2017 was four degrees cooler than in 1906.
-Brandon, Man., had 49 days where the average daily temperature was above 20C in 1936, compared to only 16 in 2017, with a high temperature of 43.3C that year compared to 34.3C in 2017.

Lees hier verder.


Costa Rica..... , USA en Australië.

Thomas Richard beschrijft de praktijken om vroegere temperatuurdata te verlagen om zo - Frauduleus - "aan te tonen" dat de atmosfeer steeds warmer wordt, vooral de data tussen ca. 1900 en 1950 zijn omlaag gezet. Iets wat we ook in Nederland hebben gezien bij het KNMI: zie verderop onder bij NL hittegolven. Hieronder de temperatuurmaipulatie in een meetstation in Liberia, Costa Rica, unadjusted

Graph above: original data for the Liberia, Costa Rica station; below the adjusted data.

Beide grafieken zijn gelijk vanaf 2006. Daarvoor laten de gemanipuleerde date veel lagere waarden zien en daarom lijkt het daarin dat de atmosfeer steeds warmer wordt........

Richard geeft meer referenties voor deze praktijken:
As a few examples, this post from July 2013 documented temperature adjustments from the station in New York’s Central Park; this one from July 2014discussed data adjustments from Kansas and Texas; this one from July 2015discussed data adjustments from Maine, Ohio, and Tennessee; this one from February 2017 discussed a station in Connecticut; this one from August 2017discussed multiple examples from Australia; this one from January 2018 had multiple examples from upstate New York; and so on.
The work on which these posts have been based — tracking down unadjusted and adjusted data from particular stations and compiling them into useful graphic presentations — is laborious and time-consuming. It has been done for dozens of stations by a handful of independent researchers, notably, Tony Heller, Joseph D’Aleo, Paul Homewood, and Willie Soon.

Literatuur:

Richard, Thomas, The Greatest Scientific Fraud Of All Time — Part XXXI, Climate Change Dispatch, 8-1-2024.


STADSWARMTE-EFFECT oftewel stads-hitte-eilandeffect

Het effect van steden op de temperatuur van de atmosfeer (Engl. Urban heat island effect (UHI)

stadseiland-effect--urban heat island effect
Wikipedia schrijft 15-8-2019: Temperatuurprofiel boven een stad. In de stad is het tot 4°C warmer dan in het omringende landelijke gebied.

De grootte van het effect kan echter veel sterker variëren, zoals we hierna zullen zien..

Als vaste meetstations in de loop der jaren steeds meer in bebouwd gebied komen te liggen, zullen ze steeds hogere temperatuurmetingen geven.


Dit wordt als een algemeen probleem gezien voor temperatuurtijdreeksen van vaste meetstations. Sommige klimaatsceptici denken dat de hierdoor ontstane meetfouten wellicht de gevonden "opwarming van de aarde" deels of geheel kan verklaren: gewoon domme meetfouten, dus. Sommige klimaatwetenschappers stellen dat dit slechts een miniem probleem is, die de gevonden opwarming van de aarde niet kan verklaren. Ze hebben mijnsinziens ongelijk.

Ingenieurs- en adviesbureau DHV stelt dat het in het centrum van Nederlandse steden gemiddeld 7 à 8 graden warmer is dan erbuiten. Althans dat schrijft Volkskrantjournaliste Anna van den Breemer d.d. 10-7-2010. In de kop van het artikel staat echter dat dat "soms" zo is.
Wellicht is het effect wat minder heftig ?
In het FD van 2-8-2018 stelt Roebyem Anders dat op warme dagen de temperatuur in onze steden 2 graden hoger komt dan op het platte land en dat dit verschil bij extreme hitte oploopt tot ruim 5 graden. Maar in de grote Europese steden kan het verschil bij hittegolven oplopen tot wel 9 graden.........

urban heat effect in 4 grote steden tijdens de hittegolf van juni 2019  

De UHI bij extreme hittegolven werd op 27 juni 2019 per sateliet gemeten door NASA voor o.a. Rome, Madrid, Parijs en Milaan. (klik op de plaatsnamen voor vergrotingen). (Klik hier indien de link naar het NASA-artikel is verbroken)

Er zijn pijltjes geplaatst bij de betreffende vliegvelden, vaak de warmste plekken van de stad en omgeving !

Destijds werd op basis van een meetpunt bj Heathrow airport (Londen) in de kranten gekopt dat het nog nooit zo warm was geweest, maar vliegvelden zijn dus beslist geen geschikte locaties om klimaatopwarming te meten ! Net zo min als meetstations in onze steden.

De temperatuurschalen in dit plaatje, tijdens de hittegolf van juni 2019, lopen van 6 tot wel 9 graden. En dat gemeten in de vroege ochtend, na een nacht van mogelijke afkoeling in die steden ! Wat dus niet wil lukken.

 

<----- klik op de foto voor een vergroting

infrarode straling van een vliegtuig
---Het dichtstbijzijnde paaltje met de stapel "ronde schijven" is het temperatuur-meetsation, een zgn. MMTS electronic sensor.


Het KNMI heeft berekeningen gemaakt voor het urban heat-effect van Utrecht voor hun metingen in De Bilt (zie KNMI 2010, Warmte-eiland effect van de stad Utrecht). Hugo Matthijssen stelt hier dat het KNMI beter moet omgaan met het urban heat-effect van De Bilt zelf.


Gregory Wrightstone (2023) laat zien hoe de Amerikaanse EPA klimaatangst aanwakkertt door misleidende hittegolf-grafieken, waarbij het heat island effect een grote rol speelt en niet alleen dat......

One year ago, if you had visited the Environmental Protection Agency's (EPA's) page on heat waves (Climate Change Indicators: Heat Waves) you would have found the lead chart to be the one below (Figure1). It shows that heat waves peaked 90 years ago and have been at a relatively low level (thankfully) since that time. 


Klik op de grafiek voor een vergroting

hittegolven in de USA sinds 1895
Bron: EPA-Environmental Protecton Agency, USA
Data source: Kunkel, 20166
Web update: August 2016

De zomers met de meeste hittegolven waren nadrukkelijk in de jaren 1930 e.v.


Since the government allows nothing good about our modern climate to be presented, the above chart has been replaced with the one below (Figure 2). It shows an alarming increase in frequency and intensity of heat waves.

USA heat waves in urban areas 1961-2021

 As you have likely guessed, there is more to this story than first meets the eye. First, the chart begins in 1961, near the end of a 33-year cooling period that had some of the coolest temperatures since the 1930s and conveniently omits the high temperatures of that decade of the "Dust Bowl". Second, and more importantly, the charts above are not representative of America but, rather, are heat measurements in the 50 largest metropolitan areas in the Lower 48 states. As you may be aware, the Urban Heat Island Effect has artificially increased urban temperatures greatly over the last several decades. This fact is revealed only deep within the fine print of the description of the methodology used. The authors DO admit that "Urban growth since 1961 may have contributed to part of the increase in heat waves..." Indeed.

Literatuur:

Wrightstone, Gregory, EPA uses misinformation to promote climate fear, CO2-Coalition newsletter, 18-7-2023


Greenpeace wijst er met onderstaande foto's op hoeveel het qua opwarming van een stad scheelt als je langs de weg bomen laat groeien....

bomen kunnen veel verkoeling geven in een straat

Zo te zien kunnen steden veel doen aan het opwarmingseffect door veel bomen te planten.


In een videopresentatie van 13-8-2019 (How Homogenization Destroys Climate Science) laat Tony Heller zien hoe het Urban Heat Island effect - na homogenisatie van de temperatuurgegevens door NOAA en NASA - niet bestaande opwarming van bepaalde gebieden in de wereld oplevert.

Verenigd Koninkrijk:
Paul Homewood notes: It is known, for instance, that the Met Office UK series includes a number of sites, such as Heathrow, Kew, Cambridge, Faversham and Motherwell, which are known to be significantly affected by the urban heat island effect, or other siting issues. The UK series is also subject to a constantly changing mix of stations. By contrast, the CET is based on high-quality sites, and has been very carefully corrected over the years to allow for station changes (Bron, 2-10-2019, hier).


Een deel van de op het aardoppervlak gemeten "opwarming" is te verklaren met het stadswarmte -effect (Engl: urban heat island effect).

Onderstaande grafiek op basis van 114 meetstations in de USA, die ver verwijderd zijn van stedelijke bebouwing, laten van januari 2005 tot mei 2022 geen opwaartde stijging zien.

17 jaar geen opwarming in de USA, gemeten met 114 weerstations buiten stedelijk gebied

Bron: Watts, Anthony, Corrupted climate stations 2022. (zie hier indien link verbroken).

Bovenstaand NOAA onderzoek wordt niet vermeld in het recentste IPCCrapport AR6 uit 2021.

Dat de temperatuur op aarde vele jaren vlak bleek te verlopen was niet in overeenstemming met en ook niet voorspeld door de AGW-theorie en door daarop gebaseerde modelberekeningen.

In bovengenoemd rapport toont Watts dat, uit gegevens die niet waren gecorrumpeerd door foutieve plaatsing, bleek dat de opwarming in de VS “met bijna de helft was verminderd in vergelijking met alle stations”. Uit een Chinees onderzoek bleek zoiets daar ook te gelden (Bron volgt).

Roy Spencer laat in 4 grafieken zien dat in de USA het urban heat island effect dramatisch toeneemt met de urbanisatiegraad. Zie:
- Spencer, Roy, The Urban Heat Island Effect Behind Large Spurious Warming In GHCN Temp Dataset, Climate Change Dispatch, 17-7-2023.


Connolly et al. (2021) laten in hun analyses zien dat de hoeveelheid zonne-instraling die de aarde bereikt een voldoende verklaring is voor de opwarmingsgegevens op aarde, mits het stads-opwarmings-effect (Engl.: Urban Heat Island Effect) wordt uitgefilterd. Omdat het IPCC deze kunstmatige locale opwarmingsdata meeneemt in haar analyses lijkt de aarde heel wat meer op te warmen dan in werkelijkheid het geval is. Onlangs las ik dat dit stads-effect in China ongeveer 40% van de gemeten opwarming veroorzaakt. Ook kan de Kleine Ijstijd door deze zonnestraling-variablele worden verklaard, waar de IPCC dat niet kan binnen haar (C)AGW-hypothese, de door mensen veroorazaakte catastrofale opwarming van de aarde door CO2-uitstoot. Die theorie wordt nadrukkelijk afgeserveerd als een resultaat van wetenschappelijke vooringenomenheid en selectief gebruik van opwarmingsdata en zonnedata die hen van pas kwam in het "bewijzen" van hun hypothese, cq. CAGW-theorie.

Indien deze studie correct is dan kan de hele CAGW-theorie en ook het IPCC van de Verenigde Naties in de prullebak als pseudowetenschap onder leiding van politici met een eigen agenda. Gezien de omvang van het eco-industriëel complex en de politieke gecommiteerdheid aan de CAGW-theorie van het IPCC, zal het nog wel een tijd duren voordat deze "supertanker" van politiek, industrie en pseudoweenschap van koers zal veranderen, denk ik. Tenslotte wist de Katholieke Kerk ook de kennis dat de aarde om de zon draait ipv andersom, bijzonder lang in de doofpot te houden. Wellicht zal Connolly et al. eerst hetzelfde lot treffen als de klimaat-econoom Björn Lomborg overkwam. Die werd in ca. 2021 nog een professoraat in Australië door de neus geboord wegens studentenprotest tegen deze "ketter".

Galileo: science is settled  


Bjørn Lomborg, versus Scientific American:

Lomborg is een Deense statisticus / econoom, die over het algemeen waarschuwt dat we ons geld beter kunnen besteden aan aanpassingen aan klimaat-veranderingen, dan aan (waarschijnlijk vergeefse) pogingen de klimaatveranderingen te voorkomen.

Hij (en zijn uitgever Cambridge University Press) werden verketterd vanwege zijn boek The Skeptical Environmentalist.

Met name Scientific American "nagelde hem" , in een 11 pagina's lange tirade, "aan het kruis" als een echte ketter, zoals de Kerk vroeger Galileo vervolgde. Zijn pogingen tot verweer werden door het tijdschrift ernstig gefrustreerd.

Zie Michael Crichton (2003, pagina 11) voor de details en zijn droevige conclusie: "Of course, any scientist can be charged as Galileo was charged. I just never thought I’d see the Scientific American in the role of Mother Church".

 Literatuur:

- Homewood, Paul, Challenging UN, Study Finds Sun—not CO2—May Be Behind Global Warming, Not a Lot of People Know That, 16 aug 2021

Bovenstaand artikel verwijst naar de onderstaande 2 referenties.

- Connolly, R., et al., How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate, Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), [S.l.], v. 21, n. 6, p. N2, june 2021. ISSN 2397-6209.

- Connolly, Ronan. Press Release for "How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate". Research in Astronomy and Astrophysics (RAA), [S.l.], v. 21, n. 6, p. N2, june 2021. ISSN 2397-6209. Available at: <http://www.raa-journal.org/raa/index.php/raa/article/view/4920/6080>. Date accessed: 18 aug. 2021.


- Friesland, Jan van, Het raadsel van de verdwenen hittegolven, Climategate.nl, 8-3-2019.

- Heller, Tony, Corruption of the US Temperature Record, realclimatescience.com , 10-4-2019 (lezing met vele grafieken op Youtube).

- Heller, Tony, Data tampering Past the Climate Tipping Point , videolezing van 19-6-2019.

- Heller, Tony, How Homogenization Destroys Climate Science, videopresentatie van 13-8-2019

- Investor's Business Daily, 29-3-2018 (editorial), The Stunning Statistical Fraud Behind the Global Warming Scare. (kijk hier indien link verbroken)

- Matthijssen, Hugo, Selectieve aanpassing temperatuurreeksen KNMI , Climategate.nl, 28-4-2019.

- NASA's ECOSTRESS Maps European Heat Wave From Space, NASA Jet propulsion laboratory, California Institute of Technology, July 1st 2019.

- Spencer, Roy, The Urban Heat Island Effect Behind Large Spurious Warming In GHCN Temp Dataset, Climate Change Dispatch, 17-7-2023.

- Watts, Anthony, Corrupted Climate Stations 2022 edition (The Official U.S. Temperature Record Remains Fatally Flawed); (zie hier indien link verbroken)

- Zeilmaker, Rypke, Sjoemeltemperatuur: De mens veroorzaakt historische klimaatverandering, dankzij KNMI, Climategate.nl, 2-11-2016.

TEMPERATUURMETINGEN "AAN DE GROND" MET THERMOMETERS
"Aan de grond" , wil nomaliter zeggen op ca. 1,50 à 2,20 m hoogte en gemeten in een zgn. "pagode" of ander wit geschilderd kastje, zoals de Stevenson hut, zoals b.v. bovenaan dit artikel is afgebeeld..

De term "aan de grond" kan verwarring wekken of zelfs leiden tot bewuste misleiding van het publiek. Dat laatste was het geval in juli 2023. Een slordig en manipulatief geformuleerd rapport van 13 juli van het European Space Agency (ESA) verwees voor het eerst naar ‘lucht’ -temperatuur en het leek of Europa in brands stond. Maar het was ‘De grootste klimaatleugen sinds het begin van de temperatuurregistratie.’

Bedoeld waren hier niet de standaard temperaturen geregistreerd op 2 meter boven het maaiveld die we altijd in dagelijkse weerberichten te horen krijgen, die veel koeler zijn, maar eerder die direct aan het grondoppervlak. Dat cruciale verschil bleef totaal onopgemerkt door media en journalisten, die berichtten over nieuwe recordtemperaturen. Tegen de tijd dat de truc door oplettende lezers werd ontmaskerd, was het nieuws al de wereld rondgegaan.
De ESA gaf later een (vage) verduidelijking waarin het verschil tussen oppervlakte- en luchttemperatuur op 2 meter boven de grond werd uitgelegd, maar ze bleef misleiden: ‘De temperatuur van het landoppervlak is hoe heet het ‘oppervlak’ van de aarde aanvoelt. De luchttemperatuur, gegeven in onze dagelijkse weersvoorspellingen, is een maat voor hoe heet de lucht boven de grond is.’ De ESA nam niet de moeite om te vermelden dat de oppervlaktetemperatuur veel heter is dan de 2 meter luchttemperatuur.

‘Wat we de afgelopen dagen hebben meegemaakt, was de meest intense klimaatleugen sinds het begin van de temperatuurregistratie’, meldde de Duitse mediawaakhond Achtung Reichelt hier over de implicaties van het slordige, manipulatieve persbericht van de ESA en de mediastorm die daarop volgde: ‘Het probleem met dat rapport is dat niets ervan waar is.’

Op Sicilië bereikte de temperatuur (op ca. 2 m hoogte) tijdens dat weekend slechts 32°C – een heel verschil met 48°C, wat het grote verschil illustreert tussen de temperatuur van het grondoppervlak en metingen op 2 meter boven de grond.

Literatuur:
- Gosselin, P, Europa’s 48° C hitte-"horror" … die er nooit was …, Climategate.nl, 21-7-202.


TEMPERATUURMETINGEN OP HET WATER
De aarde heeft een wateroppervlakte van 361.419.000 km2 (70,9 %), waarvan het zeeoppervlakte 65,7% en het zoet wateroppervlakte 5,1% bedraagt.
Honderd jaar geleden werd de temperatuur gemeten door schepen die met een houten of canvas emmer water omhoog haalden, tegenwoordig meten robotboeien de temperatuur. Tussen die 2 methoden door werd zeewater-temperatuur gemeten door de watertemperatuur in de water-inlaat van de motoren te meten. Die verschillende meetmethoden zijn moeilijk vergelijkbaar, en de temperatuurgegevens op water zijn notoir onbetrouwbaar, stelt Elsevier, 13-2-2010, p. 72. Ze werden ook opzettelijk gemanipuleerd om toch maar te bewijzen dat de aarde de laatste 15 of 17 jaar toch opwarmt, ondanks dat dat niet blijkt uit land en satelliet-metingen: de zee-temperatuur zou wel zijn gestegen.


SATELLIET-METINGEN
sinds 1979 ......................

Er is heel wat te doen over de kwaliteit, of liever het gebrek daaraan, bij temperatuurmetingen te land. Lees meer op de website surfacestations.org en "val van uw stoel" of van uw geloof, als u dat had, "dat de overheid en haar instituties die metingen wel goed geregeld zou hebben". Als je dit zo ziet zou je denken dat er van het hele verhaal van de opwarming van de aarde niets klopt. Toch moeten we ons ook realiseren dat weerstations oorspronkelijk vooral zijn ontworpen en neergezet om "het weer" te meten ten dienste van landbouw, visserij, dijkbewaking etc., en ook bij voorbeeld om een goede dag uit te kiezen voor de landing in Normandië in 1944, dus vooral voor korte termijn-voorspellingen van het weer. Niet om met elkaar over de hele wereld opeens het klimaat te gaan meten. Voor zo'n doel moet je een geschikt systeem ontwerpen, bouwen en uitvoeren. Satelliet-metingen zijn een stap in die richting, sinds 1979.


HISTORISCHE TEMPERATUURMETINGEN: het gebruik van indirecte maten (Engels: proxy measures, afgekort: proxies)

Van het zuidelijk halfrond zijn nauwelijks meteorologische gegevens beschikbaar van voor de tijd dat de Europeanen op ontdekkingsreis gingen. Voor het noordelijk halfrond ligt dat anders: we beschikken over eeuwenlange waarnemingen.

De thermometer bestaat pas zo’n 150 jaar. Eerdere waarnemingen wat betreft de temperatuur zijn dus niet absoluut, maar met behulp van een soort indirecte maten (bijv. aan de hand van de dikte van jaarringen in bomen) zijn de oude waarnemingen tot betrekkelijk accurate temperaturen te herleiden, die dus goed vergelijkbaar zijn met recente metingen. Er bestaan tussen de uitkomsten van de diverse ‘controles’ wel verschillen, en bovendien is de temperatuur natuurlijk niet overal tegelijk even sterk gestegen of gedaald. Daarom hebben twee Engelse onderzoekers, T. J. Osborn & K. R. Briffa (2006), materiaal verzameld van 14 locaties op het noordelijk halfrond, uit een periode die loopt van 800 tot 1995. Op basis van die gegevens hebben ze - naar hun idee - een statistisch betrouwbaar beeld gekregen van de grotere temperatuurschommelingen.

Volgens sommige onderzoekers, zoals de klimatoloog Michael Mann, is de nu gevolgde onderzoeksmethode veel betrouwbaarder dan eerdere studies, omdat hij gebruik maakte van diverse benaderingsmethoden, waardoor de fouten die bij een enkele methode kunnen insluipen als het ware worden uitgemiddeld. De fysicus Willie Soon (Harvard Universiteit) is het daarmee echter volstrekt oneens: volgens hem zijn alle methoden zo onbetrouwbaar dat ook aan hun gemiddelde uitkomst niet veel waarde mag worden gehecht. De discussie zal nog wel even voortduren.

proxy measures for global warming

Zogenaamde indirecte maten (Eng.: proxy measures of proxies) voor opwarming der aarde, zoals bv, waslijnen en boomringmetingen (zie onze aparte web-pagina), zijn niet noodzakelijk juist (valide).

Statue of Liberty and global warming

Bronnen:
Prof. Dr. A.J. van Loon in een artikel op kennislink.nl
Hij refereert naar Osborn, T.J. & Briffa, K.R., 2006. The spatial extent of 20th-century warmth in the context of the past 1200 years. Science 311, p. 841-844.VAN TEMPERATUURMETINGEN TOT TEMPERATUUR-MEETREEKSEN
Een aantal instituten verzamelt wereldwijde temperatuurmetingen en voert daar berkeningen op uit om te komen tot een jaarlijkse gemiddelde wereldtemperatuur. Meestal gedefinieerd als de temperatuur van de atmosfeer, iets boven de grond. Vandaar de term "grondmeetreeksen". Deze gegevens worden aangevuld met de temperaturen boven de zeeën, zoals verzameld door schepen en boeien. Sinds ........ worden ook satellieten gebruikt om wereldwijd de atmosferische temperaturen te meten, naast vele andere soorten metingen.

Nora Bene: alle meetmethoden hebben hun eigen problematiek !!!!!! Alle temperatuurmeet-systemen kennen meetfouten en systematische fouten.


Japan:
- Japan Meteorological Agency (JMA)


Verenigd Koninkrijk (UK)

log-Hadley -met-office  

Climate Resaearch Unit - CRU is afdeling klimaatonderzoek van de universiteit van East Anglia (UK), waar Phil Jones de leiding had: zie o.a. "climategate". Ze stellen de mondiale temperatuur op land samen.

 

 

Het Hadley Centre van de UK Met Office (vergelijkbaar met ons KNMI) berekent de trend voor de oceanen.

 

  logo University of East Anglia


Deze instituten leveren tezamen de zgn. Had-CRUT temperatuurreeksen.
HadCRUT4 is een globale temperatuur data verzameling (data set) die de temperatuurafwijkingen (anomalies) wereldwijd geeft op een rooster (grid).
CRUTEM4 geeft de gemiddelden voor het noordelijk- en voor het zuidelijk halfrond.
HadSST3 geeft het voor land en voor oceanen
(bron: Nova, 2018)


Verenigde Staten:

In de Verenigde Staten zijn twee groepen die een mondiale temperatuur samenstellen.
- Eén bij het Goddard Institute dor Space Studies (GISS) dat onderdeel is van de NASA en waar de bekende klimaatalarmist James Hansen directeur is (inmiddels was ?). Men spreekt wel van NASA-GISS data.
- Eén bij de US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en National Climatic Data Center (NCDC), samen NOAA-NCDC.


Crok (2010) schrijft er het volgende over (p. 39):
"Drie verschillende groepen, dus, die een wereldgemoddelde temperatuur samenstellen op basis van land- en zeemetingen. De drie grafieken komen, op details na, goed met elkaar overeen en dat overtuigt veel klimaatonderzoekers ervan dat de uitkomsten betrouwbaar zijn. Ik interviewde de afgelopen jaren tientallen mainstream klimaatonderzoekers en telkens viel het op dat ze een vrijwel blind vertrouwen hebben in deze wereldgemiddelde temperatuurreeksen".

Laten we hopen dat anno 2018 het proefschrift van McLean ze definitief uit die droom helpt (zie hier verederop voor details van de rampzalige conditie van de HeadCRUT datareeks).

Het IPCC gebruikt alle drie de data sets, maar schijnt een voorkeur te hebben voor De Britse dataset HadCRUT:
"Though the IPCC uses three main surface temperature datasets – the others are compiled in the U.S. by NASA and NOAA – the UK-based HadCRUT is its preferred one for historical reasons: the founder of the Hadley Centre (where HadCRUT is partly produced) was Sir John Houghton, who also happened to be co-chairman of the Working Group 1 of IPCC and was editor of its first report. So the fact that the IPCC’s primary dataset has been shown up as shoddy, unreliable and amateurish is not helpful to the IPCC’s credibility."(bron: McLean (2018) geciteerd door Delingpole (2018).


Literatuur:
- Crok, Marcel (2010), De staat van het klimaat: een koele blik op een verhit debat, Amsterdam: uitg. Paradigma, 333p. met uitgebreid register en veel voetnoten voor literatuurverwijzingen etc. ISBN: 978-90-499-6040-7; (hier zijn gebruikt: p. 38 e.v.).
- Delingpole, James, Climate Bombshell: Global Warming Scare Is Based on ‘Careless and Amateur’ Data, Finds Audti, Breitbart.com, 7 Okt. 2018.)
- McLean, John, An Audit of the Creation and Content of the HadCRUT4 Temperature Dataset, Robert Boyle Publishing, 2018. (135 p.)
- Nova, Joanne, #DataGate! First ever audit of global temperature data finds freezing tropical islands, boiling towns, boats on land, joannenova.com.au, 8th Oct. 2018.
- Picock, Roz, Explainer: How do scientists measure global temperature?, Carbon Brief, January 16th 2015 (Link verbroken ? kijk dan hier)


MANIPULATIE VAN TEMPERATUUR-MEETREEKSEN


Get your facts first, then


"There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics."

adjustocene cartoon by Josh  

Temperatuurmetingen op het water werden ook opzettelijk gemanipuleerd om toch maar te bewijzen dat de aarde de laatste 15 of 17 jaar toch opwarmt, ondanks dat dat niet blijkt uit land en satelliet-metingen: de zee-temperatuur zou wel zijn gestegen, stelt stelt Elsevier, 13-2-2010, p. 72.

In zijn bijdrage op climatagate.nl maakt André Bijkerk op 2-2-2016 gehakt van deze manipulaties, net als 300 deskundigen die hier tegen in de USA bezwaar hebben aangetekend op grond van een datakwaliteitswet.

Bijkerk: "We houden onze adem in, is er nog een weg terug naar normaal dataverwerking of zijn we vanuit het Anthropoceen definitief beland in het “Adjustoceen”? (Met dank aan Josh – zie illustratie links)

 

 

Na de metingen (hoe onbetrouwbaar ook) worden de data om allerlei redenen aangepast. Daarvoor heeft men allerlei namen: zoals corrigeren, aanpassen, homogeniseren, .........

Voorbeeld is nevenstaande grafiek van de USHCN: the United States Historical Climatology Newtwork.
Dat is het netwerk dat door CRU, GISS en NOAA gebruikt wordt voor mondiale temperatuurmetingen. De ruwe data tonen amper een temperatuurstijging, maar de gerapporteerde data wel.

Ik vond deze grafiek op een tweet van Climate Realist van 21-6-2017, zonder bronvermelding.

 

 

wereldtemperatuur sinds 1890
klik voor vergroting


Junc Science on climate change  

Giaever heeft het in zijn lezingen ook over "Junk Science"

De website "realclimatescience.com" geeft hier een fraai voorbeeld van:

Bekijk de video en verbaas U over hoe manipulatief de beroemde amerikaanse klimaat-instituten omgaan met temperatuurgrafieken !

Prof. H. Schellekens scrijft in het FD van 29-9-2007 dat de Nasa heeft moeten toegeven dat hun model om de stijging te voorspellen van de gemiddelde temperatuur door de productie van broeikasgassen in de VS een pijnlijke rekenfout bevatte. Na correctie bleken de warmste jaren in de VS niet na 1990, maar tussen 1930 en 1940 te zijn voorgevallen, ruim voor de grote uitstoot van broeikasgassen door de amerikaanse industrie. 
En volgens deze web pagina wordt het op sommige plaatsen in Amerika eerder kouder dan warmer, de afgelopen 100 jaar; Zie https://mitosyfraudes.8k.com/chart/USA/henderson-nc.html (link is gebroken).

Onderstaande grafiek van warme dagen in de USA van 1895-2017 laat dat heel duidelijk zien.
Het betreft het gemiddelde aantal dagen met temperaturen boven de 90 graden Fahrenheit (> 32,2 graden Celsius) in de 48 aaneengesloten staten van de USA, dus zonder Alaska en Hawai, gepresenteerd door John Christy.

hete dagen USA- 1895-2017
klik op de grafiek voor een vergroting

Het blijkt ook uit onderstaande grafiek van hiitegolven in de USA

This figure shows the annual values of the U.S. Heat Wave Index from 1895 to 2015. These data cover the contiguous 48 states. Interpretation: An index value of 0.2 (for example) could mean that 20 percent of the country experienced one heat wave, 10 percent of the country experienced two heat waves, or some other combination of frequency and area resulted in this value.

Klik op de grafiek voor een vergroting

hittegolven in de USA sinds 1895
Bron: EPA-Environmental Protecton Agency, USA
Data source: Kunkel, 20166
Web update: August 2016

De zomers met de meeste hittegolven waren nadrukkelijk in de jaren 1930 e.v.

De EPA schrijft er het volgende over:
"Heat waves in the 1930s remain the most severe heat waves in the U.S. historical record (see Figure 1). The spike in Figure 1 reflects extreme, persistent heat waves in the Great Plains region during a period known as the “Dust Bowl.” Poor land use practices and many years of intense drought contributed to these heat waves by depleting soil moisture and reducing the moderating effects of evaporation."

Tony Heller laat in een artikel van 1-10-2020 op Real Climate Science.com zien dat met Amerikaanse tempertuurdata, sinds ca. 1900, zodanig is geknoeid dat een correlatie van CO2 met die temperaturen van nul toe-gemanipuleerd is naar een hoge correlatie. De temperatuur-correcties die werden toegepast hebben - in de tijd gezien - de vorm van..... jawel, een hockeystick !
Zijn bevinding is de "smoking gun" van klimaatfraude door NASA en NOAA.
Zijn bevindingen gaat hij ook in 3 video-afleveringen presenteren op Youtube. Zie hier alvast aflevering no. 1 van 1-10-2020.

Eerder wijdde hij hier ook al enkele video aan: zie hier (4-2-2020) en hier (uit 2012).
Zie ook zijn videolezing van 24-6-2019: "Data tampering Past the Climate Tipping Point" .


Het IPCCC concludeerde in juni 2007 voor Nederland op basis van een recent verschenen VN-klimaatrapport, dat er meer hittegolven zullen voorkomen vanwege toenemnde oostenwind.

En, mocht dat niet zo zijn, dan zorgt het KNMI er wel voor dat het toch zo lijkt.................


Komen hittegolven tegenwoordig veel vaker voor?

Zoals hierboven al aangegeven: in de USA komen de meeste hittegolven niet tegenwoordig voor maar was dat wel het gevall in de jaren 1930 ev.

Tot 2016 kon men op de site van het KNMI de volgende tabel en grafiek vinden over hittegolven in ons land sinds 1901.

hittegolven in Nederland

De tabel is ook in een grafiek weergegeven:

hittegolven in NL sinds 1901

(NB: om van 1901 - 1951 tot 23 hittegolven te komen neem ik aan dat dikke staafjes 2 periodes weergeven; redactie, HHvdM))

Terwijl Nederland (in de zomer van 2018) geniet maar ook last heeft van een warme, zonnige en zeer droge zomer doemt de onvermijdelijke vraag op hoe uitzonderlijk de huidige warme periode is in historisch perspectief en in hoeverre dit met klimaatverandering te maken heeft.
Het KNMI stelde in het NOS-journaal van donderdag 26 juli 2018 bij monde van Geert Jan van Oldenborgh dat:

"Een warme zomer zoals we die nu hebben, gaan we in de toekomst nog veel vaker zien. Hittegolven komen nu frequenter voor: van een keer in de twintig jaar een eeuw geleden, tot elke twee tot drie jaar nu".

Maar..........

Dat hittegolven nu vaker voorkomen is pas sinds 2016 ‘waar’. Toen presenteerde het KNMI namelijk een nieuwe gehomogeniseerde reeks voor De Bilt. Die homogenisatie hield in dat metingen vóór 1951 gecorrigeerd werden. Dat bleek met name gevolgen te hebben voor de hoogste temperaturen in De Bilt: waardes boven de 27 graden Celsius zijn met maar liefst 1,9 graden naar beneden bijgesteld. Dit heeft ingrijpende consequenties voor met name het aantal hittegolven in de periode 1906-1951. Dat waren er 23 maar door de correcties bleven daar nog maar 6 van over.

Hoewel niemand bestrijdt dat correcties door stationverplaatsingen en veranderde meetmethoden nodig kunnen zijn, roept deze ingrijpende aanpassing van de metingen in De Bilt wel grote vragen op. De metingen moesten destijds met 0,1 graden Celsius nauwkeurigheid afgelezen worden. Kan het werkelijk zo zijn dat met terugwerkende kracht alle historische waardes boven de 27 graden er bijna twee graden naast zaten?

Zo zijn in 1947 b.v. 3 van de 4 hittegolven verdwenen, zoals aangegeven in onderstaande tabel:

hittegolven in Nederland in 1947

Bronnen van bovenstaande grafieken en teksten: Rob de Vos en Marcel Crok op www.destaatvanhet-klimaat.nl van 6-8-2018 alsmede klimaatgek.nl van 2-8-2018 en 7-8-2018.

Hittegolven in De Bilt voor en na "homogenisatie"

In bovenstaande figuur (bron hier) is te zien wat het effect van de homogenisatie is op het aantal hittegolven van 1901 tot 1951. Vanaf 1 september 1951 zijn de temperaturen niet gehomogeniseerd.

Onderzoeker Brandsma van het KNMI, die de homogenisatie heeft uitgevoerd, schrijft: “Bekende problemen zoals de neerwaartse sprong in Tx rond 1950 in De Bilt en het relatief hoge aantal hittegolven in de eerste helft van de 20ste eeuw (...) zijn hiermee verleden tijd.” (Bron: Meteorologica, 2016-4, pag. 4).

Kortom: hocus pokus pillatus pas, he KNMI maakt dat het klimaat de eerste helft van de 20e eeuw koeler was. En dat past dan natuurlijk uitstekend in het alarmistische streven om maar te bewijzen dat Nederland de laatste 100 jaar verontrustend opwarmt.

  gochelaar
hocus pocus

De Vos en Crok zamelen nu geld in via crowdfunding om uit te gaan zoeken hoe dit zit. Zie hier.

Op 7-3-2019 zijn de resultaten van dit 6-maanden durende onderzoek (door 4 personen, waaronder 2 statistici) gepubliceerd op een congres van de Groene Rekenkamer: "Het raadsel van de verdwenen hittegolven. Hoe het KNMI historische hittegolven uit de boeken schrapte."

Enige conclusies:

Door de homogenisatie is het aantal hittegolven tussen 1901 en 1951 teruggebracht van 23 naar 7. Dus ziet het er plots naar uit dat in de periode 1951-2018 veel meer hittegolven zijn geweest dan in de periode 1901-1951. In werkelijkheid, dus met de niet-bijgestelde temperaturen was het andersom.

De gevolgen van de homogenisatie werden nog beter zichtbaar in de warme zomer van het afgelopen jaar. Er werden in 2018 door het KNMI twee hittegolven geteld. Media berichtten dat hittegolven nu frequenter voor komen: van één keer in de twintig jaar een eeuw geleden tot elke twee tot drie jaar nu. De bron daarvan was het KNMI, dat zich baseerde op de gehomogeniseerde cijfers.

Het beste zou zijn om de homogenisatie ongedaan te maken en met een breder opgezet team , waaronder wetenschappers van buiten het KNMI, een nieuwe start te maken. Het KNMI zou zich voorlopig moeten onthouden van claims over een vermeende toegenomen trend in hittegolven in Nederland.

Lietratuur:
- Crok, Marcel, Dijkstra, Vos, Rob de en....., Het raadsel van de verdwenen hittegolven. Hoe het KNMI historische hittegolven uit de boeken schrapte, ........lees het hele rapport.

- Labohm, Hans, Gesjoemel met teperatuurdata - de verdwenen hittegolven, Climategate.nl d.d. 7-3-2019.

- Friesland, Jan van, Het raadsel van de verdwenen hittegolven, een korte terugblik van Jan van Friesland met één van de onderzoekers, Rob de Vos.Climategate.nl d.d. 8-3-2019.

 

 

 

m

Klik op de foto om het hele rapport te lezen.

Persbericht:

Het KNMI heeft drie jaar geleden ten onrechte een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) uit de boeken geschrapt. Dat concludeert een team van vier onafhankelijke onderzoekers vandaag in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) “onverdedigbaar”.


En dit zijn hun onderzoeksresultaten............

De Vos en Crok zamelden geld in via crowdfunding om uit te gaan zoeken hoe dit zit. Zie hier.
7-3-2019 zijn de resultaten van dit 6-maanden durende onderzoek (door 4 personen, waaronder 2 statistici) gepubliceerd op een congres van de Groene Rekenkamer: "Het raadsel van de verdwenen hittegolven. Hoe het KNMI historische hittegolven uit de boeken schrapte."

Enige conclusies:

Door de homogenisatie is het aantal hittegolven tussen 1901 en 1951 teruggebracht van 23 naar 7. Dus ziet het er plots naar uit dat in de periode 1951-2018 veel meer hittegolven zijn geweest dan in de periode 1901-1951. In werkelijkheid, dus met de niet-bijgestelde temperaturen was het andersom.

De gevolgen van de homogenisatie werden nog beter zichtbaar in de warme zomer van het afgelopen jaar. Er werden in 2018 door het KNMI twee hittegolven geteld. Media berichtten dat hittegolven nu frequenter voor komen: van één keer in de twintig jaar een eeuw geleden tot elke twee tot drie jaar nu. De bron daarvan was het KNMI, dat zich baseerde op de gehomogeniseerde cijfers.

Het beste zou zijn om de homogenisatie ongedaan te maken en met een breder opgezet team , waaronder wetenschappers van buiten het KNMI, een nieuwe start te maken. Het KNMI zou zich voorlopig moeten onthouden van claims over een vermeende toegenomen trend in hittegolven in Nederland.

Marcel Crok legt uit hoe het KNMI onze klimaatgeschiedenis herschreef  

Zie hier het video intetview met Marcel Crok door Rico Brouwer op 13-3-2019 in Cafe Weltschmerz

over hoe het KNMI in 2016 de Nederlandse klimaatgeschiedenis herschreef.


 

 

Klik op de foto om het hele rapport te lezen.

Persbericht:

Het KNMI heeft drie jaar geleden ten onrechte een groot deel van de historische hittegolven (in de periode 1901-1951) uit de boeken geschrapt. Dat concludeert een team van vier onafhankelijke onderzoekers vandaag in het rapport Het Raadsel van de Verdwenen Hittegolven. De onderzoekers noemen de extreme temperatuurcorrecties van 1,9°C die het KNMI toepaste op warme tot zeer warme dagen (28 graden Celsius of hoger) “onverdedigbaar”

Lietratuur:
- Crok, Marcel, Dijkstra, Vos, Rob de en....., Het raadsel van de verdwenen hittegolven. Hoe het KNMI historische hittegolven uit de boeken schrapte, .................lees het hele rapport.

- Labohm, Hans, Gesjoemel met teperatuurdata - de verdwenen hittegolven, Climategate.nl d.d. 7-3-2019.

- Friesland, Jan van, Het raadsel van de verdwenen hittegolven, een korte terugblik van Jan van Friesland met één van de onderzoekers, Rob de Vos.Climategate.nl d.d. 8-3-2019.


Wat het KNMI deed is slechts 1 voorbeeld van wat Nakamura veroordeelt als wereldwijde praktijk:

Nakamura blasts the ongoing data adjustments: “Furthermore, more recently, experts have added new adjustments which have the helpful effect of making the Earth seem to continue warming”. Nakamura deems this “data falsification”.

He concludes: Therefore, the global surface mean temperature change data no longer have any scientific value and are nothing except a propaganda tool to the public.” Lees hier meer details. Zie ook hier (of, indien de link is verbroken: hier)

Lees vererop meer over het werk en de opinies van Nakamura.12-9-2019: Heel de afgelopen zomer stond in het teken van de vermeende extreme toename van hittegolven. Maar onderzoek wijst uit dat het KNMI de hittegolven tussen 1901 en 1950 structureel heeft verwijderd uit hun data.

Door het verleden kouder te maken, lijkt het heden warmer.

Het KNMI weigert in te gaan op de kritiek op hun omstreden methoden.

FVD-leider Thierry Baudet was vandaag bij het debat over het KNMI en riep de minister ter verantwoording. Zie het video-verslag van het debat op Youtube.

  KNMI-debat in de kamerop 12-9-2019

Uit dit debat komt naar voren, dat zgn. parrallele metingen, die, nadat ze eerst ontkend werden er te zijn, pas vreemd laat toch beschikbaar bleken: op extreem warme dagen zouden die meet-vergelijkingen met 2 verschillend geplaatste meetkastjes een correctie van hooguit 0,40 à 0,45 graden rechtvaardigen, i.p.v. 1,9 graden.........dus dat er op die vreogeren hittegolven ten onrechte wel ca. 1,5 graad te veel is afgedaan. 1,5 graad !
Het IPCC rapport uit 2018 wil dat de aarde niet meer opwarmt dan 1,5 graad boven het niveau van vlak na het begin van de industriële revolutie............de ruis in het meten lijkt even groot.


Discussie:

Als de metingen in de Bilt er voor de heetste dagen zomaar ca. 50 jaar lang 1,9 graden C naast hebben gezeten, dan geeft dat aan dat de foutenmarge in temperatuur-reeksen wel 1,9 graden kan zijn. 1,9 graden is dus "meet-ruis" als het om Biltse hete dagen gaat. Dat men op de klimaat-conferentie in Parijs probeerde de "temperatuurstijging van de aarde" te beperken tot 2 graden Celsius is dus werken binnen de marge van "metingen-ruis", althans bij "hittegolven" in De Bilt. Elders lees ik dat div. personen menen dat de "metingen-ruis" m.b.t. de gemiddelde aarde-atmosfeer-temperatuur zeker ca. 0,5 tot 1 graad Celsius zou zijn. Maar meerdere knappe koppen, waaronder Nobel-prijs winnaar fysica, Giaever, zijn van mening dat het volstrekt onmogelijk is om op een zinvolle manier een gemiddelde aarde-atmosfeer-temperatuur te meten en dat dus alle gehanteerde grafieken op dit gebied zinloos zijn. Zoals Einstein zei: " Not everything that can be counted counts and not everything that counts, can be counted."

NB: onder "metingen-ruis" verstaan wij hier niet alleen normale meet-fouten bij het aflezen van thermometers, maar vooral systematische meetfouten die te maken hebben met het type meetkastjes en de locaties ervan.

Bovengenoemde "homogenisering" van Australische temperatuurreeksen leidde tot een opwarming in de voorgaande 100 jaar van 1,23 graden C ipv 1 graad Celsius. Er is volgens hen dus een gemiddelde meetfout van 23% oftewel 0,23 graden Celsius geweest die ze nu dan zouden hebben verholpen ("gehomogeniseerd"). De gemiddeld "meetfout" was dus 0, 23 graden.Maar het is nog heel veel erger............wegens zgn. "urban heat" effecten had het KNMI de temperaturen na 1950 juist moeten verlagen ipv van wat ze deden, de temperaturen voor 1950 verlagen.

Hugo Matthijssen (Climategate.nl, 28-4-2019), schrijft en concludeert het volgende:

Dat betekent dat er, gezien de huidige ligging, niet alleen in Utrecht sprake is van het urban heat effect maar zeker ook, zij het in mindere mate, in de Bilt. Laten we nu eens kijken naar Utrecht en omgeving tussen 1950 en nu. In 1900 was de Bilt en omgeving een landelijk gebied. Utrecht was weliswaar een stad maar de groei moest nog komen. De temperatuurmetingen van het KNMI werden in 1900 niet beïnvloed door een urban heat effect.

Het KNMI kwam tot de voorzichtige conclusie dat nachts en voor westelijke wind (1/3 van de dagen), advectie van stadswarmte van Utrecht zorgt voor een verhoging van de temperatuur op het KNMI-terrein in De Bilt van ongeveer 0.5°C.

Kijk ik nu naar de kaart, dan blijkt dat het KNMI is als een eiland omgeven is door bebouwing en een grote drukke doorgaande weg. In 2006 was het verschil in temperatuur als gevolg van urban heat tussen centrum Utrecht en het KNMI 0,5 graden waarbij alleen werd rekening gehouden met het urban heat effect van Utrecht.

Als we dan kijken naar de kaarten van 1900 en 1950 dan zal duidelijk zijn dat in die periode de gemeten temperaturen in de Bilt niet zijn beïnvloed door het urban heat effect en nu wel. Dat betekent dat alle huidige temperatuurmetingen naar beneden moeten worden bijgesteld door de groeiende invloed van het urban heat effect.

Ze hebben het tegenovergestelde gedaan door de metingen vanaf 1901 tot 1950 naar beneden bij te stellen. Ga ik dan ook nog kijken naar de groei van de bebouwing en (snel) wegen direct rond De Bilt dan is het naar beneden bijstellen van de metingen met 0,5 graden nog niet genoeg.

Ga je de invloed van het urban heat effect rond de Bilt over de afgelopen 120 jaar bekijken, dan moeten de metingen van het KNMI in de Bilt van de laatste jaren naar beneden worden bijgesteld om aansluiting te krijgen met de meetreeks van 1901 tot 1950 in plaats van andersom

Wil je een vergelijking maken met de periode 1900-1950 zonder correctie voor het toenemende urban heat effect en je berekent de gemeten temperaturen tussen 1900 en 1950 omlaag, met als motivatie de recente verplaatsing van de meethut dan moet je zeker ook het toenemende urban heat rondom de meetplaats meenemen. Als gevolg van het toenemende urban heat effect had de periode 1950 tot nu naar beneden moeten worden aangepast.

Dat betekent ook dat al die records de afgelopen laatste jaren zeker niet juist zijn en de gemeten waarden tussen 1950 en nu ook naar beneden moeten worden bijgesteld.


Overigens valt in bovenstaandstaaf-grafiek (hiitegolven in Nederland vanaf 1906) op dat er na 1950 ca. 25 jaar lang, tot ca. 1975, geen hittegolven zijn geweest in ons land.

Dat was de tijd dat velen angst hadden voor "global cooling"


1975: klimatologen worden ongeduldig: "Immediate action is needed !"

Uit Newsweek, 28 april 1975:

 

In 1975 - spoorden klimaatwetenschappers de politici aan om zelf de poolkappen te laten smelten door er roet op te gooien, omdat anders de aarde te veel af zou gaan koelen, met groot gevaar voor de voedselvoorziening !

  The Cooling World anno 1975

Niets nieuws onder die hete zon, dus.


gochelaarhocus pocus

 

 

 

Helaas is gebleken dat vele klimaatwetenschappers, maar dan vooral degenen die zich bezig houden met temperatuur-meetreeksen en klimaat-modellen, een hoog Hocus Pocus gehalte tonen.

Het konijn uit de hoge hoed is tegenwoordig een dreigende "Global Warming" met vreselijke gevolgen voor de hele wereld: mensen, flora en fauna

(in de 70-er jaren was het net andersom: en werd een snel naderende ijstijd voorspeld).

Toch zitten er heel wat geleerde mensen onder, waaronder heel wat hoogleraren.

  Runen
Runen:
(bron: Paramerlina, 30-10-2017)

Maar, zoals Happer schrijft:
At the witch trials in Salem the judges were educated at Harvard. This was supposedly 100 per cent science. The one or two people who said there were no witches were immediately hung. Not much has changed. (source: ” Princeton Professor Emeritus of Physics William Happer)

De hogepriesters in de oudheid waren ook "geleerden". Misschien wijkt hun ritueel van het lezen der Runen niet eens zo heel erg af van het tegenwoordige ritueel rond temperatuur- en klimaatdata. Ze hadden veel data in een zak, rommelden daar wat mee en voorspelden vervolgens de toekomst. Degenen die de runen konden "lezen" stonden in hoog aanzien. Je kon ze maar beter niet tegenspreken, vemoed ik.


Hier boven beschreven we al dat Nobelprijswinnaar voor natuurkunde 1973, Dr. Ivar Giaever zich af vraagt : "how can you measure the average temperature of the whole earth for a whole year?" Volgens hem kan dat helemaal niet en zijn alle gebruikte grafieken derhalve volstrekt zinloos.

Anno 2019 krijgt hij volop steun in die mening van dr. Nakamura:


dr. Mototaka Nakamura

 Recently (2019 ?) dr. Nakamura released a Kindle version  of a climate skeptical book in Japanese. The book’s title in English: “A climate scientist’s profession – Global warming theory is unproven, only a hypothesis“. In his book, Dr. Nakamura explains why the data foundation underpinning global warming science is “untrustworthy” and cannot be relied on. Presently the book is available in Japanese only. What follows are translated/paraphrased excerpts.

He writes that although many people, including a lot of climate researchers, believe it is a confirmed fact that global surface mean temperatures have been rising since Industrial Revolution, it is however “not backed by demonstrable data”. He points out:

Global mean temperatures before 1980 are based on untrustworthy data. Before full planet surface observation by satellite began in 1980, only a small part of the Earth had been observed for temperatures with only a certain amount of accuracy and frequency. Across the globe, only North America and Western Europe have trustworthy temperature data dating back to the 19th century.”

Nakamura’s book demolishes “the lie of critical global warming due to increasing carbon dioxide”, exposes the great uncertainty of “global warming in the past 100 years” and points out the glaring failure of climate models.

According to Dr. Nakamura, the temperature data are woefully lacking and do not allow in any way the drawing of any useful conclusions.

For example, Dr. Nakamura illustrates how scant the global temperature data really are, and writes that over the last 100 years “only 5 percent of the Earth’s surface has been adequately measured over past 100 yrs:

Then there’s the desolate amount of data from the massive oceans. Later Dr. Nakamura describes how the precision of the observed mean temperature from the ocean surface, which accounts for roughly 75? of the Earth’s surface, are questionable to an extreme. (HHvdM: hier gaat iets mis in het verhaal, de juiste data zijn: wateroppervlakte: (70,9 %), Zeeoppervlakte: (65,7%) en zoet wateroppervlakte (5,1%); Zie hier).

He writes, “The pre-1980 temperature data from the sea and water are very scant” and that the methodology used for recording them totally lacks adequacy.

To top it off: “The climate datasets used for the sea surface water temperature data have added various adjustments to the raw data.” (Zie ook hier boven onze paragraaf "TEMPERATUURMETINGEN OP HET WATER").

1 station per 10,000 sq km almost meaningless Dr. Nakamura also describes how the number of surface stations used globally cannot provide any real accurate temperature picture. He writes: “Experts cannot just decide that 10,000 sq km per station is representative of temperature.”

Later he explains: “If you accept the Earth surface mean temperature’s warming since the Industrial Revolution as the truth, it means you agree with the idea that the Earth surface mean temperature rise can be determined by a biased tiny region on the globe. It is nonsense. Looking at the regions with long term temperature data, you can see that some regions warmed, and some other regions cooled. .

Finally, Nakamura blasts the ongoing data adjustments: “Furthermore, more recently, experts have added new adjustments which have the helpful effect of making the earth seem to continue warming”. The talented Japanese scientist deems this “data falsification”.

He concludes: Therefore, the global surface mean temperature change data no longer have any scientific value and are nothing except a propaganda tool to the public.”

(Bron: notrickszone.com van 21-6-2019).


An Audit of the Creation and Content of the HadCRUT4 Temperature Dataset

- McLean, John, An Audit of the Creation and Content of the HadCRUT4 Temperature Dataset, Robert Boyle Publishing, 2018. (135 p.)

De schokkende bevindingen van deze Audit worden o.a. beschreven in:

- Delingpole, James, Climate Bombshell: Global Warming Scare Is Based on ‘Careless and Amateur’ Data, Finds Audti, Breitbart.com, 7 Okt. 2018.

- Nova, Joanne, #DataGate! First ever audit of global temperature data finds freezing tropical islands, boiling towns, boats on land, joannenova.com.au, 8th Oct. 2018.

 

Enkele opvallende fouten in de dataset worden in onderstaande video uitgebeeld: "Bad Data"
De conclusie m.b.t. de kwaliteit (en dus gebruiksmogelijkheden) van de HadCRUT4 Temperature Dataset zijn vernietigend.

  Audit by McLean of HadCRUT4 Temperature Dataset

Bad Data-HadCRUT4 Temerature Dataset audit
Klik op de foto om de vdeo te starten.

(Bron: Marc Morano voor de Clear Energy Alliance, 2 mei 2019)


NAWOORD

We begonnen deze webpagina met een statement over Ethics and Morals in Science.

In de klimaatwetenschappen lijkt dit principe steeds minder gevolgd te worden, onder bezielende leiding van het IPCC, die er alles voor over lijkt te hebben om haar wankelende CAGW-theorie overeind te houden, hierin slaafs gevolg door vele wetenschappers en meteorologische instituten, gretig nagevolgd door vele korte termijn denkende westerse politici, die, in navolging van de woorden van IPCC mede-oprichter Maurice Strong, bezig zijn de westerse industriële wereld om zeep te helpen.

Maurice Strong
Maurice Strong

Het doel heiligt de middelen

WE need to get some broad based support to capture the public’s imagination…
So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements and make little mention of any doubts
Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.

(Prof. Stephen Schneider, Stanford Professor of Climatology, lead author of many IPCC reports)

Anno 2021 legt Ferdinand Meeus nog maar weer eens de vinger op de zere plek:

Schneider-IPCC houdt van overdrijven en klimaatalarmisme


Is er nog hoop ?

Volgens Abraham Lincoln wel:

You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.


Literatuur:
- Booker, Christopher, The fiddling with temperature data is the biggest science scandal ever, posting from 7-2-2015, published on 24-9-2019 by the Telegraph
- Heller, Tony, Corruption of the US Temperature Record, realclimatescience.com , 10-4-2019 (lezing met vele grafieken op Youtube).
- Tony Heller over gesjoemel met klimaatdata, Climategate.nl, 3-1-2024.
- KNMI, Gehomogeniseerde tijdreeksen dagwaarden
- Labohm, Hans, Toch maar weer eens oude tegels lichten, Climategate.nl, 29-11-2017.
- Labohm, Hans, Sjoemelt het KNMI met temperatuurdata ?...Het zal toch niet waar zijn ?, climategate.nl1, 6-3-2019
- McLean, John, An Audit of the Creation and Content of the HadCRUT4 Temperature Dataset, Robert Boyle Publishing, 2018. (135 p.)
- NOAA - National Centers for Environmental Information, Global Surface Temperature Anomalies: Background Information - FAQ
- le Pair, C. (Kees) and Lange, C.A. (Kees) de, On the theory of the earth’s physical parameters, distributed in space and time, CLINTEL, 23-9-2019 (zie hier indien link verbroken). Ook verschenen in Principia Scientific International, 23-9-2019
- Picock, Roz, Explainer: How do scientists measure global temperature?, Carbon Brief, January 16th 2015 (Link verbroken ? kijk dan hier)
- Smeets, G.J., Via meten tot weten: hoe de klimaatwetenschap de geest uit de fles heeft bevrijd, 11 -5-2014 op klimaatverandering.wordpress.com
-
Temperature Over Ttime,NASA Climate Science Investigations (CSI), d.d.4-5-2019.
- Watts, Anthony, Corrupted Climate Stations 2022 edition (The Official U.S. Temperature Record Remains Fatally Flawed); (zie hier indien link verbroken)U bent hier: inhoudsopgave - klimaatverandering - temperatuurmetingen
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin