Milieuzaken.org
feiten, getallen en opinies

Statistiek

There are lies, damned lies and statistics

manipulatie van temperatuur-data
Lees ook onze webpagina over temperatuurmetingen en de manipulatie hiervan.


2 schalen op de X-as

Als je de mainsteram media en klimaatalarmisten mag geloven dan zorgt opwarming van het klimaat tot meer "klimaat-doden". In feite gaat het om warm-weer-doden. Vooral ouderen hebben meer sterftekans bij extreem warm weer. Wat ze er niet bij vertellen is dat uit veel onderzoeken blijkt dat ongeveer 10 x zoveel menen omkomen van koude. De huidige opwarming van de aardatmosfeer zorgt dus vooral voor minder (extreme) kou en bespaart daardoor meer koudeslachtoffers dan (extreem) warm weer an extra warmte-slachtoffers veroorzaakt. De alarmistische boodschap moet dus 180 graden worden omgedraait. Door de huidige milde opwarming van de aarde krijgen we minder (extreem) weer-gerelateerde slachtoffers. HOERA !!!!! Maar het levert geen krantenkoppen op.

Want dat past niet in het alarmistische klimaat-narratief. Daarom ontstaan er pogingen deze waarheid te masseren of verdoezelen. Een schrijnend voorbeeld daarvan is te lezen in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet in 2023. Onderzoekers keken in 854 Europese steden naar de "oversterfte" door extreme hitte en extreme koude. Bij een hittegolf is dat gemiddeld voor alle leeftijden 13 doden per 100.000 inwoners. Voor een extreme koudegolf is dat 129 doden, dus 10 x zo veel. Mensen in Londen en Dublin blijken het meest te leiden door extreme kou.

De auteurs van het artikel in The Lancet verdoezelden de omvang van die 10 x zoveel koude-doden door binnen 1 grafiek de X-as te manipuleren, waardoor die factor 10 visueel werd teruggebracht tot 1 `a 2. Zie de linkerhelft van onderstaande figuur. Björn Lomborg figuur zien dat als je de X-as voor warmte en koude gelijk houdt, die factor tien overduidelijk zichtbaar is.

10x zoveel doden door extreme koude dan door warmte

klik op de figuur voor een vergroting

Patrick Moore's commentaar: This is disgraceful for a supposedly scientific journal.

Maar Paul Roundy tweette: It's poor form, but the reason wasn't to deceive, it was to make it easier to read differences between nations on the warm side, which would have been difficult if dwarfed by the higher amplitude cold.

Dat mag zo zijn, maar in de rechter grafiek van Lomborg wordt extra duidelijk hoe gering het extreme hitteprobleem is t.o.v. het extreem koude-probleem. Maar dat hoort ook de strekkeng van de conclusies van het onderzoek zijn: heat effects are- as Roundy writes -" "dwarfed" by cold-effects !

Literatuur:
Het financieel Dagblad-Vooruitzicht, 15-7-2023, p. 14-15
Patrick Moore, tweet 23-7-2023


U bent hier: inhoudsopgave - economie, beleid en wetenschap - statistics

Afkorting of begrip onbekend ? Raadpleeg ons milieuwoordenboek !

Follow@plattezaken en Facebook of Linkedin

Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

 

 

 

 


Literatuur:


U bent hier: inhoudsopgave - opmaak
Google
 
Web www.hugovandermolen.nl

Deze website is een activiteit van dr. Hugo H. van der Molen, Copyright 2007 e.v.

Mail ons uw commentaar, aanvullingenen en correcties !

Follow @plattezaken en Facebook of Linkedin